Також дивіться новини на facebook.com

№ 57 від 08 лютого 2018 року "Про районну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 рік"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

 08 лютого 2018 року                                                                                  № 57

                                                                                        
Про районну програму протидії
захворюванню на туберкульоз
на 2018 рік
 

Відповідно до статей 13,14 Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту п'ятого статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення протидії захворюванню на туберкульоз в районі:

 1. Схвалити районну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 рік (далі - Програма), що додається.

 2. Виконавцям районної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2018 рік:

2.1. Подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку;

2.2. Видатки на реалізацію  Програми здійснювати у межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті;

2.3. Забезпечити належне і своєчасне виконання заходів Програми;

         2.4. Забезпечити подання інформації про хід виконання Програми районній державній адміністрації 15 грудня.

         3.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації в межах наявних фінансових ресурсів в районному бюджеті передбачати кошти для реалізації  Програми.

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації  Параницю Н.М.

 

Голова  адміністрації                                                                  Я. Яковчук

 
 
СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

08 лютого 2018 року №57

 
 
 
Районна програма протидії захворюванню
на туберкульоз на 2018 рік
 
Загальна частина

Поширення туберкульозу є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягів видатків з державного та місцевого бюджетів.

У 1995 році  Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила в Україні епідемію туберкульозу. Основні епідеміологічні показники щодо туберкульозу щороку зростали: захворюваність зросла втричі, смертність – вдвічі. Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичними факторами, зокрема зниженням рівня життя населення та наявністю значної кількості хворих осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, недостатнім фінансуванням протитуберкульозних заходів, поширенням хіміорезистентного туберкульозу тВІЛ-інфекції.

Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко збільшується. Особливо небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до ВІЛ-інфекції груп населення. Збільшується кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз, зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на активну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.

У 2017 році в Сарненському районі вакцинацію проти туберкульозу новонародженим та дітям до 1 року в районі проведено  на 74,7%, покращилась ситуація із вакцинацією БЦЖ в пологовому відділені, порівняно з попередніми роками. У 2017 році вакциновано було 97% дітей, народжених в КЗ «Сарненська ЦРЛ» ( у 2016 році – 87%). Покращилась постановка проб Манту на 1000 дітей 225,0 – 2016 рік, 328,28 – 2017 рік. Для проведення туберкулінодіагностики дитячого населення необхідно 823,7 тис.грн. в рік, згідно додатку.

Відмічається зниження захворюваності активним туберкульозом на 100 тис. населення 46,6 в 2017 році (51,68 – 2016 рік). Знизився відсоток занедбаних форм туберкульозу у перше виявлених з 46,29 у 2016 році до 44,89 у 2017, суттєво знизилась смертельність від туберкульозу на 100 тис. населення  з 16,27 у 2016 році до 2,85 у 2017 році.

Туберкульоз є соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх органів виконавчої влади.

 
Мета Програми

         Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу. 

 
Завдання і заходи Програми

         1. Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно:

-    забезпечити своєчасне виявлення, діагностику та лікування хворих на туберкульоз;

             -   забезпечити моніторинг епідемічної ситуації щодо туберкульозу;

             -  здійснити заходи, спрямовані на запобігання поширенню

                туберкульозу;

-        поліпшити матеріально-технічну базу протитуберкульозного кабінету

поліклініки, рентгенкабінету, лабораторії.

         2. В результаті виконання Програми планується досягнути:

         - зменшення відсотка хворих, що перервали лікування;

         - поліпшення показника виявлення хворих на туберкульоз;

         - зменшення смертності від туберкульозу щороку;

         - поліпшення якості діагностики туберкульозу;

         - збільшення відсотка хворих, що вилікувались;

         - забезпечення контролю за процесом лікування хворих на туберкульоз;

         - попередження поширення тубінфекції.

 
 
 
 

Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування районної Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Очікувані результати і ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

-досягти зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу;

- запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;

- удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

- забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз.
 
 
 
Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                       В. Стельмах