Також дивіться новини на facebook.com

№ 67 від 14 лютого 2018 року "Про затвердження Порядку здійснення виплат, премій та допомог керівникам Сарненської районної державної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
  

14 лютого 2018 року                                                                               № 67

 
 

Про затвердження Порядку

здійснення виплат, премій та

допомог керівникам Сарненської

районної державної адміністрації,

на яких не поширюється дія Закону

України «Про державну службу»

 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»:

 

1.     Затвердити Порядок здійснення виплат, премій та допомог керівникам Сарненської районної державної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» (додається).

 

2.     Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 
 
 
 
Голова адміністрації                                                                        Я.Яковчук


 
 

ПОГОДЖЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова первинної профспілкової                           Розпорядження голови

організації райдержадміністрації                           райдержадміністрації

________________  Р.Марковець                           14  лютого 2018 року   № 67

 
 
 
 
Порядок

 здійснення виплат, премій та допомог керівникам

Сарненської районної державної адміністрації, на яких

не поширюється дія Закону України «Про державну службу»

 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» та визначає умови оплати праці голови, першого заступника та заступника голови Сарненської районної державної адміністрації (далі – керівники). 

2. Керівникам виплачується:
1) надбавка за вислугу років;

2) надбавка за інтенсивність праці;

3) премія;

4) матеріальна допомога на оздоровлення;

5) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

3.Виплата надбавки за інтенсивність праці, премія, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань голові райдержадміністрації виплачується за погодженням з головою Рівненської обласної державної адміністрації або особою, яка виконує його обов’язки.

4. Надбавка за вислугу років виплачується у розмірі 3 (трьох) відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу», але не більше 50 відсотків посадового окладу.

Керівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення відповідно до розпорядження голови Сарненської районної державної адміністрації (далі – адміністрація).

5. Надбавка за інтенсивність праці виплачується в розмірі до 100 відсотків посадового окладу. Встановлення розміру надбавки за інтенсивність праці проводиться головою адміністрації шляхом видання відповідного розпорядження.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується.

6. Місячна премія виплачується відповідно до особистого внеску керівників у загальні результати роботи в межах наявних коштів на оплату праці (фонду преміювання), передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного Законодавства.

Преміювання проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості в досягненні її кінцевого результату, забезпечення належного рівня виконавської, трудової дисципліни та посилення персональної відповідальності.

Розмір премії залежить від особистого внеску керівників в загальний результат роботи адміністрації та визначається головою адміністрації шляхом видання відповідного розпорядження.

Виплата премії здійснюється не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, за який проводиться преміювання.

Розмір преміювання керівників за результати роботи може визначатися як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів.

Премія виплачується працюючим керівникам на час прийняття розпорядження про преміювання головою адміністрації.

Премія не нараховуються:

1) за періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності, а також в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати;

2) у місяці, в якому керівника притягнено до дисциплінарної відповідальності, якщо інше не зазначено у відповідному розпорядженні.

7. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується керівникам за особистою заявою у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки.

8. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися один раз на рік у розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви керівника, в межах затвердженого фонду оплати праці на бюджетний рік.

Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається головою районної державної адміністрації шляхом видання відповідного розпорядження.

 
 
 
 

 Керівник апарату адміністрації                                                   В.Стельмах