Також дивіться новини на facebook.com

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ У 2017 РОЦІ

У 2017р. підприємствами Сарненського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 920 млн.грн (2,7% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами діяльності 62,8% припадає на добувну промисловість і розроблення кар’єрів, 15,5% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, 10,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 8,2% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 1% – на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 0,9% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, 0,7% – на водопостачання, каналізацію, поводження з відходами, 0,1% – на текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У розрахунку на одного жителя району протягом 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 8,9 тис.грн, а це одинадцята позиція серед міст і районів області.