Також дивіться новини на facebook.com

№ 41 від 01 лютого 2018 року "Про внесення змін до районної цільової програми соціально - правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 2018 - 2020 роки"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 

01 лютого  2018 року                                                                         № 41

 
 
Про внесення змін до районної цільової програми
соціально - правового захисту дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування,
та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,
на 2018 - 2020 роки
 

Відповідно до статей 2, 22, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування":

 

1.     Схвалити зміни до районної цільової програми соціально - правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 2018 - 2020 роки, схваленої розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 30.11.2017 №534 та затвердженої рішенням Сарненської районної ради від 15.12.2017 №542 (далі - Програма), а саме затвердити Заходи щодо виконання Програми в новій редакції згідно з додатком.

2.     Службі у справах дітей райдержадміністрації подати зміни до Програми районній раді на затвердження в установленому порядку.

3.     Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Параницю Н.М.

 
 
 

Голова адміністрації                                                               Я. Яковчук

 
 
 


 Додаток<br />
до розпорядження голови<br />
районної державної адміністрації<br />
01 лютого 2018 року № 41<br />

 
 
 
 
Заходи щодо виконання Програми
Найменування завдання
Найменування показника
Найменування заходу
Відповідальні за виконання

Обсяги фінансування з районного бюджету

 
тис.грн
рік

1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

1) зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища,

реалізація комплексних заходів з метою раннього виявлення сімей з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах

Сарненська районна державна адміністрація
50,0
 
55,0
 
60,0
2018
 
2019
 
2020
 

2) облік дітей та осіб, що бажають взяти їх на виховання; облік дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах

забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають узяти їх на виховання, та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей райдержадміністрації
5,0
 
 
6,0
 
 
7,0
2018
 
 
2019
 
 
2020
 

3)забезпечення роботи служби у справах дітей райдержадміністрації, пов’язаної з обліком дітей різних категорій та веденням Єдиної інформаційно - аналітичної системи "Діти" на території району

придбання оргтехніки для служби у справах дітей райдержадміністрації

Служба у справах дітей райдержадміністрації
50,0
 
-
 
-
2018
 
2019
 
2020
 

4) соціальне супроводження батьків, яких поновлено в батьківських правах

надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми рад

-
 
 

5) запобігання випадків відмови від новонародженої дитини

забезпечити роботу консультаційних пунктів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в жіночих консультаціях, пологових будинках, пологових відділеннях та дитячих лікарнях з метою запобігання відмови матері від новонароджених дітей

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  КЗ "Сарненська центральна районна лікарня"

-
 

2.Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім'ях громадян за місцем походження дитини

1) кількість дітей, що повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім'ї громадян

проведення роботи з виведення дітей із закладів, які перебувають під опікою або піклуванням окремих громадян, з урахуванням інтересів дитини

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми рад

-
 
 

2) надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної та інших видів допомоги

направлення дітей у соціально-реабілітаційний центр – дитяче містечко

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, КЗ Сарненська центральна районна лікарня.

-
 

3.Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

1) адресна допомога сім’ям з дітьми з метою запобігання влаштуванню дітей до закладу

надання адресної допомоги сім’ям, де кризова ситуація зумовлює влаштування батьками дітей до закладу

Управління праці та соціального захисту населення, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми рад

-
 
 

2) забезпечення індивідуального підходу до реабілітації дитини

реалізація методики індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям, зокрема тим, що перебувають в складних життєвих обставинах

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

служба у справах дітей райдержадміністрації
-
 
 

3) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей

забезпечення закріплення житла за дитиною після позбавлення її батьків батьківських прав; створення та ведення реєстру житла для дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми рад, районний центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-
 

4. Широке запровадження влаштування дітей в сім'ї громадян

1) запровадження моделі функціонування професійних прийомних та патронатних сімей

вивчення досвіду створення та функціонування прийомних та патронатнихсімей та поширення його в районі

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-
 
 

2) виконання районної програми влаштування дітей в сім'ї громадян

розроблення районної програми щодо патронатних сімей

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-
 
 
3) термінове влаштування дитини в сім’ю громадян

вивчення досвіду щодо термінового влаштування дитини в сім'ю громадян та поширення його в районі

Служба у справах дітей райдержадміністрації
 
-
 
 

4) забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей

забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 
-
 
 

5) популяризація процесу влаштування дітей в сім'ї громадян

проведення інформаційних кампаній з популяризації влаштування дітей в сім'ї громадян

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 
-
 
 
6) влаштування дітей з особливими потребами

підбір та підготовка громадян, які мають бажання взяти в сім’ю дитину з особливими потребами

Районний центр

соціальних служб  для сім'ї, дітей та молоді,

служба у справах дітей райдержадміністраці
-
 

5.Удосконалення системи надання соціальних послуг та соціальних виплат

1) ведення соціального інспектування та соціального супроводження сімей

забезпечення своєчасного виявлення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та здійснення їх соціального супроводу

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми рад

-
 
 

2) питома вага дітей з особливими потребами, які виховуються в сім'ях, охоплених соціальними послугами

надання медичних та соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами

КЗ "Сарненська центральна районна лікарня",  районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-
 
 

3) питома вага дітей, які можуть бути повернені із закладів у сім'ї

проведення соціальної роботи з сім'ями, діти яких можуть бути повернені із закладів у сім'ї

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми рад

-
 
6.Поліпшення умов утримання і виховання дітей
1) повернення дітей до біологічної родини

проведення соціальної роботи з біологічною родиною з метою створення умов для повернення дитини в біологічну сім’ю

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми рад

-
 

2)надання допомоги у профорієнтаційній підготовці старшокласників

проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників інтернат них установ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості

служба у справах дітей
-
 

3) створення умов для забезпечення доступу дітей до отримання відповідного освітнього рівня

7.Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім'ях громадян

1) підготовка випускників закладів до самостійного життя

підготовка випускників закладів до самостійного життя та сприяння в соціальній адаптації

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості

-
 

8.Забезпечення оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання,

наближеними до сімейних та родинних

1)співпраця органів виконавчої влади з громадськими та благодійними організаціями, інвесторами відповідно до законодавства

надання підтримки громадським організаціям у реалізації їхніх програм, спрямованих на роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми рад

-
 

9. Ремонт автотранспорту, закріпленого за службою у справах дітей райдержадмініст-рації

 
 
 
-

Здійснення ремонту  автотранспорту, закріпленого за службою у справах дітей райдержадмініст-рації

Сарненська районна державна адміністрація
30,0
 
25,0
 
25,0
2018
 
2019
 
2020
 
Загальні обсяги фінансування
 
Районний бюджет
2018 рік
135,0 тис. грн
2019 рік
86,0 тис.грн
2020 рік
92,0 тис. грн
Всього
313,0 тис. грн
 
Керівник апарату

адміністрації                                                              В. Стельмах