Також дивіться новини на facebook.com

№ 38 від 31 січня 2018 року "Про створення постійно діючої комісії на списання матеріальних цінностей"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 

31 січня  2018 року                                                                                                   № 38

 
 
Про створення постійно
діючої комісії на списання
матеріальних цінностей
 

Відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (із змінами та доповненнями), Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів та запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №11(із змінами і доповненнями),  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 (із змінами), керуючись    статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

        1. Для проведення списання, визначення непридатності та встановлення неможливості подальшого використання запасів, а саме: малоцінних та швидкозношуваних предметів, господарських матеріалів і канцелярського приладдя, палива, горючих і мастильних матеріалів, запасних частин до транспортних засобів, машин і обладнання, інших матеріалів та грошових документів створити постійну діючу комісію на 2018 рік у складі:

 
Голова комісії:
 
Стельмах В.М.          -   керівник апарату райдержадміністрації  
 
Члени комісії:
 

Волосячик О.А.    -       головний спеціаліст відділу фінансово - господарського

                                       забезпечення  апарату райдержадміністрації;

 

Марковець Р.П.       -   начальник відділу ведення Державного реєстру виборців

                                      апарату райдержадміністрації;
 
Савчук Р.В.             -   завідувач юридичного сектору апарату

                                     райдержадміністрації;                                    

 
 

         2. Установити, що у разі персональних змін у складі комісії або у відсутності осіб, які входять до складу комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу комісії за посадами.

 

        3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 31 січня 2017 року № 39 «Про створення постійно діючої комісії на списання матеріальних цінностей».

 

        4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації В.Стельмаха.

 
 
Голова адміністрації                                                                                   Я.Яковчук