Також дивіться новини на facebook.com

2018.02 - проведення відбору навчальних закладів для організації в 2018 році професійного навчання учасників антитерористичної операції

  Управління праці та соціального захисту населення Сарненської райдержадміністрації, оголошує проведення відбору навчальних закладів для організації в 2018 році професійного навчання учасників антитерористичної операції та їх проживання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції», п. 4 Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 16.05.2013 року №269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за №843/23375 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики №180 від 03.04.2014). 

Пропозиції щодо участі у відборі приймаються до 18 лютого 2018 року за адресою: 34500, Рівненська обл., м.Сарни, вул. Демократична, 46, каб. 23, контактні телефони (03655) 3-25-84, 2-13-26.

Для участі у відборі навчальні заклади подають такі документи:

- копії ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань); копію сертифікату про акредитацію навчального закладу (спеціальності) і додатка до нього чи у разі наявності - копію свідоцтва про атестацію з додатками;

- кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями спеціальностями, напрямами або галузями знань, складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого  наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491 для прогнозованої кількості слухачів у групі. Для єдиного підходу під час розгляду пропозицій здійснювати прогнозований розрахунок витрат на профнавчання для 15 слухачів у групі;

- інформацію про наявність гуртожитку або місць для забезпечення проживання учасників АТО у гуртожитках інших навчальних закладів, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством;

- кошторис витрат на проживання одного слухача на добу (за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання учасників АТО у гуртожитках інших навчальних закладів), складений відповідно до законодавства;

- інформацію про наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання учасників АТО, із зазначенням їх складу), баз для проведення виробничої практики.

Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до управління праці та соціального захисту населення Сарненської райдержадаміністрації з написом: «На відбір навчальних закладів».

Навчальні заклади - учасники відбору до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у відборі та до дати засідання Комісії мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни.

Критеріями прийнятності навчальних закладів - претендентів на участь у відборі - є подання всіх зазначених документів, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для здійснення повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, умов проживання у гуртожитку (за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання учасників АТО у гуртожитках інших навчальних закладів) вимогам законодавства.

 Засідання комісії з відбору навчальних закладів для організації професійного навчання учасників АТО та їх проживання в період навчання відбудеться 20 лютого 2018 року о 11-00 годині за адресою: 34500, Рівненська обл., м.Сарни, вул. Демократична, 51, в малій залі Сарненської районної державної адміністрації.