Також дивіться новини на facebook.com

№ 599 від 28 грудня 2017 року "Про план здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2018 році"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

 28 грудня 2017 року                                                                                  № 599

                                                                                        

Про план здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2018 році

Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст. 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (із внесеними змінами) та з метою вдосконалення і впорядкування проведення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Затвердити План здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2018 році згідно з додатком 1.

2. Затвердити орієнтовний перелік питань для перевірки за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно з додатком 2.

3. Утворити робочу групу по вивченню діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних, міської рад району по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та додержання норм чинного законодавства на території місцевих рад

та затвердити її склад згідно з додатком 3.

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації В.Стельмаха.

   
    
 

Голова  адміністрації                                                                  Я. Яковчук

 
 

   Додаток  1

   до розпорядження голови
   райдержадміністрації

   28 грудня  2017 року № 599

 
 
 
П Л А Н
 здійснення контролю за виконанням органами

 місцевого самоврядування району делегованих повноважень

 органів виконавчої влади
у 2018 році
 

1.           Проаналізувати розпорядження міського, селищних, сільських голів та рішення виконкомів місцевих рад щодо відповідності їх чинному законодавству. Узагальнені матеріали подати керівництву райдержадміністрації.

 
 

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Щомісячно до 10 числа
наступного за звітним місяця
 

2.           Забезпечити контроль за поданням виконавчими комітетами сільських, селищних, міської рад звітів про здійснення делегованих повноважень у 2018 році.

 
 

Відділ організаційної роботи та
зв’язків з громадськістю апарату       райдержадміністрації

До 28 грудня 2018 року
 

3.           Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проаналізувати роботу виконавчих комітетів  сільських, селищних, міської рад по організації виконання Програм соціально-економічного та культурного розвитку місцевих рад району за 2017 рік. Матеріали перевірки внести на розгляд засідання колегії райдержадміністрації в рамках розгляду питання щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2017 рік.

 
 
Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації
До 16 лютого 2018 року
 
 

4.             Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проаналізувати роботу виконавчих комітетів сільських, селищних, міської рад щодо забезпечення виконання бюджетів місцевих рад за 2017 рік. Матеріали перевірки внести на розгляд засідання колегії райдержадміністрації в рамках розгляду питання про стан виконання місцевих бюджетів району у 2017 році.

 
Фінансове управління райдержадміністрації
До 16 лютого 2018 року
 

5.           Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» перевірити роботу виконавчих комітетів сільських, селищних, міської рад в частині дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». Матеріали перевірки внести на розгляд засідання колегії райдержадміністрації в рамках розгляду питання щодо виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших нормативно правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації.

 
 
Загальний відділ апарату
райдержадміністрації

До  16 січня 2018 року,

       16 липня 2018 року

 

6.           Перевірити стан додержання норм чинного законодавства на території Вирівської сільської ради та роботу виконавчого комітету Вирівської сільської ради по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

        Матеріали перевірки внести на розгляд засідання колегії райдержадміністрації.

 

Відповідальні      працівники райдержадміністрації,

Закріплені   за    виконкомом Вирівської  сільської    ради,

структурні    підрозділи райдержадміністрації

Травень  2018 року
 

7.           Перевірити стан Про додержання норм чинного законодавства на території   Чудельської  та Кам’яне-Случанської сільських рад та  роботу виконавчих комітетів Чудельської  та Кам’яне-Случанської сільських рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     Матеріали перевірки внести на розгляд засідання колегії райдержадміністрації.

 

Відповідальні     працівники райдержадміністрації,

закріплені   за   виконкомами Чудельської    та     Кам’яне-Случанської   сільських рад,

структурні          підрозділи райдержадміністрації

Червень 2018 року

 
 

8.           Перевірити стан додержання норм чинного законодавства на території Ремчицької сільської ради та роботу виконавчого комітету Ремчицької сільської ради по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     Матеріали перевірки внести на розгляд засідання колегії райдержадміністрації.

 

Відповідальні    працівники райдержадміністрації,

закріплені   за  виконкомом Ремчицької  сільської  ради,

структурні   підрозділи райдержадміністрації

Серпень 2018 року

 

9.           Перевірити стан додержання норм чинного законодавства на території Костянтинівської сільської ради та роботу виконавчого комітету Костянтинівської сільської ради по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     Матеріали перевірки внести на розгляд засідання колегії райдержадміністрації

 

Відповідальні     працівники райдержадміністрації,

закріплені   за    виконкомом Костянтинівської сільської ради, структурні     підрозділи райдержадміністрації

Вересень 2018 року

 

  10. Узагальнити та поширити кращі практики роботи виконавчих комітетів місцевих рад Сарненського району по виконанню делегованих та інших повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Відділ організаційної роботи та
зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

До 28 грудня 2018 року
 
 
 
 
Керівник апарату адміністрації                                                        В. Стельмах