Також дивіться новини на facebook.com

№ 602 від 29 грудня 2017 року "Про затвердження плану роботи з кадрами Сарненської районної державної адміністрації на 2018 рік"

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

29 грудня 2017 року                                                                             № 602

 

 

Про затвердження плану роботи з

кадрами Сарненської районної державної

адміністрації на 2018 рік

 

 

На підставі статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 17 Закону України «Про державну службу» та Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568:

1. Затвердити план роботи з кадрами Сарненської районної державної адміністрації на 2018 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Стельмаха В.М.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                        Я.Яковчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток

                                                                                   до розпорядження голови

                                                                                   райдержадміністрації

                                                                                     29 грудня 2017 року № 602

ПЛАН

роботи з кадрами Сарненської районної державної адміністрації

на 2018 рік

 

І. Організаційні заходи

 

1. Брати участь у виконанні плану заходів щодо реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 01 лютого 2012 року №45/2012.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

2. Організувати проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Здійснювати моніторинг професійного зростання переможців І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

3. Вжити організаційних заходів для оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

2018 рік (за окремим графіком).

 

 

4. Здійснювати організаційне забезпечення подання в установленому порядку державними службовцями районної державної адміністрації декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

До 01 квітня 2018 року.

 

 

5. Узагальнити та підготувати в установлені строки інформаційно-аналітичні матеріали про стан кадрової роботи в районній державній адміністрації.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

 

6. Забезпечити своєчасний розгляд питання щодо присвоєння рангів державним службовцям, які успішно відпрацювали на займаній посаді три роки, а також перегляд стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років, та стажу державної служби працівникам районної державної адміністрації.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

7. Забезпечити ведення та зберігання особових справ державних службовців районної державної адміністрації відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22 березня 2016 року № 64.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

8. Упорядкувати документи з кадрових питань згідно з номенклатурою справ сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації та забезпечити передачу відповідних справ до архіву.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

ІV квартал 2018 року.

 

 

9. Забезпечити дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час обробки персональних даних.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Постійно.

 

 

10. Забезпечити надання консультативно-методичної допомоги щодо впровадження нових інструментів управління людськими ресурсами на державній службі.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

ІІ. Формування складу державних службовців

 

 

1. Проаналізувати кількісний і якісний склад державних службовців районної державної адміністрації і внести пропозиції щодо удосконалення кадрового забезпечення.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

І квартал 2018 року.

 

 

2. Забезпечити своєчасне внесення змін в особові картки державних службовців відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року №156.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

3. Забезпечити конкурсний відбір кадрів державних службовців з урахуванням вимог до кожної посади відповідно до законодавства.

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби постійно аналізувати практику роботи з кадрами, вносити керівництву пропозиції щодо її вдосконалення, проводити роботу з періодичної ротації державних службовців.

 

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації. Постійно.

 

 

4. Забезпечити проведення в установленому порядку перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статі              5 Закону України «Про очищення влади».

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

ІІІ. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців

 

 

1. Проводити роботу щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з питань впровадження законодавства у галузі державної служби.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

2. Підготувати прогнозні показники щодо направлення на навчання осіб у 2018 році до Національної академії державного управління при Президентові України, її Львівського регіонального інституту державного управління та магістратур при вищих навчальних закладах

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

До 01 квітня 2018 року.

 

 

3. Забезпечити виконання планів-графіків навчання та підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, її Львівському регіональному інституті державного управління, комунальному навчальному закладі «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій».

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

4. Забезпечити відбір і направлення на навчання осіб, які виявили бажання навчатися в Національній академії державного управління при Президентові України та її Львівському регіональному інституті державного управління.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Січень – березень 2018 року.

 

 

5. Забезпечити підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

6. Здійснювати моніторинг працевлаштування випускників магістратур за спеціальностями галузі знань «Державне управління».

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

7. Інформувати  Національне агентство України з питань державної служби про потребу і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

До 01 червня 2018 року.

 

 

8. Створити умови для проходження практики в райдержадміністрації слухачами Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, студентами вищих навчальних закладів, підготовки ними дипломних, магістерських робіт з питань державного управління та державної служби.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

ІV. Контроль за станом кадрового забезпечення

 

 

1. Систематично вивчати стан роботи з кадрами та дотримання вимог антикорупційного законодавства в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації (за окремим планом).

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, головний спеціаліст з питань  районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

2. Заслуховувати на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, днях контролю стан виконання законодавства з питань реалізації державної кадрової політики.

 

Сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Протягом року.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                    В.Стельмах