Також дивіться новини на facebook.com

№ 555 від 15 грудня 2017 року "Про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Сарненській районній державній адміністрації"

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
15 грудня 2017 року                                                                              № 555
 
 

Про проведення  оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців в Сарненській

районній державній адміністрації
 
 

Відповідно до статті 44 Закону України "Про державну службу", Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 листопада 2017 року № 237 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій  "Б" і "В", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2017 року №750 "Про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців місцевих державних адміністрацій області", з метою забезпечення організації проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорій "Б" і "В" у районній державній адміністрації:

1. Установити, що оцінювання результатів службової діяльності державних службовців районної державної адміністрації за 2018 рік проводиться у такі строки:

визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості – у грудні 2017 року;

оціночна співбесіда, визначення та затвердження результатів    оцінювання – у жовтні – грудні 2018 року.

2. Під час проведення щорічного оцінювання керуватися Типовим порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від            23 серпня 2017 року № 640, та Методичними рекомендаціями щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", затвердженими  наказом Національного агентства України з питань державної служби  від 27 листопада 2017 року № 237.

          3. Керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців районної державної адміністрації у строк до 10 грудня 2018 року.

         4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації про результати проведення оцінювання інформувати районну державну адміністрацію до  15 грудня  2018 року.

5. Сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації узагальнити інформацію щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців районної державної адміністрації за 2018 рік та інформувати обласну державну адміністрацію до 25 грудня  2018 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Стельмаха В.М.

 
 
 
        
 
Голова адміністрації                                                                           Я.Яковчук