Також дивіться новини на facebook.com

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за І півріччя 2017 року

 

Кіль-кість

Всь-ого

Фізичні особи

Юридичні особи

Запит отримано:

Результат розгляд

 

 

Від грома-дян

Колек-тивні

Осо-бисто

Тел.

Факс

e -mail

Пош-тою

Записано на вимогу запитувача

Переслане іншими розпорядниками інформації

Інформацію надіс-лано

Надіслано за належ-ністю

Відмовлено

14

14

7

 

7

 

 

 

3

3

 

8

14