Також дивіться новини на facebook.com

№ 127 від 04 квітня 2017 року "Про розроблення детального плану території для обслуговування кладовища в адміністративних межах Немовицької сільської ради (за межами населеного пункту)"

  Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я
голови районної державної адміністрації
 
04  квітня  2017 року                                                                                    № 127
 
 

Про розроблення детального плану
території для обслуговування кладовища в адміністративних межах
Немовицької сільської ради

(за межами населеного пункту)
       
 

Відповідно до статей 6, 13, 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1462/20206, державних будівельних норм України                  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши звернення комунального підприємства «Трудівник» вх. №01/16-111/17            від 22.02.2017 щодо визначення планувальної організації, функціонального призначення території та визначення містобудівних умов та обмежень забудови території:

 
 

1. Розробити детальний план території для обслуговування кладовища, розташованого в адміністративних межах Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області (за межами населеного пункту), з метою виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку орієнтовною площею 6,9 га для будівництва (надалі – детальний план території на земельну ділянку).

 

2. Фінансування робіт з розроблення детального плану території на земельну ділянку здійснити за рахунок коштів комунального підприємства «Трудівник» (надалі – Інвестор).

 

3. Визначити за погодженням з Інвестором організацію-розробника детального плану території на земельну ділянку (надалі – Розробник). 

 

4. Укласти тристоронню угоду на розроблення детального плану території на земельну ділянку, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, між Сарненською райдержадміністрацією, Інвестором та Розробником.

 

5. Відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської районної державної адміністрації організувати:

 

- оприлюднення даного розпорядження шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації у двотижневий термін з дня його реєстрації;

 

-  розроблення детального плану території на земельну ділянку;

 

- проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану території на земельну ділянку у відповідності до чинного законодавства України;

 

- розгляд детального плану території на земельну ділянку на засіданні архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської районної державної адміністрації.   

 

6. Розробнику детального плану території на земельну ділянку після розроблення, узгодження та громадського обговорення надати його Сарненській райдержадміністрації для розгляду та затвердження у встановленому законодавством порядку.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Назарця І.П.

 
 

Голова адміністрації                                                                                 Я. Яковчук