Також дивіться новини на facebook.com

Сектор житлово-комунального господарства Сарненської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор житлово-комунального господарства
Сарненської районної державної адміністрації
 
 

1. Сектор житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах території району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

 

2. Сектор підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації. Координацію роботи сектору здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

 

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергозбереження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про теплопостачання», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та іншими законами України, актами  Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 
4. Сектор не має статусу юридичної особи публічного права.
 

5. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної  політики у сфері житлово-комунального господарства, енергоефективності на території району.

 

6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій, наказів директора Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації, рішень районної ради та здійснення контролю за їх реалізацією;

6.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

6.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6.4. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі житлово-комунального господарства та енергоефективності у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

6.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів, програм соціально-економічного розвитку району;

6.6. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету та бюджету району;

6.7. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6.8. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.9. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.10. бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

6.11. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

6.12. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.13. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.14. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.15. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

6.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.17. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6.18. надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

6.19. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.20. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.21. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.22. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.23. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.24. забезпечує захист персональних даних;

6.25. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

6.26. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

6.27. забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

6.28. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм, розробляє і реалізує місцеві програми у сферах житлово-комунального господарства, енергоефективності та бере участь у їх виконанні;

 

6.29. у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

2) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

3) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

4) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції сектору;

5) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

6) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

7) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

8) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

9) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

 
6.30. у сфері теплопостачання та енергозбереження:
1) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

2) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

3) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

4) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів населених пунктів тепловою енергією;

5) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із відповідними регіональними програмами;

6) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

 
6.31. у сфері питної води та питного водопостачання:

1) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

2) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

3) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

4) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

5) забезпечує розроблення суб’єктами господарювання у сфері водопостачання проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

 

6.32. у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

2) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

3) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

4) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

5) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України «Про відходи»);

6) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

8) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

        

6.33. здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та енергоефективності відповідно до законів.

 

7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)  залучати до виконання окремих робіт,  участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими відділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється  з  посади  головою  районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією.

 
10. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) здійснює добір кадрів;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

14) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.

 
12.  Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації.
 
 
 
Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                              І. Назарець