Також дивіться новини на facebook.com

Відділ житлово-комунального господарства та екології Сарненської районної державної адміністрації

1.Відділ житлово-комунального господарства та екології районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації, не є юридичною особою публічного права, і в межах території району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації, Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Координацію роботи відділу здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергозбереження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про теплопостачання», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної, районної державної адміністрації, рішеннями сесії районної ради, а також цим Положенням.

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сферах житлово-комунального господарства, енергоефективності, охорони навколишнього природного середовища на території району.

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України, розпоряджень, доручень голови обласної, районної державних адміністрацій, рішень сесій районної ради та здійснення контролю за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.4. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі житлово-комунального господарства та енергоефективності, охорони навколишнього природного середовища у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

5.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів, програм соціально-економічного розвитку району;

5.6. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету та проекту бюджету району;

5.7. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.8. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.9. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.10. бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

5.11. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

5.12. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.13. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.14. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.15. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

5.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.17. інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.18. надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.19. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.20. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.21. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.22. забезпечує захист персональних даних;

5.23. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

5.24. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища;

5.25. забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

5.26. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм, розробляє і реалізує місцеві програми у сферах житлово-комунального господарства, енергоефективності, охорони навколишнього природного середовища та бере участь у їх виконанні;

5.27. у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

2) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

3) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

4) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу;

5) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду, гуртожитків;

6) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

7) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

8) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

9) здійснює моніторинг розрахунків споживачів за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги;

10) організовує засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії;

5.28. у сфері теплопостачання та енергозбереження:
1) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

2) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

3) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

4) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів населених пунктів тепловою енергією;

5) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із відповідними регіональними програмами;

6) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

5.29. у сфері питної води та питного водопостачання:

1) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

2) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

3) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

4) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

5) забезпечує розроблення суб’єктами господарювання у сфері водопостачання проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

5.30. у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, охорони навколишнього природного середовища, галузі поховання:

1) забезпечує вільний доступ населення до інформації про стан навколишнього природного середовища та про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

2) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

3) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

4) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України «Про відходи»);

5) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

7) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, охорони навколишнього природного середовища, а також правил благоустрою;

8) бере участь у формуванні і використанні місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів;

5.31. здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та енергоефективності, охорони навколишнього природного середовища відповідно до чинного законодавства.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими відділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) на період відсутності начальника відділу з поважних причин (відпустка, хвороба, тощо) його обов’язки виконує один із головних спеціалістів відділу згідно із наказом керівника апарату районної державної адміністрації;

13) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу;

15) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

10. Фінансове забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.

12. Організація роботи з персоналом у відділі, здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, облік особових справ та ведення трудових книжок працівників відділу здійснює сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації.

13. Призначає на посаду і звільняє з посади, затверджує посадові інструкції працівників відділу керівник апарату райдержадміністрації у порядку, визначеному законодавством про державну службу.

14. Облік видатків на утримання відділу в межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису здійснює відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

 
 
 

Виконуюча обов’язки керівника

апарату адміністрації                                                                               А. НОСТЕР