Також дивіться новини на facebook.com

Ставки плати (адміністративного збору) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав з 01 січня 2017 року

Ставки плати (адміністративного збору) за проведення реєстраційних


дій та за надання інформації з Державного реєстру прав з 01 січня 2017року(з розрахунку розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому на 1 січня 2017 року - 1600 грн)

1.          За державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб -160 грн.

За державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1   прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк два робочі дні - 1600 грн.;

2    прожиткових мінімуму для працездатних осіб - у строк один робочий день- 3200 грн.;

5 прожиткових мінімуму для працездатних осіб - у строк 2 години - 8000 грн.

2.    За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 80 грн.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк два робочі дні - 800 грн.;

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк один робочий день - 1600 грн.;

2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк 2 години - 4000 грн.

3.        За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 80 грн.

4.   За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних

дій справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 160 грн.

5.   За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 60 грн.

6.    За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації, витягу в паперовій формі - 40 грн.;


2.    За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника,

справляється адміністративний збір у розмірі ЗО відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті.

3. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру:

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі - 80 грн;

0,            07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі - 110 грн;

75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного документа в паперовій формі - за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.


0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації, витягу в електронній формі - 20 грн.;

0.             04     прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав - 60 грн.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Ставки адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з 01 січня 2017 року (з розрахунку розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому на 1 січня 2017 року - 1600 грн)

1.   За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

140 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію політичної партії - 224000 грн;

0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації - 450 грн;

0,14 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки - 220 грн;

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки - 110 грн;

0,06 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців -100 грн;

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою - 480 грн;

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію - 160 грн;

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця -160 грн;

75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.