Також дивіться новини на facebook.com

До уваги заявників!

Звертаємо Вашу увагу, що з 02.11.2016 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 №1666-VIII.
Вищезазначеним Законом внесено зміни до низки законодавчих актів України, зокрема до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), згідно з якими:
1) Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України (тобто, прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України скасовано).
2) Внесено зміни до вимог щодо оформлення документів, що подаються для державної реєстрації (стаття 15 Закону), а саме:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах). Справжність підписів на такому рішенні повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом (не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акту державного органу, органу місцевого самоврядування);
- установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом (не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі);
- передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом (не поширюється на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі);
- у разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.
3) Внесено зміни до переліку документів, що подаються для державної реєстрації створення юридичної особи (частина 1 статті 17 Закону), а саме:
- перелік документів доповнено примірником оригіналу (нотаріально засвідченою копією) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом,
- рішенням відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта подається у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;
4) Внесено зміни до переліку документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (частина 4 статті 17 Закону), а саме:
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу подається у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою подаються у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
- перелік документів доповнено заявою про обрання юридичною особою спрощеної систем оподаткування та/або реєстраційною заявою про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заявою про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, що подаються за бажанням заявника у випадку внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.