Також дивіться новини на facebook.com

№ 425 від 06 грудня 2013 року "Про районний план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 

   06 грудня 2013 року                                                                                 № 425

 

Про районний план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року  

 

Відповідно до статей 13, 22, 28, 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від    04 вересня 2013 року № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», програми будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів області на 2013-2017 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2012 року № 612 та затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 811, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 листопада 2013 року № 614 «Про обласний план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»:

 

         1. Затвердити районний план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (далі план заходів) згідно додатку.

2. Відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації:

         2.1. Забезпечити виконання плану заходів;

         2.2. Інформувати про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 листопада 2013 року № 614 «Про обласний план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» управління освіти і науки обласної державної адміністрації щороку до 15 грудня.

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Сухареву Т.Є.

 
Виконуючий обов’язки
голови адміністрації                                                                           О. Хомич
Додаток

до розпорядження голови районної державної адміністрації

06 грудня 2013 року № 425
 
 
 

Районний план заходів

з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні

на період до 2021 року

 

1. Вжити заходів щодо повернення в установленому порядку дошкільних навчальних закладів, що використовуються не за призначенням, до комунальної форми власності.

 

Виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад 2013-2014 роки.

                    
2. Забезпечити:

2.1. Виконання програми будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів області на 2013 – 2017 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.10.2012 № 612 та затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2012 № 811.

        

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

2013 - 2017 роки.
 

 2.2. Соціально-педагогічний патронат дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації 2013-2014 роки.

 

2.3. Модернізацію матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

 

Виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад 2013-2014 роки.

 

2.4. Проведення капітальних ремонтів будівель, зокрема дахів, систем комунікацій, обладнання та котелень дошкільних навчальних закладів.

 

Виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад 2013-2015 роки.

 

2.5. Виконання навчальних програм з поглибленого вивчення окремих предметів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

Починаючи з 2016 навчального року
 

3. Вжити заходів для упровадження профільного навчання та забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідними підручниками.

                   

Відділ освіти районної державної адміністрації

2015-2020 роки
 
4. Забезпечити:

4.1. Планування занять з фізичної культури з урахуванням періодів, необхідних для фізичної реабілітації учнів.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

Щороку до 01 вересня
 

4.2. Вивчення сходинок до інформатики з 2 класу та інформатики з 5 класу у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації,

комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2013-2014 роки
 

4.3. Реалізацію на уроках фізичної культури варіативних модулів, які відповідали б інтересам учнів, можливостям матеріальної бази.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

Щороку
 
 
 
 

4.4. Створення філій позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

2014-2021 роки
 

4.5. Оптимізацію мережі гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

2014-2021 роки
 

4.6. Модернізацію технічного оснащення позашкільних навчальних закладів з подальшим підключенням до Інтернету.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

Постійно.
 

5. Сприяти участі талановитих і обдарованих дітей у заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

Постійно.
 

6. Залучати до позашкільної освіти дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

Постійно.
 
7. Забезпечити:

7.1. Підключення у повному обсязі загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, філій загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів до мережі Інтернет.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

2013-2014 роки
 
 
 

7.2. Взаємодію між працівниками психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

2014-2015 роки
 

8. Створити електронну бібліотеку для навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації,

комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2015 рік
 

9. Забезпечити апробацію тестових завдань для поповнення банку тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації,

комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2014-2021 роки
 

10. Розробити методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 3-4 класах загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2014-2015 роки
 

11. Забезпечити ефективне використання в освітньому процесі технологій, підпорядкованих збереженню здоров’я, шляхом розширення мережі шкіл сприяння здоров’ю, запровадження спецкурсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», факультативного курсу «Сімейні цінності». 

 

Комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2013-2021 роки
 

12. Здійснювати підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.

 

Комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2013-2021 роки
 

13. Розробляти методичні рекомендації, видавати посібники з досвіду роботи та інші матеріали з актуальних питань позашкільної освіти.

 

Комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2013-2021 роки
 

14. Забезпечувати підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів району відповідно до державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі.

 

Комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2013-2021 роки
 

15. Здійснювати підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

        

Комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2013-2021 роки
 

16. Запровадити у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів програми спецкурсу з психології «Пізнай себе» для учнів 2-3 класів, факультативних курсів «Психологія спілкування», «Цікава психологія» для 8 класу, «Я і психологія» для 10-11 класів.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

2014 рік
 

17. Здійснювати науково-методичний супровід запровадження навчальних планів і програм факультативних курсів, курсів за вибором та програм гуркової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу.

 

Комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

Постійно
 

18. Розробити алгоритм соціально-психологічної взаємодії між працівниками психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей для проведення спільних просвітницьких заходів, акцій з питань попередження асоціальних поведінкових проявів, формування правової свідомості учнів, здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які зазнали насильства у сім´ї.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації,

комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2015 рік
 

19. Здійснювати науково-методичний супровід розроблення і впровадження перспективних планів інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2015 рік
 
 

20. Внести в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів з особливими освітніми потребами.

 

Відділ освіти районної державної адміністрації,

комунальна науково-методична установа «Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради

2014 – 2015 роки
 
 
 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                В. СтельмахДодати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування