Також дивіться новини на facebook.com

№ 226 від 26 червня 2013 року "Про стан виконання управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства у сфері державної кадрової політики"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

голови районної державної адміністрації

 

  26 червня 2013 року                                                                                     226

 

Про стан виконання управлінням праці та

соціального захисту населення райдержадміністрації

завдань, визначених актами та дорученнями

Президента України, іншими актами

законодавства у сфері державної кадрової політики

 

 

Аналіз стану виконання в управлінні праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, визначених актами та дорученнями Президента України, інших актів законодавства у сфері державної кадрової політики показав, що в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації у її здійсненні керуються Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами з питань організаційно-кадрової роботи органів державної влади.

Станом на 30 червня 2013 року в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації згідно штатного розпису 55 штатних одиниць державних службовців. Фактично працюючих державних службовців 51 особа.

Призначення державних службовців VI-VІI категорій посад відбувається за конкурсом. Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться  з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”.

На протязі першого півріччя 2013 року відбулося 2 засідання конкурсної комісії, про допущення кандидатів до участі в конкурсній комісії на заміщення вакантних посад та проведення засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад.

Так, на державну службу за результатами конкурсного відбору призначено 2 особи, з кадрового резерву 2 особи.

Просування по службі здійснюється  відповідно до ст. 19 Закону України “Про державну службу”  за стажуванням. Станом на 26 червня 2013 року в порядку переведення, за результатами стажування призначено на вищу посаду 9 державних службовців.

Ведеться чіткий контроль за присвоєнням чергових рангів та встановленням надбавок за вислугу років державним службовцям. Станом на 26 червня  2013 році  4 державним службовцям присвоєно черговий ранг та  встановлено надбавку за вислугу років 4 державним службовцям.

 З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців, в січні-лютому  2013 року проведено щорічну оцінку результатів роботи за 2012 рік державних службовців, які працюють в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

  Із 65 державних службовців, які працювали в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, підлягали оцінюванню та пройшли його - 34. Результати роботи 4 державних службовців були оцінені критерієм „високий”, 30 – „добрий”.

В управлінні проводиться робота з відбору кандидатів на навчання за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» в магістратурі Національної академії державного управління при Президентові України її Львівському регіональному інституті держаного управління.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації в 2012 році було видано одне направлення на навчання за спеціальністю «Публічна політика та управління» в освітній галузі «Державне управління» Національної академії державного управління при Президентові України.

В управлінні праці та соціального захисту населення сформований кадровий резерв на 2013 рік. Начальником управління затверджено список осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби на 2013 рік. Список сформований у відповідності до Положення про формування кадрового резерву для державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 199 від 28.02.2001 року.

Проте, у роботі управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації мають місце окремі недоліки щодо кадрової роботи.

Щодо підвищення рівня роботи з кадрами, слід зазначити   що, не увійшло у практику роботи управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації направлення молодих, обдарованих людей, які мають відповідний фаховий рівень, до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю „Державна служба”. Протягом останніх п’яти років лише одна молода людина була направлена на таке навчання.

Існує проблема фінансового забезпечення навчання та підвищення кваліфікації державних службовців. Через відсутність коштів на відшкодування витрат на службові відрядження, пов’язані з підвищенням кваліфікації, протягом першого півріччя 2013 року працівники управління праці  та соціального захисту населення райдержадміністрації відмовилась від ряду пропозицій по підвищенню кваліфікації державних службовців,  у порівнянні з 2012 роком, кваліфікацію підвищили 3 державні службовці, 2 з них підвищили кваліфікацію в Обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 1 у Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України.

Щодо участі працівників управління у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець», то у першому півріччі 2013 року у І турі конкурсу взяли участь 2 працівники управління, а у 2012 році 7 працівників управління.

Одним із недоліків в управлінні праці та соціального захисту населення  є висока плинність кадрів. За перше півріччя 2013 року з управління звільнено 4 особи та призначено 4 особи на посади державних службовців, що відповідає аналогічному показнику за весь минулий 2012 рік.

Зважаючи на викладене, керуючись статтями 35, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Начальнику управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації  Сапожку В.Р. в межах повноважень: 

1.1. Розробити  комплекс  заходів  щодо  запобігання  випадків           порушень вимог  чинного  законодавства у сфері державної кадрової політики.

1.2.  Активізувати роботу із залучення до навчання в Національній академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутах найбільш перспективних, здібних працівників і осіб зарахованих до кадрового резерву.

1.3. Налагодити чітку систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, особливо новопризначених працівників та осіб, зарахованих до кадрового резерву, покращити роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців шляхом їх участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець».

2.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на  керівника апарату райдержадміністрації Стельмаха В.М.

 

 

Голова адміністрації                                                                              А. Остапчук       Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування