Також дивіться новини на facebook.com

Робочий план виконання в районі заходів з реалізації Програми розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2013-2015 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03.01.2013 року № 1

 Робочий план

виконання в районі заходів з реалізації Програми розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2013-2015 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03.01.2013 року № 1

 

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

 
 

1

2

3

4

 

1. Удосконалення регуляторної діяльності у сфері інвестиційного розвитку

 

1.1.

Забезпечення належного функціонування дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, безумовне дотримання ним вимог чинного законодавства щодо видачі дозвільних документів у сфері інвестиційної діяльності, земельних відносин, містобудування та архітектури

Державний адміністратор райдержадміністрації,

Державний реєстратор райдержадміністрації

постійно

 

1.2.

Сприяння отриманню інвесторами необхідних документів дозвільного характеру для реалізації інвестиційних проектів

Управління та відділи райдержадміністрації, державна бюджетна установа «Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за згодою)

постійно

 

2. Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності

 

2.1.

Формування та постійне оновлення бази даних земельних ділянок та майна, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації інвестиційних проектів

Управління Держземагентства в районі, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, державна  бюджетна установа «Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за згодою), Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne» (за згодою), місцеві ради (за згодою)

постійно

 

2.2.

Проведення аналізу, відбору та документального оформлення земельних ділянок, придатних для створення індустріального парку в районі

Управління Держземагентства в районі, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, державна  бюджетна установа «Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за згодою), Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne» (за згодою), місцеві ради (за згодою)

2013-2014 роки

 

2.3.

Впровадження принципів державно-приватного партнерства для реалізації проектів розвитку інфраструктури та соціальної сфери району

Структурні підрозділи райдержадміністрації, місцеві ради (за згодою)

постійно

 

2.4.

Сприяння суб’єктам господарювання у розробці бізнес-планів, інвестиційних пропозицій тощо

Управління та відділи райдержадміністрації, державна бюджетна установа «Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за згодою), Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne» (за згодою), громадська організація «Рівненська агенція регіонального розвитку» (за згодою), громадська організація «Волинський аналітичний центр» (за згодою)

постійно

 

2.5.

Організаційне забезпечення збільшення обсягів та розширення напрямів залучення коштів міжнародної технічної допомоги для вирішення нагальних проблем господарського комплексу і соціальної сфери територіальних громад району

Структурні підрозділи райдержадміністрації, місцеві ради (за згодою), державна бюджетна установа «Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за згодою), Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne»  (за згодою), громадська організація «Волинський ресурсний центр» (за згодою)

постійно

 

2.6.

Участь у семінарах і тренінгах з питань інвестиційної діяльності

Структурні підрозділи райдержадміністрації

2013-2015

роки

 

2.7.

Надання методичної допомоги у підготовці проектних пропозицій/інвестиційних проектів, реалізація яких потребує державної фінансової підтримки, формуванні відповідного пакету документів та їх направлення до  Головного управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації для здійснення державної реєстрації згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність»

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, місцеві ради (за згодою)

постійно

 

2.8.

Моніторинг веб-сайтів грантодавчих організацій, фондів, а також спеціалізованих економічних видань, веб-сайтів

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

постійно

 

3. Удосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності

 

3.1.

Оновлення та поширення  ілюстративних інформаційно-презентаційних матеріалів про виробничий, ресурсний, людський, інфраструктурний, туристичний потенціал району, перспективи його розвитку, потребу у відповідних інвестиціях

Управління та відділи райдержадміністрації, державна бюджетна установа «Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за згодою), Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne» (за згодою), громадська організація «Рівненська агенція регіонального розвитку» (за згодою), громадська організація «Волинський аналітичний центр» (за згодою)

 

2013-2015

роки

 

3.2.

Забезпечення подання інформаційно-презентаційних  матеріалів щодо  потенціалу Сарненського району до обласної державної адміністрації для розміщення у спеціалізованих виданнях

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, державна бюджетна установа «Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за згодою), Рівненська торгово-промислова палата (за згодою), Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne» (за згодою), громадська організація «Рівненська агенція регіонального розвитку» (за згодою), громадська організація «Волинський аналітичний центр» (за згодою)

2013-2015
роки

 

4. Забезпечення виконання заходів робочого плану

 

4.1.

Про хід виконання робочого плану інформувати відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

 

4.2.

Про хід виконання робочого плану інформувати головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом

 Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування