Житлово-комунальне господарство

 

Архів

 

Інформаційна довідка реалізація планової політики в житлово-комунальній сфері в умовах підвищення тарифів на компослуги

Інформація щодо залучення кредитів на здійснення енергозберігаючих заходів у 2015 році відповідно до програми державної підтримки населення до переходу на альтернативне опалення, що запроваджена Державним агентством з енергоефективності та енергозбереже

Інформація

щодо залучення кредитів на здійснення енергозберігаючих заходів

у 2015 році відповідно до програми державної підтримки населення до переходу на альтернативне опалення, що запроваджена Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України

 

В умовах сьогодення питання ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів, заміщення газу альтернативними видами палива та державна підтримка впровадження енергоефективних заходів є надзвичайно важливими для сучасної України.

         Одна з таких фінансових програм підтримки місцевого споживача розроблена Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.

         Так, з жовтня 2014 року Держенергоефективності запроваджено програму державної підтримки населення до переходу на альтернативне опалення (далі – Програма), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження». Цей механізм забезпечує відшкодування 20 % тіла кредиту, отриманого населенням в ПАТ «Ощадбанк», на придбання твердопаливних та електричних котлів.

         За результатами проведеного Агенством експрес-моніторингу результатів впровадження Програми очевидно, що попит на державну підтримку в рамках Програми є досить динамічним – з моменту її запровадження у 2014 році до квітня п.р. він зріс більше ніж у 18 разів. Так, станом на 01 квітня п.р. ПАТ «Ощадбанк» видано 2339 кредитів на суму понад 41 млн. грн. проти 140 кредитів на суму 2,2 млн.грн. за підсумками жовтня 2014 року.

         Наразі Агентством розроблені та на засіданні Уряду 8 квітня п.р. прийняті зміни до Програми, які спрямовані на стимулювання населення, зокрема власників індивідуальних будинків, ОСББ та житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів. З проектом відповідної постанови Кабінету Міністрів України, що незабаром буде оприлюднена на сайті Уряду, можна ознайомитись за наступним посиланням: http://saee.gov.ua/uk/activiti/zakonoproektna-diyalnist .

         Механізм забезпечує відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів у багатоквартирних та одноквартирних будинках за такими напрямками у таких розмірах:

         - 30 % (але не більше 10 тис.грн.) – для фізичних осіб (населення) для впровадження заходів у одноквартирних будинках (та квартирах багатоквартирних будинків);

         - 40 % - для ОСББ (ЖБК) для впровадження заходів у багатоквартирних будинках.

 
 

Інформація щодо запровадження обласного конкурсу проектів з енергоефективності

Інформація
щодо запровадження проведення обласного конкурсу
проектів з енергоефективності
 

Відповідно до Закону України «Про енергозбереження», на виконання Указу Президента України від 14 листопада 2014 року № 876/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року», постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів установами і організаціями області, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів Рівненською обласною державною адміністрацією внесені зміни до Обласної програми енергоефективності на 2011-2015 роки, схвалені розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2015 № 52, зокрема в частині проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності.

Про порядок проведення обласного конкурсу та основні вимоги до проектів з енергоефективності зазначено в Положенні про обласний конкурс проектів з енергоефективності, що додається.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс проектів з енергоефективності

 
І. Загальні положення
 

1. Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності (далі - Конкурс), розроблених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями області, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2. Метою Конкурсу є відбір проектів з енергоефективності (далі - проекти), які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Проекти мають бути спрямовані на підвищення рівня енергоефективності шляхом упровадження стовідсоткового обліку спожитих енергоносіїв та наданих комунальних послуг, встановлення автоматичних систем регулювання теплової енергії, модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, заміщення або скорочення споживання природного газу, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій за результатами наявних технічних звітів з енергоаудиту.

При цьому, передбачається проведення Конкурсу наявних проектів                           з урахуванням строку їх окупності, даних енергетичних паспортів об’єктів                         та обсягу споживання ними енергоресурсів, визначеного за результатами моніторингу. Обов’язковою умовою є співфінансування за рахунок місцевих бюджетів.

3. Учасниками Конкурсу можуть бути проекти, розроблені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами і організаціями області, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та проекти, розроблені та подані спільно кількома учасниками.

4. Основними завданнями Конкурсу є:

забезпечення належного функціонування та сталого розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад Рівненської області в умовах скорочення споживання енергоносіїв, передусім природного газу, за рахунок упровадження заходів з енергозбереження і енергоефективності та заміщення використання природного газу альтернативними видами палива місцевого виробництва;

стимулювання застосування сучасних технологій та інноваційних рішень у сфері енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері;

забезпечення популяризації успішного досвіду районів, міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації у вирішенні проблемних питань підвищення енергоефективності та висвітлення результатів реалізації проектів;

проведення семінарів і тренінгів для представників структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань впровадження механізмів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в бюджетних установах і організаціях.

 
II. Основна тематика проектів
 

Енерго- та ресурсозбереження, енергоефективність, у тому числі у сфері використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в установах та організаціях області, які утримуються з місцевих бюджетів:

оснащення сучасними приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів та автоматичними системами регулювання теплової енергії;

заміщення використання імпортованого природного газу;

технічне переоснащення установ і організацій з використанням передових енергозберігаючих технологій та сучасного енергоефективного обладнання                     за результатами наявних технічних звітів з енергоаудиту;

технічні та організаційні рішення, що забезпечують суттєву оптимізацію споживання ресурсів та економію бюджетних коштів за результатами наявних технічних звітів з енергоаудиту;

використання альтернативних джерел енергії та місцевих видів палива.
 

III. Організаційне забезпечення Конкурсу

 

1. Організаційно-адміністративне забезпечення Конкурсу здійснюється радою з проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності (далі - Конкурсна рада) та Дирекцією Конкурсу.

2. Конкурсна рада є органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу, а також визначає його переможців.

Конкурсну раду очолює перший заступник голови облдержадміністрації.

3. До складу Конкурсної ради можуть входити керівники та відповідальні працівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, депутати обласної ради, незалежні експерти, представники громадських організацій (за згодою).

4. Голова Конкурсної ради та її члени здійснюють свої повноваження                 на громадських засадах.

5. Конкурсна рада:

затверджує план здійснення організаційно-технічних заходів                                 з проведення Конкурсу;

щороку затверджує пріоритетні теми для подання проектів на Конкурс згідно з переліком тем, зазначених у розділі II цього Положення;

розглядає і затверджує протокольним рішенням документи, підготовлені Дирекцією Конкурсу щодо вимог до форми заявки, змісту проектів та порядку їх оцінювання;

визначає переможців Конкурсу, а також рекомендації щодо фінансування проектів;

надає консультаційну та організаційну підтримку Дирекції Конкурсу                    з питань проведення Конкурсу і забезпечує контроль за виконанням прийнятих радою рішень.

6. Рішення Конкурсної ради приймаються на її засіданні за умови присутності не менше двох третин її складу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні, але не менше половини складу Конкурсної ради. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Конкурсної ради.

За результатами засідання Конкурсної ради складається протокол щодо переліку переможців Конкурсу з розподілом коштів за енергоефективними проектами, який підписується головуючим, секретарем та членами Конкурсної ради, які брали участь у засіданні.

7. Дирекція Конкурсу є виконавчим органом Конкурсної ради. Функції Дирекції Конкурсу виконуються департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації.

Очолює Дирекцію Конкурсу директор департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації.

Для здійснення своїх повноважень Дирекція Конкурсу може залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців та інших.

8. Дирекція Конкурсу:
забезпечує підготовку і проведення Конкурсу;

бере участь у розробленні умов Конкурсу, зокрема у формуванні вимог до форми заявки, змісту проектів та порядку їх оцінювання;

затверджує порядок реєстрації проектів;

проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює перевірку проектів на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

забезпечує поширення інформації про Конкурс, зокрема щодо форми заявок на участь у Конкурсі, та здійснює організаційно-технічну                                  та інформаційну підтримку Конкурсу;

самостійно або із залученням фахівців здійснює попередню оцінку проектів, готує та надає Конкурсній раді аналітичні висновки за результатами оцінки проектів;

здійснює моніторинг реалізації проектів (у тому числі проектів,                            які реалізовувалися у рамках Конкурсів минулих (не більш ніж трьох) років);

аналізує соціально-економічні показники реалізації проектів та в кінці бюджетного року інформує про них Конкурсну раду.

9. Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації є головним розпорядником коштів обласного бюджету, виділених з обласного бюджету на фінансування реалізації проектів переможців Конкурсу. У межах своїх повноважень укладає угоди та здійснює фінансування заходів з організації Конкурсу та реалізації проектів-переможців.

 
ІV. Процедура проведення Конкурсу
 
1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної ради.

Повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в засобах масової інформації із зазначенням терміну подання заяв на участь у ньому.

Інформація про Конкурс розміщується на офіційних веб-сайтах Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської обласної ради,                     а також у місцевих засобах масової інформації.

2. На Конкурс подаються проекти, термін окупності яких становить                  не більше ніж три роки, та із позитивними висновками державної експертизи зведених кошторисів проектно-кошторисної документації, за умови підтвердження співфінансування цих проектів з місцевих бюджетів у розмірі     не менше ніж 30 відсотків загальної вартості проекту.

Вимоги до написання та подання проектів, форма проектної заявки затверджуються рішенням Конкурсної ради.

3. У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися,        у разі потреби, до Дирекції Конкурсу для одержання додаткової інформації. Відповідь надається протягом десяти робочих днів після одержання запиту.

4. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється Дирекцією Конкурсу.

5. Дирекція Конкурсу розпочинає приймання заяв на участь у Конкурсі              з дня опублікування повідомлення.

Подання проектів на Конкурс здійснюється упродовж терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.

6. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі розглядаються заяви на участь у Конкурсі. Дирекцією Конкурсу приймається рішення щодо відповідності документів, поданих претендентом, умовам участі у Конкурсі та про реєстрацію претендента                      як учасника Конкурсу чи відмову у реєстрації у разі невідповідності документів вимогам щодо участі у Конкурсі.

Дирекція Конкурсу проводить перевірку комплектності та змісту пакета документів. У разі коли він є повним, оформленим належним чином та за своїм змістом відповідає встановленим вимогам, реєструє поданий проект у журналі.

Підставою для відмови у реєстрації претендента як учасника Конкурсу є:
невідповідність претендента вимогам пункту 3 розділу І цього Положення;

невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;

недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;
порушення інших умов, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

У разі відмови у реєстрації для участі в Конкурсі апліканти мають право подати удосконалений варіант конкурсної документації, але не пізніше кінцевого терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.

Дирекція Конкурсу готує та подає Конкурсній раді аналітичні висновки за результатами оцінки проектів, а також в установлений термін вносить пропозиції Конкурсній раді щодо визначення переможців Конкурсу.

На другому етапі Конкурсна рада приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу з урахуванням висновків Дирекції Конкурсу.

7. Оцінювання проектів, поданих для участі у Конкурсі, відбувається                у два етапи: перший етап – отримання експертних оцінок та рекомендацій; другий етап – оцінка проектів Конкурсною радою на основі аналізу експертних оцінок та рекомендацій.

8. Рішення Конкурсної ради є підставою для оголошення результатів Конкурсу.

9. Фінансування заходів з реалізації проектів, а також відповідне звітування переможців Конкурсу здійснюється відповідно до угод, укладених головним розпорядником коштів - департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації з причетними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування та переможцями Конкурсу.

Інформація щодо причин прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) рішень щодо збільшення тарифів на окремі енергоносії та комунальні послуги

Інформація щодо причин прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(далі – НКРЕКП) рішень щодо збільшення

тарифів на окремі енергоносії та комунальні послуги

 

Щодо тарифів на природний газ

 

Інформація щодо роздрібних цін для потреб населення, встановлених з     1 квітня 2015 року постановою НКРЕКП від 03.03.2015 583

Обґрунтування підвищення роздрібних цін на природний газ для населення

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом» потреби населення у природному газі задовольняються за рахунок ресурсів газу власного видобутку, а у разі нестачі - за рахунок інших ресурсів                        НАК «Нафтогаз України», суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, котелень, установлених на дахові та прибудованих, - з ресурсів імпортованого природного газу            НАК «Нафтогаз України».

За інформацією, наданою НАК «Нафтогаз України», на момент розрахунку цін на природний газ прогнозований річний обсяг споживання природного газу населенням у 2015 році - 14,5 млрд.м3, суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання - 6,8 млрд.м3. При цьому, планований обсяг видобутку товарного природного газу ПАТ «Укргазвидобування» для потреб населення на 2015 рік складе близько 12,8 млрд.м3.

Таким чином, у 2015 році ресурсу газу власного видобутку не достатньо для забезпечення потреб населення природним газом у повному обсязі, тому виникає необхідність використання імпортованого природного газу.

Основними факторами, які вплинули на зростання роздрібних цін на природний газ для потреб населення стали:

              дефіцит ресурсу природного газу, пов'язаний, зокрема, із зменшенням його видобутку;

              необхідність збільшення цін на товарний природний газ для газодобувних підприємств, які підпадають під вимоги статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та здійснюють продаж газу власного видобутку для потреб населення, у зв'язку із збільшенням ставки рентної плати за користування надрами (ставка збільшилась з 20 % до 70 % відповідно до норм Податкового кодексу) та з метою збільшення капітальних інвестицій у газодобувну галузь;

              зростання ціни на імпортований природний газ у зв'язку з девальвацією гривні до долара США;

              необхідність перегляду тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами у зв'язку, зокрема, з підвищенням граничного рівня ціни на природний газ, який використовується на виробничо-технологічні потреби газотранспортних та газорозподільних підприємств та зменшенням обсягів транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами та його постачання.

 
Крім того:

              пунктом 4 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» передбачено здійснення НКРЕКП у І кварталі 2015 року перегляду цін на природний газ для споживачів та зменшення дефіциту ПАТ "НАК "Нафтогаз України";

              положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику (Лист про наміри від 27 лютого 2015 року № 3080/0/2-15 Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду) передбачено необхідність встановлення, зокрема, починаючи з 1 квітня 2015 року відповідної ціни на газ для потреб населення, що у подальшому сприятиме інвестиціям і нарощуванню власного видобутку газу;

              пунктом 2 розділу XII Угоди про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді України восьмого скликання, яка підписана Політичною партією "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Об'єднання "Самопоміч", "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", передбачена поступова ліквідація перехресного субсидіювання (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін і тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально вразливим верствам населення (протягом 2015-2017 років), приведення відпускних цін на газ власного видобутку для державних газовидобувних компаній до економічно обґрунтованого рівня з покриттям необхідних інвестиційних витрат, а також законодавче запровадження мораторію на встановлення нових пільгових цін і тарифів для окремих галузей промисловості, споживачів електричної енергії та газу;

              пунктом 7 Програми діяльності Кабінету Міністрів України передбачена ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення.

Враховуючи викладене, з метою приведення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення до економічно обґрунтованого рівня; забезпечення приросту власного видобутку природного газу; фінансової стабілізації газодобувних, газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних підприємств і НАК «Нафтогаз України» та з урахуванням положень Меморандуму про економічну та фінансову політику, 3 березня 2015 року НКРЕКП в межах повноважень було прийнято постанову № 583 «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення».

 

Нормативна база, що використовувалася при розрахунку роздрібних цін на природний газ для потреб населення, встановлених постановою НКРЕКП від 03.03.2015583

Постанова КМУ від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (із змінами).

Постанова НКРЕКП від 31 березня 2011 року № 466 «Про затвердження Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення».

Постанова НКРЕКП від 11 грудня 2014 року № 763 «Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток».

Постанова НКРЕКП від 03.03.2015 № 502 «Про встановлення ціни на товарний природний газ власного видобутку для  ПАТ «Укргазвидобування».

Постанова НКРЕКП від 03.03.2015 року № 503 «Про встановлення загального тарифу на транспортування природного газу, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами, постачання природного газу»

Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Пункт 4 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом".

Меморандум про економічну та фінансову політику (Лист про наміри від 27 лютого 2015 року № 3080/0/2-15 Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду).

 
Роздрібні ціни на природний газ для потреб населення

Постановою НКРЕКП від 03.03.2015 № 583 «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» з 1 квітня 2015 року встановлено роздрібні ціни на природний газ для потреб населення (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом):

у разі використання природного газу:

1)для приготування їжі та/або підігріву води - 7,188 грн за 1 м3.

2) для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води):

у період з 01 травня по 30 вересня (включно) - 7,188 грн за 1 м3;

у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно) -          3,600 грн за 1 м3.

Зазначені роздрібні ціни на природний газ для потреб населення визначалися відповідно до Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (із змінами) та розраховувалися НКРЕКП виходячи із:

середньозваженої ціни природного газу як товару, що видобувається суб'єктами, зазначеними у частині першій статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», та інших ресурсів суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення (далі - уповноважений суб'єкт);

питомих витрат уповноваженого суб'єкта, пов'язаних із закупівлею та реалізацією природного газу населенню;

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (відповідно до Податкового кодексу України - 4%);

загального тарифу на транспортування природного газу;
середньозваженого тарифу на постачання природного газу;

податку на додану вартість (відповідно до Податкового кодексу України - 20%);

планованого річного обсягу споживання природного газу населенням, передбаченого прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу;

планованих річних обсягів розподілу природного газу для потреб населення, що видобувається суб'єктами, та інших ресурсів природного газу, що належить до інших ресурсів уповноваженого суб'єкта, передбачених прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу.

 
Щодо тарифів на теплову енергію
 

Згідно із нормами Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, зокрема, встановлює тарифи на теплову енергію, а також тарифи на послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання гарячої води суб'єктам господарювання, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП.

Згідно зі статтею 20 Закону «Про теплопостачання» тариф на теплову енергію для споживача визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» передбачено, що тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.

Механізм формування та встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання, надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води визначається Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (далі -Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, Процедурою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво. транспортування, постачання, затвердженою постановою НКРЕ від 17.02.2011 № 244, а також Процедурою встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 20.06.2014 № 766.

З 01 квітня 2015 року постановою НКРЕКП від 03.03.2015 № 584 граничний рівень ціни на природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення збільшено на 128,7% і встановлено на рівні 2994,30 грн/тис. куб. м (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для суб'єктів господарювання усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом), а також відповідними постановами НКРЕКП з квітня 2015 року підвищена вартість виробництва теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, КГУ, АЕС для потреб населення з урахуванням вказаних цін на природний газ.

Внаслідок чого, з квітня 2015 року більшості суб'єктам господарювання у сфері теплопостачання, які підлягають державному регулюванню НКРЕКП, здійснено перегляд тарифів на теплову енергію для потреб населення, шляхом коригування паливної складової діючих тарифів, витрат на електроенергію, собівартості виробництва теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, КГУ, АЕС.

Рівень середньозваженого тарифу на теплову енергію для потреб населення збільшився майже на 71,8 %.

До такої зміни тарифів на теплову енергію для потреб населення призвело коригування лише паливної складової та витрат на електроенергію, внаслідок зміни ціни на природний газ та тарифів на електроенергію.

Слід зазначити, що близько 95% вартості в тарифах на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (без податку на додану вартість) становлять витрати на теплову енергію, решта - витрати на утримання абонентської служби, вартість холодної води (складова послуги з централізованого постачання гарячої води), послуги банків по збору платежів від споживачів тощо.

З урахуванням збільшення з 1 квітня 2015 року тарифів на теплову енергію для потреб населення, НКРЕКП прийнята постанова від 31.03.2015 № 1171 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України та набуває чинності з дати офіційного опублікування.

До моменту набрання чинності постанови НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 діє постанова НКРЕКП від 17.10.2014 № 146 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.10.2014 за № 1376/26153).

 

Щодо тарифів на водопостачання та водовідведення

 

Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення пов'язано з постійним зростанням вартості складових (витрат) економічно обґрунтованої собівартості даних послуг, передбачених Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, які і формують структуру даних тарифів. В умовах постійного зростання складових тарифів, зокрема вартості електричної енергії, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, податків, мінімальної заробітної плати, упродовж останніх років виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам з виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Це, в свою чергу, негативно відобразилося на діяльності суб'єктів господарювання, стані систем централізованого водопостачання та водовідведення, якості надання послуг споживачам, функціонуванні галузі в цілому.

Крім того, на сьогоднішній день підприємства галузі мають забезпечувати повернення кредитних коштів, отриманих від міжнародних фінансових організацій з метою модернізації та вдосконалення виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. При цьому фінансові витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами включаються до собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. В свою чергу, до тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення включається плановий прибуток, як сума

коштів, що перевищує суму повної собівартості і спрямовується на погашення основної суми запозичень по кредитним договорам.

Таким чином приведення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємств водопостачання та водовідведення, які забезпечують споживачів питною водою.

При цьому, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на рівні, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг, є вимогою чинного законодавства України (Законів України «Про ціни та ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»). Зокрема, відповідно до статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планових витрат на їх виробництво з урахуванням планового прибутку.

Встановлення тарифів на послуги у розмірі, нижчому за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, без визначення джерел для відшкодування відповідної різниці, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, не допускається.

 
 

Щодо тарифів на електричну енергію

 

Тарифи на електричну енергію для побутових споживачів (населення) фіксовані та однакові на всій території України. Враховуючи соціальний фактор, перегляд рівнів тарифів на електроенергію для населення відбувається без урахування всіх чинників, що мають визначати їх рівні.

Тарифи на електричну енергію для населення розраховуються за ринковою формулою відповідно доПорядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», та Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 травня 1998 року № 564.

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, у квітні 1999 року було встановлено на економічно обґрунтованому рівні.

Протягом тривалого періоду вони не змінювалися, лише у 2006 році тарифи на електроенергію для населення двічі збільшувалися по 25 % (з                 1 травня та з 1 вересня). Наступна зміна тарифів для населення відбулася протягом 2011 та 2012 років шляхом впровадження блочних тарифів на електроенергію (введення градації різних рівнів тарифів для окремих груп споживачів в залежності від обсягів споживання). 1 червня 2014 року прийнято рішення щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення в межах від 10 % до 40 % в залежності від обсягів споживання електроенергії, середнє зростання становило 14%.

Водночас, протягом 2006–2014 років відбулось зростання середньозваженого роздрібного тарифу на електричну енергію з 30,4 до 122,8 коп./кВт∙год з ПДВ, або в 4 рази.

Зазначене пояснюється тим, що протягом 2006–2014 років відбулося суттєве зростання вартості енергоносіїв та відбувся об’єктивний процес зростання суми дотування окремих категорій споживачів внаслідок застосування фіксованих (знижених) тарифів на електроенергію (обсяги перехресного субсидіювання) відповідно до Законів України та рішень Кабінету Міністрів України.

Дотації протягом 2006–2014 років зросли з 5,4 млрд грн до 40,8 млрд грн (без ПДВ) або в 7,5 разів. Так, за 2014 рік ці дотації склали 40,8 млрд грн (без ПДВ), що складає понад 30 % в структурі оптової ринкової ціни електроенергії (ОРЦ).

Також, одним із факторів зростання середньозваженого роздрібного тарифу на електричну енергію є девальвація гривні до американського долара.

У зв’язку з цим відбувався об’єктивний процес зміни рівня ОРЦ та витрат на її передачу і постачання в сторону збільшення. Внаслідок цього, у січні 2015 року діючі тарифи на електроенергію для населення відшкодовували лише близько 21% економічно обґрунтованих витрат з виробництва, передачі та постачання електроенергії. Тобто населення фактично оплачує в середньому менше ніж ¼ реальної вартості електричної енергії.

Різниця в тарифах для населення між фіксованими та ринковими рівнями компенсується енергопостачальним компаніям через механізм дотацій за рахунок промисловості, залізничного транспорту, бюджетних організацій та інших споживачів. Тобто відбувається перехресне субсидіювання населення за рахунок інших споживачів. Таким чином, на сьогодні непобутові споживачі через необхідність дотування населення сплачують за електричну енергію на 26% дорожче.

Отже, з метою економії енергоресурсів та зменшення навантаження на державний бюджет, пріоритетним завданням вдосконалення державної тарифної політики в електроенергетиці є приведення тарифів на електричну енергію для населення та інших споживачів, для яких застосовуються знижені тарифи на електроенергію, до економічно обґрунтованого рівня, що дозволить скоротити обсяги перехресного субсидіювання в електроенергетиці.

Зважаючи на викладене, Комісія прийняла постанову від 26 лютого         2015 року № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», що дозволить зменшити розрив між рівнем реальних витрат з виробництва, передачі та постачання електроенергії та фіксованим тарифом, за яким на цей час населення сплачує за спожиту електроенергію. Середньозважене зростання тарифів становить 45,2%.

При цьому, з метою забезпечення додаткового соціального захисту малозабезпечених верств населення залишено систему блочних тарифів на електричну енергію. Починаючи з 1 квітня 2015 року передбачено об’єднання кількох тарифних груп в одну та коригування обсягів споживання, за якими диференціюється рівень тарифу на електроенергію.

Слід зазначити, що при встановленні обсягів споживання електричної енергії, за якими диференціюються тарифи на електричну енергію, було враховано соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії, які передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року         № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». Крім того, ураховано те, що 42 % споживачів електричної енергії споживає на місяць до 100 кВт·год, і лише 2,1 % споживачів споживають понад 600 кВт·год електричної енергії на місяць.

Звертаємо увагу, що розуміючи складність ситуації в умовах підвищення тарифів, Урядом передбачено низку заходів, які спрямовані на посилення соціального захисту населення. 

Головним механізмом забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення залишається Програма житлових субсидій, яка гарантує малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни вартості послуг.

Умови призначення та порядок надання громадянам щомісячної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних визначаються Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998  № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії», якими встановлено відсоток плати домогосподарств за житлово-комунальні послуги у прямій залежності від розміру середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Для більшості сімей відсоток плати буде зменшено. Чимало малозабезпечених сімей, які раніше не мали права на субсидію, тепер зможуть її отримати.

Окремо необхідно звернути увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Зокрема, зазначеною постановою спрощено процедуру оформлення субсидій (призначення субсидій відбуватиметься на підставі лише двох документів – заяви та декларації), запроваджено принцип призначення субсидії на підставі задекларованих заявником даних.

Для призначення житлової субсидії заповнені документи потрібно надати (або надіслати поштою) до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації.

 
 
 

Держава надасть підтримку у придбанні енергоефективних котлів


Житлово-господарський комплекс району до роботи в осінньо-зимовий період – готовий

Житлово-господарський комплекс району до роботи в осінньо-зимовий період – готовий

Такий висновок зробили члени робочої групи з огляду готовності населених пунктів Сарненського району до осінньо-зимового періоду 2014-2015 року під керівництвом начальника управління освіти і науки облдержадміністрації, куратора району – Григорія Таргонського. Працювала робоча група на Сарненщині минулого тижня.
Огляд здійснювався за чітко визначеними критеріями та передбачав ознайомлення з підготовкою об’єктів житлово-комунального господарства (в т. ч. теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового та комунального господарства), об’єктів соціально-культурного призначення, дорожньо-мостового господарства та підприємств енергетичного комплексу. Готовність кожного з об’єктів оцінювали за п’ятибальною шкалою, а в підсумку виводили середній бал по району.
Ознайомившись зі станом підготовки до нового опалювального сезону, члени робочої групи оцінили готовність об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення Сарненського району досить високим балом – 4,7 з можливих п’яти. Також робоча група відзначила район в напрямку переходу на альтернативні види палива (зокрема заміну котлів на твердопаливні у Степанській ЗОШ І-ІІІ ст., КЗ «Сарненська ЦРЛ» та ін.).

Роз'яснення Мінрегіону щодо послуги з управління багатоквартирним будинком та соціального захисту громадян при оплаті цієї послуги

 


Роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-ко

Роз’яснення

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»

 
 

         Щодо застосування норм користування послугами з водопостачання та водовідведення

         Постановою встановленні єдині для всієї України соціальні нормативи користування послугами, на які надаються пільги та субсидії:

-          з централізованого постачання холодної води – 2,4 куб. метра на одну особу на місяць (за наявності централізованого постачання гарячої води), 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води;

-          з централізованого постачання гарячої води – 1,6 куб метра на одну особу на місяць;

-          з централізованого водовідведення – 4,0 куб метрів на одну особу на місяць.

Зазначені нормативи встановлено за середніми нормами фактичного споживання послуг.

Водночас в регіонах для нарахування плати за спожиті послуги з централізованого водопостачання і водовідведення застосовуються норми, затверджені органами місцевого самоврядування. Ці норми встановлюються відповідно до Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.09.2005 № 148, зареєстрованим в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1210/11490, з урахуванням ступеню благоустрою житла, впливу кліматичних і екологічних факторів, забезпеченості населенного пункту водними ресурсами тощо. Такі норми є більшими або меншими за встановленні соціальні нормативи.

У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм споживання води меншими за соціальні нормативи, для розрахунку пільг і субсидій застосовується норма споживання води, затверджена органами місцевого самоврядування. Разом з тим, за наявності приладів обліку води пільги нараховуються на фактичні обсяги споживання води (в межах соціальних норм), субсидії нараховуються на соціальну норму – наприклад, з централізованого постачання холодної води – 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць (за відсутності централізованого постачання гарячої води).

У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм споживання води більшими за соціальні нормативи, для нарахування плати за послуги з централізованого водопостачання застосовується норма споживання води, затверджена органами місцевого самоврядування, а для визначення розмірів соціальної допомоги (пільг і субсидій) – соціальні нормативи.

Виключення здійснено лише для найбільш вразливих пільгових категорій населення – інвалідів війни та членів їх сімей. Постановою передбачено здійснювати нарахування плати за послуги з водопостачання та водовідведення в разі відсутності квартирних приладів обліку інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до чинного законодавства поширюються пільги, згідно із встановленими соціальними нормативами (якщо соціальні нормативи є меншими від норм споживання, затверджених органами місцевого самоврядування), що в повній мірі забезпечить їх соціальний захист.

При цьому зазначаємо, що порядок визначення частки спожитого об’єму води у разі встановлення квартирних засобів обліку води для осіб, які отримують пільги, здійснюється відповідно до абзацу третього пункту 22 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

За таких умов, у разі підтвердження, наприклад, інвалідом війни та членами його сім’ї обсягу споживання води 5,0 куб.м. на особу (за квартирними засобами обліку), відшкодування пільг здійснюється в межах соціальних нормативів (4,0 куб.м.), решта оплачується на загальних підставах.

Норми абзацу 2 підпунктів 2, 3, 4 пункту 3 Постанови застосовуються до інвалідів війни, визначених статтею 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також звертаємо увагу, що перерахунок субсидій на оплату послуг з водопостачання і водовідведення не здійснюється. Відповідно до пункту 15 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, сума субсидії, яку органами праці і соціального захисту населення було переказано на рахунки підприємств – виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємством в якості оплати обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

Разом з тим, враховуючи те, що пільги на оплату послуг з водопостачання і водовідведення надаються на фактично спожитий обсяг води (в межах соціальних нормативів) у разі перерви у водопостачанні з технічних причин, здійснюється перерахунок пільг на оплату послуг з водопостачання і водовідведення за фактичними обсягами споживання.

 

Щодо застосування норм користування послугами з вивезення побутових відходів та рідких нечистот

Постановою встановлено соціальний норматив за користування послугами з вивезення побутових відходів в розмірі 0,4167 куб. метра на одну особу на місяць.

У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм за користування послугами з вивезення побутових відходів меншими за соціальні нормативи, для розрахунку пільг і субсидій застосовується норма, затверджена органами місцевого самоврядування, за більшими нормами – для нарахування плати за послуги застосовується норма, затверджена органами місцевого самоврядування, а для визначення розмірів пільг і субсидій – соціальна норма 0,4167 куб. метра на одну особу на місяць.

Слід зазначити, що соціальний норматив користування послугами з вивезення рідких нечистот Постановою не передбачено. Для нарахування пільг і субсидій на оплату послуг з рідких нечистот застосовуються норми, встановлені органами місцевого самоврядування.

 

Щодо застосування норм користування послугами з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання)

Постановою встановлено соціальну норму житла для громадян, які відповідно до законодавства:

- мають субсидію – з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії – 13,65 кв. метрів опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;

- мають пільги – з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії – 21 кв. метрів опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Водночас, відповідно до пункту 12 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири.

Оскільки, для послуг з централізованого опалення Постановою встановлено лише соціальну норму житла, об’єми споживання теплової енергії на які призначається субсидія встановлюється на рівні норм витрат теплоти на опалення житлових будівель, встановлених органами місцевого самоврядування відповідно до КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні».

Пільги на оплату послуг з централізованого опалення надаються за показаннями будинкових засобів обліку теплової енергії пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири в межах соціальної норми (опалюваної площі для осіб, які отримують пільги або субсидії).

Разом з тим, кількість теплової енергії для надання пільг з централізованого опалення (теплопостачання) не повинна перевищувати норми витрат теплоти на опалення житлових будівель, встановлені органами місцевого самоврядування відповідно до КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні».

 

Благоустрій території населеного пункту

Інформація щодо проведення місячника санітарної очистки та благоустрою населених пунктів району відповідно до доручення голови райдержадміністрації від 14.03.2018 № 01/14/09-193/18

  Пунктом 2 доручення голови райдержадміністрації рекомендовано виконавчим комітетам міської, селищних та сільських рад в межах повноважень на підпорядкованих територіях:

- здійснити невідкладні заходи з прибирання та приведення у належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів та велосипедних доріжок, зупинок транспорту, забезпечення очищення від сміття берегів водойм;

- провести упорядкування сміттєзвалищ твердих побутових відходів із забезпеченням оновлення даних в паспортах місць видалення відходів у відповідності до діючого законодавства;

- вжити заходів з ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих сміттєзвалищ відходів, стихійних смітників у межах смуг вулиць та доріг населених пунктів, зонах відпочинку, на берегах водойм.

Питання проведення місячника санітарної очистки та благоустрою населених пунктів розглянуто на засіданнях виконавчих комітетів місцевих ради, за результатами видані розпорядження, доручення голів місцевих рад та розроблені відповідні заходи.

Органами місцевого самоврядування проводяться заходи по упорядкуванню кладовищ, а саме упорядковано:  Коростською сільською радою – 1 кладовище; Люхчанською сільською радою – 1 кладовище; Любиковицькою сільською радою - 3 кладовища, Стрільською сільською радою – 1 кладовище. Також роботи розпочаті по інших населених пунктах району.

Органами місцевого самоврядування виявляються несанкціоновані сміттєзвалища, станом на 28.03.2018 виявлені та ліквідовані на території В.Вербчанської, Костянтинівської, Кузьмівської сільських рад, а також розпочаті роботи по їх ліквідації на території Селищенської сільської ради.

Несприятливі погодні умови не дозволяють здійснити заходи з благоустрою та санітарної очистки в повній мірі, проте органами місцевого самоврядування проводяться організаційні роботи направлені на поліпшення стану довкілля на підлеглій території.

 

Начальник відділу ЖКГ та екології

райдержадміністрації                                                                             Т. Пупко

Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».
Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.
2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.
4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.
5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).
6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території визначені Типовими правилами благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2017 №1529/31397.

Вимоги до санітарного очищення території

  1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

Закону України «Про відходи»;

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373.

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

Вимоги до санітарного очищення території визначені Типовими правилами благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2017 №1529/31397.

 

Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування

  1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Типовими правилами.

2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

 

Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування визначені Типовими правилами благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2017 №1529/31397.

 

Вплив стихійних звалищ на довкілля та здоров’я людини

  Стихійні сміттєзвалища – це ділянки територій населених пунктів, на яких безконтрольно утворюються та зберігаються тверді побутові, будівельні та інші відходи. Часто самовільно створені стихійні сміттєзвалища підпалюють – задля їх ліквідації. Такий підхід є неприпустимим, оскільки звалища є серйозним джерелом забруднення повітряного та водного середовища. Жоден із таких самовільно створених пунктів скидання відходів не обладнаний відповідним чином, продукти гниття і розпаду потрапляють у ґрунт і ґрунтові води, які є джерелом водопостачання для багатьох мешканців даного населеного пункту. Температура гниття подекуди настільки висока, що часто легко призводить до їх самозаймання, до того ж у повітря викидається значна кількість шкідливих та небезпечних речовин. До прикладу у період гниття поліетиленового пакету, у повітря виділяється понад 70 різних хімічних сполук, жодна з яких не є корисною для нашого здоров’я. Окрім того, такі звалища сміття є середовищем для розмноження комах та гризунів, які є збудниками та переносниками різних інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, сказ, енцефаліт, чума та ін., що в свою чергу має негативний вплив на здоров’я та життя людини.

         Свідомо «створюючи» несанкціоновані сміттєзвалища людина поступово «отруює» довкілля, адже відходи, що там розміщені, зазнають складних фізико-хімічних та біохімічних змін під впливом атмосферних явищ, специфічних умов, що формуються у товщі відходів, а також в результаті взаємодії між собою. Тому завжди слід пам’ятати, що «здорове майбутнє – це чисте довкілля», яке в першу чергу залежить від кожного з нас.

         

Доручення голови райдержадміністрації про оголошення місячника санітарної очисти та благоустрою з 15.03.2018

  Доручення
голови районної державної адміністрації
        
 

З метою поліпшення стану довкілля, забезпечення утримання територій населених пунктів району у належному стані, їх санітарного очищення, створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи»:

 

1.                Провести в районі з 15 березня по 15 квітня 2018 року місячник санітарної очистки та благоустрою населених пунктів.

 

2. Виконавчим комітетам міської, селищних та сільських рад в межах повноважень на підпорядкованих територіях:

- здійснити невідкладні заходи з прибирання та приведення у належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів та велосипедних доріжок, зупинок транспорту, забезпечення очищення від сміття берегів водойм;

- провести упорядкування сміттєзвалищ твердих побутових відходів із забезпеченням оновлення даних в паспортах місць видалення відходів у відповідності до діючого законодавства;

- вжити заходів з ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих сміттєзвалищ відходів, стихійних смітників у межах смуг вулиць та доріг населених пунктів, зонах відпочинку, на берегах водойм;

- активізувати роботу із розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів згідно чинного законодавства;

- активізувати роботу уповноважених рішеннями виконавчих комітетів сільських, селищних, міської рад осіб на складання адміністративних протоколів в частині виявлення порушень правил благоустрою населених пунктів.

 

3. Виконавчим комітетам Сарненської міської та Клесівської селищної рад забезпечити контроль за належним утриманням та ефективною експлуатацією каналізаційних очисних споруд, насосних станцій та мереж на підвідомчій території.

 

4. Рекомендувати балансоутримувачам доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності провести першочергові заходи щодо упорядкування та ремонту доріг і тротуарів, об’єктів дорожньо-мостового господарства в межах району.

 

5. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади організувати прибирання власних та прилеглих територій підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

 

6. Затвердити склад комісії з підведення підсумків проведення в районі місячника санітарної очистки та благоустрою населених пунктів згідно з додатком.

 

7. Виконавцям інформувати райдержадміністрацію про вжиті заходи з попередження забруднення навколишнього природного середовища та вжиті заходи по благоустрою населених пунктів щоп’ятниці на електронну адресу: [email protected] або за телефаксом: 3-35-62, про підсумки проведення місячника інформувати до 20 квітня 2018 року.

 

8. Комісії з підведення підсумків проведення в районі місячника санітарної очистки та благоустрою населених пунктів підвести підсумки місячника відповідно до розроблених критеріїв та про результати інформувати голову районної державної адміністрації.

 

9. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Назарця І.П.

 
 
 
 
Голова  адміністрації                                                                               Я. Яковчук
 
 

                                                                               

                                                                                 Додаток

                                                                                 до доручення голови

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                                 14.03.2018 №01/14/09-193/18

 
 
Склад комісії

з підведення підсумків проведення в районі місячника санітарної очистки та благоустрою населених пунктів

 

Назарець І.П. - перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

 

Пупко Т.В. – начальник відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації, заступник голови комісії

 

Лобач А.А. - головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації, секретар комісії

 
Члени комісії:
 

Коркош С.М. - начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Максимук О.А. - головний лікар КЗ «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради

 

         Меснікович Н.П. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

Ражик Я.М. - начальник відділу містобудування, архітектури та інфраструктури райдержадміністрації

 

Раковець Е.К. - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

        
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                              В. Стельмах

Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

  1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

5. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

7. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

8. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

10. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

12. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

13. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

14. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

15. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про дорожній рух»;
Закону України «Про автомобільні дороги»;

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

16. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

17. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

18. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

19. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

розміщувати споруди та об’єкти;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети;

випасати худобу та свійську птицю;

скидати сніг.

20. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

21. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

22. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

23. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

24. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

25. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

26. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

27. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

28. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

29. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

30. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

31. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

32. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою визначені Типовими правилами благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2017 №1529/31397.

 

Результати проведення акції За чисте довкілля на території Сарненського району

  Результати проведення акції «За чисте довкілля» на території Сарненського району

 

         11 березня 2014 року дано розпорядження голови Сарненської районної державної адміністрації № 85 «Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів в Сарненському районі». В рамках проходження вищезазначеної акції протягом березня-травня 2018 року на території Сарненського району були проведені наступні роботи, а саме:

         - упорядковано 66 кладовищ, 22 – братських могил, 10 – меморіальних комплексів та 11 місць почесних поховань;

         - прибрано та приведено у належний санітарний стан 371,7 тис. м² прибудинкових територій, 5/111,4 од/тис. м² – парків, 15/124,5 од/тис. м² – скверів, 57/29,76 од/тис. м² – дитячих майданчиків, 233/326,76 од/тис. м² – спортивних майданчиків, 3655,45 тис. м² – доріг, 803,0 тис. м² – тротуарів, 12,0 тис. м² – велосипедних доріжок та 89 одиниць зупинок міського транспорту;

         - очищено від сміття 12,2 тис. м² берегів водойм;

         - виявлені та ліквідовані несанкціонованих сміттєзвалища;

         - висаджено 2,930 тис. штук дерев, 0,385 тис. штук кущів та створено 0,003 тис. м² газонів.

З метою підбиття підсумків проведення в районі щорічної акції «За чисте довкілля» (у березні – квітні) та дня благоустрою територій населених пунктів 21.04.2018, керуючись ст. 16, 20, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 20 Закону України «Про відходи» робочою групою райдержадміністрації з 23 по 27 квітня 2018 року проведений огляд благоустрою населених пунктів району.

Згідно визначених критеріїв перші місце за станом благоустрою територій населених пунктів місцевих рад зайняли: Сарненська міська, Кузьмівська та Вирівська сільські ради.

Остані позиції в рейтингу займають Любиковицька та Кричильська сільські ради.

Як висновок, всім громадам потрібно приділяти більше уваги благоустрою територій та налагодити систему підтримання належного благоустрою населених пунктів.

 

Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

  Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

МЕЖІ 
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Трамвайні, тролейбусні, автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9
Виходи зі станцій метрополітену
Балансоутримувачі

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10
Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд
10 м від периметру споруд
12
Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди
13

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні визначені Типовими правилами благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2017 №1529/31397.

 

Використовуймо паливно-енергетичні ресурси ефективно!

  Використовуймо паливно-енергетичні ресурси ефективно!

 

За даними Світової енергетичної конференції, запасів традиційних видів палива для забезпечення світових потреб в енергії вистачить на такі терміни: нафти − на 30 років, природного газу – 50-60 років, вугілля – 500-600 років, урану для атомних електростанцій на повільних теплових нейтронах – на 11-25 років, тобто всі основні енергоресурси вичерпні і в найближчому майбутньому закінчаться, насамперед, запаси природного газу і нафти, питома частка споживання яких у паливно-енергетичному балансі України більша, ніж вугілля, торфу, дров тощо.

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, як і в районі, дуже низька. На сьогодні в Україні використання невідновлювальних  природних ресурсів на одиницю виробленої продукції в 2 − 2,5 рази, а енергії в 2,5 − 3 рази перевищує аналогічні показники в Німеччині, Великобританії, Франції, США.

Саме тому одним із найважливіших чинників забезпечення переходу суспільства до моделі сталого розвитку є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення економіко-екологічної ефективності господарської діяльності, а саме необхідність зменшення обсягів природних ресурсів, які витрачаються на виготовлення кожної одиниці продукції.

Енергнозберігаючі технології  здатні звести до мінімуму непотрібні втрати енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків не тільки на державному рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. Це пов'язано з дефіцитом основних енергоресурсів, зростаючої вартістю їх видобутку, а також з глобальними екологічними проблемами. І лише за рахунок персональної відповідальністі за енергоефективність можна досягти бажаних результатів.

 

До відома суб'єктів підприємницької діяльності району, які надають житлово-комунальні послуги

Енергозбереження та енергоефективність

 

ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання районної Програми енергоефективності на 2011-2015 роки

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання районної Програми енергоефективності

 на 2011-2015 роки
 

Районна програма енергоефективності на 2011-2015 роки, схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.05.2011 № 224 (зі змінами від 12.10.2015 №361), затверджена рішенням Сарненської районної ради від 01.07.2011 № 232 (зі змінами від 16.10.2015 № 1294), розроблена відповідно до Закону України «Про енергозбереження», постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» із внесеними змінами від 14.07.2010 № 587, від 14.07.2010 № 591 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки».

Районна Програма спрямована на забезпечення підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання і населенням та оптимізації структури енергетичного балансу району.

За рахунок коштів, які затверджувалися в кошторисах бюджетних установ, бюджетах місцевого самоврядування та на підприємствах виконувалися наступні роботи.

Зокрема, протягом 2011-2015 років 19 котелень переведено на альтернативні види палива, виконано реконструкцію (капітальний ремонт) систем опалення (теплових мереж) у 11 закладах, замінено 48 котлів, утеплено фасади 8 об’єктів соціально-культурного призначення, замінені вікна на енергозберігаючі у більш як 70бюджетних закладах району, зокрема, у 17 закладах освіти, 25 закладах охорони здоров’я, 12 закладах культури, 16 дошкільних навчальних закладах та інших бюджетних установах. Лише у 2014 році було встановлено 705 вікон, виготовлених за сучасними енергозберігаючими технологіями.

Виконано ряд інших заходів спрямованих на зменшення рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів та відносне скорочення обсягу бюджетних видатків.

Загалом на реалізацію заходів з енергозбереження за рахунок різних джерел фінансування витрачено більш як 13,9 млн.грн., що в свою чергу дозволило зекономити 2,457 тис.т.у.п. та паливно-енергетичних ресурсів на суму 4,782 млн.грн.

Разом з тим, запровадження енергоефективних заходів комунальними, бюджетними установами та організаціями району, у зв’язку з недостатністю фінансування, велось не такими темпами, як вимагає нинішня ситуація. Необхідно продовжити роботи з переведення котелень на альтернативні види палива, утеплення фасадів будівель, виконання ряду інших заходів з енергозбереження.

  

Енергозбереження. Що робити і де взяти гроші?

Енергозбереження. Що робити і де взяти гроші?

 
 

Не помітити, що тарифи зросли було доволі важко, адже в середньому з квітня холодна вода здорожчала на 15%, електроенергія на 50%, гаряча вода на 56%, опалення на 73%, а газ узагалі на всі 400%! Крім того, скорочуються об’єми споживання, на які надаються пільги.

Оскільки впливати на тарифну політику ми не можемо, в наших силах хоча б навчитися витрачати менше. Як це зробити, не докладаючи додаткових фінансових зусиль? Як мінімум, менше споживати. Звикли лити воду під час купання та миття посуду – навчіться користуватися нею розумно. Досі не вимикаєте електроприлади з розеток – почніть уже сьогодні! Звільніть батареї від меблів та декору, встановіть короткі штори або жалюзі. Проте ці заходи надто локальні. Для досягнення більш суттєвих результатів у царині економії необхідно впроваджувати в будинках заходи з енергоефективності.

ЩО ТАКЕ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ?

Це використання меншої кількості енергії при організації належного рівня енергетичного комфорту в приміщенні та будівлі.

Як зробити будинок енергоефективним?

Для початку погляньмо на малюнок, який показує, де наші з вами “фортеці” втрачають найбільше тепла. Вражає, правда? Фактично, сплачуючи за опалення власної оселі, ми доплачуємо за обігрів вулиці.

Що з цим робити?

Пропонуємо до вашої уваги найбільш пріоритетні енергоефективні заходи, які допоможуть знизити втрати тепла у будинку, а вам – заощадити.

ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ (ІТП) ТА БАЛАНСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ (для будинків із централізованим опаленням)

Що це дасть:

•    можливість регулювати кількість та градус гарячої води, що проходить через труби та батареї для забезпечення комфортної температури у приміщенні;

•    належну якість води, яка не містить хвороботворних бактерій, не забруднює труби та батареї;

•    контроль за параметрами гарячої води на вході до системи, відповідність її температури та тиску нормативам;

•    регулювання градусу й об’єму теплоносія залежно від температури зовнішнього та внутрішнього повітря;

•    облік спожитої теплової енергії за допомогою лічильників;

•    економію 20–30% тепла, якщо провести утеплення будівлі.

Встановлення лічильників як таке економії не дає. Цей захід допомагає нам слідкувати за своїми витратами та сплачувати лише за спожиті ресурси.

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ПОКРІВЛІ, ДАХОВОГО ПЕРЕКРИТТ Я ТА ПІДЛОГИ

Що важливо знати:

•    утеплення фасаду потрібно здійснювати лише повністю! Клаптикове (поквартирне) утеплення руйнує цілісність конструкції будинку. Таким чином зменшується строк його експлуатації;

•    утеплення стін необхідно проводити з урахуванням нормативних вимог до теплозахисних характеристик зовнішніх огороджень будівель (ДБН В.2.6-31:2006 “Теплова ізоляція будівель”);

•    при виборі систем утеплення варто зважати на ті їхні властивості, які можуть бути шкідливими для довкілля та здоров’я людини. Для утеплення різних частин будинку потрібно обирати матеріал, оптимальний для конкретних умов експлуатації. Характеристики, на які треба звернути увагу: водопоглинання, стійкість до зміни температур, паропроникність, негорючість тощо;

•    при утепленні даху необхідно враховувати вид його конструкції, його стан, а також наявність первинної теплової ізоляції;

•    утеплюючи підлогу, потрібно пам’ятати, що існує висока ймовірність конденсації вологи з повітря між утеплювачем та підлогою. Це призводить до зволоження будівельних конструкцій із наступним погіршенням або втратою ними теплозахисних характеристик.

Клаптикове утеплення не можна вважати енергоефективним заходом, адже його встановлення не лише порушує норми, а й може нанести шкоду конструкціям будівлі та недовго прослужити. Натомість правильне утеплення всього будинку дозволить майже вдвічі скоротити витрати на тепло.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

При заміні вікон обов’язково потрібно зважати на належний рівень повітрообміну, адже нові вікна можуть загерметизувати приміщення та порушити режим його вентиляції.

Зменшити втрати тепла через вікна можна двома способами: або ущільнити ті, що вже є, або встановити нові, енергоощадні. У першому випадку втрати тепла зменшуються у 2–3 рази, при цьому зберігаються здорові параметри мікроклімату. Встановлення ж нових склопакетів додає тепла не лише за рахунок відсутності шпарин, а й завдяки спеціальному покриттю, яке забезпечує проникність у приміщення сонячного випромінювання ззовні (пасивне опалення) і запобігає втратам теплоти зсередини. Загалом, ущільнення чи заміна вікон дозволить підвищити температуру в приміщенні на 4–5 °С. Втрати тепла можна також скоротити, якщо організувати тамбур, утеплити двері та встановити на них механічний доводчик.

Якщо у під’їзді ущільнити вікна та довести до ладу двері, то температура у квартирах (залежно від обсягу заходів) підвищиться на 2–3 градуси!

Неважкий для втілення, утім важливий для підвищення енергоефективності захід – встановлення енергозберігаючих (світлодіодних) ламп. Термін їхньої служби триваліший, а ваш рахунок на електроенергію зменшиться на 20%. 

Що б ви не вирішили робити в першу чергу, пам’ятайте, що зволікати не можна. Очікування сьогодні збільшить ваші витрати на енергоефективні заходи у будинку в майбутньому.

Але після того, як ви дізнаєтесь про весь перелік заходів, які доцільно втілити у вашому будинку, у вас може виникнути запитання: “Де ж взяти гроші на всі ці енергоефективні задоволення”?

Для того, щоб банк бачив у вас потенційного позичальника та охоче працював з багатоквартирним будинком, вам потрібно створити юридичну особу – ОСББ.

Для мешканців багатоквартирних будинків, що замислились над питаннями енергозбереження, все доволі просто. Так:

1.                У деяких містах України з 2015 року діє Програма відшкодування частини кредитних коштів, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження заходів із енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків. Вона передбачає відшкодування за рахунок міського бюджету частини суми кредитних коштів отриманих ОСББ (ЖБК) у банках на впровадження заходів із енергозбереження. Наприклад, Львівська міська рада має договори про таке відшкодування з трьома банками: «БАНК ЛЬВІВ», «Ощадбанк», «Укргазбанк». 

2. Крім того, можна скористатися державною програмою, яка діє в Україні від 2015 року. Вона передбачає компенсацію вартості енергоефективного обладнання/матеріалів для проведення утеплення індивідуальних житлових будинків та ОСББ: відповідно 30% і 40%.

Відтак, загальна сума відшкодування може становити  до 60%! То чому б не скористатися можливістю? 

3. У партнерстві з державною програмою та Держенергоефективності, кредитування на вигідних умовах надають державні Укргазбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк.

КРЕДИТИ ЗА ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ

ОЩАДБАНК надає кредити та кредитні лінії на термін від 6 місяців до 5 років. Максимальна сума кредиту – до 100% вартості проекту, але не більше ніж 30 тис. грн на одну квартиру в будинку. Власний внесок: від 0% від загальної вартості заходів з енергозбереження. Ставка – від 23,5% річних. Разова комісія за надання кредиту – від 1% від суми кредиту/кредитного ліміту. Умови: строк існування позичальника не менше ніж 6 місяців від дати реєстрації; щонайменше 75% голосів співвласників на загальних зборах проголосували за рішення отримати кредит; ОСББ не має судових позовів, а рівень надходження платежів – не менше 85%.

УКРГАЗБАНК кредитує ОСББ та ЖБК. Вимоги до позичальника: зареєстрований не менше ніж 3 місяці до звернення у банк. Умови: термін – до 10 років, сума – до 10 млн грн, ставка – 23,5% річних до 1 року, 25% річних – більше 1 року, разова комісія – 1% суми кредиту; власний (авансовий) внесок та страхування – відсутні, без забезпечення та без будь-яких комісій/штрафів/обмежень при достроковому погашенні кредиту.
УКРГАЗБАНК кредитує населення. Вимоги до позичальника: позичальником може бути кожний громадянин у віці від 21 до 65 років (на момент закінчення строку кредиту). Умови: термін кредитування – від 1 до 3 років, сума – від 1 тис. до 50 тис. грн, власний внесок – від 10%, ставка – 25%, одноразова комісія – 3%, без забезпечення та без будь-яких комісій/штрафів/обмежень при достроковому погашенні кредиту.

УКРЕКСІМБАНК кредитує ОСББ та ЖБК. Вимоги до позичальника: строк існування ОСББ/ЖБК не менше 6 місяців; не менше ніж 70% мешканців житлового комплексу є членами ОСББ. Умови:
•    кредит без забезпечення: термін – до 5 років; сума – до 5 млн грн (включно), але не більше суми у розрахунку 30 тис. грн на 1 квартиру в будинку; ставка – від 22,8% річних; комісія за управління не менше 0,2% від суми кредиту щомісячно; власний (авансовий) внесок – відсутній;
•    кредит із забезпеченням: термін – до 5 років; сума – до 30 млн грн; ставка – від 22,8% річних; комісія за управління – 0,1% від суми кредиту щомісячно; власний (авансовий) внесок від 30%.

УКРЕКСІМБАНК видає для населення гривневі кредити:
•    кредит без забезпечення: на термін до 3-х років, у сумі від 10 тис. грн до 50 тис. грн, комісійна винагорода – 3% від суми кредиту (разово), власний внесок – 10%;

•    кредит із забезпеченням: на термін до 5-ти років, у сумі не більше: для м. Києва – 600 тис. грн, для решти регіонів України – 400 тис. грн; комісійна винагорода – 1,2% від суми кредиту (разово); власний внесок відсутній, під забезпечення житлової нерухомості.
Погашення кредиту здійснюється щомісяця рівними частинами протягом строку кредитування. Відстрочка погашення основного боргу може складати не більше одного року.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Серед інших джерел фінансування також варто сказати про:

1.  Власні кошти мешканців будинку, співвласників приміщень, ОСББ. Але ці кошти спочатку треба зібрати (а юридичних підстав для того, щоб зобов’язати мешканця будинку надати гроші нема), а потім і накопичити. При цьому не забувати про такий фактор, як інфляція.

2. Місцеве співфінансування з бюджету територіальної громади (на безповоротній основі). Цей варіант – для тих, хто готовий чекати довго і наполегливо, при цьому втрачаючи шанси, адже ймовірність тривалої дії такого джерела дуже низька. 

3. Гранти міжнародних організацій. Як і попереднє джерело, це явище для ОСББ дуже рідкісне та не дає великої надії.

4. Договір із залученою стороною, зокрема енергосервісною компанією (ЕСКО). ЕСКО не просто виконує роботи в будинку, але й стає виконавцем/надавачем комунальної послуги з централізованого опалення в будинку. ЕСКО проводить енергоощадні заходи, внаслідок чого зменшується енергоспоживання, і за рахунок отриманої економії (тариф за послугу не переглядається) має можливість здійснити погашення кредиту. Цей перспективний механізм, наразі – на практиці майже не застосовується.

Матеріали взяті із сайту: http://www.merp.org.ua/

  

Кращі практики у сфері ЖКГ

ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації кращих практик з питань житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, комунальної теплоенергетики, енергоефективності та енергозбереження

 1. Назва практики

Капітальний ремонт приміщення (внутрішніх електричних мереж з застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій ) в Сарненській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 по вул.Чорновола, 2 Сарненського району Рівненської області

 

2. Період впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік)

червень 2016р.     – грудень    /2016р.  

 
3. Короткий зміст (резюме практики)

Капітальний ремонт електричних мереж виконано з метою: покращення стану внутрішніх електричних мереж освітлення в Сарненській ЗОШ І-ІІІ ст. №4, забезпечення економічно-ефективного енергозбереження школи за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиту електроенергію, покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі.

 

4. Опис практики (опис проблеми, для вирішення якої впроваджено практику; опис діяльності, новизна методів і засобів вирішення існуючої проблеми, рішення органів місцевого самоврядування (ОМС) щодо практики (якщо приймалося), залучення та використання ініціативи громади, цільова аудиторія, виконавці, партнери тощо)

Основною проблемою, на вирішення якої направлено проект є економія енергоресурсів. Проектом передбачено:

- застосування новітніх вдосконалених типових проектів;

- застосування обладнання, яке виготовлено за новітніми технологіями;

- перерізи та марки застосованих проводів вибрані для забезпечення мінімальних витрат електроенергії.

Встановлення світлодіодних ламп освітлення має ряд переваг:

1. економічність – світлодіодні світильники споживають в 10 разів менше енергії, ніж світильники на основі галогенних ламп або ламп розжарювання з аналогічною яскравістю;

2. довговічність – якщо лампочка розжарювання світить не більше 1 тис.годин, світлодіод – до 100 тис.годин;

3. надійність – світлодіоди працюють в будь-яких погодних умовах при температурі від -60ºС до +40ºС. Володіють високою стійкістю до вібрації і механічних дій;

4. спрямованість випромінювання – використання різних оптичних аксесуарів дозволяють регулювати спрямованість свічення.

 

5. Бюджет практики (обсяги та джерела фінансування, партнерство, спів фінансування, внесок громади тощо)

Обласний бюджет – 298,876 тис.грн., місцевий бюджет – 128,090 тис.грн.

 

6. Результати практики (якісні зміни, кількісні показники)

Виконано реконструкцію мережі внутрішнього освітлення з встановленням світлодіодних світильників в кількості 206 шт., люстри з світлодіодними лампами 12 шт. загальною потужністю 10,16 кВт. Прогнозоване скорочення споживання електроенергії складає приблизно 77,09 тис. кВт*год. Економічний ефект від експлуатації заходу, при поточній вартості енергоносіїв складе 155,859 тис.грн./рік. Період окупності – 2,83 роки.

 

7. Фотографії об’єкту та обладнання (до початку реалізації проекту та після його впровадження).

 
 

8. Контактна особа, відповідальна за інформування щодо практики (ПІП, посада, тел./факс, електронна пошта):

Інженер господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА Шекель Наталія Валеріївна, (03655)2-21-90 .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації кращих практик з питань житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, комунальної теплоенергетики, енергоефективності та енергозбереження

  ІНФОРМАЦІЯ

щодо реалізації кращих практик з питань житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, комунальної теплоенергетики, енергоефективності та енергозбереження

 
1. Назва практики

Капітальний ремонт харчоблоку із заміною електричних плит, Ясногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів на вул. 40-річчя Перемоги, 1 в с.Ясногірка Сарненського району Рівненської області

 

2. Період впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік)

серпень 2017р.     – грудень    /2017р.  

 
3. Короткий зміст (резюме практики)

Капітальний ремонт харчоблоку із заміною електричних плит, Ясногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів на вул. 40-річчя Перемоги, 1 в с.Ясногірка виконано з метою забезпечення економічно-ефективного енергозбереження школи за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиту електроенергію, покращення санітарно-гігієнічних умов праці обслуговуючого персоналу, забезпечення безпеки перебування дітей у навчальному закладі.

 

4. Опис практики (опис проблеми, для вирішення якої впроваджено практику; опис діяльності, новизна методів і засобів вирішення існуючої проблеми, рішення органів місцевого самоврядування (ОМС) щодо практики (якщо приймалося), залучення та використання ініціативи громади, цільова аудиторія, виконавці, партнери тощо)

Основною проблемою, на вирішення якої направлено проект є економія енергоресурсів. Проектом передбачено заміну фізично зношених, неефективних морально застарілих електричних плит на нові енергоефективні. У харчоблоці залишалося обладнання для приготування їжі, тому припинення роботи харчоблоку не відбувалося при заміні електричної плити.

Проектом передбачено для забезпечення економії енергоресурсів застосування обладнання, яке виготовлено за новітніми технологіями в Ясногірській ЗОШ І-ІІІ ст., в якій навчаються 422 учні та працює 64 штатних працівники.

Метою запропонованого проекту є реалізація програми з енергозбереження з метою зменшення споживання енергоресурсів (електричної енергії), при збереженні рівня комфорту, тобто зменшення витрат енергоресурсів (електричної енергії) в установах району, зменшення бюджету на оплату енергоносіїв. Крім того, дане обладнання, що пропонується встановити є менш енергоємним, що дає можливість зменшити електричне навантаження на електричні мережі.

 

5. Бюджет практики (обсяги та джерела фінансування, партнерство, спів фінансування, внесок громади тощо)

Обласний бюджет – 14,473 тис.грн., місцевий бюджет – 9,648 тис.грн.

 

6. Результати практики (якісні зміни, кількісні показники)

Виконано капітальний ремонт харчоблоку із заміною електричних плит, Ясногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів на вул. 40-річчя Перемоги, 1 в с.Ясногірка Сарненського району Рівненської області з встановленням однієї електричної плити ПЕ-4ШН економ, потужністю 14,3 кВт, річна витрата електроенергії 28,25 тис.кВт год. Прогнозоване скорочення споживання електроенергії складає приблизно 5,292 тис. кВт*год. Економічний ефект від експлуатації заходу, при поточній вартості енергоносіїв складе 12,912 тис.грн./рік. Період окупності – 2,6 роки.

 

7. Фотографії об’єкту та обладнання (до початку реалізації проекту та після його впровадження).

 

8. Контактна особа, відповідальна за інформування щодо практики (ПІП, посада, тел./факс, електронна пошта):

Інженер господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА Потапович Вікторія Віталіївна, (03655)2-21-90 .

 
 
 
 

Модернізація (утеплення) житлового фонду

Модернізація (утеплення) житлового фонду
 

Якщо ви прийняли рішення модернізувати або утеплити ваш будинок, то пам’ятайте головне – будинок є суцільний об’єктом, а отже його реконструкція має бути комплексною.

 Задля того аби в майбутньому Ваше бажання утеплити свій будинок (чи то приватний, чи багатоквартирний) не призвело до небажаних наслідків – пошкодження конструкції будинку чи появи грибка внаслідок неправильного утеплення – необхідно виконати наступні роботи у такій послідовності:

 

1.                Провести енергоаудит будівлі. Енергетичний аудит представляє собою технічне обстеження теплоізоляційної оболонки (стан дверей, вікон, даху, стін та ін.), а також інженерних систем будівлі(системи опалення, вентиляції, охолодження, освітлення, гарячого водопостачання, електропостачання, газопостачання та ін.), для роботи яких використовуються паливно-енергетичні ресурси. Таке обстеження дає смогу визначити реальний обсяг та ефективність споживання енергетичних ресурсів. На основі отриманих результатів спеціаліст з енергоаудиту визначає потенціал енергозбереження в будівлі та розробляє заходи з підвищення енергоефективності. Саме вони є основою для вибору та розробки проектного рішення щодо модернізації та утеплення будівлі.

 

2.                Розробити проектно-кошторисну документацію, в якій вказуються всі технічні рішення щодо модернізації будівлі та їх вартість.

 

3.                Замовник виконання робіт має затвердити проектно-кошторисну документацію.

 

Після цього можна виконувати роботи з утеплення та модернізації будинку. Їх послідовність має бути наступною:

- підготовчі роботи;

- ремонт/ заміна вікон, вхідних та балконних дверей, дверей тамбурів;

- ремонт/заміна вікон на сходових клітках, коридорах і холах загального користування, технічному поверсі і горищі;

- модернізація внутрішньобудинкових інженерних систем будівлі;

- теплоізоляція зовнішніх огороджувальних конструкцій та гідроізоляція покрівлі.

У залежності від обсягу раніше виконаних робіт, зазначену послідовність робіт можна дещо змінити. Проте слід пам’ятати, що будівля є суцільним комплексом, а отже роботи з модернізації та утеплення мають виконуватись у всій будівлі. 

 

Що ж до нормативної бази, яка регулює питання модернізації та утеплення будинків, то наразі існують Державні будівельні норми (ДБН), які є обов’язковими для виконання, та Державні стандарти України (ДСТУ), які носять рекомендаційний характер, якщо інше не визначено підзаконним актом. 

Основними з них є наступні:

"Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії"
- ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель" із змінами

- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування 
- ДСТУ Б EN 15232:2011 Вплив автоматизації, моніторингу та управління

- ДСТУ Методи проведення енергетичного аудиту
- ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014

  

Споживання природного газу по Сарненському району протягом 2014-2017 років, млн.м³

  

Споживачі
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Населення
24,402
19,441
21,610
21,349
Бюджетні організації
1,664
1,138
0,917
0,749
Інші споживачі
1,930
1,199
0,771
0,672
Разом
27,996
21,778
22,867
22,770

Фонд Енергоефективності забезпечить економію від загального споживання газу майже вдвічі

Фонд Енергоефективності забезпечить економію від загального споживання газу майже вдвічі

 

В Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України презентовано концепцію Фонду Енергоефективності, механізм роботи якого зокрема забезпечить стале фінансування проектів оновлення будинків з метою знизити використання газу для України майже вдвічі.

Документ розроблено аналітиками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з партнерами з Європейського Союзу, Німеччини, спеціалістами групи Світового Банку в Україні, координаційним центром з взаємодії з КМУ при Президентові України та Держенергоефективності.

Україна в значній мірі залежить від імпорту енергоносіїв, основну частину з яких складає природній газ. На даний час цей фактор використовується для здійснення економічного та політичного тиску на державу, тому енергонезалежність є завданням національної безпеки України.

На макроекономічному рівні однією з головних проблем енергетичного сектору в Україні є недосконалість механізму опалення житлового сектору, де втрачається ~60% спожитої енергії або майже 3 млрд дол щорічно. В 2015-2016 роках цю різницю фінансує Державний Бюджет за рахунок накопичення зовнішніх запозичень.

«Щоб ефективніше використовувати енергію, нам потрібно повністю реформувати сектор виробництва та споживання теплової енергії на опалення будинків. Реалізувати увесь його потенціал допоможе спеціальний Фонд Енергоефективності. За нашими підрахунками стійке фінансування та ефективне управління дозволить досягти більше ніж ~1,0 млрд м3 щорічної економії газу через три-п’ять років. Це дозволить кожній сім’ї заощаджувати на вартості комунальних послуг. Окрім цього, ми дамо позитивний імпульс для розвитку економіки України – залучення інвестицій, створення нових робочих місць, заощадження витрат держави та домогосподарств, які можуть бути використані на інші цілі, тощо», — підкреслив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

Особливістю роботи Фонду має стати залучення в систему фінансування проектів енергоефективності будинків субсидій на житлово-комунальні послуги, які отримують більше 30% домогосподарств України. Таким чином, частина коштів, які зараз закладаються в Бюджеті України на ці цілі, може бути спрямована на інвестиції в енергоефективні заходи. Більше того, як засвідчує практика Центральної та Східної Європи, створення Фонду ЕЕ, технічна підтримка імплементації проектів та їх розвиток повинні відбуватися за активної участі донорів та міжнародних фінансових організацій.

Однією з передумов створення Фонду ЕЕ має бути затвердження на державному рівні механізму його постійного фінансування та імплементація відповідних директив ЄС. Презентований Звіт закладе основу для єдиної стратегії та спільних дій багатьох учасників процесу: Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз», Мінтопенерго, Мінекономіки, Світового Банку, МВФ, ЄІБ, ЄБРР. Обов’язковими атрибутами Фонду ЕЕ мають бути прозорі Керуючий комітет, Наглядова рада, Технічний Офіс та міжнародний аудит діяльності.

 

З проектом документу для обговорення можна ознайомитись на офіційному сайті Мінрегіону за наступним посиланням:

http://www.minregion.gov.ua 

Житлово-комунальне господарство району

Житлово-комунальні підприємства Сарненського району - 01.11.2017

  

Сфера діяльності
Назва підприємства
Керівник
Адреса
Телефон для довідок

Утримання будинків та прибудинкових територій

КП «Житлосервіс» Сарненської міської ради

Місько Олександр Олександрович

м.Сарни, вул.Куликова, 7а
3-40-72
Поводження з ТПВ та ін.
КП «Трудівник»
Сарненської міської ради

Гайкевич Галина Олександрівна

м.Сарни, вул.Матросова, 2
3-36-10, 3-32-22
Водовідведення
КП «Екосервіс»
Сарненської міської ради

Микосянчик Олександр Степанович

 
м.Сарни, вул.Матросова, 2
3-59-09
Теплопостачання

КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради

Тусь Віталій Вікторович

м.Сарни, вул.Куликова, 7а
3-56-08, 3-56-12
Водопостачання

Сарненська дільниця ВП «Рівненсько-тернопільське територіальне управління» ПАТ «Українська залізниця»

Магрело Анатолій Петрович

 
м.Сарни,
вул. 17 Вересня, 76
7-25-69

Водопостачання, водовідведення, утримання будинків та ін.

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Герман Володимир Романович

смт.Клесів, вул.Залізнична, 39

5-03-27

Житлово-комунальні підприємства району (01.04.2017)

Житлово-комунальні підприємства Сарненського району

 
Сфера діяльності
Назва підприємства
Керівник
Адреса
Телефон для довідок

Утримання будинків та прибудинкових територій

КП «Житлосервіс» Сарненської міської ради

Місько Олександр Олександрович

м.Сарни, вул.Куликова, 7а
3-40-72
Поводження з ТПВ та ін.
КП «Трудівник»
Сарненської міської ради

Пограничний Леонід Миколайович

м.Сарни, вул.Матросова, 2
3-36-10, 3-32-22
Водовідведення
КП «Екосервіс»
Сарненської міської ради

Микосянчик Олександр Степанович

 
м.Сарни, вул.Матросова, 2
3-59-09
Теплопостачання

КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради

Тусь Віталій Вікторович

м.Сарни, вул.Куликова, 7а
3-56-08, 3-56-12
Водопостачання

Сарненська дільниця ВП «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «Львівська залізниця»

Магрело Анатолій Петрович

 (старший майстер)
м.Сарни,
вул. 17 Вересня, 76
7-25-69

Водопостачання, водовідведення, утримання будинків та ін.

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Герман Володимир Романович

смт.Клесів, вул.Залізнична, 39

5-03-27
            

               

Житлово-комунальні підприємства району (01.11.2016)

Сфера діяльності
Назва підприємства
Керівник
Адреса
Телефон для довідок

Утримання будинків та прибудинкових територій

КП «Житлосервіс» Сарненської міської ради

Місько Олександр Олександрович

м.Сарни, вул.Куликова, 7а
3-40-72
Поводження з ТПВ та ін.
КП «Трудівник»
Сарненської міської ради

Пограничний Леонід Миколайович

м.Сарни, вул.Матросова, 2
3-36-10, 3-32-22
Водовідведення
КП «Екосервіс»
Сарненської міської ради

Микосянчик Олександр Степанович

 
м.Сарни, вул.Матросова, 2
3-59-09
Теплопостачання

КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради

Тусь Віталій Вікторович

м.Сарни, вул.Куликова, 7а
3-56-08, 3-56-12
Водопостачання

Сарненська дільниця ВП «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «Львівська залізниця»

Магрело Анатолій Петрович

 (старший майстер)
м.Сарни,
вул. 17 Вересня, 76
7-25-69

Водопостачання, водовідведення, утримання будинків та ін.

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Кичан Всеволод Архипович

смт.Клесів, вул.Залізнична, 39

5-03-27

 

Заходи по підготовці теплових господарств суб’єктів відносин у сфері теплопостачання для забезпечення їх надійної (безаварійної) роботи в опалювальному сезоні 2018-2019 років

  Заходи

по підготовці теплових господарств суб’єктів відносин у сфері теплопостачання для забезпечення їх надійної (безаварійної) роботи в опалювальному сезоні 2018-2019 років   

 

            Для забезпечення безперервного і надійного теплопостачання, на основі аналізу експлуатації теплових господарств в попередньому ОЗП, з урахуванням вимог постанов та розпоряджень Уряду, розпорядчих документів органів центральної виконавчої влади, в період підготовки до опалювального сезону 2018-2019 року необхідно виконати ремонтно-профілактичні та налагоджувальні роботи обладнання (тепломереж, ЦТП, ІТП, систем опалення та гарячого водопостачання), встановленого на підприємстві. Роботи по підготовці до ОЗП необхідно проводити у терміни, встановлені діючими нормативними документами (НД), врахувавши при складанні  організаційно-технічних планів робіт основні заходи, приведені нижче.

  1. Енергопостачальним організаціям:

Провести роботи на теплоджерелах, магістральних теплових мережах, насосних і ЦТП (по балансовій належності) по профілактиці, ремонту і заміні (при необхідності) обладнання, трубопроводів та систем регулювання і обліку теплової енергії.

            Провести у встановлені терміни повірку приладів обліку теплової енергії, по яких здійснюються комерційні розрахунки, а також контрольно-вимірювальних приладів (КВП) по контролю параметрів теплоносія.

            Створити необхідний запас матеріальних ресурсів, укомплектувати ремонтні підрозділи необхідними машинами і механізмами.

            Провести роботи по профілактиці і ремонту зовнішніх і внутрішніх газо -, водо- і електрокомунікацій, які знаходяться на балансі підприємства.

            Провести промивки, випробування і налагоджувальні роботи на обладнанні теплоджерел, теплових мереж і ЦТП у відповідності до вимог діючих НД.

            Уточнити у споживачів теплової енергії їх теплові навантаження (при  зміні теплових навантажень внести відповідні зміни в договори) , виконати перерахунок гідравлічного режиму (при необхідності), провести контроль встановлення розрахункових сопел і діафрагм на трубопроводах теплових мереж у споживачів теплової енергії.

            Провести ревізію запірної, дренажної, повітрявипускної і регулюючої арматури на теплових мережах.

            Розробити, погодити і затвердити у встановленому порядку робочі програми по проведенню випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, відповідно до вимог НД.

            Провести інвентаризацію укладених договорів на постачання теплової енергії з споживачами.

             Укласти договори (продовжити термін дії договорів) на  водопостачання, а також на забезпечення паливом з відповідними організаціями. При роботі на твердому паливі створити його необхідний запас для проходження ОЗП.

  1. Споживачам теплової енергії:

Провести роботи по профілактиці, ремонту, заміні (при необхідності) обладнання, теплових установок, трубопроводів теплових мереж, ЦТП, ІТП, ТП (які знаходяться на балансі), внутрішніх систем теплопостачання споруд. У відповідності до вимог НД виконати відповідні промивки і випробування.

            Провести роботи по профілактиці і ремонту внутрішніх і підвідних газо-, водо- і електрокомунікацій, які знаходяться на балансі суб’єкта господарювання, приладів контролю і регулювання теплової енергії, в тому числі по своєчасній повірці комерційних приладів обліку теплової енергії, а також КВП по контролю за параметрами теплоносія.

            Уточнити договірні теплові навантаження з встановленням (при необхідності) розрахункових сопел і діафрагм на трубопроводах теплових мереж.

            Провести перевірку оперативних та виконавчих схем теплопостачання на їх відповідність фактичному стану теплових мереж і обладнання, уточнити плани по взаємодії з оперативними службами енергопостачальних організацій на випадок аварійних ситуацій.

            Проробити варіанти можливих аварійних ситуацій і розробити плани по їх ліквідації, з зазначенням необхідного  запасу матеріалів та обладнання.

            Визначити конкретні організації, які необхідно залучати до ліквідації можливих аварійних ситуацій в системах теплопостачання для усунення їх наслідків, з зазначенням відповідальних осіб, необхідної техніки, матеріальних і трудових ресурсів.

            Для усунення аварійних ситуацій, скласти (скорегувати) перелік і створити (поповнити) аварійний (розрахунковий) запас запасних частин і матеріалів для встановленого обладнання, яке експлуатується на підприємстві.

            Особам, відповідальними за теплове господарство, пройти у встановлені терміни перевірку знань з технології робіт та інших НД, які стосуються теплопостачання та розрахунків за теплову енергію.

  1. Споживачам теплової енергії, які експлуатують житловий фонд.

Розробити і затвердити у встановленому порядку плани-графіки ремонту та випробувань обладнання, теплових мереж на період проведення ремонтно-профілактичних і налагоджувальних робіт, з врахуванням дефектів, виявлених при проходженні попереднього опалювального сезону.

            Створити необхідний запас матеріалів та розрахувати потребу в трудових ресурсах для своєчасного і якісного проведення ремонту обладнання.

            Виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, квартальних теплових мереж, які знаходяться на балансі, а також внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

            Погодити з енергопостачальними організаціями і затвердити у встановленому порядку робочі програми по проведенню випробувань на гідравлічну щільність внутрішньобудинкових систем опалення, гарячого водопостачання та теплових вузлів.

            Виконати промивку водопідігрівачів гарячого водопостачання (якщо такі є на балансі) і промивку внутрішньобудинкових систем опалення з оформленням актів встановленої форми в порядку, передбаченому вимогам НД.

            Провести гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, елеваторних вузлів, водопідігрівачів гарячого водопостачання (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно вимог, передбачених НД.

            Провести ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання і трубопроводів, відновити відсутнє ізоляційне покриття трубопроводів та іншого обладнання систем теплопостачання та гарячого водопостачання.

            Виконати заміну (при необхідності) або ремонт і налагодження автоматики регулювання витрати і температури на водопідігрівачах гарячого водопостачання (якщо такі є на балансі).

            Перевірити комплектацію теплових пунктів і вузлів обліку теплової енергії             (згідно проекту) повіреними, у встановленому порядку, контрольно – вимірювальними приладами (КВП),  а також справними системами  регулювання споживання теплової енергії.

             Встановити розрахункові дросельні пристрої (за погодженням з енергопостачальною організацією та під контролем її представника) з обов’язковим опломбуванням представником енергопостачальної організації цих пристроїв та складенням відповідного акту.

             Привести в належний стан приміщення і будівельні конструкції ЦТП, ІТП, ТП та забезпечити їх надійне закриття.

             Утеплити віконні і дверні рами, засклити розбиті вікна сходових кліток, технічних поверхів, підвальних приміщень.

             Особам, відповідальним за теплове господарство, у встановлені терміни, пройти перевірку знань з технології робіт та іншим НД, які стосуються систем теплоспоживання і розрахунків за теплову енергію.

Всі ремонтно-профілактичні і налагоджувальні роботи та роботи по усуненню інших порушень і дефектів, виявлених в період підготовки до ОЗП на теплових мережах, обладнанні теплоджерел, системах теплопостачання та теплоспоживання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання повинні бути закінчені до 01 жовтня поточного року.

 Готовність теплових господарств до проходження ОЗП перевіряється спеціально призначеною комісією, у відповідності до вимог НД.

За результатами перевірки складається відповідний акт перевірки готовності до роботи в ОЗП 2018/_2019_років.

РІВЕНЬ РОЗРАХУНКІВ ЗА СПОЖИТІ ЕНЕРГОНОСІЇ ТА НАДАНІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

РОЗРАХУНКИ ЗА СПОЖИТІ ЕНЕРГОНОСІЇ ТА НАДАНІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Енергоносії, категорія

Борг на 01.01.2017 тис. грн.

З початку року з наростаючим (січень-березень)

Борг на 01.04.2017

тис. грн.

З початку року з наростаючим (січень-квітень)

Борг на 01.05.2017

тис. грн.

Борг(+), переплата (-) поточного року,

тис. грн.

спожито
тис. грн.

оплачено
тис. грн.

Рівень оплати %

спожито
тис. грн.

оплачено
тис. грн.

Рівень оплати %

Електроенергія,
 в т.ч.
6655,2
57487,6
53913,4
93,8
10229,4
75080,8
71561,7
95,3
10174,3
3519,1
населення
5604,6
15745
14332,6
91,0
7017
20275,1
18468,5
91,1
7411,2
1806,6

Природний газ,

в т.ч.
31720,190
78081,932
44503,739
56,9
33629,841
81703,985
54649,013
66,9
4859,749
-26860,441
Населення (з піл. і субс)
31693,9
74331,716
40969,770
55,1
33361,946
77642,78
50682,377
62,3
4831,064
-26862,836

Теплова енергія,

в т.ч.

96,0
3416,8
2840,6
83,4
672,2
3721,5
3266,7
87,8
550,8
454,8
населення
403,9
222,3
219,7
98,8
406,5
244,8
243,8
99,6
404,9
1,0
Водопостачання та водовідведення,
в т.ч.
345,6
2158,3
2262,6
104,8
241,3
2866,5
2715,8
94,7
496,3
150,7
населення
70,2
942,3
1126,1
119,5
-113,6
1323,2
1449,9
110
-56,5
-126,7
Утримання будинків та прибудинкових територій,

  в т.ч.:

736,4
1432,6
1406,3
98,2
762,7
1878,9
1675,9
89,2
939,4
203,0
населення
559,6
972,6
946,2
97,3
586,0
1298,4
1215,8
93,6
642,2
82,6
 
 

РОЗРАХУНКИ ЗА СПОЖИТІ ЕНЕРГОНОСІЇ ТА НАДАНІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

Енергоносії, категорія

Борг на 01.01.2018 тис. грн.

З початку року з наростаючим

(січень 2018 року)
 
 
Борг на 01.02.2018
тис. грн.

Борг(+), переплата (-) поточного року,

тис. грн.
спожито
тис. грн.
оплачено
тис. грн.
Рівень
оплати
%
Електроенергія,
в т.ч.
7398
16655,1
14391,7
86,4
9661,4
2263,4
Населення
6764
6610,5
5845,9
88,4
7528,6
764,6
місцевий бюджет
40
1223,6
1200,3
98,1
63,3
23,3
Природний газ,
в т.ч.
43909,257
27720,521
5447,624
19,7
66182,154
22272,897

Населення (з піл. і субс)

43907,7
26375,529
5446,068
21,0
64837,161
20929,461
місцевий бюджет
0
1124,299
0,002
0
1124,297
1124,297

Підприємства комунальної теплоенергетики за газ

5751,9
0
0
0
5751,9
0
Теплова енергія,
в т.ч.
554,6
1311,0
644,6
49,2
1221,0
666,4
Населення
368,2
11,4
5,5
48,2
374,1
5,9
місцевий бюджет
9,0
928,2
409,1
44,1
528,1
519,1
Водопостачання та водовідведення,
в т.ч.
165,1
658,9
475,4
72,2
348,6
183,5
Населення
-201,1
323,1
328,7
102
-206,7
-5,6
місцевий бюджет
-0,9
58,2
56,5
97,1
0,8
-0,1
Утримання будинків та прибудинкових територій,
в т.ч.:
1219,5
767,1
672,7
87,7
1313,9
94,4
населення
697,4
530,6
515,4
97,1
712,6
15,2

Особливості створення та функціонування ОСББ

Інформаційно-статистична таблиця щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків станом на 01.11.2016 у Сарненському районі

№ п/п
Населений пункт, адреса
Назва

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Кількість будинків, що входять до ОСББ

Рік створення (державної реєстрації) ОСББ

1
м.Сарни, вул.Грушевського, 2
ОСББ «Добробут-Сарни»
1
2007
2

смт.Клесів, вул.Центральна, 120а

ОСББ «Сосна – 120А»
1
2008
3

смт.Клесів, вул.Центральна, 120б

ОСББ «Сосна – 120Б»
1
2008
4

смт.Клесів, вул.Центральна, 120в

ОСББ «Сосна – 120В»
1
2008
5

смт.Клесів, вул.Центральна, 120г

ОСББ «Сосна – 120Г»
1
2008
6
смт.Клесів, вул.Центральна, 122
ОСББ «Сосна – 122»
1
2008
7
м.Сарни, вул.Я.Мудрого, 3
ОСББ «Авангард-Сарни»
1
2009
8.
м.Сарни, Дослідна станція, 14а
ОСББ « Обрій-Сарни»
1
2010
9.
м.Сарни, вул.Бегми, 54а
ОСББ «Престиж-Сарни»
1
2012
10.
м.Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 1
ОСББ «Авангард-Сарни 2»
1
2016
11.
м.Сарни, вул. Ткача, 10
ОСББ «Краса та добробут»
1
2016
12.
смт Клесів, вул.Чайковського, 38
ОСББ «Чайковське»
2
2016
смт Клесів, вул.Меліораторів, 2
13.
смт Клесів, вул.Меліораторів, 1а
ОСББ «Меліоратор 5»
 
2016

 

Закон України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.262)

Цей Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) багатоквартирний будинок - житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна;

2) допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

3) нежитлове приміщення - ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

4) прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

5) співвласник багатоквартирного будинку (далі - співвласник) - власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку;

6) спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія;

7) управитель багатоквартирного будинку (далі - управитель) - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

8) управління багатоквартирним будинком - вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку;

9) частка співвласника - частка, яку становить площа квартири та/або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, законах України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" та "Про житлово-комунальні послуги".

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов’язків власників квартир та нежитлових приміщень як співвласників багатоквартирного будинку.

2. Положення цього Закону застосовуються до відносин, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов’язків власників житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Стаття 3. Законодавство про відносини власності у багатоквартирних будинках

1. Законодавство, що регулює відносини з реалізації права власності у багатоквартирних будинках, складається з Конституції України, цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері власності у багатоквартирних будинках.

Стаття 4. Суб’єкти права власності у багатоквартирному будинку

1. Власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава.

2. Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку.

3. Якщо квартира або нежитлове приміщення належить більш як одному співвласникові, реалізація прав та виконання обов’язків співвласниками квартири або нежитлового приміщення, включаючи участь в управлінні багатоквартирним будинком, здійснюються в порядку, передбаченому законодавством для реалізації права спільної власності.

Стаття 5. Спільне майно багатоквартирного будинку

1. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

2. Спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку.

3. Кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки із спільного майна багатоквартирного будинку в натурі для звернення стягнення на неї.

4. Співвласник має право вільного доступу до технічної документації на багатоквартирний будинок.

5. Замовник будівництва або попередній власник будинку зобов’язаний передати один примірник технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому цим Законом порядку. У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, примірник технічної документації на будинок передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону.

6. У разі зміни форми управління багатоквартирним будинком особа, яка здійснювала управління, повинна передати наявну в неї технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок особі, визначеній співвласниками такого будинку.

У разі зміни управителя попередній управитель повинен передати наявну в нього технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок новому управителю.

Стаття 6. Права співвласників багатоквартирного будинку
1. Співвласники мають право:

1) вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників;

2) брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через представника;

3) одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання;

4) безоплатно одержувати інформацію про суб’єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та приміщень у порядку і межах, визначених законом;

5) ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) зборів співвласників, листками опитування, робити з них копії;

6) на відшкодування винною особою збитків, завданих спільному майну багатоквартирного будинку, у розмірі, що відповідає частці кожного співвласника;

7) інші права, визначені законом.

2. Реалізація співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.

3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх прав попереднього власника як співвласника.

Стаття 7. Обов’язки співвласників багатоквартирного будинку
1. Співвласники зобов’язані:

1) забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку;

2) забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку;

3) використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням;

4) додержуватися вимог правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

5) виконувати рішення зборів співвласників;

6) забезпечувати додержання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

7) відшкодовувати збитки, завдані майну інших співвласників та спільному майну багатоквартирного будинку;

8) додержуватися чистоти в місцях загального користування і тиші згідно з вимогами законодавства;

9) забезпечувати поточний огляд і періодичне обстеження прийнятого в експлуатацію в установленому законодавством порядку багатоквартирного будинку протягом усього життєвого циклу будинку та нести відповідальність за неналежну експлуатацію згідно із законом;

10) своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

2. Кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов’язків попереднього власника як співвласника.

Стаття 8. Відповідальність співвласників багатоквартирного будинку

1. Співвласники несуть відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків як співвласників. Відповідальність кожного співвласника визначається пропорційно до його частки співвласника. Співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями, що виникли внаслідок дій уповноваженої особи (осіб) та/або управителя, вчинених з перевищенням наданих їм повноважень.

2. Обсяг зобов’язань та відповідальності кожного співвласника за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, визначається пропорційно до його частки співвласника. Співвласник звільняється від відповідальності за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, якщо доведе, що належним чином виконав відповідні обов’язки співвласника.

Стаття 9. Форми управління багатоквартирним будинком

1. Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками.

За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції - об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку).

2. Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку можуть брати участь в управлінні багатоквартирним будинком виключно за дорученням власників таких квартир та приміщень.

Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників

1. Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку утворено об’єднання співвласників, проведення зборів співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно із законом, що регулює діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:

1) розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним;

2) визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;

3) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;

4) визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним будинком;

5) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;

6) визначення дати та місця проведення наступних зборів співвласників;

7) визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком.

3. Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників або управителем.

4. Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

5. Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний. До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.

6. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості співвласників, а рішення з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 50 відсотків загальної кількості всіх співвласників.

7. Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався"), за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

8. Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої частиною шостою цієї статті кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням.

Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Питання - це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти "за", "проти" або "утримався". Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.

Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так", "ні" або "утримався", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один раз з одного питання.

Забороняється в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

9. Протокол зборів співвласників з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в управителя, а другий передається на зберігання виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який розміщує результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті.

Порядок зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників та розміщення ними на офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

10. Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду.

11. Рішення зборів співвласників є обов’язковими для всіх співвласників, включаючи тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

12. За рішенням зборів співвласників повноваження щодо прийняття рішень стосовно спільного майна, яким користується лише певна група співвласників (співвласники квартир та нежитлових приміщень, розташованих в одному під’їзді або секції багатоквартирного будинку, тощо), за умови що при цьому не порушуються права інших співвласників, можуть бути передані цій групі співвласників. Такі рішення стосовно спільного майна приймаються зборами зазначеної групи співвласників у порядку, передбаченому частинами четвертою - шостою, восьмою - одинадцятою цієї статті.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного будинку тощо). Якщо одна особа є власником квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного будинку тощо), рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості співвласників усіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного будинку тощо).

Стаття 11. Управління багатоквартирним будинком управителем

1. Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

2. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем.

3. Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

4. Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є:

1) перелік послуг;
2) права і обов’язки сторін;
3) ціна на послуги;
4) строк дії договору.

5. Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, такий договір (зміни до нього) підписується співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), завірений підписом і печаткою управителя (за її наявності).

6. Договір з управителем укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на наступний однорічний строк.

До договорів, предметом яких не є управління багатоквартирним будинком, передбачене частиною шостою цієї статті, обмеження щодо строку договору не застосовується.

Стаття 12. Витрати на управління багатоквартирним будинком
1. Витрати на управління багатоквартирним будинком включають:

1) витрати на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку;

2) витрати на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

3) витрати на сплату винагороди управителю в разі його залучення;
4) інші витрати, передбачені рішенням співвласників або законом.

2. Витрати на управління багатоквартирним будинком розподіляються між співвласниками пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

3. Невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком.

4. Зобов’язання із здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком у разі здачі в найм (оренду) квартир та/або нежитлових приміщень державної або комунальної власності несуть наймачі (орендарі) таких квартир та/або приміщень.

Стаття 13. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

а) у статті 42:
у назві слово "жилих" виключити;

у частинах першій, третій і четвертій слово "жилі" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. У разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку майнові права на земельну ділянку, на якій розташовано такий будинок, а також належні до нього будівлі, споруди та прибудинкова територія, зберігаються за співвласниками багатоквартирного будинку";

б) у статті 89:

частину першу доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";

частину другу доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) співвласників багатоквартирного будинку";

частину четверту доповнити словами "крім випадків, установлених законом";

в) частину другу статті 92 доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку";

2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

а) абзаци перший і другий частини другої статті 369 доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";

б) частину першу статей 370371 і 372 доповнити словами "крім випадків, установлених законом";

в) частину другу статті 382 викласти в такій редакції:

"2. Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав";

г) частину другу статті 383 після слів "інших квартир" доповнити словами "та нежитлових приміщень", а слово "житловому" виключити;

ґ) статтю 385 викласти в такій редакції:

"Стаття 385. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1. Власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках) для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку (будинків) можуть створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків).

Таке об’єднання є юридичною особою, що створюється та діє відповідно до закону та статуту";

д) у частині третій статті 812 слово "житловому" виключити;

3) у Законі України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 60; 2011 р., № 6, ст. 41; 2013 р., № 48, ст. 682):

а) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - асоціація) - юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;

представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника;

співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, законах України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та "Про житлово-комунальні послуги";

б) абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:

"відносини суб’єктів права власності щодо користування та розпорядження спільним майном співвласників у об’єднанні";

в) у статті 4:

у першому реченні частини другої слова "як організація" замінити словами "як непідприємницьке товариство";

частину третю викласти в такій редакції:

"В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання";

у частині четвертій слова "власників приміщень" замінити словом "співвласників", а слово "будинку" - словами "багатоквартирного будинку";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання";

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю";

г) частини третю і четверту статті 5 викласти в такій редакції:

"Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу, які повністю сплатили вартість квартир і належну частку у вартості нежитлових приміщень та іншого майна і виявили таке бажання.

У разі сплати вартості квартир і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна не в повному обсязі окремими членами житлово-будівельного кооперативу вони можуть брати участь у зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, за згодою інших членів житлово-будівельного кооперативу";

ґ) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:

"Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку";

у частині третій слова "власником будинку або" виключити;

у частині четвертій:

у першому реченні слова "власником будинку або" виключити;

у другому реченні слово "власнику" замінити словом "співвласнику";

у частині шостій слово "власників" замінити словом "співвласників", а слова "уповноважених осіб" - словом "представників";

частини сьому - дванадцяту викласти в такій редакції:

"Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти")";

доповнити частинами шістнадцятою - дев’ятнадцятою такого змісту:

"Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок";

д) у статті 7:
у частині першій:
перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"Статут об’єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства";

абзаци четвертий, п’ятий, тринадцятий і п’ятнадцятий виключити;
частину другу викласти в такій редакції:

"Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства. Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим";

е) у статті 8:
частину першу викласти в такій редакції:
"До складу асоціації входять об’єднання";

в абзаці другому частини другої слово "назву" замінити словом "найменування";

у частині третій слово "важливими" замінити словом "істотними";

є) статтю 9 виключити;
ж) у статті 10:
частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим Законом для установчих зборів, правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік";
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії".

У зв’язку з цим частини сьому - шістнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - сімнадцятою;

у частині дев’ятій:
абзаци четвертий, шостий і сьомий викласти в такій редакції:
"питання про використання спільного майна";

"попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті об’єднання, договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;

визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників";

в абзаці восьмому слово "будинку" замінити словами "багатоквартирного будинку";

абзаци дев’ятий - дванадцятий викласти в такій редакції:

"визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;

визначення обмежень на користування спільним майном;

обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;

прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах";

після частини одинадцятої доповнити п’ятьма новими частинами такого змісту:

"Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.

Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті, проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти")".

У зв’язку з цим частини дванадцяту - шістнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять першою;

у частині дев’ятнадцятій:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням";

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення";

з) статтю 11 виключити;
и) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком

Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління.

За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання";

і) у статті 13:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Відносини співвласників і управителя

Якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів об’єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства";

частини другу, третю і п’яту виключити;
частину шосту викласти в такій редакції:

"У разі відмови співвласника сплачувати внески і платежі на утримання та проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна об’єднання або за його дорученням управитель має право звернутися до суду";

частину сьому виключити;
ї) у статті 14:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Права співвласника";
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Співвласник має право";
абзац сьомий виключити;

у частині другій слова "На вимогу" замінити словами "Об’єднання на вимогу", а слово "воно" виключити;

у частинах третій - п’ятій слово "власників" замінити словом "співвласників";

у частині четвертій слова "прав власника" замінити словами "співвласником своїх прав";

й) статті 15 і 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Обов’язки співвласника
Співвласник зобов’язаний:
виконувати обов’язки, передбачені статутом об’єднання;

виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;

використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;

забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;
відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

виконувати передбачені статутними документами обов’язки перед об’єднанням;

запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.

Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.

Стаття 16. Права об’єднання

Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту об’єднання:

утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;

приймати рішення про надходження та витрати коштів об’єднання;

визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об’єднання;

укладати договори;

виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку;

встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;

визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;

здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;

захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління об’єднання;

встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку.

Загальні збори об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повноважень своїх органів управління.

Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації";

к) абзаци четвертий - шостий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об’єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного фондів;

виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб";

л) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово "асоціації" виключити;

м) статтю 19 виключити;
н) у статті 20:
назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Визначення часток внесків і платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна

Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності";

частину другу виключити;
частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Частка участі співвласника квартири та/або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки як співвласника квартири та/або нежитлового приміщення.

Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку вирішуються в судовому порядку";

о) статті 21 і 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Кошти об’єднання
Кошти об’єднання складаються з:

залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;

внесків і платежів співвласників;

коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об’єднання;

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;

пасивних доходів;

доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.

Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку

Для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів має право:

задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;

визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори;

виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.

Питання самостійного забезпечення об’єднанням експлуатації та утримання багатоквартирного будинку та користування спільним майном у такому будинку регулюютьсяГосподарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

Самостійне забезпечення об’єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення об’єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.

Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями відповідно до вимог законодавства.

Договори з управителем укладаються об’єднанням відповідно до закону.

Для фінансування самозабезпечення об’єднання співвласники сплачують відповідні внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків і платежів виконувати окремі роботи.

Об’єднання оплачує холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги за цінами (тарифами), встановленими для населення, крім частини таких послуг, що оплачуються власниками нежитлових приміщень.

З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, в яких створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком внески і платежі визначаються у розмірах, затверджених загальними зборами об’єднання, але не більше встановленого згідно із законодавством граничного розміру відповідних витрат.

З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг визначається розмір внесків (платежів) на відповідні потреби, затверджений загальними зборами об’єднання, але не більше найвищого у відповідному населеному пункті тарифу на відповідні комунальні послуги, встановленого відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування для суб’єктів господарювання";

п) у статті 23:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень";

частину другу після слова "Власник" доповнити словами "квартири та/або нежитлового", а слова "інших власників" замінити словами "інших співвласників";

у частині третій слово "Видатки" замінити словом "Внески", а слова "та договором про їх використання" - словами "та/або рішенням загальних зборів";

частину четверту виключити;

р) статтю 24 виключити;

с) у статті 25:

у частині першій слова "виконує функції управителя" замінити словами "управляє багатоквартирним будинком";

у частині другій:

в абзаці першому слова "витрат власників" замінити словами "витрат співвласників";

абзац третій після слова "власників" доповнити словами "квартир та/або нежитлових приміщень";

т) у статті 26:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку";

частину третю викласти в такій редакції:

"Об’єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за рішенням загальних зборів об’єднання передаватися в користування, у тому числі на умовах оренди, фізичним та юридичним особам за умови, що не будуть погіршені умови експлуатації багатоквартирного будинку";

частини четверту і п’яту виключити;

у частині восьмій слова "жилого чи нежилого" замінити словами "квартири або нежитлового";

у) у статті 27:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Страхування спільного майна";

у частині другій слова "жилих або нежилих" замінити словами "квартир та/або нежитлових";

ф) у статті 28:

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Об’єднання ліквідується у разі:

придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;

прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;

ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.

У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їхній власності";

у частині четвертій:

у першому реченні слово "власника" замінити словом "співвласника";

у другому реченні слова "власник приміщення в об’єднанні, незалежно від членства в ньому" замінити словом "співвласник";

х) у тексті Закону слова "член об’єднання" в усіх відмінках і числах замінити словом "співвласник" у відповідному відмінку і числі, слова "його членів" - словом "співвласників", слова "неподільне і загальне майно" та "неподільне та загальне майно" в усіх відмінках - словами "спільне майно" у відповідному відмінку, а слова "житловий комплекс" в усіх відмінках - словами "багатоквартирний будинок" у відповідному відмінку;

4) абзац другий частини п’ятої статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII) доповнити словами "а також співвласники багатоквартирних будинків у зв’язку з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління".

3. Установити, що статути об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджені до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Установити, що до визначення співвласниками багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, форми управління багатоквартирним будинком, але не більше одного року із дня набрання чинності цим Законом, послуги з утримання такого будинку надає суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному будинку до набрання чинності цим Законом.

5. У разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

6. Кабінету Міністрів України:

до 1 липня 2015 року розробити порядок списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України
П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
14 травня 2015 року 
№ 417-VIII

 

http://zakon3.rada.gov.ua/ 

ОСББ району 01.04.2017

 

Інформаційно-статистична таблиця

щодо створення об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків

станом на 01.04.2017 у Сарненському районі

 
№ п/п
Населений пункт, адреса
Назва

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Кількість будинків, що входять до ОСББ

Рік створення (державної реєстрації) ОСББ

1
м.Сарни, вул.Грушевського, 2
ОСББ «Добробут-Сарни»
1
2007
2

смт.Клесів, вул.Центральна, 120а

ОСББ «Сосна – 120А»
1
2008
3

смт.Клесів, вул.Центральна, 120б

ОСББ «Сосна – 120Б»
1
2008
4

смт.Клесів, вул.Центральна, 120в

ОСББ «Сосна – 120В»
1
2008
5

смт.Клесів, вул.Центральна, 120г

ОСББ «Сосна – 120Г»
1
2008
6
смт.Клесів, вул.Центральна, 122
ОСББ «Сосна – 122»
1
2008
7
м.Сарни, вул.Я.Мудрого, 3
ОСББ «Авангард-Сарни»
1
2009
8.
м.Сарни, Дослідна станція, 14а
ОСББ « Обрій-Сарни»
1
2010
9.
м.Сарни, вул.Бегми, 54а
ОСББ «Престиж-Сарни»
1
2012
10.
м.Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 1, вул. Я.Мудрого, 2
ОСББ «Авангард-Сарни 2»
2
2016
11.
м.Сарни, вул. Ткача, 10
ОСББ «Краса та добробут»
1
2016
12.
смт Клесів, вул.Чайковського, 38
ОСББ «Чайковське»
2
2016
смт Клесів, вул.Меліораторів, 2
13.
смт Клесів, вул.Меліораторів, 1а
ОСББ «Меліоратор 5»
1
2016
14.
м.Сарни, вул.Набережна, 2
ОСББ «Окраса»
1
2016

  

Особливості створення та функціонування ОСББ з набуттям чинності Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

Особливості створення та функціонування ОСББ з набуттям чинності Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

(питання – відповіді)
 

ЯК ЖИТИ ОСББ ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ 2015 Р.?

         З 1 липня набув чинності Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". У цьому матеріалі  коротко розглянемо основні питання, які у зв’язку з новим Законом турбують вже функціонуючі ОСББ. 

1. КОЛИ ВАРТО ВИКОНАТИ ПРИВЕДЕННЯ СТАТУТУ ОСББ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ЗАКОНУ?

          Пунктом 3 "Прикінцевих і перехідних положень" Закону передбачено, що “статути об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджені до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.”

          Закон не встановлює жодних кінцевих строків для приведення статутів у відповідність до нового законодавства. Тобто, ОСББ не обмежене жодними строками і може внести необхідні зміни до свого статуту в будь-який час, коли вважатиме це за необхідне. Однак, з огляду на те, що статут конкретного ОСББ має відповідати Типовому статуту (ч.1 ст.7 закону про ОСББ), а наразі нова редакція Типового статуту не затверджена, то рекомендуємо дочекатися нової редакції, і лише потім проводити загальні збори, на яких затверджувати нову редакцію свого статуту.

2. ЯК ПРОВОДИТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ?

           Отже, загалом слід і надалі керуватися чинним статутом конкретного ОСББ. Але давайте подивимося, в чому чинні статути ОСББ (за основу візьмемо чинний Типовий статут) суперечать новоприйнятому закону:

          1) Членство. Зміни до закону “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” скасували поняття “членства” в ОСББ, передбачивши рівну участь у справах ОСББ всіх співвласників багатоквартирного будинку. Згідно з цими змінами, участь у загальних зборах і голосуванні можуть брати всі співвласники, незалежно від колишнього “членства”. Отже, на загальні збори слід запросити ВСІХ співвласників багатоквартирного будинку.

          2) Кворум. Закон більше не передбачає “кворуму” на загальних зборах для прийняття рішень: скільки би співвласників не прийшло - загальні збори є правомочними, і голосування проводиться.

           3) Підрахунок голосів. Закон не випадково скасував поняття кворуму - адже натомість він вимагає рахувати голоси не від “кворуму”, а від загальної кількості голосів співвласників (ч.14 ст.10 закону про ОСББ). За загальним правилом, рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано більше половини голосів усіх співвласників. Кваліфікована більшість у 2/3 голосів усіх співвласників передбачена для таких питань:

•    визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників,
•    порядок управління та користування спільним майном,
•    передача у користування фізичним та юридичним особам спільного майна,
•    реконструкція та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд.

          4) Розподіл голосів. Закон передбачає розподіл голосів пропорційно площі, що належить співвласникам. Однак при цьому передбачає, що статутом ОСББ може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах. Тобто, щодо того, як рахувати голоси - за площами, за кількістю співвласників, за кількістю квартир тощо - керуємося своїм чинним статутом.

           5) Письмове опитування. Якщо раніше письмове опитування було лише необов’язковою можливістю, передбаченою лише Типовим статутом (і з невизначеним порядком проведення), то тепер воно є обов’язковим згідно з законом. Зміни до закону про ОСББ (ч.15 ст.10 закону про ОСББ) передбачили, що письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах, проводиться обов’язково, якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не було набрано необхідної кількості голосів "за" або "проти". На проведення опитування дається 15 днів. Звернемо увагу, що для ЗАГАЛЬНИХ зборів порядку письмового опитування закон не визначає. На нашу думку, це дозволяє використовувати порядок проведення письмового опитування, передбачений чинним статутом конкретного ОСББ (якщо він дійсно визначений статутом) - з урахуванням наведених вище застережень щодо “членства”, “кворуму” і порядку визначення кількості голосів. А тим ОСББ, які не мають визначеного статутом порядку письмового опитування, рекомендуємо - в порядку аналогії - використовувати правила проведення письмового опитування, передбачені статтею 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (як для будинків без ОСББ).

 

СТВОРЕННЯ ОСББ ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ 2015 РОКУ

            З 1 липня набув чинності Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

 

1. ЯКИМ МАЄ БУТИ СТАТУТ НОВОСТВОРЮВАНОГО ОСББ?

           Відповідно до ст.7 Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (з урахуванням змін, внесених Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"), "статут об’єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства".

           Типовий статут, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу № 141 від 27.08.2003р., вже не відповідає Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" з урахуванням внесених до нього змін (докладніше див. [посилання на перший матеріал для існуючих ОСББ]). При цьому нова редакція Типового статуту досі не затверджена.

          Тому, якщо при створенні нового ОСББ після 1 липня затвердити статут відповідно до чинного Типового статуту, це не відповідатиме закону про ОСББ. Якщо ж після 1 липня затвердити на установчих зборах статут, який відповідатиме закону, то він не відповідатиме Типовому статуту. Звісно, закон має вищу юридичну силу порівняно з наказом Держжитлокомунгоспу. Однак на практиці можна спрогнозувати, що в обох випадках недоброзичливці новоствореного ОСББ отримують формальний привід оскаржувати зміст статуту і навіть правомірність створення самого ОСББ.

          Тому рекомендуємо тим, хто бажає створити ОСББ, зачекати на затвердження Мінрегіоном нового Типового статуту - і лише потім проводити установчі збори та затверджувати статут свого ОСББ. А тим часом - зосередитися на якісній роз’яснювальній та підготовчій роботі до проведення установчих зборів.

          На крайній випадок, якщо вигоди від створення ОСББ прямо зараз переважають ризики можливих оскаржень змісту статуту, радимо при розробці статуту Вашого ОСББ керуватися все-таки нормами закону, а не застарілого Типового статуту.

2. ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ГОЛОСУВАННЯ НА УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ?

          Порядок створення ОСББ і проведення установчих зборів визначався і визначається безпосередньо самим Законом України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" - статтею 6.

          Для створення ОСББ, як і раніше, ініціативній групі необхідно скликати установчі збори. Для цього, як і раніше, за 14 днів до проведення установчих зборів кожному співвласнику надсилається або вручається під розписку відповідне повідомлення.

          А от порядок голосування на самих установчих зборах змінено.

          По-перше, відсутнє поняття кворуму: скільки співвласників прийде - стільки і голосуватимуть. Однак для прийняття рішення потрібна більшість голосів не присутніх на зборах співвласників, а взагалі всіх співвласників у багатоквартирному будинку.

          По-друге, рішення приймається не двома третинами голосів присутніх, як раніше, а більшістю голосів усіх співвласників (більше половини голосів усіх співвласників).

          По-третє, в разі, якщо на самих установчих зборах не набрано більшості голосів співвласників ні "за", ні "проти" певного рішення, то обов’язковим є проведення письмового опитування.
Окремим питанням є принцип визначення кількості голосів у кожного співвласника. Нові ч.7 і ч.8 ст.6 закону про ОСББ передбачають:

         1) розподіл голосів пропорційно до площі - як загальне правило;
         2) розподіл голосів за принципом "один власник - один голос" - якщо одній особі належить більше 50% усіх площ у багатоквартирному будинку.

          Відповідно до ч.9 ст.6 закону про ОСББ рішення приймаються більшістю в понад 50% голосів від загальної кількості голосів співвласників.

3. А МОЖЕ, ВСЕ-ТАКИ, ТРИ ЧВЕРТІ?

           Серед тих, хто не радий створенню ОСББ, з’явилася легенда про те, що відтепер для створення об’єднання необхідно прийняти відповідне рішення спершу більшістю в понад 75% голосів співвласників згідно з ч.6 ст.10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", і лише після того скликати й проводити установчі збори ОСББ згідно зі ст.6 Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку". "Обґрунтовують" таку позицію тим, що доти, доки ОСББ не створено, необхідно керуватися положеннями Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" - а на час проведення установчих зборів ОСББ ще, звісно, не створене.

          Такі міркування не мають під собою жодних правових підстав. Розглянемо по порядку.

          Почнемо з того, що зазначені два закони мають різний предмет правового регулювання. Так, Закон України "Про особливості здійснення права власності" регулює "відносини, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов’язків власників квартир та нежитлових приміщень як співвласників багатоквартирного будинку" (ст.2). Натомість Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" визначає: "порядок створення,  реєстрації,  реорганізації,  діяльності і ліквідації об'єднань, асоціацій; відносини  суб’єктів  права  власності  щодо  користування та розпорядження  спільним майном співвласників у об’єднанні;  відносини між об'єднаннями та асоціаціями;     відносини між об'єднаннями,  асоціаціями і органами державної влади та органами місцевого самоврядування;  відносини між об'єднаннями і господарюючими суб'єктами".

           Отже, порядок створення ОСББ регулюється Законом України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", і аж ніяк не Законом України "Про особливості здійснення права власності".

          Стаття 10 Закону України "Про особливості..." встановлює порядок прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників. Управління багатоквартирним будинком ст. 1 того ж таки закону визначає як "вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку".

           Тобто, стаття 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності" регулює порядок прийняття рішень щодо володіння, користування і розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку.

            Що ж собою являє створення ОСББ? Згідно зі ст.1 Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", ОСББ - це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових   приміщень   багатоквартирного  будинку. Отже, створення ОСББ є просто створенням юридичної особи, і аж ніяк не рішенням "щодо володіння, користування і розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку".

            Отже, вимоги про більшість у понад 75% голосів співвласників при створенні ОСББ є абсолютно надуманими та суперечать чинному законодавству. При створенні ОСББ і проведенні установчих зборів слід керуватися нормами Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку".

ЯКА СИТУАЦІЯ З БУДИНКАМИ, ДЕ НЕ СТВОРЕНО ОСББ?

          Цей матеріал присвячуємо питанням життя за новим законом тих багатоквартирних будинків, співвласники яких ще не створили ОСББ і поки не планують скористатися перевагами такого  об’єднання.

1. ХТО УТРИМУЄ БУДИНКИ З 1 ЛИПНЯ?

          Закон "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" не передбачає автоматичного припинення договорів про утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що були укладені раніше. Більше того, пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень закону передбачає, що "послуги з утримання такого будинку надає суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному будинку до набрання чинності цим Законом" - до визначення співвласниками форми управління багатоквартирним будинком, але не більше року з дня набрання чинності зазначеним законом (тобто, до 1 липня 2016 року).

           Слід також звернути увагу на те, що Закон України "Про житлово-комунальні послуги" наразі не зазнавав змін в частині правового регулювання надання послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, і права та обов’язки сторін, передбачені цим законом та укладеними відповідно до нього договорами, зберігають чинність у повному обсязі.

            Тож іще раз підкреслимо: після 1 липня 2015 року  ‒ і до визначення співвласниками форми управління багатоквартирним будинком (але не пізніше 1 липня 2016 року) ‒ послуги з утримання такого будинку та його прибудинкової території надає виконавець послуги, який це здійснював і раніше, на таких самих умовах. Будь-які посилання ЖЕКів на "новий закон", як виправдання їхньої незадовільної роботи чи бездіяльності, є абсолютно безпідставними.

2. ЯК ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ СПІВВЛАСНИКАМ?

           Взагалі-то, стаття 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" детально регулює порядок прийняття рішень співвласниками, тож немає сенсу ще раз переписувати тут її зміст.

            Однак слід звернути увагу на те, що ч.7 ст.10 згаданого закону передбачає складання протоколу зборів співвласників за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики (Мінрегіоном). Зараз така форма вже розроблена і затверджена Мінрегіоном і лише очікує на офіційне оприлюднення. Тому, для уникнення оспорювання прийнятих рішень із формальних підстав, доцільним є дочекатися оприлюднення зазначеної форми й набрання нею чинності, і лише після цього проводити збори. А цей час  використати для підготовчої роботи зі співвласниками і внутрішнього обговорення та погодження рішень, які планується прийняти; тоді збори пройдуть більш організовано та закінчаться спокійним оформленням протоколу у відповідності до затвердженої форми.

3. ЧИ МОЖНА ПОМІНЯТИ ЖЕК, НЕ ЧЕКАЮЧИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ЗАКОН ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ?

            Змінити виконавця послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (ЖЕК), не чекаючи змін до закону "Про житлово-комунальні послуги", можна вже й зараз ‒ доки Закон України "Про житлово-комунальні послуги" передбачає таку окрему послугу.

           Звертаємо увагу на те, що передбачений ч. 2 ст.10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" перелік рішень, які можуть приймати збори співвласників, не є вичерпним. Отже, співвласники можуть приймати абсолютно будь-яке рішення щодо свого будинку ‒ в тому числі й щодо зміни виконавця послуги з утримання.

           Проте може виникнути питання щодо підстав припинення договорів із попереднім виконавцем ‒ адже, як уже зазначалося вище, останній продовжує надавати послуги доти, доки співвласники не визначать форми управління будинком. Тому співвласникам необхідно одночасно з прийняттям рішення про визначення іншого виконавця прийняти рішення або про визначення його ж і управителем, або про самостійне управління багатоквартирним будинком. Також можна і просто прийняти рішення про самостійне управління багатоквартирним будинком, без обрання будь-якого нового "ЖЕКу" (такий варіант, імовірно, може бути прийнятним для невеликих будинків).

             Підсумовуючи сказане, у співвласників є такі варіанти стосунків із попереднім ЖЕКом:

          1. Якщо він їх влаштовує ‒ наразі не робити нічого, а після внесення до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" змін щодо послуги з управління багатоквартирним будинком ‒ зібратися на збори й визначити цей ЖЕК управителем.

          2. Якщо ЖЕК не влаштовує:

а) прийняти рішення про визначення нового виконавця і одночасно рішення про визначення його управителем;

б) прийняти рішення про визначення нового виконавця і одночасно рішення самостійне управління багатоквартирним будинком;

в) прийняти рішення про самостійне управління багатоквартирним будинком і взагалі відмовитися від послуг будь-яких ЖЕКів;

г) відтермінувати прийняття рішення та дочекатися внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ‒ і вже тоді зразу визначити нову організацію управителем.

 

Матеріали взяті із сайту:  http://www.merp.org.ua/ 

Роз’яснення щодо впровадження Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

Роз’яснення щодо впровадження Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

 

01 липня 2015 року набрав чинності Закон України від 14.05.2015 №417-VIII«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон № 417-VIII). У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне звернути увагу на таке.

У статті 1 Закону № 417-VIII наведено терміни, які до його прийняття на рівні закону визначено не було.

Вказане, зокрема, стосується термінів: «багатоквартирний будинок»; «допоміжні приміщення багатоквартирного будинку»; «нежитлові приміщення»; «співвласник багатоквартирного будинку»; «спільне майно багатоквартирного будинку»; «управитель багатоквартирного будинку» та ін.

Наведення у Законі № 417-VIII згаданих термінів створило умови для удосконалення правовідносини за участю власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, оскільки з їх змісту вбачаються чіткі ознаки багатоквартирного будинку, його допоміжних та нежитлових приміщень; у них наводиться перелік спільного майна багатоквартирного будинку; з них однозначно слідує, що власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку є співвласником цього будинку тощо.

Стаття 2 присвячена відносинам, що регулюються Законом № 417-VIII.

При цьому такі відносини не обмежуються виключно відносинами у сфері житлово-комунальних послуг, а стосуються й інших відносин за участю власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Також, згідно частини другої статті 2 Закону № 417-VIII його положення застосовуються до відносин з реалізації прав та виконанні обов’язків власників житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» сфера його дії поширюється на гуртожитки, які є об’єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, системи цивільного захисту та державних навчальних закладів.

Стаття 4 Закону № 417-VIII визначає суб’єктів права власності у багатоквартирному будинку, до яких віднесено фізичних та юридичних осіб, територіальні громади, державу.

Отже, за Законом № 417-VIII суб’єктами права власності є в тому числі територіальні громади та держава, а відтак, у разі належності їм на праві власності квартир чи нежитлових приміщень, вони також є співвласниками багатоквартирного будинку (його спільного майна) та на рівні з іншими суб’єктами наділяються передбаченими Законом правами і обов’язками. При цьому звертаємо увагу, що держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи державної влади, у межах їхньої компетенції, встановленої законом; територіальні громади здійснюють цивільні права та обов’язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом (статті 170, 172 Цивільного кодексу України).

Частиною третьою статті 4 Закону № 417-VIII передбачено, що якщо квартира або нежитлове приміщення належить більш як одному співвласникові, реалізація прав та виконання обов’язків співвласників квартири або нежитлового приміщення, включаючи участь в управлінні багатоквартирним будинком, здійснюється в порядку, передбаченому для законодавством для реалізації права спільної власності.

У контексті наведених положень зауважуємо, що здійснення права спільної власності врегульоване Цивільним кодексом України, зокрема, його статтями 358 та 369.

Частиною першою статті 5 Закону № 417-VIII встановлено, що спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

Суть спільної сумісної власності розкрито у статті 358 Цивільного кодексу України, згідно якої такою власністю є спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.

Отже співвласники, будучи власниками спільного майна багатоквартирного будинку, не мають конкретно визначеної частки у праві власності на таке майно.

Частиною п’ятою статті 5 Закону № 417-VIII визначено, що замовник будівництва або попередній власник будинку зобов’язаний передати один примірник технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому цим Законом порядку. У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, примірник технічної документації на будинок передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону.

Пунктом 1.2 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005  № 76, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за № 927/11207, визначено перелік технічної документації постійного зберігання до якоговключаються: технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок; проектно-кошторисна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо; акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію; паспорти котельного господарства, котлові книги, у разі наявності вбудованих та прибудованих котелень; паспорти ліфтового господарства; акти  приймання-передачі жилого будинку у разі зміни його власника чи балансоутримувача.

З огляду на те, що наведений у Правилах перелік технічної документації є документацією постійного зберігання, тому саме цей перелік повинен передаватися на виконання частини п’ятої статті 5 Закону № 417-VIII.

При цьому Законом № 417-VIII не визначено способу такої передачі. У свою чергу, вважаємо, що передачу слід здійснювати у спосіб, який підтверджуватиме отримання однією особою від іншої відповідної документації, наприклад шляхом  підписання акту приймання-передачі.

Крім того, частина п’ята статті 5 Закону № 417-VIII містить імперативну норму щодо обов’язку замовника будівництва або попереднього власника будинку передати один примірник технічної документації на будинок та не передбачає можливості його невиконання з причин, наприклад, не збереження (втрати) технічної документації тощо.

Стаття 6 Закону № 417-VIII наводить перелік прав співвласників багатоквартирного будинку.

Звертаємо увагу, що такий перелік не є вичерпним і, відповідно, співвласники можуть користуватися іншими правами.

Стаття 7 Закону № 417-VIII присвячена обов’язкам співвласників багатоквартирного будинку.

Нововведенням цієї статті є встановлення у її частині другій правила, відповідно до якого кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

Крім того, частина третя цієї ж статті передбачає у разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення набуття новим власником усіх обов’язків попереднього власника як співвласника.

Статтею 8 Закону № 417-VIII, яка регулює відповідальність співвласників багатоквартирного будинку, також введено нове правило, за яким співвласники несуть відповідальність, зокрема і за виконання договірних зобов’язань, пропорційно до частки співвласника.

Принагідно повідомляємо, що відповідно до статті 1 Закону № 417-VIII часткою співвласника є частка, яку становить площа квартири та/або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

У статті 9 Закону № 417-VIII наводяться форми управління багатоквартирним будинком.

До зазначених форм Закон № 417-VIII відносить:

— управління багатоквартирним будинком співвласниками;

— управління багатоквартирним будинком управителем;

— управління багатоквартирним будинком об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (асоціацією співвласників багатоквартирним будинків).

При цьому, за загальним правилом встановленим статтею 9 Закону № 417-VIII, управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласникам, а у випадку прийняття ним відповідного рішення – управителем чи об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку.

Поряд із зазначеним слід враховувати приписи частин четвертої та п’ятої статті 13 Закону № 417-VIII.

Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників врегульовано статтею 10 Закону № 417-VIII.

Вказана стаття, зокрема, передбачає порядок прийняття рішень співвласниками.

Водночас слід враховувати норму, яка міститься у частині першій цієї статті, відповідно до якої у випадку якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку утворено об’єднання співвласників проведення зборів співвласників та прийняття ними рішень здійснюється згідно із законом, що регулює діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (Закон України від 29.11.2001 № 2866-III«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

Також стаття 10 Закону № 417-VIII наводить перелік повноважень зборів співвласників, який однак не є вичерпним. Тому, збори співвласників можуть прийняти і інші рішення щодо управління багатоквартирним будинком.

За змістом частини сьомої статті 10 Закону № 417-VIII рішення співвласників оформляється протоколом, за формою затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

Зазначена норма є імперативною, тому відповідні рішення співвласників необхідно буде оформляти виключно за формою, затвердженою Мінрегіоном.

Слід зауважити, що станом на сьогодні розроблено проект наказу Мінрегіону «Про затвердження форми Протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку». Ознайомитися із проектом зазначеного акта можна на офіційному веб-сайті Міністерства (http://www.old.minregion.gov.ua).

Також Закон № 417-VIII передбачає письмове опитування, суть та порядок проведення якого наведено у його частині восьмій статті 10.

Стосовно письмового опитування зауважуємо, що стаття Закону  № 417-VIII передбачає його проведення, зокрема, шляхом власноручного заповнення співвласниками листків опитування. При цьому Закон № 417-VIII не передбачає затвердження якоїсь конкретної форми для листків опитування, проте чітко визначає, що у них необхідно зазначати.                  

Стаття 11 Закону № 417-VIII регулює управління багатоквартирним будинком управителем.

У свою чергу, в пункті 8 частини першої статті 1 Закону № 417-VIII наводиться визначення управління багатоквартирним будинком — вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку.

Управитель багатоквартирного будинку — фізична особа — підприємець або юридична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб (пункт 2 частини першої статті 1 Закону № 417-VIII).

Згідно частини першої статті 11 Закону № 417-VIII управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України (частина третя статті 11 Закону № 417-VIII).

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 11 Закону № 417-VIII до договорів, предметом яких не є управління багатоквартирним будинком, передбачене частиною шостою цієї статті, обмеження щодо строку договору не застосовується.

З огляду на наведені положення Закону № 417-VIII, слід розрізняти поняття «управління багатоквартирним будинком» та «послугу з управління багатоквартирним будинком». Зокрема, послугу з управління багатоквартирним будинком надає управитель, який за визначенням Закону № 417-VIII забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб. При цьому, за Законом № 417-VIII, для даної послуги характерним є те, що до її складу фактично входять послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,ціна на саму послугу з управління багатоквартирним будинком є вільною та не регулюється, а для її надання у багатоквартирному будинку повинен укладатися один договір.

Одночасно слід враховувати і те, що спеціальним законом, який регулює надання житлово-комунальних послуг є Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

Цей Закон до житлово-комунальних послуг відносить: комунальні послуги; послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо); послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд.

При цьому, віднесеніЗаконом України «Про житлово-комунальні послуги»послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є окремим (самостійним) видом житлово-комунальних послуг і,на відміну від наведеної у Законі № 417-VІІІ послуги з управління багатоквартирним будинком, ціна на них є регульованою, а договори щодо їх надання повинні укладатися з кожним споживачем за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529. Відповідно й передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги» положення про послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків, не містять норм щодо включення до складу останніх послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

 Отже, на сьогодні у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» відсутня така послуга, як управління багатоквартирним будинком (у значенні наведеному у Законі № 417-VIII).

Ураховуючи викладене, для належної реалізації статті 11 Закону № 417-VIII необхідно внести відповідні зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Повідомляємо, що станом сьогодні у Верховній Раді України перебуває розроблений Мінрегіоном та внесений Урядом проект Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (реєстраційний № 1581 від 22.12.2015), який є новою редакцією чинного Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та метою якого, серед іншого, є узгодження відповідних положень цього Закону із Законом № 417-VІІІ.

Разом з тим, повертаючись до суті «управління багатоквартирним будинком» (пункт 8 частини першої статті 1 Закону № 417-VIII) та «управління багатоквартирним будинком управителем» (стаття 11 Закону № 417-VIII), слід відмітити, що перше за своїм змістом є значно ширшим від останнього. Тому, співвласники можуть реалізовувати інші права передбачені законом щодо управління багатоквартирним будинком (визначення виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; виконавців послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків; встановлення порядку користування спільним майном тощо).

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 417-VIII, серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Змінами про які йдеться, зокрема: скасовано поняття членства в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку (усі співвласники беруть участь в діяльності об’єднання); скасовано поняття кворуму на загальних зборах для прийняття рішень (скільки би співвласників не прийшло – загальні збори є правомочними і голосування проводиться); змінено механізм підрахунку голосів (голоси рахуються не від кворуму, а від загальної кількості голосів співвласників); змінено порядок розподілу голосів (за загальним правилом розподіл голосів здійснюється пропорційно площі, що належить співвласникам); введено письмове опитування.

Також прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 417-VIII (частина третя статті 13) визначено, що статути об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджені до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно статті 7 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» статут об’єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади,  що забезпечує  формування  державної  житлової політики і політики у сфері  житлово-комунального господарства.

Тож, у зв’язку із змінами внесеними до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», потребує внесення відповідних змін Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і, відповідно, статути об’єднань, затверджені до набрання Законом № 417-VIII чинності.

При цьому Міністерством розроблено проект наказу Мінрегіону «Про внесення змін до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», який наразі перебуває на погоджені у заінтересованих органів та розміщено на офіційному веб-сайті (http://www.old.minregion.gov.ua).

Підсумовуючи викладене повідомляємо, що окрім згаданих вище проектів наказів Мінрегіону «Про затвердження форми Протоколу зборів співвласників» та «Про внесення змін до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», на виконання прикінцевих та перехідних положень Закону № 417-VIII, Міністерством розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» та «Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення прийняті такими зборами», які надіслано на погодження до заінтересованих органів і розміщено на офіційному веб-сайті (http://www.old.minregion.gov.ua).

Також, триває робота над проектами постанов Кабінету Міністрів України про затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку та про затвердження порядку проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку.

Що ж до типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, то, зважаючи на викладене вище, його прийняття передбачається після внесення відповідних змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

Інформація отримана із сайту: http://www.minregion.gov.ua/ 

Як створити ОСББ?!

Як створити ОСББ?!

 

З кожним роком житло старішає і потребує все більшого обсягу ремонтних робіт. Потреба у коштах постійно зростає. За таких умов проведення будь-яких масштабних робіт, зокрема із впровадження енергоефективних заходів у будинку вимагає прийняття спільних рішень власників квартир – співвласників спільного майна багатоквартирного будинку. Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" надає механізм прийняття таких спільних рішень: проведення зборів співвласників та їхнє письмове опитування. Після прийняття рішення хтось повинен його виконувати – хтось має зібрати внески співвласників, знайти підрядників, укласти з ними договори. Для цього у Законі України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" передбачено можливість створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). ОСББ є юридичною особою за законодавством України, має постійно діюче правління і ревізійну комісію, а найважливіші питання вирішує на загальних зборах співвласників.
           Станом на 1 грудня 2015 року в Україні налічується 16 831 таких об’єднань, а це — приблизно 22% від загальної кількості багатоквартирних будинків країни. Це означає, що 1/5 частина власників квартир вирішили не чекати на те, що хтось прийде і доведе до ладу їхні будинки, а взяли контроль у власні руки. 

             Насправді створити ОСББ доволі легко. Особливо для тих, хто має бажання це зробити. Варто лише дотримуватися певної послідовності дій. Схематично це виглядає таким чином:

СТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ

До складу ініціативної групи має входити щонайменше троє власників квартир чи нежитлових приміщень будинку. При цьому орендарі як квартир, так і нежитлових приміщень членами ініціативної групи бути не можуть.

ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДИНКУ

На цьому етапі ініціативна група має зібрати дані про приналежність квартир та нежитлових приміщень, скласти списки співвласників багатоквартирних будинків, обов'язково — знайти або відновити технічну документацію будівлі. Важливо також провести інформаційно-роз'яснювальні роботи серед співвласників про те, як і для чого створюється ОСББ.

СКЛИКАННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

Скликання проводиться не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Перед тим, як вони відбудуться, ініціативна група має підготувати проект протоколу установчих зборів, список співвласників, бажано також – листок та картки голосування. Крім того, мають бути складені пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії, проект статуту ОСББ, кошторис, визначений час та місце проведення установчих зборів.

ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

На установчих зборах приймається рішення про створення ОСББ. Учасників слід зареєструвати письмово. З 1 липня 2015 року порядок голосування на зборах змінився. 

По-перше, відтепер відсутнє поняття кворуму: скільки співвласників багатоквартирного будинку відвідає збори – стільки і голосуватиме. Для прийняття рішення потрібна більшість голосів усіх співвласників, а не лише тих, хто був присутнім на зборах.

По-друге, рішення приймається не двома третинами голосів присутніх, як було раніше, а більшістю голосів усіх співвласників (більше половини голосів). 

По-третє, у разі, якщо на самих установчих зборах рішення не набирає встановленої більшості голосів співвласників "за" чи "проти", то обов’язковим є проведення письмового опитування.

Принцип визначення кількості голосів у кожного співвласника. Нові ч.7 і ч.8 статті 6 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” передбачають:

1)    розподіл голосів пропорційно до площі – як загальне правило;

2)    розподіл голосів за принципом "один власник – один голос" – якщо одній особі належить більше 50% усіх площ у багатоквартирному будинку.

ПІДГОТОВКА УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ДО РЕЄСТРАЦІЇ

Ухваливши рішення про створення ОСББ, установчі збори повинні визначитися, кому доручити вчиняти дії з подальшої державної реєстрації ОСББ. Це може бути хтось із числа ініціативної групи, головуючий на зборах, майбутній голова правління тощо.

Після дотримання усіх процедур ОСББ може готувати та приймати рішення про проведення першочергових та визначення довгострокових заходів із ремонту будинку, в тому числі — його термомодернізації.

РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ОСББ З ПИТАНЬ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ

Адреса
Дні та час прийому
 

Інтернет-сторінка Ресурсного центру 

м. Рівне
Ресурсний центр ‒ Громадська організація 
"Рада голів ОСББ міста Рівне" 

вул. Тиха, 7, підвальне приміщення (офіс ОСББ "Мій дім") 

вул. Поштова, 2, другий поверх (конференц-зала газети "7 днів")

Щопонеділка 
від 14:00 до 17:00 
(за попереднім записом за телефоном)
(067)676-14-69

Щомісяця друга середа 
о 18:00 ‒ тематичні семінари 
для голів ОСББ, керуючих справами, управителів
(096)137-80-17

(0362)45-02-03
 
 
Матеріали взяті із сайту:  http://www.merp.org.ua/

  

Реалізація енергоефективних заходів у Сарненському районі

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 2015 рік

Взятий курс на енергозбереження був збережений і у 2015 році. За рахунок впровадження в бюджетній сфері новітніх енергоефективних технологій вдалося скоротити споживання енергоресурсів на 9,6 млн.грн. від доведених лімітів. Цьому безперечно сприяли реалізація проектів по переходу газових котелень на альтернативні види палива та проведення заходів з енергозбереження. Так, у минулому році реалізовано ще 4 проекти по переходу газових котелень об’єктів соціального значення на альтернативні види палива, які фінансувалися за рахунок субвенції з обласного бюджету, а саме: будівництво котельні Сарненського НВК "Школа-колегіум" ім.Т.Г.Шевченка, реконструкція котельні Коростської ЗОШ І-ІІІ ст., реконструкція котельні КЗ «Клесівська районна лікарня», капітальний ремонт системи опалення та встановлення котла на твердому паливі ДНЗ "Веселка" смт.Клесів.
В бюджетних закладах було замінено 178 вікон, які виготовлені за сучасними енергозберігаючими технологіями на суму майже 1,4 млн.грн.
Жорсткі заходи по економії енергоресурсів на організаційному рівні сформували не лише правильне ставлення до споживання енергоресурсів, але і дали можливість направити немалі бюджетні кошти на виконання інших програм.

Енергозбереження – 2014 рік

  У 2014 році продовжилась робота щодо проведення модернізації котелень з переводом їх на місцеві види палива, з метою здешевлення вартості тепла, зекономії бюджетних коштів та скорочення споживання природного газу.

Протягом 2014 року в тепловому господарстві району за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, обласного та співфінансування з місцевих бюджетів розпочато та реалізовувалися 8 проектів по переходу на альтернативні види палива, а саме:«Капітальний ремонт котельні Люхчанської ЗОШ І-ІІІ ст., «Реконструкція котельні та теплових мереж Степанської ЗОШ I-III ступенів, «Реконструкція котельні КЗ "Сарненська центральна районна лікарня", «Реконструкція системи опалення КЗ "Сарненська районна стоматологічна поліклініка», «Будівництво котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 в м. Сарни Рівненської області», «Капітальний ремонт котельні Клесівської ЗОШ І-ІІ ст., «Капітальний ремонт котельні Великовербченської ЗОШ І-ІІІ ст. та «Капітальний ремонт Немовицької ЗОШ І-ІІІ ст. На виконання робіт по реалізації даних проектів, що дозволить за опалювальний період зекономити 931,7 тис. м³ газу, було освоєно 4023,922 тис.грн.

Енергозбереження – 2016 рік

В рамках реалізації заходів, що забезпечують ефективне використання енергоресурсів та їх збереження, в ІІІ кварталі 2016 року розпочались роботи по реалізації проектів, які пройшли конкурсний відбір у обласному конкурсі з проектів енергоефективності, зокрема: нове будівництво блочно-модульної котельні на території Зносицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Центральна, 97 в с. Зносичі, Сарненського району Рівненської області (дасть змогу скоротити споживання природного газу орієнтовно на 20 тис.м.куб в рік) та капітальний ремонт приміщення (внутрішніх електричних мереж з застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій ) в Сарненській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 по вул.Чорновола, 2 Сарненського району Рівненської області.
Загальна вартість реалізації проектів становить 1,95 млн. грн. в тому числі: обласна частка – 0,54 млн. грн., районна частка – 1,41 млн. грн. Станом на 01.01.2017 профінансовано 1,937 млн. грн. Роботи по реалізації проектів завершені.
За рахунок коштів з обласного бюджету відповідно до конкурсу проектів з енергоефективності у Клесівській селищній раді реалізовувався проект «Реконструкція котельні із заміною газового котла на твердопаливний в ДНЗ № 2 «Ясочка» смт. Клесів».

Енергозбереження – 2017 рік

У 2017 році на обласний конкурс проектів з енергоефективності подано та визнано переможцями 9 проектів: капітальний ремонт харчоблоків із заміною електричних плит Великовербченської ЗОШ І-ІІІ ст., Сарненської гімназії, Коростської ЗОШ І-ІІІ ст., Кричильської ЗОШ І-ІІІ ст., Люхчанської ЗОШ І-ІІІ ст., Сарненської ЗОШ І-ІІІ ст., №2, Тутовицької ЗОШ І-ІІІ ст., Чудельської ЗОШ І-ІІІ ст. та Ясногірської ЗОШ І-ІІІ ст. Загальний бюджет проектів становив 319,774 тис.грн, з них обласна частка 191,864 тис.грн, а районна частка становить 127,909 тис.грн.
Всі роботи по проектах виконані, встановлено 10 електричних плит (ПЕ-4Ш Н економ), які введені в експлуатацію.
Метою проектів є реалізація програми з енергозбереження з метою зменшення споживання енергоресурсів (електричної енергії), при збереженні рівня комфорту, тобто зменшення витрат енергоресурсів (електричної енергії) в установах району, зменшення бюджету на оплату енергоносіїв. Крім того, дане обладнання, що пропонується встановити є менш енергоємним, що дає можливість зменшити електричне навантаження на електричні мережі. Реалізація проектів дозволить зекономити 48,531 тис.кВт*год в рік (в грошовому еквіваленті 118,51 тис.грн.).

Результати досліджень якості питної води

Інформація щодо дослідження якості питної води, яка надходить споживачам

Інформація

щодо дослідження якості питної води, яка надходить споживачам

 

Відповідно до  Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», доручення Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №25780/2/1-13 щодо Плану підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.04.2013 «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.02.2009 «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України», уведеного в дію Указом Президента України від 25.06.2013 №350  щодо забезпечення інформування населення про якість питної води, яка надходить споживачам Сарненською райдержадміністрацією узагальнені протоколи дослідження питної води та результати мікробіологічного дослідження води суб’єктів господарювання, що надають послуги з централізованого водопостачання в районі. Інформація наведена у формі таблиці:

 
№ з/п
Назва населеного пункту

Назва суб’єкта господарювання по наданню послуг з централізованого водопостачання

Найменування закладу, що проводив дослідження питної води

Дата проведення дослідження

Місце відбору проби та найменування вододжерела

Номер та дата протоколу дослідження питної води

1
2
3
4
5
6
7
1.
 
м.Сарни

ВП «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «Львівська залізниця», Сарненська дільниця

Лабораторія ВОДЧ-3
03.03.2014

Свердловина №2 ст.Сарни, централізований відомчий водопровід

№ 1/203
від 03.03.2014
Лабораторія ВОДЧ-3
03.03.2014

Свердловина №4 ст.Сарни, централізований відомчий водопровід

№ 2/204
від 03.03.2014
Лабораторія ВОДЧ-3
03.03.2014

Водонапірна башта ст.Сарни, централізований відомчий водопровід

№ 3/205
від 03.03.2014
Лабораторія ВОДЧ-3
16.06.2014

Водонапірна башта ст.Сарни, централізований відомчий водопровід

№ 54/586
від 16.06.2014
Лабораторія ВОДЧ-3
01.09.2014

Водонапірна башта ст.Сарни, централізований відомчий водопровід

№1/863
від 01.09.2014
Лабораторія ВОДЧ-3
01.12.2014

Водонапірна башта ст.Сарни, централізований відомчий водопровід

№1/1014
від 01.12.2014
Лабораторія ВОДЧ-3
01.12.2014
Станція знезалізнення ст.Сарни
№2/1014
від 01.12.2014
2.
м.Сарни

Сарненське управління водного господарства

Сарненський МРВЛД ДУ «Рівненський ОЛЦДСЕСУ»

24.03.2014

Свердловина, централізований відомчий водопровід

№ 62
від 24.03.2014
3.
смт.Клесів

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Сарненський МРВЛД ДУ «Рівненський ОЛЦДСЕСУ»

09.04.2014

Водонапірна башта с.Пугач, сільський централізований водопровід

№ 77
від 09.04.2014

Сарненський МРВЛД ДУ «Рівненський ОЛЦДСЕСУ»

09.04.2014

Станція ІІ підйому смт.Клесів, комунальний водопровід

№ 78
від 09.04.2014

Сарненський МРВЛД ДУ «Рівненський ОЛЦДСЕСУ»

27.08.2014

Станція ІІ підйому смт.Клесів, комунальний водопровід

№ 292
від 27.08.2014

Сарненський МРВЛД ДУ «Рівненський ОЛЦДСЕСУ»

22.10.2014

Станція ІІ підйому смт.Клесів, комунальний водопровід

№ 343
від 22.10.2014
4.
с.Катеринівка

Катринівська виправна колонія № 46

Сарненський МРВЛД ДУ «Рівненський ОЛЦДСЕСУ»

24.06.2014

Свердловина, сільський централізований водопровід

№ 167-169
від 24.06.2014
 
Примітка.

З результатами досліджень питної води та результатами санітарно-мікробіологічного дослідження можна ознайомитись у відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Сарненської районної державної адміністрації, за адресою: м.Сарни, вул.Демократична, 51. 

Інформація щодо дослідження якості питної води, яка надходить споживачам 2015 рік

СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

Сарненська дільниця ВП «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «ЛЗ»

Місце відбору проби ст.Сарни, водонапірна башта

Дата відбору проби 18 травня 2015 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,16
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
5
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,12
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
6,6
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
19,5
 
Сульфати
Мг/дм3
100
 
Хлориди
Мг/дм3
70
 
Марганець
Мг/дм3
<0,01
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
415
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
3,4
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
<0,01
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
<0,003
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,8
 
алюміній
Мг/дм3
<0,04
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки вода відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

Катеринівська виправна колонія (№46)

Місце відбору проби с.Катеринівка, сільський централізований водопровід

Дата відбору проби 07 травня 2015 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,93
1,0
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
14,6
16,6
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
6,8
 
Залізо загальне
Мг/дм3
1,0
2,07
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
4,8
4,8
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
 
 
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
 
 
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
 
 
 
алюміній
Мг/дм3
 
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 
 

Висновки досліджені зразки води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Місце відбору проби смт.Клесів, станція ІІ підйому, комунальний водопровід

Дата відбору проби 20 травня 2015 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,83
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
9,2
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
6,9
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,79
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
 
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
121,0
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
 
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
3,76
 
алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

Сарненська дільниця ВП «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «ЛЗ»

Місце відбору проби ст.Сарни, водонапірна башта

Дата відбору проби 09 жовтня 2015 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,16
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
5
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,12
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
6,6
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
19,5
 
Сульфати
Мг/дм3
100
 
Хлориди
Мг/дм3
70
 
Марганець
Мг/дм3
<0,01
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
420
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
3,4
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
<0,01
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
<0,003
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,8
 
алюміній
Мг/дм3
<0,04
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки вода відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

Катеринівська виправна колонія (№46)

Місце відбору проби с.Катеринівка, сільський централізований водопровід

Дата відбору проби 07 травня 2015 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,93
1,0
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
14,6
16,6
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
6,8
 
Залізо загальне
Мг/дм3
1,0
2,07
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
4,8
4,8
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
 
 
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
 
 
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
 
 
 
алюміній
Мг/дм3
 
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 
 

Висновки досліджені зразки води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Місце відбору проби смт.Клесів, станція ІІ підйому, комунальний водопровід

Дата відбору проби 11 листопада 2015 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,37
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
6,3
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,2
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,79
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
 
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
98,0
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
 
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,3
 
алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

  

Інформація щодо дослідження якості питної води, яка надходить споживачам 2016 рік

СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

Сарненська дільниця ВП «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «ЛЗ»

Місце відбору проби ст.Сарни, водонапірна башта

Дата відбору проби 04 березня 2016 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,21
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
5
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
6,9
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,12
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
6,6
 
Кальцій
Моль/м3
100
 
Магній
Моль/м3
19,5
 
Сульфати
Мг/дм3
80
 
Хлориди
Мг/дм3
60
 
Марганець
Мг/дм3
<0,01
 
Мідь
Мг/дм3
<0,02
 
Сухий залишок
Мг/дм3
416
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
<0,1
 

Загальна лужність

Моль/м3
3,0
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
<0,01
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
<0,003
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,0
 
алюміній
Мг/дм3
<0,04
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки вода відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

Катеринівська виправна колонія (№46)

Місце відбору проби с.Катеринівка, сільський централізований водопровід

Дата відбору проби 30 березня 2016 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
 
Каламутність
Мг/дм3
0,98
 
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
15,6
 
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,1
 
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,17
 
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
3,2
 
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
 
 
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники
Аміак та іони амонію
Мг/дм3
 
 
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
 
 
 
алюміній
Мг/дм3
 
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 
 

Висновки досліджені зразки води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Місце відбору проби смт.Клесів, станція ІІ підйому, комунальний водопровід

Дата відбору проби 25 квітня 2016 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
 
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
7,0
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,1
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,68
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
 
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
90,0
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
 
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,4
 
алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

Сарненська дільниця РФ «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «ЛЗ»

Місце відбору проби ст.Сарни, водонапірна башта

Дата відбору проби 20 жовтня 2016 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
6
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,21
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
5
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,15
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
 
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
415
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
 
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,0
 
алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки вода відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Місце відбору проби смт.Клесів, станція ІІ підйому, комунальний водопровід

Дата відбору проби 04 листопада 2016 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
 
 

Присмак при 20ºС

Бал
 
 
Каламутність
Мг/дм3
0,37
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
1,58
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,2
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,7
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
 
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
81,0
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
 
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,64
 
алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10 

Інформація щодо дослідження якості питної води, яка надходить споживачам 2017 рік

  СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філія «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» ПАТ «Українська залізниця»

Місце відбору проби ст.Сарни, водонапірна башта

Дата відбору проби 03 березня 2017 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
4
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,16
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
5
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,12
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
6,6
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
19,5
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
<0,01
 
Мідь
Мг/дм3
<0,02
 
Сухий залишок
Мг/дм3
415
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
<0,1
 

Загальна лужність

Моль/м3
3,0
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
<0,003
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,0
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки вода відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Місце відбору проби смт.Клесів, станція ІІ підйому, комунальний водопровід

Дата відбору проби 23 березня 2017 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
 
 

Присмак при 20ºС

Бал
 
 
Каламутність
Мг/дм3
0,83
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
11,6
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,8
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
4,8
 
Кальцій
Моль/м3
68,1
 
Магній
Моль/м3
19,4
 
Сульфати
Мг/дм3
<0,2
 
Хлориди
Мг/дм3
4,7
 
Марганець
Мг/дм3
<0,01
 
Мідь
Мг/дм3
<0,02
 
Сухий залишок
Мг/дм3
102,0
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
2,1
 
Калій+натрій
Мг/дм3
0
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
<0,01
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
<0,003
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
<0,04
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
2,8
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
<0,2
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
<0,0025
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

Катеринівська виправнв колонія № 46

Місце відбору проби с. Катеринівка, ВК № 46

Дата відбору проби 22 березня 2017 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
< 100
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
 
 

Присмак при 20ºС

Бал
 
 
Каламутність
Мг/дм3
0,64 – 0,74
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
2,4
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,18 – 0,19
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
2,4
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
 
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
 
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
 
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
 Додаток
СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філія «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» ПАТ «Українська залізниця»

Місце відбору проби ст. Сарни, водонапірна башта

Дата відбору проби 06 листопада 2017 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
4
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,11
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
5
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,18
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
 
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
 
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
<0,003
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
 
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки вода відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Місце відбору проби смт.Клесів, станція ІІ підйому, комунальний водопровід

Дата відбору проби 16 листопада 2017 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
 
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
 
 

Присмак при 20ºС

Бал
 
 
Каламутність
Мг/дм3
0,42
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
10,9
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,4
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,63
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
 
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
92,0
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
 
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
 
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
 
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
Стан

питної води централізованих систем водопостачання

Катеринівська виправнв колонія № 46

Місце відбору проби с. Катеринівка, ВК № 46                          

Дата відбору проби 06 грудня 2017 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення
1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
<100
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 
2. Органолептичні показники
Запах: при 20ºС
           при 60ºС
Бал
 
 

Присмак при 20ºС

Бал
 
 
Каламутність
Мг/дм3
0,37-0,51
 
Кольоровість (забарвленість)
Градуси
10,9-12,2
 
3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
6,9
 
Залізо загальне
Мг/дм3
0,81-0,77
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
2,4
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 
Сухий залишок
Мг/дм3
 
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 
4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
 
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 
Окислюваність  (KMnO4)
МгО2/дм3
 
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної за вмістом заліза загального не відповідає вимогам Держ Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
 
 

Інформація щодо дослідження якості питної води, яка надходить споживачам 2018 рік

  СТАН

питної води централізованих систем водопостачання

ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філія «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» ПАТ «Українська залізниця»

Місце відбору проби ст. Сарни, водонапірна башта

Дата відбору проби 14 березня 2018 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення

1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
4
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 

2. Органолептичні показники

Запах: при 20ºС

           при 60ºС

Бал
0
0
 

Присмак при 20ºС

Бал
0
 
Каламутність
Мг/дм3
0,18
 

Кольоровість (забарвленість)

Градуси
5
 

3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 

Залізо загальне

Мг/дм3
0,12
 

Загальна жорсткість

Моль/м3
6,6
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
19,5
 
Сульфати
Мг/дм3
 80
 
Хлориди
Мг/дм3
 65
 
Марганець
Мг/дм3
<0,01
 
Мідь
Мг/дм3
<0,02
 

Сухий залишок

Мг/дм3
420
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 

Загальна лужність

Моль/м3
3,0
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 

4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
<0,05
 
Нітрити
Мг/дм3
<0,003
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 

Окислюваність  (KMnO4)

МгО2/дм3
1,8
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки вода відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 
СТАН
питної води централізованих систем водопостачання
КП «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради

Місце відбору проби смт. Клесів, станція ІІ підйому, комунальний водопровід

Дата відбору проби 15 травня 2018 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення

1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3

 < 100

 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 

2. Органолептичні показники

Запах: при 20ºС

           при 60ºС

Бал
 
 

Присмак при 20ºС

Бал
 
 
Каламутність
Мг/дм3
0,42
 

Кольоровість (забарвленість)

Градуси
10,9
 

3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,1
 

Залізо загальне

Мг/дм3
1,07
≤0,2

Загальна жорсткість

Моль/м3
 
Кальцій
Моль/м3
 
Магній
Моль/м3
 
Сульфати
Мг/дм3
 
Хлориди
Мг/дм3
 
Марганець
Мг/дм3
 
Мідь
Мг/дм3
 

Сухий залишок

Мг/дм3
105,0
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
Цинк
Мг/дм3
 
 

4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
 
Нітрити
Мг/дм3
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
 
Фториди
Мг/дм3
 

Окислюваність  (KMnO4)

МгО2/дм3
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної за вмістом заліза не відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

Місце відбору проби смт. Клесів,с. Пугач, артсвердловина

Дата відбору проби 18 квітня 2018 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення

3. Фізико-хімічні показники

Загальна жорсткість

Моль/м3
4,0
 
Кальцій
Моль/м3
77,1
 
Магній
Моль/м3
25,2
 
Сульфати
Мг/дм3
10,6
 

Загальна лужність

Моль/м3
4,9
 

Висновки досліджений зразок води питної визначеними показниками відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

Місце відбору проби смт. Клесів, свердловина №2

Дата відбору проби 18 квітня 2018 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення

3. Фізико-хімічні показники

Загальна жорсткість

Моль/м3
3,8
 
Кальцій
Моль/м3
67,6
 
Хлориди
Мг/дм³
7,4
Магній
Моль/м3
25,6
 
Сульфати
Мг/дм3
20,4
 

Загальна лужність

Моль/м3
3,8
 

Висновки досліджений зразок води питної за визначеними показниками відповідає вимогам Держ Сан ПІН 2.2.4-171-10.

Місце відбору проби смт. Клесів, свердловина №4

Дата відбору проби 18 квітня 2018 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення

3. Фізико-хімічні показники

Загальна жорсткість

Моль/м3
4,0
 
Кальцій
Моль/м3
76,2
 
Хлориди
Мг/дм³
4,6
Магній
Моль/м3
26,8
 
Сульфати
Мг/дм3
7,3
 

Загальна лужність

Моль/м3
4,6
 

Висновки досліджений зразок води питної за визначеними показниками відповідає вимогам Держ Сан ПІН 2.2.4-171-10.

Місце відбору проби смт. Клесів, свердловина №6

Дата відбору проби 18 квітня 2018 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення

3. Фізико-хімічні показники

Загальна жорсткість

Моль/м3
4,5
 
Кальцій
Моль/м3
88,2
 
Хлориди
Мг/дм³
4,63
Магній
Моль/м3
28,0
 
Сульфати
Мг/дм3
7,5
 

Загальна лужність

Моль/м3
4,9
 

Висновки досліджений зразок води питної за визначеними показниками відповідає вимогам Держ Сан ПІН 2.2.4-171-10.

Місце відбору проби смт. Клесів, свердловина №7

Дата відбору проби 18 квітня 2018 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення

3. Фізико-хімічні показники

Загальна жорсткість

Моль/м3
4,2
 
Кальцій
Моль/м3
88,2
 
Хлориди
Мг/дм³
4,63
Магній
Моль/м3
34,0
 
Сульфати
Мг/дм3
10,2
 

Загальна лужність

Моль/м3
5,0
 

Висновки досліджений зразок води питної за визначеними показниками відповідає вимогам Держ Сан ПІН 2.2.4-171-10.

 
СТАН
питної води централізованих систем водопостачання
Катеринівська виправна колонія № 46

Місце відбору проби с. Катеринівка, ВК № 46

Дата відбору проби 27 березня 2018 року

Показники
Одиниці виміру
Значення за результатом виміру
Відхилення

1. Мікробіологічні показники

Число мікроорганізмів в 1 см3 води

КУО/см3
< 100
 

Загальні колі форми

КУО/см3
відсутні
 
Е.сoli
КУО/см3
відсутні
 
Ентерококи
КУО/см3
відсутні
 

2. Органолептичні показники

Запах: при 20ºС

           при 60ºС

Бал
 
 

Присмак при 20ºС

Бал
 
 
Каламутність
Мг/дм3
0,6 – 0,96
 

Кольоровість (забарвленість)

Градуси

13,6 – 18,3

 

3. Фізико-хімічні показники

Водний показник рН

Одиниці рН
7,0
 

Залізо загальне

Мг/дм3

1,82 – 2,78

 

Загальна жорсткість

Моль/м3
2,2 – 2,4
 
Кальцій
Моль/м3
 
 
Магній
Моль/м3
 
 
Сульфати
Мг/дм3
 
 
Хлориди
Мг/дм3
 
 
Марганець
Мг/дм3
 
 
Мідь
Мг/дм3
 
 

Сухий залишок

Мг/дм3
 
 

Хлор залишковий вільний

Мг/дм3
 
 

Загальна лужність

Моль/м3
 
 
Калій+натрій
Мг/дм3
 
 
Мінералізація
Мг/дм3
 
 

Полі фосфати (за РО4)

Мг/дм3
 
 
Цинк
Мг/дм3
 
 

4. Санітарно-токсилогічні показники

Аміак та іони амонію

Мг/дм3
 
 
Нітрити
Мг/дм3
 
 

Нітрати (по NO3)

Мг/дм3
<0,1
 
Фториди
Мг/дм3
 
 

Окислюваність  (KMnO4)

МгО2/дм3
 
 
Алюміній
Мг/дм3
 
 
Кадмій
Мг/дм3
 
 
Кремній
Мг/дм3
 
 
Миш’як
Мг/дм3
 
 
Молібден
Мг/дм3
 
 
Ртуть
Мг/дм3
 
 
Свинець
Мг/дм3
 
 

Висновки досліджений зразок води питної відповідає вимогам Держ  Сан ПІН 2.2.4-171-10

 

Тарифи на житлово-комунальні послуги у Сарненському районі

Тарифи на житлово-комунальні послуги по Сарненському району станом на 01.02.2018

 

Назва підприємства

Вид діяльності (тепло- водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивезення ТПВ)

Орган місцевого самоврядув., якийвстановив тариф

№ і дата рішення про встановлення тарифів

Дата набуття чинності рішення
Розмір діючих тарифів
населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
1
2
3
4
5
6
7
8
м.Сарни

ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філія «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» ПАТ «Українська залізниця»

водопостачання

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.12.2014 № 292 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Державному територіально-галузевому об’єднанню «Львівська залізниця» встановлено єдиний тариф для всіх груп споживачів ДТГО «Львівська залізниця» на централізоване водопостачання  – 6,94 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

Постанова набула чинності з 01.02.2015.

КП «Екосервіс»
водовідведення

Сарненська міська рада

№ 403 від 22.12.2016

12.01.2017
12,05 грн за м³
13,85 грн за м³
18,07 грн за м³
КП «Екосервіс»

вивезення рідких нечистот

Сарненська міська рада

№ 403 від 22.12.2016

12.01.2017

105,53 грн за м³, в т.ч багатоповерхові будинки з септиками

121,36 грн. за м³
126,64 грн. за м³
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Сарненська міська рада
№ 34 від 14.02.2017
04.03.2017
1435,46
 грн/1 Гкал
1582,43 грн/1 Гкал
1582,43 грн/1 Гкал

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Сарненська міська рада

№ № 6 від 18.01.2018

23.01.2018
-
1746,64грн/1 Гкал
-
КП «Трудівник»
вивезення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 367 від 31.10.2014

20.11.14
44,54 грн за м³
51,22 грн за м³
55,68 грн за м³
КП «Трудівник»
захоронення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 367 від 31.10.2014

20.11.14
15,85 грн за м³
18,23 грн за м³
19,81 грн за м³
КП «Житлосервіс»

утримання будинків та прибудинкових територій

Сарненська міська рада

№ 196 від 29.05.2017

14.06.17

від 0,12 до 3,08 грн за м²

-
-

ТОВ «Поліська енергосервісна компанія»

 

виробництво теплової енергії

Сарненська міська рада

№ 7 від    18.01.2018
23.01.2018

1439,18 грн./Гкал

1670,78  грн./Гкал    
-
1
2
3
4
5
6
7
8
смт.Клесів
КП «Клесівводоканал»
водопостачання

Клесівська селищна рада

№ 158 від16.11.2017
01.12.2017
12,63 грн за м³
16,63 грн за м³
16,63 грн за м³
водовідведення

Клесівська селищна рада

№ 158 від 16.11.2017

01.12.2017
14,64 грн за м³
37,64 грн за м³
37,64 грн за м³
утримання будинків
Клесівська селищна рада

№ 50 від 23.05.2013, зміни № 79 від 21.08.13

01.07.2013
1,00 грн за м²

для споживачів ІІІ категорії 0,58 грн за м²

вивезення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
04.04.2016
22,98 грн. за м³
23,67 грн за м³
23,67 грн за м³
захоронення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
13,16 грн. за м³
13,55 грн за м³
13,55 грн за м³
смт.Степань

Степанська селищна рада

утримання будинків

Степанська селищна рада

№ 256 від 07.08.2007

07.08.2007
0,24 грн. за м²
-
-
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Степанська селищна рада
№ 6 від    18.01.2018
23.01.2018
-
1746,63 грн./1 Гкал
-
ПП Санаторій «Горинь»
водопостачання
Степанська селищна р ада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
6,84 грн. за м³
7,45 грн. за м³
9,72 грн. за м³
водовідведення
Степанська селищна рада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
14,30 грн. за м³
16,45 грн. за м³
21,45 грн за м³
с. Селище
Селищенська сільська рада
утримання будинків
Селищенська сільська рада
№ 291 від 23.12.2016
01.01.2017
0,48 грн. за м²
-
-
с.Кузьмівка

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Кузьмівська сільська рада

№ 45 від 20.10.2017
30.10.2017
-
1976,40
 грн./1 Гкал
-
с.Катеринівка

ДП «Підприємство Катеринівської виправної колонії УДПС України в Рівненській області (№46)»

водопостачання
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
2,30 грн. за м³
-
2,42 грн за м³
водовідведення
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
3,29 грн. за м³
-
3,45 грн за м³
с.Кричильськ
Кричильська сільська рада
 
 
 
Водопостачання
 
 
Кричильська сільська рада
№595 від 13.06.2013
01.07.2013
2,50 грн. за м³
-
8,0 грн за м³
1
2
3
4
5
6
7
8
с. Чудель
ПП «Тепло-Енергія»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 167 від 18.10.2017
02.11.2017
-
1319,32
-
ТОВ «Енергозбереження Рівне»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 182 від 13.12.2017
28.12.2017
-
1778,76
 

Тарифи на житлово-комунальні послуги по Сарненському району станом на 01.03.2018

  

Назва підприємства

Вид діяльності (тепло- водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивезення ТПВ)

Орган місцевого самоврядув., якийвстановив тариф

№ і дата рішення про встановлення тарифів

Дата набуття чинності рішення
Розмір діючих тарифів
населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
1
2
3
4
5
6
7
8
м.Сарни

ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філія «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» ПАТ «Українська залізниця»

водопостачання

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.12.2014 № 292 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Державному територіально-галузевому об’єднанню «Львівська залізниця» встановлено єдиний тариф для всіх груп споживачів ДТГО «Львівська залізниця» на централізоване водопостачання – 6,94 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

Постанова набула чинності з 01.02.2015.

КП «Екосервіс»
водовідведення

Сарненська міська рада

№ 41 від 08.02.2018
20.02.2018
18,58 грн за м³
21,36 грн за м³
27,86 грн за м³
КП «Екосервіс»

вивезення рідких нечистот

Сарненська міська рада

№ 41 від 08.02.2018
20.02.2018

121,03 грн за м³, в т.ч багатоповерхові будинки з септиками

139,18 грн. за м³
145,24 грн. за м³
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Сарненська міська рада
№ 43 від 08.02.2018
13.02.2018
1409,78
 грн/1 Гкал
1746,63 грн/1 Гкал
1746,64 грн/1 Гкал

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Сарненська міська рада

№ № 6 від 18.01.2018

23.01.2018
-
1746,64грн/1 Гкал
-
КП «Трудівник»
вивезення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 42 від 08.02.2018
20.02.2018
66,30 грн за м³
76,25 грн за м³
82,88 грн за м³
КП «Трудівник»
захоронення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 42 від 08.02.2018
20.02.2018
21,18 грн за м³
24,36 грн за м³
26,48 грн за м³
КП «Житлосервіс»

утримання будинків та прибудинкових територій

Сарненська міська рада

№ 40 від 08.02.2018
20.02.2018

від 0,14 до 3,66 грн за м²

-
-

ТОВ «Поліська енергосервісна компанія»

 

виробництво теплової енергії

Сарненська міська рада

№ 7 від    18.01.2018
23.01.2018

1439,18 грн./Гкал

1670,78 грн./Гкал    
-
1
2
3
4
5
6
7
8
смт.Клесів
КП «Клесівводоканал»
водопостачання

Клесівська селищна рада

№ 158 від16.11.2017
01.12.2017
12,63 грн за м³
16,63 грн за м³
16,63 грн за м³
водовідведення

Клесівська селищна рада

№ 158 від 16.11.2017

01.12.2017
14,64 грн за м³
37,64 грн за м³
37,64 грн за м³
утримання будинків
Клесівська селищна рада

№ 50 від 23.05.2013, зміни № 79 від 21.08.13

01.07.2013
1,00 грн за м²

для споживачів ІІІ категорії 0,58 грн за м²

вивезення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
04.04.2016
22,98 грн. за м³
23,67 грн за м³
23,67 грн за м³
захоронення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
13,16 грн. за м³
13,55 грн за м³
13,55 грн за м³
смт.Степань

Степанська селищна рада

утримання будинків

Степанська селищна рада

№ 256 від 07.08.2007

07.08.2007
0,24 грн. за м²
-
-
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Степанська селищна рада
№ 6 від    18.01.2018
23.01.2018
-
1746,63 грн./1 Гкал
-
ПП Санаторій «Горинь»
водопостачання
Степанська селищна р ада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
6,84 грн. за м³
7,45 грн. за м³
9,72 грн. за м³
водовідведення
Степанська селищна рада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
14,30 грн. за м³
16,45 грн. за м³
21,45 грн за м³
с. Селище
Селищенська сільська рада
утримання будинків
Селищенська сільська рада
№ 291 від 23.12.2016
01.01.2017
0,48 грн. за м²
-
-
с.Кузьмівка

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Кузьмівська сільська рада

№ 45 від 20.10.2017
30.10.2017
-
1976,40
 грн./1 Гкал
-
с.Катеринівка

ДП «Підприємство Катеринівської виправної колонії УДПС України в Рівненській області (№46)»

водопостачання
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
2,30 грн. за м³
-
2,42 грн за м³
водовідведення
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
3,29 грн. за м³
-
3,45 грн за м³
с.Кричильськ
Кричильська сільська рада
 
 
 
Водопостачання
 
 
Кричильська сільська рада
№595 від 13.06.2013
01.07.2013
2,50 грн. за м³
-
8,0 грн за м³
1
2
3
4
5
6
7
8
с. Чудель
ПП «Тепло-Енергія»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 193 від 17.01.2018
14.02.2018
-
1677,13
-
ТОВ «Енергозбереження Рівне»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 182 від 13.12.2017
28.12.2017
-
1778,76
 

Тарифи на житлово-комунальні послуги по Сарненському району станом на 01.04.2018

  

Назва підприємства

Вид діяльності (тепло- водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивезення ТПВ)

Орган місцевого самоврядув., якийвстановив тариф

№ і дата рішення про встановлення тарифів

Дата набуття чинності рішення
Розмір діючих тарифів
населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
1
2
3
4
5
6
7
8
м.Сарни

ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філія «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» ПАТ «Українська залізниця»

водопостачання

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.12.2014 № 292 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Державному територіально-галузевому об’єднанню «Львівська залізниця» встановлено єдиний тариф для всіх груп споживачів ДТГО «Львівська залізниця» на централізоване водопостачання – 6,94 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

Постанова набула чинності з 01.02.2015.

КП «Екосервіс»
водовідведення

Сарненська міська рада

№ 41 від 08.02.2018
20.02.2018
18,58 грн за м³
21,36 грн за м³
27,86 грн за м³
КП «Екосервіс»

вивезення рідких нечистот

Сарненська міська рада

№ 41 від 08.02.2018
20.02.2018

121,03 грн за м³, в т.ч багатоповерхові будинки з септиками

139,18 грн. за м³
145,24 грн. за м³
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Сарненська міська рада
№ 43 від 08.02.2018
13.02.2018
1409,78
 грн/1 Гкал
1746,63 грн/1 Гкал
1746,64 грн/1 Гкал

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Сарненська міська рада

№ № 6 від 18.01.2018

23.01.2018
-
1746,64грн/1 Гкал
-
КП «Трудівник»
вивезення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 42 від 08.02.2018
20.02.2018
66,30 грн за м³
76,25 грн за м³
82,88 грн за м³
КП «Трудівник»
захоронення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 42 від 08.02.2018
20.02.2018
21,18 грн за м³
24,36 грн за м³
26,48 грн за м³
КП «Житлосервіс»

утримання будинків та прибудинкових територій

Сарненська міська рада

№ 40 від 08.02.2018
20.02.2018

від 0,14 до 3,66 грн за м²

-
-

ТОВ «Поліська енергосервісна компанія»

 

виробництво теплової енергії

Сарненська міська рада

№ 7 від    18.01.2018
23.01.2018
1439,18 грн./Гкал
1670,78 грн./Гкал    
-
1
2
3
4
5
6
7
8
смт.Клесів
КП «Клесівводоканал»
водопостачання

Клесівська селищна рада

№ 158 від16.11.2017
01.12.2017
12,63 грн за м³
16,63 грн за м³
16,63 грн за м³
водовідведення

Клесівська селищна рада

№ 158 від 16.11.2017

01.12.2017
14,64 грн за м³
37,64 грн за м³
37,64 грн за м³
утримання будинків
Клесівська селищна рада

№ 50 від 23.05.2013, зміни № 79 від 21.08.13

01.07.2013
1,00 грн за м²

для споживачів ІІІ категорії 0,58 грн за м²

вивезення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
04.04.2016
22,98 грн. за м³
23,67 грн за м³
23,67 грн за м³
захоронення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
13,16 грн. за м³
13,55 грн за м³
13,55 грн за м³
смт.Степань

Степанська селищна рада

утримання будинків

Степанська селищна рада

№ 256 від 07.08.2007

07.08.2007
0,24 грн. за м²
-
-
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Степанська селищна рада
№ 6 від    18.01.2018
23.01.2018
-
1746,63 грн./1 Гкал
-
ПП Санаторій «Горинь»
водопостачання
Степанська селищна р ада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
6,84 грн. за м³
7,45 грн. за м³
9,72 грн. за м³
водовідведення
Степанська селищна рада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
14,30 грн. за м³
16,45 грн. за м³
21,45 грн за м³
с. Селище
Селищенська сільська рада
утримання будинків
Селищенська сільська рада
№ 291 від 23.12.2016
01.01.2017
0,48 грн. за м²
-
-
с.Кузьмівка

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Кузьмівська сільська рада

№ 45 від 20.10.2017
30.10.2017
-
1976,40
 грн./1 Гкал
-
с.Катеринівка

ДП «Підприємство Катеринівської виправної колонії УДПС України в Рівненській області (№46)»

водопостачання
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
2,30 грн. за м³
-
2,42 грн за м³
водовідведення
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
3,29 грн. за м³
-
3,45 грн за м³
с.Кричильськ
Кричильська сільська рада
 
 
 
Водопостачання
 
 
Кричильська сільська рада
№595 від 13.06.2013
01.07.2013
2,50 грн. за м³
-
8,0 грн за м³
1
2
3
4
5
6
7
8
с. Чудель
ПП «Тепло-Енергія»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 193 від 17.01.2018
14.02.2018
-
1677,13
-
ТОВ «Енергозбереження Рівне»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 182 від 13.12.2017
28.12.2017
-
1778,76
 

Тарифи на житлово-комунальні послуги по Сарненському району станом на 01.09.2018

  

Назва підприємства

Вид діяльності (тепло- водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивезення ТПВ)

Орган місцевого самоврядув., якийвстановив тариф

№ і дата рішення про встановлення тарифів

Дата набуття чинності рішення
Розмір діючих тарифів
населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
1
2
3
4
5
6
7
8
м.Сарни

ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філія «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» ПАТ «Українська залізниця»

водопостачання

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.12.2014 № 292 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Державному територіально-галузевому об’єднанню «Львівська залізниця» встановлено єдиний тариф для всіх груп споживачів ДТГО «Львівська залізниця» на централізоване водопостачання – 6,94 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

Постанова набула чинності з 01.02.2015.

КП «Екосервіс»
водовідведення

Сарненська міська рада

№ 41 від 08.02.2018
20.02.2018
18,58 грн за м³
21,36 грн за м³
27,86 грн за м³
КП «Екосервіс»

вивезення рідких нечистот

Сарненська міська рада

№ 41 від 08.02.2018
20.02.2018

121,03 грн за м³, в т.ч багатоповерхові будинки з септиками

139,18 грн. за м³
145,24 грн. за м³
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Сарненська міська рада
№ 310 від 31.08.2018
06.09.2018
1448,88
 грн/1 Гкал
1839,41 грн/1 Гкал
1973,12 грн/1 Гкал

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Сарненська міська рада

№ № 276 від 13.07.2018
19.07.2018
-
1839,41 грн/1 Гкал
-
КП «Трудівник»
вивезення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 42 від 08.02.2018
20.02.2018
66,30 грн за м³
76,25 грн за м³
82,88 грн за м³
КП «Трудівник»
захоронення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 42 від 08.02.2018
20.02.2018
21,18 грн за м³
24,36 грн за м³
26,48 грн за м³
КП «Житлосервіс»

утримання будинків та прибудинкових територій

Сарненська міська рада

№ 40 від 08.02.2018
20.02.2018

від 0,14 до 3,66 грн за м²

-
-

ТОВ «Поліська енергосервісна компанія»

 

виробництво теплової енергії

Сарненська міська рада

№ 309 від    31.08.2018
06.09.2018
 
1748,98 грн./Гкал    
-
1
2
3
4
5
6
7
8
смт.Клесів
КП «Клесівводоканал»
водопостачання

Клесівська селищна рада

№ 158 від16.11.2017
01.12.2017
12,63 грн за м³
16,63 грн за м³
16,63 грн за м³
водовідведення

Клесівська селищна рада

№ 158 від 16.11.2017

01.12.2017
14,64 грн за м³
37,64 грн за м³
37,64 грн за м³
утримання будинків
Клесівська селищна рада

№ 50 від 23.05.2013, зміни № 79 від 21.08.13

01.07.2013
1,00 грн за м²

для споживачів ІІІ категорії 0,58 грн за м²

вивезення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
04.04.2016
22,98 грн. за м³
23,67 грн за м³
23,67 грн за м³
захоронення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
13,16 грн. за м³
13,55 грн за м³
13,55 грн за м³
смт.Степань

Степанська селищна рада

утримання будинків

Степанська селищна рада

№ 256 від 07.08.2007

07.08.2007
0,24 грн. за м²
-
-
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Степанська селищна рада
№ 79 від    31.08.2018
06.09.2018
-
1839,41 грн./1 Гкал
-
ПП Санаторій «Горинь»
водопостачання
Степанська селищна р ада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
6,84 грн. за м³
7,45 грн. за м³
9,72 грн. за м³
водовідведення
Степанська селищна рада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
14,30 грн. за м³
16,45 грн. за м³
21,45 грн за м³
с. Селище
Селищенська сільська рада
утримання будинків
Селищенська сільська рада
№ 291 від 23.12.2016
01.01.2017
0,48 грн. за м²
-
-
с.Кузьмівка

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Кузьмівська сільська рада

№ 45 від 20.10.2017
30.10.2017
-
1976,40
 грн./1 Гкал
-
с.Катеринівка

ДП «Підприємство Катеринівської виправної колонії УДПС України в Рівненській області (№46)»

водопостачання
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
2,30 грн. за м³
-
2,42 грн за м³
водовідведення
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
3,29 грн. за м³
-
3,45 грн за м³
с.Кричильськ
Кричильська сільська рада
 
 
 
Водопостачання
 
 
Кричильська сільська рада
№595 від 13.06.2013
01.07.2013
2,50 грн. за м³
-
8,0 грн за м³
1
2
3
4
5
6
7
8
с. Чудель
ПП «Тепло-Енергія»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 193 від 17.01.2018
14.02.2018
-
1677,13 грн/1 Гкал
-
ТОВ «Енергозбереження Рівне»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 182 від 13.12.2017
28.12.2017
-
1778,76   грн/1Гкал
 

Тарифи на житлово-комунальні послуги по Сарненському району станом на 01.01.2017

Назва підприємства

Вид діяльності (тепло- водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивезення ТПВ)

Орган місцевого самоврядув., якийвстановив тариф

№ і дата рішення про встановлення тарифів

Дата набуття чинності рішення

Розмір діючих тарифів

населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
1
2
3
4
5
6
7
8
м.Сарни
ДМП «Водозабір»
водопостачання

Сарненська міська рада

№ 148 від 21.03.2007

21.03.07
1,1 грн за м³
2,65 грн за м³
2,65 грн за м³

Сарненська дільниця ВП «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «Львівська залізниця»

водопостачання

Сарненська міська рада

№ 701 від 14.11.2008

01.12.08
3,0 грн за м³
9,43 грн за м³
9,43 грн за м³

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.12.2014 № 292 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Державному територіально-галузевому об’єднанню «Львівська залізниця» встановлено єдиний тариф для всіх груп споживачів ДТГО «Львівська залізниця» на централізоване водопостачання  – 6,94 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

Постанова набула чинності з 01.02.2015.

Районне управління водного господарства
водопостачання
Наказ по управлінню

№ 29-в    від 25.01.2010

25.01.10
2,44 грн за м³
-
-
КП «Екосервіс»
водовідведення

Сарненська міська рада

№ 403 від 22.12.2016

12.01.17
12,05 грн за м³
13,85 грн за м³
18,07 грн за м³
КП «Екосервіс»

вивезення рідких нечистот

Сарненська міська рада

№ 403 від 22.12.2016

12.01.17

105,53 грн за м³, в т.ч багатоповерхові будинки з септиками

121,36 грн. за м³
126,64 грн. за м³
Дослідна станція
водовідведення

Сарненська міська рада

№ 310 від 17.05.2001

20.05.01
0,97 грн за м³
0,97 грн за м³
0,97 грн за м³

КП «Сарнитеплосервіс»

теплопостачання

Сарненська міська рада

№ 326 від 15.10.2014

01.11.14
838,37 грн/1 Гкал
1116,82 грн/1 Гкал
1117,02 грн/1 Гкал

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Сарненська міська рада

№ 402 від 18.12.2014

19.12.14
-
1550,00 грн/1 Гкал
-
1
2
3
4
5
6
7
8
КП «Трудівник»
вивезення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 367 від 31.10.2014

20.11.14
44,54 грн за м³
51,22 грн за м³
55,68 грн за м³
КП «Трудівник»
захоронення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 367 від 31.10.2014

20.11.14
15,85 грн за м³
18,23 грн за м³
19,81 грн за м³
КП «Житлосервіс»

утримання будинків та прибудинкових територій

Сарненська міська рада

№ 327 від 15.10.2014

05.11.14

від 0,22 до 1,679 грн за м²

-
-

ТОВ «Поліська енергосервісна компанія»

виробництво теплової енергії

Сарненська міська рада

№ 295 від 28.09.2016

25.10.2016

1439,18 грн./Гкал

1458,99 грн./Гкал
-
 
смт.Клесів

КП «Клесівводоканал»

водопостачання

Клесівська селищна рада

№ 85 від 18.09.2014
 
01.10.14
10,24 грн за м³
16,31 грн за м³
16,31 грн за м³
водовідведення

Клесівська селищна рада

№ 85 від 18.09.2014
 
01.10.14
11,50 грн за м³
17,76 грн за м³
17,76 грн за м³
утримання будинків

Клесівська селищна рада

№ 50 від 23.05.2013, зміни № 79 від 21.08.13

01.07.13
1,00 грн за м²

для споживачів ІІІ категорії 0,58 грн за м²

вивезення ТПВ

Клесівська селищна рада

№ 656 від 26.12.2012

04.04.2016
22,98 грн за м³
23,67 грн за м³
23,67 грн за м³
захоронення ТПВ

Клесівська селищна рада

№ 656 від 26.12.2012

13,16 грн за м³
13,55 грн за м³
13,55 грн за м³
смт.Степань

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Степанська селищна рада

№ 125 від 19.11.2014

08.12.2014
-
1550,00 грн./1 Гкал
-

Степанська селищна рада

утримання будинків

Степанська селищна рада

 

№ 256 від 07.08.2007

07.08.07
0,24 грн. за м²
-
-

ПП Санаторій «Горинь»

водопостачання

Степанська селищна р ада

№ 58 від 15.05.2013
16.05.2013
3,33 грн. за м³
4,25 грн. за м³
4,62 грн. за м³
водовідведення

Степанська селищна рада

№ 58 від 15.05.2013
16.05.2013
4,45 грн. за м³
5,68 грн. за м³
6,18 грн за м³
1
2
3
4
5
6
7
8
с.Селище

Селищенська сільська рада

утримання будинків

Селищенська сільська рада

№ 19-а від 25.05.2006

25.05.06
0,24 грн за м²
-
-
с.Кузьмівка

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Кузьмівська сільська рада

№ 152 від 08.12.2016
23.12.2016
-
1876,22
 грн/1 Гкал
-
с.Катеринівка

ДП «Підприємство Катеринівської виправної колонії УДПС України в Рівненській області (№46)»

водопостачання
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
2,30 грн. за м³
-
2,42 грн за м³
водовідведення
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
3,29 грн. за м³
-
3,45 грн за м³
с.Кричильськ
Кричильська сільська рада
водопостачання
Кричильська сільська рада
№595 від 13.06.2013
01.07.2013
2,50 грн. за м³
-
8,0 грн за м³

 

Тарифи на житлово-комунальні послуги станом на 01.05.2018

   

 

Тарифи на житлово-комунальні послуги по Сарненському району

станом на 01.05.2018
Назва підприємства

Вид діяльності (тепло- водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивезення ТПВ)

Орган місцевого самоврядув., якийвстановив тариф

№ і дата рішення про встановлення тарифів

Дата набуття чинності рішення
Розмір діючих тарифів
населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
1
2
3
4
5
6
7
8
м.Сарни

ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філія «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» ПАТ «Українська залізниця»

водопостачання

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.12.2014 № 292 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Державному територіально-галузевому об’єднанню «Львівська залізниця» встановлено єдиний тариф для всіх груп споживачів ДТГО «Львівська залізниця» на централізоване водопостачання – 6,94 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

Постанова набула чинності з 01.02.2015.

КП «Екосервіс»
водовідведення

Сарненська міська рада

№ 41 від 08.02.2018
20.02.2018
18,58 грн за м³
21,36 грн за м³
27,86 грн за м³
КП «Екосервіс»

вивезення рідких нечистот

Сарненська міська рада

№ 41 від 08.02.2018
20.02.2018

121,03 грн за м³, в т.ч багатоповерхові будинки з септиками

139,18 грн. за м³
145,24 грн. за м³
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Сарненська міська рада
№ 43 від 08.02.2018
13.02.2018
1409,78
 грн/1 Гкал
1746,63 грн/1 Гкал
1746,64 грн/1 Гкал

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Сарненська міська рада

№ № 6 від 18.01.2018

23.01.2018
-
1746,64грн/1 Гкал
-
КП «Трудівник»
вивезення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 42 від 08.02.2018
20.02.2018
66,30 грн за м³
76,25 грн за м³
82,88 грн за м³
КП «Трудівник»
захоронення ТПВ

Сарненська міська рада

№ 42 від 08.02.2018
20.02.2018
21,18 грн за м³
24,36 грн за м³
26,48 грн за м³
КП «Житлосервіс»

утримання будинків та прибудинкових територій

Сарненська міська рада

№ 40 від 08.02.2018
20.02.2018

від 0,14 до 3,66 грн за м²

-
-

ТОВ «Поліська енергосервісна компанія»

 

виробництво теплової енергії

Сарненська міська рада

№ 7 від    18.01.2018
23.01.2018
1439,18 грн./Гкал
1670,78 грн./Гкал    
-
1
2
3
4
5
6
7
8
смт.Клесів
КП «Клесівводоканал»
водопостачання

Клесівська селищна рада

№ 158 від16.11.2017
01.12.2017
12,63 грн за м³
16,63 грн за м³
16,63 грн за м³
водовідведення

Клесівська селищна рада

№ 158 від 16.11.2017

01.12.2017
14,64 грн за м³
37,64 грн за м³
37,64 грн за м³
утримання будинків
Клесівська селищна рада

№ 50 від 23.05.2013, зміни № 79 від 21.08.13

01.07.2013
1,00 грн за м²

для споживачів ІІІ категорії 0,58 грн за м²

вивезення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
04.04.2016
22,98 грн. за м³
23,67 грн за м³
23,67 грн за м³
захоронення ТПВ
Клесівська селищна рада
№ 656 від 26.12.2012
13,16 грн. за м³
13,55 грн за м³
13,55 грн за м³
смт.Степань

Степанська селищна рада

утримання будинків

Степанська селищна рада

№ 256 від 07.08.2007

07.08.2007
0,24 грн. за м²
-
-
КП «Сарнитеплосервіс»
теплопостачання
Степанська селищна рада
№ 6 від    18.01.2018
23.01.2018
-
1746,63 грн./1 Гкал
-
ПП Санаторій «Горинь»
водопостачання
Степанська селищна р ада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
6,84 грн. за м³
7,45 грн. за м³
9,72 грн. за м³
водовідведення
Степанська селищна рада
№ 134 від 22.12.2017
04.01.2018
14,30 грн. за м³
16,45 грн. за м³
21,45 грн за м³
с. Селище
Селищенська сільська рада
утримання будинків
Селищенська сільська рада
№ 291 від 23.12.2016
01.01.2017
0,48 грн. за м²
-
-
с.Кузьмівка

ТОВ «Енергозбереження Рівне»

теплопостачання

Кузьмівська сільська рада

№ 45 від 20.10.2017
30.10.2017
-
1976,40
 грн./1 Гкал
-
с.Катеринівка

ДП «Підприємство Катеринівської виправної колонії УДПС України в Рівненській області (№46)»

водопостачання
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
2,30 грн. за м³
-
2,42 грн за м³
водовідведення
Немовицька сільська рада
№ 63 від 20.08.2014
21.08.2014
3,29 грн. за м³
-
3,45 грн за м³
с.Кричильськ
Кричильська сільська рада
 
 
 
Водопостачання
 
 
Кричильська сільська рада
№595 від 13.06.2013
01.07.2013
2,50 грн. за м³
-
8,0 грн за м³
1
2
3
4
5
6
7
8
с. Чудель
ПП «Тепло-Енергія»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 193 від 17.01.2018
14.02.2018
-
1677,13
-
ТОВ «Енергозбереження Рівне»
теплопостачання
Чудельська сільська рада
№ 182 від 13.12.2017
28.12.2017
-
1778,76