Економіка і торгівля

Промисловість

 

26.02.2016 Звіт про виконання районної програми пріоритетних напрямків розвитку промисловості на 2011-2015 роки

Звіт про виконання районної програми пріоритетних напрямків розвитку промисловості на 2011-2015 роки

 
 

На виконання розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 липня 2010 року № 338 «Про обласну програму пріоритетних напрямів розвитку промисловості на 2011-2015 роки» в районі розроблена районна програма пріоритетних напрямів розвитку промисловості на 2011-2015 роки (далі Програма), яка схвалена розпорядженням голови адміністрації від 19 серпня 2010 року № 414 і затверджена рішенням районної ради від 22 вересня 2010 року № 1003.

Основною метою розвитку промислових підприємств протягом звітного періоду було: забезпечення зростання динамічного розвитку шляхом ефективного використання всіх наявних регіональних ресурсів, зростання конкурентоспроможності продукції, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, що забезпечить комплексний економічний розвиток галузі в цілому.

        З метою забезпечення виконання заходів  даної програми в райдержадміністрації за участю керівників підприємств проводились відповідні наради, круглі столи при голові райдержадміністрації та першому заступнику голови райдержадміністрації, вживались організаційні заходи щодо розв’язання проблем.

        Дане питання щокварталу  розглядалось і на засіданнях колегії голови райдержадміністрації за підсумками роботи галузей господарського комплексу району, де заслуховувалися  керівники підприємств, які допустили спад виробництва та шляхи його подолання.

Крім того, для здійснення оперативного контролю за виробництвом промислової продукції відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації здійснювався подекадний аналіз випуску промислової продукції в порівнянних цінах та натуральному виразі по кожному промисловому підприємству в розрізі видів продукції.

Проведений аналіз виконання прогнозних показників, які були визначені Програмою показує, що більшість промислових підприємств в складних соціально-економічних умовах змогли бути конкурентоспроможними, витривалими до кризових, стресових економічних ситуацій. Всі заходи передбачені Програмою виконані.

       Зокрема, відповідно до програми введено в дію нові та реконструйовано наявні потужності:

        На Клесівському кар’єроуправлінні “Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України” в 2011 році введена в дію  дробарка, вартістю 3,3 млн.грн., потужністю 70 м.куб.щебеню за годину, в 2012 році придбано екскаватор для навантаження гірничої маси  та гідромолот для розбивки каменя   на що було спрямовано 5,3 млн.грн., а це  в свою чергу дало можливість в 2011 році збільшити обсяги виробництва продукції на 21,4 відсотка в 2012 на 15,5 відс.

               На ТОВ ”Селищанський гранкар’єр” введена в дію дробарка Бельгійського виробництва,  яка дала змогу розширити асортимент продукції, зокрема виробництво щебеню єврофракцій 0,4-0,5; 5-8; 8-11, 11-16; 16-20 

      Проведено технологічне оновлення основних виробничих фондів сучасними транспортними засобами та обладнанням на ТОВ «Вирівський кар’єр».   Завдяки цьому виробництво товарної продукції зросло на 38 відсотків порівняно із 2011 роком.

          Впроваджено сучасні енергоефективні технології та обладнання на ТОВ ККНК «Технобуд». На даному підприємстві виробляється понад 40 відсоток продукції від загального обсягу промислового виробництва по району. Підприємство в середньому  випускає 2433,2 тис.м.куб щебеню, та 260,2 тис.м.куб.відсіву.

        Відповідно до запланованих Програмою заходів, проводилась модернізація технологічного обладнання цеху хлібопечення на ПАТ ”Хлібозавод”. З метою покращення якості продукції придбано станцію приготування заквасок для житньо-пшеничного хліба та станцію приготування заквасок для пшеничного хліба і батонів. У 2013 році встановлено лінію по виробництву житньо-пшеничного хліба вартістю 11,8 млн.грн., що дало можливість покращити якість хліба, наростити обсяги виробництва, розширити асортимент та ринки збуту продукції.

На ТОВ «Завод металевих виробів» придбано автоматичну лінію з числовим програмним управлінням для обробки профілю в цех оцинкування металу, вартістю 3 млн. грн., лазерний верстат «Amada» з пристроєм ЧПУ для різки металу, вартістю 2,5 млн. грн.

Протягом 2013 року налагоджено виробництво панелей шумозахисту потужністю 100 тис. штук на рік та опор ліній електропередачі потужністю 750 кВт*год, створено 52 робочих місця. Протягом 2014 введено в дію нову лінію з виробництва пресованого решіткового настилу, що дозволить істотно скоротити витрати металу й паливно-енергетичних ресурсів.

 

Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                               Н.Меснікович 

Підприємництво

Cтан виконання заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва в районі за ІІІ квартал 2018 року

  На забезпечення реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2018 – 2020 роки в районі протягом третього кварталу поточного року проведено наступне .

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в районі забезпечено належне функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Упродовж третього кварталу 2018 рокудо відділу з обслуговування Центру надання адміністративних послугзвернулося 2565 суб’єктів звернень, що на 9,9 відс. менше, ніж за аналогічний період минулого року, видано 2718 документів, що на 7,6 відс. менше, надано 525 консультацій адміністраторами відділу. В порівнянні з третім кварталом 2017 року збільшилися кількість звернень з реєстрації речових прав на нерухоме майно на 9,2 відс, з державної реєстрації юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань    на 19,2 відс..

Загальна кількість адміністративних послуг, що надаються через відділ налічує 68 послуг, на 3 послуги більше ніж у відповідному періоді 2017 року. З них: 4 – послуги ОДА, 32 – послуги РДА, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ. На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання розроблені інформаційні та технологічні картки.

Найактуальніші питання, з яких звертаються до Центру надання адміністративних послуг – це земельні питання, питання з містобудування та архітектури, державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, тощо.

Райдержадміністрація у засобах масової інформації постійно оновлює довідково-інформаційну інформацію для суб’єктів підприємницької діяльності.

Так, на сайті райдержадміністрації розміщено інформацію для суб’єктів господарювання щодо фінансової підтримки малого і середнього підприємництва у вигляді  часткової  компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів.        

Протягом третього кварталу поточного року спеціалістами відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації було проведено обстеження закладів торгівлі та побутового обслуговування населення на території Ремчицької, Костянтинівської місцевих рад на відповідність чинному законодавству, що регламентують їхню діяльність. В ході обстеження було виявлено ряд недоліків у здійсненні підприємницької діяльності і дано роз’яснення щодо їх усунення.

В районі забезпечено ресурсну та фінансово-інвестиційну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Станом на 01.10.2018 суб’єктам підприємницької діяльності надано в оренду 4026,24 м.кв.площі об’єктів спільної власності територіальних громад району. що на 47,56 м.кв. більше ніж на початок року.

Сформовано перелік об’єктів спільної власності територіальних громад району, що не використовуються та можуть бути передані в оренду, або відчужені загальною площею 6718,46 м.кв.

Крім того, на сторінках районної газети «Сарненські новини» постійно розміщується інформація підприємств, установ та організацій різних форм власності, органів місцевого самоврядування про вільні виробничі площі, незадіяні приміщення, вільні земельні ділянки, які пропонуються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для подальшого використання в господарській діяльності.

У зв’язку з обмеженням фінансових ресурсів кошти з районного бюджету на фінансування заходів Програми не виділялися.

З метою сприяння зайнятості населення підприємницькою діяльністю в районі приділяється значна увага інформаційній та роз’яснювальній роботі серед безробітних під час проведення районним центром зайнятості населення семінарів, Днів інформації, Днів відкритих дверей, ярмарок та міні-ярмарок вакансій.

Протягом звітного періоду на базі створеного Центру розвитку підприємництва при районному центрі зайнятості проведено два профінформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?», за участю 19 осіб безробітних, один з яких відбувся за участю успішного підприємця району Наталії Кишенко, яка займається наданням стоматологічних послуг.

Крім того, на базі Центру розвитку підприємництва надано 871 консультацію з питань підбору персоналу, ведення малого та середнього підприємництва.

Тренінговою компанією ТзОВ «Вектор Успіху» за звітний період було проведено для безробітних два семінари-тренінги «1000 кг картоплі з сотки – це можливо» та «Безпечні методи боротьби зі шкідниками та хворобами», в яких взяли участь 30 учасників.

 З метою просвітницької роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 21 вересня поточного року для випускників Сарненської ЗОШ № 4 представником ТзОВ «Вектор Успіху» було проведено тренінг «Як стати успішним».

З початку року проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості 298 зареєстрованих безробітних. Серед них 17 безробітних здобували професії, спрямовані на підприємницьку діяльність та самозайнятість у сфері побутового обслуговування населення.

Служба зайнятості сприяє безробітним громадянам у працевлаштуванні шляхом створення робочих місць через надання компенсації роботодавцям з фонду загальнообов’язкового державного страхування у розмірі єдиного соціального внеску. Так, за липень-вересень поточного року на додаткові робочі місця, створені за рахунок надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 47 осіб безробітних.

 

                                                     Відділ економічного розвитку і торгівлі

Cтан виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва Сарненського району за ІІ квартал 2018 року

  На забезпечення реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2018 – 2020 роки в районі протягом другого кварталу поточного року проведено наступне .

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в районі забезпечено належне функціонування Центру надання адміністративних послуг.

          Упродовж квітня-червня 2018 рокудо відділу з обслуговування Центру надання адміністративних послугзвернулося 3036 суб’єктів звернень. Відповідно прийнято 2204 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг, видано 2078 результатів адміністративних послуг, надано 811 консультацій адміністраторами відділу. В порівнянні з другим кварталом 2017 року збільшилися кількість звернень з реєстрації речових прав на нерухоме майно в 2,6 рази , з державної реєстрації юридичних , фізичних осіб підприємців та громадських формувань в два рази.

             Загальна кількість адміністративних послуг, що надаються через відділ налічує 68 послуг. З них: 4 – послуги ОДА, 32 – послуги РДА, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ. На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання розроблені інформаційні та технологічні картки.

         Найактуальніші питання, з яких звертаються до Центру надання адміністративних послуг – це земельні питання, питання з містобудування та архітектури, державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, тощо.

         Райдержадміністрація у засобах масової інформації постійно оновлює довідково-інформаційну інформацію для суб’єктів підприємницької діяльності.

         Так, на сайті райдержадміністрації розміщено інформацію для суб’єктів господарювання щодо фінансової підтримки малого і середнього підприємництва у вигляді  часткової  компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів.

           Крім того, розміщено інформацію щодо оновлення Торгово-промисловою палатою України інвестиційного порталу який покликаний допомогти українським підприємствам у пошуку інвесторів та реалізації інвестиційних проектів, продажу бізнесу, стартапів, земельних ділянок.

         З метою роз’яснення податкового законодавства та змін до нього в Сарненській ОДПІ в квітні місяці поточного року проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з першим заступником начальника – начальником відділу обслуговування платників Федоровою Ж.І. на тему: «Декларування доходів громадян».

Протягом квітня - червня поточного року спеціалістами відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації було проведено обстеження закладів торгівлі та побутового обслуговування населення на території Вирівської, Кам’яне - Случанської та Чудельської місцевих рад на відповідність чиннному законодавсту, що регламентують їхню діяльність. В ході обстеження було виявлено ряд недоліків у здійсненні підприємницької діяльності і дано роз’яснення щодо їх усунення.

          В районі забезпечено ресурсну та фінансово-інвестиційну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва.

В травні місяці поточного року відділом економічного розвитку і торгівлі адміністрації спільно з головами місцевих рад проведено роботу щодо оновлення банку даних вільних земельних ділянок, об’єктів нерухомості, що не використовуються та можуть бути залучені суб’єктами підприємницької діяльності для реалізації ними інвестиційних проектів. Інформація про вільні земельні ділянки розміщена на сайті райдержадміністрації .

        Щокварталу на сайті райдержадміністрації поновлюється інформація про об’єкти спільної власності територіальних громад району та державної форми власності, що не використовується та можуть надаватися в оренду суб’єктам малого та середнього підприємництва для здійснення ними господарської діяльності.

          Станом на 02.07.2018 суб’єктам підприємницької діяльності надано в оренду 3959,14 м.кв.площі об’єктів спільної власності територіальних громад району, що на 53,66 кв.м. більше до 01.01.2018.

          Сформовано перелік об’єктів спільної власності територіальних громад району, що не використовується та можуть бути передані в оренду, або відчужені загальною площею 6718,46 м.кв.

           Поновлено інвестиційний паспорт району, який розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації в рубриці «Інвестиційно-інноваційна діяльність».

          Крім того, на сторінках районної газети «Сарненські новини» постійно розміщується інформація підприємств, установ та організацій різних форм власності про вільні виробничі площі, незадіяні приміщення, які пропонуються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для подальшого використання в господарській діяльності.

З метою сприяння зайнятості населення підприємницькою діяльністю в районі приділяється значна увага інформаційній та роз’яснювальній роботі серед безробітних під час проведення районним центром зайнятості населення семінарів, Днів інформації, Днів відкритих дверей, ярмарок та міні-ярмарок вакансій.

На базі створеного Центру розвитку підприємництва при районному центрі зайнятості за звітний період проведено три профінформаційні семінари за участю 33 осіб безробітних.

За направленням служби зайнятості проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 117 осіб безробітних.

Служба зайнятості сприяє безробітним громадянам у працевлаштуванні шляхом створення робочих місць через надання дотацій роботодавцям з фонду загальнообов’язкового державного страхування на відшкодування витрат на заробітну плату осіб, прийнятих за направленням державної служби зайнятості. Так, за квітень-червень поточного року на додаткові робочі місця, створені за рахунок надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 28 осіб безробітних.

 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі

Cтан виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Сарненському районі за І квартал 2018 року

  На забезпечення реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2018 – 2020 роки в районі протягом першого кварталу поточного року проведено наступне .

          В районі забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема, забезпечено принципи державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу,                            М-тесту, відстеження таких актів на підприємницьке середовище, а також оприлюднення проектів регуляторних актів.

          З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції, усунення різного роду посередництва під час їх надання та у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі функціонує Центр надання адміністративних послуг.

          Впродовж січня-березня 2018 рокудо відділу з обслуговування Центру надання адміністративних послугзвернулося 3484 суб’єктів звернень, що на 29,8 відс. або на 800 суб’єктів звернень більше січня - березня минулого року. Відповідно прийнято 3236 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг, що на 29,9 відс. або на 744 пакетів більше, ніж за відповідний період минулого року, видано 3401 результат адміністративних послуг, що на 53,7 відс. або на 1188 більше січня - березня минулого року.

          З метою інформаційно-консультативної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема аграрного сектору, забезпечено участь представників району в тренінгу, що проходив в райдержадміністрації в рамках проекту «Аграрні розписки в Україні», який впроваджується IFC, членом Групи Світового банку в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією за участю регіонального представника проекту «Аграрні розписки в Україні», начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.

          Метою тренінгу було проінформувати аграріїв про новий фінансовий інструмент – аграрні розписки, показати переваги його застосування в бізнесі та порядок роботи з Аграрними розписками.

          Учасники семінару мали можливість побачити відеопрезентацію уже напрацьованого за рубежем та в Україні, отримати роздатковий матеріал, поспілкуватись з присутніми на тренінгу кредиторами, які працюють в рамках проекту.

          Окрім того, на семінарі представником грантового проекту «Формування підприємницького середовища для виробництва органічних ягід в трансграничних районах України і Білорусі», який фінансується Європейським Союзом, ознайомлено аграріїв із заходами, які реалізовуватимуться в рамках даного проекту .

З метою роз’яснення податкового законодавства та змін до нього в Сарненській ОДПІ в січні місяці поточного року відбувся семінар під час якого було обговорено порядок подання звітності та сплати податку на прибуток та податку на додану вартість; щодо справляння податку на доходи фізичних осіб та військового збору, транспортного податку, податку на нерухоме майно та земельного податку; про податкові соціальні пільги та податкові знижки; порядок заповнення та подання розрахунку за формою №1ДФ; умови застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; щодо правильності заповнення податкових накладних особливо сільськогосподарськими товаровиробниками з метою отримання бюджетної дотації.

Крім того, спеціалістами податкової служби було роз’яснено важливі зміни у нарахуванні єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з пенсійною реформою, акцентовано увагу на оплаті праці та трудових відносинах.

 За січень- березень поточного року на сторінках районної газети «Сарненські новини» розміщено 8 статей роз’яснювального характеру з питань застосування положень Податкового кодексу України та інших актуальних питань оподаткування, 18 статей розміщено на веб-сайті Сарненської РДА, 10 матеріалів озвучено в ефірі районного проводового радіомовлення та                                          КП ТРК «Полісся».

 Протягом першого кварталу 2018 року проведено: практикуми (тренінги) із новозареєстрованими платниками податків; сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Декларування доходів громадян»; оформлено інформаційні стенди у Центрі обслуговування платників; підготовлено та розповсюджено 3 види листівок друкованої продукції з питань податкового законодавства та ЄСВ загальним накладом 20 екземплярів.

          В районі забезпечено ресурсну та фінансово-інвестиційну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва.

          На сайті райдержадміністрації розміщується інформація про об’єкти спільної власності територіальних громад району та державної форми власності, що не використовується та можуть надаватися в оренду суб’єктам малого та середнього підприємництва для здійснення ними господарської діяльності.

          Станом на 01.04.2018 суб’єктам підприємницької діяльності надано в оренду 3978,78 м.кв.площі об’єктів спільної власності територіальних громад району.

          Сформовано перелік об’єктів спільної власності територіальних громад району, що не використовується та можуть бути передані в оренду, або відчужені загальною площею 6718,46м.кв.

          Крім того, на сторінках районної газети «Сарненські новини» постійно розміщується інформація підприємств, установ та організацій різних форм власності про вільні виробничі площі, незадіяні приміщення які пропонуються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для подальшого використання в господарській діяльності.

З метою сприяння зайнятості населення підприємницькою діяльністю в районі приділяється значна увага інформаційній та роз’яснювальній роботі серед безробітних під час проведення районним центром зайнятості населення семінарів, Днів інформації, Днів відкритих дверей, ярмарок та міні-ярмарок вакансій.

На базі створеного Центру розвитку підприємництва при районному центрі зайнятості проведено чотири профконсультативних семінарів на тему «Як розпочати свій бізнес ?», в яких взяло участь 49 осіб безробітних, надано 425 консультацій з питань ведення підприємницької діяльності.

На базі філіалу Рівненського центру професійної технічної освіти Державної служби зайнятості за звітний період пройшли навчання за фахом підприємець – початківець троє осіб безробітних. Сума коштів на одноразову виплату допомоги по безробіттю становила 109,05 тис.грн.

Служба зайнятості сприяє безробітним громадянам у працевлаштуванні шляхом створення робочих місць через надання дотацій роботодавцям з фонду загальнообов’язкового державного страхування на відшкодування витрат на заробітну плату осіб, прийнятих за направленням державної служби зайнятості. Так, протягом звітного періоду на додаткові робочі місця, створені за рахунок надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 30 осіб безробітних, фінансування яких становило 234,9 тис. грн.         

 
 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі адміністрації

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Сарненському районі на 2018 – 2020 роки

СХВАЛЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 Розпорядження голови                                                   Рішення Сарненської

Сарненської райдержадміністрації                                 районної ради

 від 03 березня 2018 року                                                від 26 квітня 2018 року

 № 122                                                                               №644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програма

розвитку малогоі середнього підприємництва
 у Сарненському районі на 201
8 – 2020 роки

   

ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми розвитку малого і середнього підприємництва
у Сарненському районі на 2018 – 2020 роки
 
 
1.

Загальна характеристика району:

 

Площа території (тисяч квадратних кілометрів) – 2,0

 

Кількість населення станом на 01.01.2018 (тисяч осіб) – 104,4

 

Специфіка – у загальному обсязі матеріального виробництва району провідне місце займають добувна і переробна (харчова, деревообробна, виробництво будматеріалів, машинобудівна) промисловість та сільське господарство. Район має значні природні сировинні ресурси (лісові та водні, корисні копалини – базальт, граніт, бурштин, торф, вапняки, пісок)

 
2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного нормативного акта)

Програма розвитку малогоі середньогопідприємництва у Сарненському районі
на 2018 – 2020 роки затверджена розпорядженням

  голови райдержадміністрації від 03 березня 2018 року №122
 
3.
Головний розробник Програми
 
Співрозробники

Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної державної адміністрації

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, громадські організації

 
4.
Мета
 

Комплексна підтримка розвитку малого
і середнього підприємництва в районі , зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції

 
5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

Забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

 

оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, а також підвищення ефективності діяльності центрів надання адміністративних послуг;

 

надання ресурсної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок надання в оренду вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не використовуються, об’єктів не завершеного виробництва, тощо ;

 

залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

 

координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

 

забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

 

залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах;

 

забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадським об’єднанням підприємців

 
 


 

6.

Очікувані результати
реалізації Програми

Дані станом на 01.01.
2017
 
Очіку-
ване
виконан-ня,
2017 рік
 
Прогноз
2018 
рік
2019 
рік
2020 
рік
Кількість малих підприємств, одиниць
187
189
192
196
198

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць

18
18
18
19
19

Кількість середніх підприємств, одиниць

        19
19
19
20
20

Кількість фізичних осіб – підприємців, осіб

2760
2580
2620
2660
2700

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг підприємствами малого і середнього підприємництва, млн.грн

 
 
2653,7
 
 
2773,0
 
 
2850,0
 
 
2920,0
 
 
2980,0

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, відсотків

 
 
14,1
 
 
14,3
 
 
15,0
 
 
16,4
 
 
16,8

Кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах, осіб

 
5246
 
5250
 
5258
 
5276
 
5290

Питома вага зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах у загальному обсязі зайнятих працівників, відсотків

 
 
39,7
 
 
39,8
 
 
40,0
 
 
40,3
 
 
40,4

Частка надходжень до зведеного бюджету району від діяльності суб’єктів малого підприємництва, відсотків

 
 
39,9
 
 
40,2
 
 
41,5
 
 
43,0
 
 
44,2

Частка надходжень до місцевого бюджету району від діяльності суб’єктів малого підприємництва, відсотків

 
 
57,9
 
 
58,0
 
 
58,5
 
 
59,0
 
 
59,5
 
 
 
 
 


 
7.
Термін реалізації Програми
2018 – 2020 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавці
 
 
 
Підпрограми:

І. Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур у сфері господарської діяльності

ІІ. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна
та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

Органи виконавчої влади району, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності, громадське об’єднання підприємців

9.
Основні джерела фінансування

Районний та місцеві бюджети, власні кошти виконавців, інвестиції, ресурси вітчизняних та міжнародних фінансових установ

10.

Система організації контролю
за виконанням Програми

Моніторинг виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, який в установленому порядку інформує про хід виконання Програми.

Щокварталу інформація подається Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації

Відповідно до плану роботи районної ради питання про хід виконання Програми розглядається на засіданнях постійних комісій та сесіях районної ради


Загальна частина
 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Сарненському районі на 2018 – 2020 роки розроблена відповідно до Законів України
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва
в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про адміністративні послуги»,
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 504-р «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612 та затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1374, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року №103 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018 – 2020 роки» та на основі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44, а також пропозицій координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій
.

 
Стан розвитку малого і середнього підприємництва в районі
 

Протягом останніх років мале та середнє підприємництво набуває все більшого соціального та економічного значення, його розвиток сприяє формуванню ринкової структури економіки, конкурентного середовища, оперативному насиченню ринку товарами та послугами, забезпеченню зайнятості значної частини населення за рахунок створення нових робочих місць, стійкому надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів.

 Станом на 01.01.2018в районі зареєстровано 3507 суб’єктів всіх форм власності, із них фізичних осіб - підприємців 2572 та юридичних осіб –935.

            Господарську діяльність в районі здійснюють 206 малих та середніх підприємств, що становить 22,0 відс. від загальної кількості юридичних осіб.

           За 2017 рік відділом з питань державної реєстрації зареєстровано                           397 фізичних осіб – підприємців, що на 13,4 відс. більше 2016 року.

На малих і середніх підприємствах району працює понад 5,2 тис.осіб
(39,4 відс. загальної кількості усіх штатних працівників району).

 

          У 2015 – 2017 роках реалізація програмних заходів здійснювалася за такими напрямами: забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична ресурсна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції, усунення різного роду посередництва під час їх надання та у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі реалізовано комплекс організаційно-кадрових та матеріально-технічних заходів по створенню центру надання адміністративних послуг, який розпочав свою роботу з січня 2015 року.

 Робота Центру є важливим кроком влади на зустріч суб’єктам господарської та підприємницької діяльності у питанні надання якісних послуг та спрямована на забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг, дає можливістьшвидко та ефективно оформити необхідні документи.

Упродовж 2017 року до відділу з обслуговування ЦНАП звернулося 13122 суб’єктів звернення, що на 17,8 відс., або на 1985 суб’єктів більше 2016 року, майже на 55 відс. збільшено прийнятих вхідних пакетів документів на отримання послуг з реєстрації речових прав на нерухоме майно.

В липні місяці 2017 року на базі районного центру зайнятості відкрито Центр розвитку підприємництва, де можна безкоштовно отримати актуальні інформації та консультації з приводу податків, соціального захисту, пенсійного забезпечення, тощо. Звернутися до Центру може як безробітний, який шукає роботу, так і приватний підприємець, що потребує підтримки у веденні бізнесу.

На базі створеного Центру проведено вісім профконсультативних семінарів на тему «Як розпочати свій бізнес ?», в яких взяло участь 83 осіб безробітних.

З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку
їх підприємницької діяльності служба зайнятості організовує професійне навчання для безробітних за професіями, що дозволяє  їм відкрити власну справу.

          На базі філіалу Рівненського центру професійної технічної освіти Державної служби зайнятості протягом 2017 року пройшли навчання за фахом «Підприємець – початківець» п’ять осіб безробітних, які успішно захистили свої бізнес-плани та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності в сумі 112,2 тис.грн. 

Служба зайнятості сприяє створенню нових робочих місць шляхом надання компенсації роботодавцям, у тому числі суб’єктам малого підприємництва, у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місця. Так, протягом 2017 року через центр зайнятості працевлаштовано 116 безробітних осіб з наданням компенсацій роботодавцю витрат в розмірі ЄСВ на суму  204,2 тис.грн.

    З метою інформаційного та консультативного забезпечення суб’єктів господарювання, в районі постійно здійснюється роз’яснення податкового законодавства та змін до нього під час проведення семінарів, засідань «круглих столів», «прямих телефонних ліній», зустрічей на підприємствах, на сторінках районної газети «Сарненські новини», проводовому радіомовленню, а також розміщується на веб-сайті райдержадміністрації. Крім того, виготовляються буклети, листівки, тощо.

З метою забезпечення прозорості з визначення перевізників, створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, в 2017 році відбулося п’ять засідань конкурсних комітетів з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району. За результатами конкурсів укладено 8 договорів з перевізниками на 27 автобусних маршрутах з наданням права здійснювати перевезення пасажирів на відповідних маршрутах.

Станом на 01.01.2018 суб’єктам підприємницької діяльності надано в оренду 3905,48 м.кв. площі об’єктів спільної власності територіальних громад району, що на 2986,32 м.кв. більше, ніж на початок 2017 року. Збільшення відбулося за рахунок надання в оренду суб’єкту підприємницької діяльності, який став переможцем публічних закупівель, площі їдалень загальноосвітніх навчальних закладів району для організації харчування учнів.

Сформовано перелік об’єктів спільної власності територіальних громад району, що не використовується та можуть бути передані в оренду, або відчужені загальною площею 6,74 тис. м.кв.

Крім того, сформовано перелік об’єктів державної форми власності, які тимчасово не використовуються і можуть надаватися в оренду суб’єктам підприємницької діяльності загальною площею 4526,4 м.кв.

          Протягом 2017 року суб’єктам підприємницької діяльності для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості продано п’ять земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів загальною площею 2,2811 га на території Ремчицької (2 ділянки), Селищенської, Немовицької та Констянтинівської сільських рад.

З метою популяризації інвестиційного потенціалу району, розширення ринків збуту продукції суб’єктів господарювання Сарненщини, активізації економічного співробітництва, в районі розроблений і щороку поновлюється інвестиційний паспорт Сарненського району, який розміщений на сайті райдержадміністрації в рубриці «Інвестиційно-інноваційна діяльність».

Крім того, в районі створена робоча група з питань залучення інвестицій в економіку Сарненського району, яка забезпечує постійне формування та оновлення бази даних вільних земельних ділянок і майна, розташованих на території місцевих рад. Дана інформація розміщується на сайті райдержадміністрації в рубриці «Економіка і торгівля» в розділі «Підприємництво».

Результатом діяльності малого підприємництва є зростання сум сплачених ними податків до зведеного бюджету. Так, за даними головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області малими підприємствами та  фізичними особами - підприємцями району за 2017 рік сплачено до зведеного бюджету 155,9 млн.грн.,що на 16,5 відс. більше відповідного періоду минулого року, в тому числі до місцевого бюджету – 134,3 млн.грн., що на 22,3 відс. більше 2016 року.

 
Мета Програми
 

Метою Програми є комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва в районі, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції.

Заходи Програми спрямовані на сприяння розвитку господарського комплексу району шляхом надання суб’єктам малого і середнього підприємництва необхідної організаційної, інформаційно-консультативної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки, вдосконалення інфраструктури підтримки бізнесу.

 

Основні напрями та завдання розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки

 
Основними напрямами та завданнями розвиткумалого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки є:

забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення
і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

надання ресурсної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок надання в оренду вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не використовуються, об’єктів не завершеного виробництва, тощо ;

сприяння розвитку співробітництва у сфері інноваційної діяльності між державою, суб’єктами малого і середнього підприємництва, вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими установами, тощо;

залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчальної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях тощо;

забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади
із громадським об’єднанням підприємців.

 
Очікувані результати
 

Реалізація заходів Програми дасть можливість створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, ресурсної, організаційної, інформаційно-консультативної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, підвищення ефективності ринку праці, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності району та забезпечення економічного зростання району.

 
 
Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів
 

Аналіз та моніторинг ходу виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської районної державної адміністрації.

  Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до компетенції забезпечують :

-         безумовне виконання заходів Програми у визначені терміни ;

-         інформування відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації про хід виконання заходів Програми щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

         Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації подається інформація  про хід виконання заходів Програми Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

        Хід реалізації заходів Програми періодично розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

 Відповідно до плану роботи Сарненської районної ради хід виконання заходів Програми розглядається на засіданнях постійних комісій та сесіях районної ради.

Звіти про виконання заходів Програми розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації щокварталу.


Заходи щодо реалізації Програми

 
 

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

 
Виконавці

Джерела фінансування

Кошти обласного бюджету, необхідні для фінансування заходів, тис.гривень

2018 рік
2019 рік
2020 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9

І. Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

1

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади
з питань дерегуляції економіки

1)  розроблення та оприлюднення у засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації щорічних планів підготовки проектів регуляторних актів

До 15 грудня щороку

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Власні кошти
виконавців
 
 
 

 
 

2)  забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, М-тесту, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище, а також оприлюднення проектів регуляторних актів відповідно до встановленого порядку

2018 – 2020

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Власні кошти виконавців
 
 
 
 
 

3) участь у семінарах, тренінгах, конференціях, навчаннях з питань реалізації державної регуляторної політики та підтримки розвитку підприємництва

2018 – 2020

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Власні кошти виконавців
1,0
1,0
1,0
2

Забезпечення дотримання вимог Закону України
«Про адміністративні послуги»

1)забезпечення інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва через засоби масової інформації щодо надання суб’єктам господарювання адміністративних послуг

2018 – 2020

Відділ з обслуговування центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Власні кошти виконавців
1,0
1,0
1,0
 
 

2) участь в семінарах, тренінгах, конференціях, навчаннях для адміністраторів центру надання адміністративних послуг

2018 – 2020

Відділ з обслуговування центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Районний бюджет
2.0
2.0
2,0

ІІ. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури

3

Підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, фермерських господарств

Надання консультацій щодо створення та реєстрації кооперативів, участь в тематичних семінарах, навчаннях, круглих столах

2018 – 2020

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ державної реєстрації райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування                                (за згодою)

 
 
Власні кошти виконавців
 
 
 
 
 
4


 

Удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва

1) сприяння направленню на навчання 
та перепідготовку управлінських кадрів
для сфери підприємництва, які будуть проходити на обласному рівні із залученням вищих навчальних закладів, центру підвищення кваліфікації, інших спеціалізованих установ
2018 – 2020
Районний центр зайнятості,

управління та відділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування                               ( за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,   районний центр зайнятості

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття,

власні кошти виконавців
 
 
 
 
 
2) сприяння залученню підприємців району до участі у бізнес-тренінгах, які будуть проходити на обласному рівні
2018 – 2020

Управління та відділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування                                  ( за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Власні кошти виконавців
 
 
 
5

Удосконалення інформаційного
та консультативно-методичного забезпечення суб’єктів господарювання

1) постійне роз’яснення суб’єктам малого і середнього підприємництва податкового законодавства і змін до нього та розміщення вказаної інформації в засобах масової інформації

2018 – 2020

Сарненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області

Власні кошти виконавців
 
 
 
 
 
 

2) забезпечення постійного та ефективного функціонування Центру розвитку підприємництва

2018 – 2020
Районний цент зайнятості,

структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 
 
 
 
 
 
6

Поширення в районі позитивного досвіду розвитку малого і середнього підприємництва

1) проведення нарад, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань розвитку малого і середнього підприємництва

2018 – 2020

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування                                 ( за згодою), причетні установи та організації                     ( за згодою)

Районний бюджет
1.0
1.0
1.0

 
 

2) сприяння суб’єктам малого і середнього підприємництва в прийнятті участі в зустрічах, ділових поїздках та візитах
з метою налагодження міжнародних контактів
та співробітництва, участь у спільних проектах
і програмах з іноземними та міжнароднимиорганізаціями

2018 – 2020

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування                               ( за згодою)

Кошти суб’єктів малого і середнього підприємництва

 
 
 
 
 

3) організація проведення урочистостей з нагоди професійного свята –
Дня підприємця

2018 – 2020

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування                             ( за згодою)

Районний бюджет
 
Власні кошти виконавців
2,0
2,0
2,0
7

Підвищення ефективності роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації

обговорення проектів нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку підприємництва та моніторинг виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Сарненському районі
на 2018 – 2020 роки

2018 – 2020
Координаційна рада

з питань розвитку підприємництва
при районній державній адміністрації, громадська організація «Спілка підприємців Сарненщини», відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Власні кошти виконавців
 
 
 

8

Організація просвітницької роботи серед учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів із залученням успішних підприємців та підприємств

проведення навчальних семінарів, конференцій, лекцій, зустрічей із залученням успішних підприємців та фахівців підприємств для учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів

2018 – 2020

Районний центр зайнятості, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ,

суб’єкти підприємницької діяльності, громадська організація «Спілка підприємців Сарненщини», відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 
 
 
 

ІII.  Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва

9

Забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва вільними земельними ділянками
та приміщеннями, обладнанням, що не використовуються

1) постійне оновлення бази даних про наявність вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не використовуються, об’єктів незавершеного будівництва, незадіяного обладнання та забезпечення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до вказаної інформації

2018 – 2020

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування                         ( за згодою)

Власні кошти виконавців
 
 
 
 
 
 

2) надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб'єктам малого та середнього підприємництва

2018 – 2020
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Власні кошти виконавців
 
 
 
 

10

Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності

1) залучення безробітних
до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю

2018 – 2020
 

Районний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття

 
 
 
 
 

2) компенсація роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місця

2018 – 2020
Районний центр зайнятості

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття

 
 
 
 
 

3) проведення заходів з професійної орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність та самозайнятість

2018 – 2020
Районний центр зайнятості

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття

 
 
 
12

Активізація інвестиційної та виставково-ярмаркової діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва

 Сприяння залученню суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних виставково-ярмаркових заходах, нарадах, бізнес-форумах та конференціях

2018 – 2020

Структурні підрозділи райдержадміністрації , відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Кошти суб’єктів малого і середнього підприємництва

 
 
 

Загальна вартість Програми за джерелами фінансування

 
 
 
 
 
Районний
бюджет
7,0
7,0
7,0
 
 
Керівник апарату адміністрації                                                                                                                                     В.Стельмах

26.02.2016 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2015-2017 роки

 
 
                                                    Програма

розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2015-2017 роки

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА

програми розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2015-2017 роки

 
 
1.

Загальна характеристика району:

Площа території ( тисяч квадратних кілометрів) -  2,0

Кількість населення станом на 01.06.2015 (тисяч осіб)- 103,1

Специфіка – у загальному обсязі матеріального виробництва району провідне місце займають промисловість (добувна, харчова, деревообробна, виробництво будматеріалів) і сільське господарство. Район знаходиться на перетині транс’європейських транспортних магістралей, має значні природні сировинні ресурси ( лісові та водні, корисні копалини – базальт, граніт, бурштин, торф)

 

2.

Дата затвердження програми (найменування і номер відповідного нормативного акта)

Програма розвиту малого і середнього підприємництва у Сарненському районі на 2015-2017 роки  

Затверджена рішенням сесії районної ради

 
           

3.

Головний розробник Програми

 
 
 
 
Співрозробники
 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської райдержадміністрації

 

Члени координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, представники об’єднаної галузевої ради підприємців, громадська організація підприємців Сарненщини, суб’єкти підприємницької діяльності, структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад.

 
 
 

4.

Мета

Комплексна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення актуальних проблем району

 
 
 
5. 

Перелік пріоритетних завдань Програми

-  Забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

 -     координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємницької діяльності;

 - оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно- погоджувальних процедур,' а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

- недопущення необгрунтованого адміністративного втручання органів державного нагляду (контролю) у господарську діяльність суб’єктів малого та середнього підприємництва;

-  забезпечення організаційної, інформаційно- консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки розвитку малого. і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

-  забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадським об’єднанням підприємців

6.

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

очікувані результати

2015
рік
2016
 рік
2017
рік
 

Кількість малих підприємств (одиниць)

232
235
240
245
 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч наявного населення (одиниць)

23
23
23
24
 

Кількість середніх підприємств ( одиниць)

21
21
22
23
 

Кількість фізичних осіб-підприємців

3021
3030
3040
3050
 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг підприємствами малого і середнього підприємництва млн.грн.

 
1648,1
 
1670,0
 
1690,0
 
1700,0
 

Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

 
 
6280
 
 
6300
 
 
6350
 
 
6400
 

Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції ( товарів, послуг)

 
 
13,8
 
 
14,5
 
 
15,5
 
 
16,0
 

Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

кількість одиниць/

обсяги замовлень, млн.грн

 
 
 
 
 
17
8,6
 
 
 
 
 
19
10
 
 
 
 
 
21
12
 
 
 
 
 
23
14
 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва (одиниць):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

філії та відділення комерційних банків

7
7
7
8
 
страхові компанії
5
5
5
5
 
 громадські організації підприємців
1
1
1
1
 
 ради підприємців
2
2
2
2
 

Кількість навчальних закладів, що

здійснюють навчання, перепідготовку

та підвищення кваліфікації за бізнес- напрямами

 
1
1
1
1
7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2015-2017 роки

( постійно, щокварталу )
8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавці

І.Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно - погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

ІІ. Організаційна, інформаційно - консультативна, навчально - методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури.

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

Органи виконавчої влади району, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності, громадське об’єднання підприємців

9.

Основні джерела фінансування

Районний та місцеві бюджети, власні кошти виконавців, інвестиції, ресурси вітчизняних та міжнародних фінансових установ.

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Моніторинг виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, який в установленому порядку інформує райдержадміністрацію про хід виконання заходів Програми.

Щокварталу інформація надається департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Відповідно до плану роботи районної ради питання про хід виконання Програми розглядається на сесіях районної ради та засіданнях її постійних комісій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загальна частина

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2015 - 2017 роки розроблена відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 12 січня 2015 року   № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року                  № 612 Плану на 2015 - 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 травня 2015 року № 273, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 липня 2015 року №367 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2015-2017 роки» та на основі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року                      № 44, а також пропозицій координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, галузевої ради підприємців Сарненщини і громадської організації «Спілка підприємців Сарненщини».

 

Стан розвитку малого і середнього підприємництва в районі

 

        На сьогодні з боку держави та районної влади забезпечено низку позитивних кроків зі спрощення ведення підприємницької діяльності, зокрема, зменшено адміністративний тиск на підприємців з боку контролюючих органів, реформується та вдосконалюється система надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, оптимізуються дозвільні процедури у сфері господарської діяльності та процес започаткування підприємницької діяльності, проводиться навчання та перекваліфікація незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю, створення нових робочих місць

Мале та середнє підприємництво (далі – МСП) як в районі, так і України в цілому є найбільш вразливим до фінансово-економічної кризи та змін законодавства, в результаті чого кількісні показники його розвитку демонструють як зростання, так і падіння.

  За січень-грудень 2014 року кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців зросла в порівнянні до 01.01.2014 на 22 особи або на 8,0 відсотків, юридичних осіб різних організаційно-правових форм зменшилася на 10 одиниць, або на 29,4 відс.

    За січень-червень 2015 року зареєстровано 146 фізичних осіб – підприємців, що на 8,7 відс або на 14 осіб менше відповідного періоду минулого року, а кількість зареєстрованих юридичних осіб зросла на 63,6 відс, 18 юридичних осіб проти 11 в 2014 році.

   Протягом першого півріччя 2015 року припинили підприємницьку діяльність 142 фізичні особи – підприємці, проти 119 осіб за відповідний період минулого року.

           Зменшенню кількості фізичних осіб – підприємців та закриттю цього виду підприємницької діяльності сприяла складна економічна та цінова ситуація в країні, обмеженість фінансово-кредитних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності, тощо.

  Станом на 01 липня 2015 року всього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано 3892 суб’єктів всіх форм власності: із них 3021 фізичних осіб-підприємців та 871 юридичних осіб.

             МСП на рівні з великими промисловими підприємствами відіграють важливу соціальну роль у працевлаштуванні населення. На підприємствах малого і середнього бізнесу працює майже 30 відс. від загальної кількості працюючих на підприємствах району.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в районі забезпечено дотримання вимог чинного законодавства щодо підготовки та реалізації регуляторних актів. З метою врахування точки зору зацікавлених суб’єктів господарювання та громадськості при підготовці проектів регуляторних актів, а також надання суб’єктам господарювання широких прав щодо участі у регуляторній діяльності органів виконавчої влади на всіх її етапах усі проекти регуляторних актів оприлюднюються в засобах масової інформації.

          Зокрема, протягом першого півріччя 2015 року в районі був прийнятий регуляторний акт - розпорядження голови райдержадміністрації від 04.03.2015                № 87 «Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»

         Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект регуляторного акту з аналізом регуляторного впливу був оприлюднений в районній газеті «Сарненські новини» та на офіційному веб-сайті Сарненської райдержадміністрації для отримання зауважень та пропозицій.

  Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та на виконання положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» в районі реалізовано комплекс заходів з організаційно - кадрового
та матеріально-технічного забезпечення центру надання адміністративних послуг.

На виконання вищеназваного Закону розпорядженням голови адміністрації створено центр з надання адміністративних послуг (ЦНАП), який розпочав свою роботу з січня 2015 року.

 Перелік адміністративних послуг, що надаються (порядок їх надання, електронні форми заяв, інформаційні та технологічні картки для одержання адміністративних послуг) розміщений на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації в розділі «Адміністративні послуги», який забезпечує відвідувачів повною, актуальною та достовірною інформацією щодо надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

Діяльність центру надання адміністративних послуг спрямована на усунення підґрунтя для корупційних проявів, скорочення часу та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру.

Станом на 01.07.2015 до Центру надійшло 2640 звернень від фізичних та юридичних осіб, із яких вже 2623 суб’єкта отримали послугу.

        Протягом першого півріччя поточного року Центром надано 659 консультацій фізичним та юридичним особам. Найактуальніші питання, з яких звертаються до Центру – це земельні питання, питання з містобудування та архітектури.

З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку їх підприємницької діяльності районний центр зайнятості організовує професійне навчання безробітних за професіями, що дозволяють відкрити власну справу. Протягом першого півріччя 2015 року професійним навчанням було охоплено 415 безробітних осіб.

Упродовж першого півріччя поточного року за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в районному центрі зайнятості пройшли навчання і отримали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності 48 осіб, що на   20 відс. більше, ніж за січень - червень 2014 року. Сума виплаченої допомоги становила 488,7 тис.грн.

Крім того, за січень – червень 2015 року проведено 17 профінформаційних та профконсультаційних семінарів та бізнес-тренінгів на теми : «Як започаткувати власну справу, або формула успіху підприємництва», «Як започаткувати власну справу у сфері флористики та світодизайну», « Як розпочати власний бізнес», « Від бізнес ідеї до започаткування власної справи» в яких взяло участь 210 осіб безробітних.

Станом на 01.07.2015 для здійснення підприємницької діяльності (для розміщення об’єктів комерційного використання, ведення рибного господарства, розміщення виробництв) в районі, шляхом проведення земельних аукціонів, продано 54 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 23,9514 га на суму 4,6 млн.грн.

Суб’єкти малого підприємництва постійно беруть участь у державних закупівлях, які проводяться головними розпорядниками бюджетних коштів району. В першому півріччі 2015 року  10 суб’єктів малого підприємництва стали переможцями конкурсних торгів з державних закупівель. Загальна сума  коштів за укладеними договорами становила -9,5 млн.грн., що на 17,0 відс.більше відповідного періоду минулого року.

Для здійснення підприємницької діяльності суб’єктам малого бізнесу району надано в оренду 589,56 м.кв.приміщень, які перебувають у спільній власності територіальних громад району.

           З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, недопущення випадків необґрунтованого, неправомірного тиску та втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва з боку контролюючих органів в райдержадміністрації створено та діє цілодобова інформаційна «гаряча лінія» за телефонами 3-57-77, 3-51-38.

      Для поліпшення рівня обслуговування платників податків і посилення контролю за дотриманням податкового законодавства з боку посадових осіб органів державної податкової служби в Сарненській ОДПІ Головного управління ДФС у Рівненській області діє сервіс під назвою «Пульс» - гаряча телефонна лінія Міністерства доходів і зборів України.

З метою популяризації інвестиційного потенціалу району, розширення ринків збуту продукції суб’єктів господарювання Сарненщини, активізації економічного співробітництва, в районі розроблений і щокварталу поновлюється інвестиційний паспорт Сарненського району , який подається в обласну державну адміністрацію для розміщення на спеціалізованому сайті «Інвестиційна карта Рівненської області» (www.investmap.rv.ua) .

Крім того, в районі створена  робоча група з питань залучення інвестицій в економіку Сарненського району, яка забезпечує постійне формування та оновлення бази даних вільних земельних ділянок і майна, розташованих на території місцевих рад. Інвестиційні пропозиції (анкети) по  наданих земельних  ділянках і об’єктах нерухомості розглядаються районною робочою групою і подаються обласній робочій групі з питань залучення інвестицій в економіку області для аналізу і подальшого розміщення на цифровій карті інвестиційної привабливості Рівненської області, яка на даний час створюється обласною державною адміністрацією.

 
 

Мета Програми

Метою Програми є комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем району.

Заходи Програми спрямовані на:

-      створення і підтримку сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва;

-  розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу шляхом надання суб’єктам малого і середнього підприємництва  необхідної організаційної,інформаційно-консультативної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки;

               -      сприяння  розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності

 

Основні напрями та завдання розвитку малого і середнього підприємництва на 2015 - 2017 роки

 

Основними напрямами та завданнями розвитку малого і середнього підприємництва на 2015 - 2017 роки є:

-                     забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

-                     оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

-                     координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необгрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

-                     забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально- методичної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

-                     залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

-                     забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадським об’єднанням підприємців.

 
Очікувані результати

Завдяки реалізації заходів Програми:

кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення в районі збільшиться на 4,3 відсотка, фізичних осіб - підприємців - на 1,0 відсоток;

надходження до всіх бюджетів від діяльності малого підприємництва в районі збільшаться на 5,0 відсотків.

 

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

Моніторинг виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади завдань і заходів з реалізації Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до компетенції забезпечують :

-         безумовне виконання заходів Програми у визначені терміни ;

-         інформування  відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації про хід виконання заходів Програми щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

  Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації узагальнену інформацію про хід реалізації заходів Програми подає  щокварталу до 10  числа місяця, що настає за звітним періодом департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Хід реалізації Програми періодично розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

Відповідно до плану роботи Сарненської районної ради хід виконання заходів Програми розглядається на сесіях  районної ради та засіданнях її постійних комісій.

 


 
 
Заходи
щодо реалізації Програми
 
 
 
 
 
 
Пріоритетні завдання
 
 
 
 
 
Зміст заходу
 
 
 
 
 
 
Термін виконання
 
 
Виконавці
 
 
 
 
 
 
Джерела фінансування
 
 
 
 
 

Кошти необхідні для фінансування заходів, тис грн.

 
2015
рік
 
2016
рік
 
2017
рік
 
2015
рік
 
2016
рік
 
2017
рік
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

І. Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 
1.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань дерегуляції економіки

1) Розроблення та оприлюднення у засобах масової інформації
та на веб-сторінці райдержадміністрації щорічних планів підготовки проектів регуляторних актів, ведення електронного реєстру регуляторних актів
на веб-сторінці райдержадміністрації

 
Постій но
Постій
но
Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністра-

ції, місцеві ради (за згодою), територіальні органи міністерств та відомств

 
 
 

Кошти виконавців

 
 
 
 
 
 

2)забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище, а також оприлюднення проектів регуляторних актів відповідно до встановленого порядку

 
 
 
 

Структурні підрозділи райдержадміністра-

ції, місцеві ради (за згодою), територіальні органи міністерств та відомств

 
 
 

Кошти виконавців

 
 
 
 
 
 
 
 
2.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Впровадження системи електронного документообігу в центрі надання адміністративних послуг

Постій но
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
Постійно
 
 
 
 
 
 

Сектор з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 
 

Обласний бюджет

 
 

Районний бюджет

 
 
 
 
-
 
 
20,0
 
 
20,0

Участь у семінарах, тренінгах, конференціях, навчаннях для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг

Протя
гом року
 
 
Протя
гом року
 
 
Протя
гом року
 
 

Сектор з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 
Районний
бюджет
 
 
1,0
 
2,0
 
2,0
 
3.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забезпечення видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності за принципом «єдиного вікна» через центр надання адміністративних послуг

 
 
Постій но
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
Постій
Но
 
 
 
 
 
 

Сектор з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 
 
 
 

Кошти виконавців

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури

4.

Підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема фермерських господарств

Сприяння створенню сільськогосподарської дорадчої служби та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

 
 
 
Постій но
Постій но
Постій
но

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, місцеві ради (за згодою)

Кошти виконавців

 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). Сприяння направленню на  навчання
та перепідготовку управлінських кадрів
для сфери підприємництва, які будуть проходити за участю вищих навчальних закладів, центрів підвищення кваліфікації, інших спеціалізованих установ

 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Управління та відділи райдержадміні-
страції

органи місцевого самоврядування (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 
 

Кошти суб’єктів

господарювання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Сприяння залученню підприємців району до участі у бізнес-тренінгах, які проводяться на обласному рівні із залученням викладачів із провідних бізнес-шкіл України

 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Структурні підрозділи райдержадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 
 

Кошти суб’єктів малого і середнього

підприємництва
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалення інформаційного та консультативного методичного забезпечення суб’єктів господарювання

 
 
 
 
 

1) Постійне  роз’яснення податкового законодавства та змін до нього, особливостей здійснення перевірок суб’єктів господарювання правоохоронними та контролюючими органами, а також розміщення  вказаних матеріалів в засобах масової інформації

 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області

 
 
 
 
 

Кошти виконавців

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Сприяння створенню  пункту (громадської приймальні) із надання інформаційно-консультативних послуг з питань законодавчо-нормативного регулювання підприємницької діяльності, започаткування та ведення власної справи, залучення інвестицій.

Проведення на базі зазначеного пункту (громадської приймальні) навчально-методичних семінарів для підприємців

 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,об’єднана галузева рада підприємців Сарненського району, громадська організація «Спілка підприємців Сарненщини», Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів  “InvestInRivne”
(за згодою

 
 
 
 
 
 
 
Кошти суб’єктів
господарювання
 
Кошти виконавців
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
.

Поширення в районі позитивного досвіду розвитку малого і середнього підприємництва

1)Проведення   нарад, засідань  за круглим столом з питань розвитку малого та середнього підприємництва

 
 
 
Постій
но
Постій
но
Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), причетні установи та організації (за згодою

Районний та місцеві бюджети

 
 
 

2) Сприяння суб’єктам малого і середнього підприємництва  в  прийнятті участі в зустрічах,  ділових поїздках та візитах  з метою налагодження міжнародних контактів та співробітництва, участь у спільних проектах і програмах з іноземними та міжнародними організаціями

Постій
но
Постій
но
Постій
но

Структурні підрозділи райдержадміністрації, місцеві ради (за згодою)

 

Кошти суб’єктів малого і середнього підприємництва

 
 
 
 
 
 

3) Організація проведення урочистостей з нагоди професійного свята
 «День підприємця»

Вере
сень 2015 року
 
 
 
 
 
 
Вере      сень 2016 року
 
 
 
 
 
 

Вересень 2017 року

 
 
 
 
 
 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, місцеві ради                        (за згодою),

Причетні установи та організації (за згодою)

 
 
 
Районний бюджет
 
 
 
Кошти виконавців
 
 
 
 
1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
 
 
 
 
 
 

4) Популяризація підприємницької діяльності у засобах масової інформації, зокрема, шляхом публікації інформації про передовий досвід суб’єктів господарювання району

 
Постій
но
Постій
но
Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  місцеві ради                       (за згодою), сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації

Кошти
виконавців
 
 
 
8.

Підвищення ефективності роботи координаційної ради
з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації

Обговорення проектів нормативно-правових актів вищих органів виконавчої влади щодо розвитку підприємництва.

Моніторинг  виконання заходів  програми розвитку малого та середнього підприємництва
в Сарненському районі на 2015-2017 роки

Пості
но
Постій
но
Постійно

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, громадська організація «Спілка підприємців Сарненщини»

Кошти виконавців
 
 
 
9.

Організація просвітницької роботи із залученням успішних підприємців та підприємств серед учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Проведення навчальних семінарів, конференцій, лекцій, зустрічей із залученням успішних підприємців та фахівців підприємств для учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Постій
но
Постій
но
Постій
но

Відділ освіти райдержадміністрації

 
Кошти виконавців
 
 
 

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва

10.

Забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва вільними земельними ділянками та приміщеннями, обладнанням, що не використовується

1) Постійне оновлення бази даних про наявність вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не використовуються, об’єктів незавершеного будівництва, незадіяного обладнання та забезпечення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до вказаної інформації

Постій
но
Постій
но
Постійно

Управління Держгеокадастру у Сарненському районі, виконавчі комітети місцевих рад (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 
 
 
 
 
 
 
Кошти виконавців
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Організація аукціонного продажу земельних ділянок та надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб’єктам малого та середнього підприємництва

Постій
но
Постій
но
Постійно

Управління Держгеокадастру у Сарненському районі, виконавчі комітети місцевих рад ( за згодою)

Кошти виконавців
 
 
 
11.

Забезпечення фінансової підтримки розвитку малого і середнього підприємництва органами виконавчої влади

1) Сприяння участі суб’єктів малого та середнього підприємництва району у торгах (тендерах), які проводяться розпорядниками бюджетних коштів

 
Постій
но
Постій
но
Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, розпорядники бюджетних коштів, виконавчі комітети місцевих рад                            ( за згодою)

Державний,     місцеві бюджети
 
 
 
 
 

2)Сприяння забезпеченню відшкодування за рахунок обласного та інших місцевих бюджетів плати за користування позиками (у тому числі фінансовим кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Постій
но
 
 
Постій
Но
 
 
Постійно
 
 
 
 
 
 
 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 
 
 
 
 
 
Обласний бюджет
 
Місцеві бюджети
 
 
 
12

Створення сприятливих умов для суб’єктів малого та середнього підприємництва району на ринку фінансових ресурсів

Сприяння доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до міжнародних та вітчизняних кредитних ліній, а також міжнародної технічної допомоги

Постій
но
 
Постій
но
 
Постійно
 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 
 
Кошти фондів і програм
 
 
 
13.

Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності

1) Залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю

Постій
но
Постій
но
Постійно

Районний центр зайнятості, виконавчі комітети місцевих рад ( за згодою)

Фонд загальнообо в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 
 
 
 
 

2) Компенсація роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове соціальне страхування за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місяці

Постій
но
Постій
но
Постійно

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообо в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 
 
 
14.

Активізація інвестиційної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва

1) Постійне оновлення
та поширення серед потенційних інвесторів інформації щодо інвестиційної привабливості району,
поновлення бази даних інвестиційних
та інноваційних проектів малих та середніх підприємств району

Постій
но
Постій
но
Постійно

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

 
 
 
 
Кошти виконавців
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Сприяння  залученню суб’єктів малого та середнього підприємництва району до участі
в районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних виставково-ярмаркових заходах, нарадах, бізнес-форумах
та конференціях

Постій
но
Постій
но
Постійно

Управління та відділи райдержадміністрації

 
 
 

Кошти суб’єктів малого і середнього підприємництва

 
 
 

Загальна вартість Програми за джерелами фінансування

 
 
 
 
 
 
 

Районний бюджет

2
24
24
 
 
 
 

                          Керівник апарату адміністрації                                       В.Стельмах 

Інформація про вільні земельні ділянки на території місцевих рад, які пропонуються для реалізації інвестиційних проектів

   

п/п
Місце розташування земельної
ділянки
Загальна площа,
га
Наявні
комунікації
Можливе призначення
земельної ділянки
Сарненська міська рада
1.

Земельна ділянка в межах населеного пункту

м.Сарни, вул.Я.Мудрого
 
0,4473

Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) -100 м

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

2.

Земельна ділянка в межах населеного пункту

м.Сарни, вул.Котляревського
 
 
0,0771
 

Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) -100 м

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3.

Земельна ділянка в межах населеного пункту 

м.Сарни, вул.Грушевського
 
 
0,2900
 

Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП)-100 м

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

4.

Земельна ділянка в межах населеного пункту

м.Сарни,вул.Суворова
0,4668

Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) -100 м

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Костянтинівська сільська рада
5.

Землі запасу сільськогосподарсь- кого призначення за межами населеного пункту

вул.Варшавська
 
0,460
ЛЕП-10 кВ
 
Для промислового виробництва
6.

Землі запасу сільськогосподарсько го призначення за межами населеного пункту

 
36,46
Наявні електромережі                  ПЛ 10 кВ.
Для промислового виробництва
7.

Землі запасу сільськогосподарсь кого призначення за межами населеного пункту

Урочище «Великий Радіж»
57,49

Відстань до діючої лінії електропередач - 0,5 км.

Відстань до діючої газорозподільної станції - 1,0 км

 Для вирощування енергетичної лози
Кричильська сільська рада
8.

Землі запасу сільськогосподарсь- кого призначення за межами населеного пункту

 
 
22,0
Відстань до діючого газопроводу – 3,0 км.
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП)-100 м
Для промислового
виробництва
9.
Земельна ділянка в межах населеного пункту с.Кричильськ
 
11,85
Відстань до діючого газопроводу - 3,0 км.
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) - 20 м
Для промислового
виробництва
Ремчицька сільська рада
10

Землі запасу сільськогосподарсь- кого призначення за межами населеного пункту

29,6723
Відстань до діючого газопроводу –10,0 км.
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП )-0,3 км

Для вирощування сільськогосподарсь- ких культур

Велико-Вербчанська сільська рада
11

Землі запасу сільськогосподарсь- кого призначення за межами населеного пункту

 
1,0

Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) - 0,05 км Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС)- 0,6 км

Для промислового
виробництва
 
 

Довідково: Анкети вищеназваних вільних земельних ділянок розміщені в інвестиційному паспорті району, який знаходиться на сайті райдержадміністрації в розділі «Інвестиційно-інноваційна діяльність».

 

Інформація про майно об’єктів державної форми власності станом на 01.10.2018 яке тимчасово не використовується та пропонується для надання в оренду

  

№ п/п
Назва
Юридична адреса
Контак-тний телефон
Назва об’єкта

Пропозиції щодо використання

Характеристика
Площа, кв.м
1.

Сарненське управління водного господарства

34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Лабораторний корпус

Для розміщення соціально-побутових об`єктів.

Перший поверх двохповерхової будівлі, наявність опалення, електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

104,6
2.

Сарненське управління водного господарства

34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Адміністративний будинок 2-х поверховий

Для розміщення соціально-побутових об`єктів, офісних приміщень.

Двохповерхова неопалювальна будівля, з електропостачанням Потребує капітального ремонту.

115
3.

Сарненське управління водного господарства

34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Приміщення котельні

Для розміщення соціально-побутових об`єктів, складування матеріалів.

Одноповерхова, неопалювальна будівля, без електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

296,3
4.

Сарненське управління водного господарства

34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Матеріальний склад
Складування матеріалів.

Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує капітального ремонту.

282,4
5.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Будівля ферми (корівник з телятником)

Організація цехів переробки,складські приміщення та інш.

1965 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.

2500
6.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Плодоовочесховище

Для зберігання овочів, фруктів.

1970 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.

650
7.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Кімнати в 4-х поверховій будівлі наукового корпусу

Під офісні приміщення ( відсутність окремих входів, опалення).

1973 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.

300
8.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Кімната в будівлі їдальні

Під офісні приміщення, магазин, кафе.

1973 рік введення в експлуатацію. В задовільному стані.

86,5

Інформація про майно об’єктів державної форми власності станом на 02.01.2018 яке тимчасово не використовується та пропонується для надання в оренду

 

№ п/п
Назва
Юридична адреса
Контак-тний телефон
Назва об’єкта
Пропозиції щодо використання
Характеристика
Площа, кв.м
1.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Лабораторний корпус
Для розміщення соціально-побутових об`єктів.

Перший поверх двохповерхової будівлі, наявність опалення, електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

104,6
2.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Адміністративний будинок 2-х поверховий

Для розміщення соціально-побутових об`єктів, офісних приміщень.

Двохповерхова неопалювальна будівля, з електропостачанням Потребує капітального ремонту.

115
3.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61
(03655)    2-22-40
Приміщення котельні

Для розміщення соціально-побутових об`єктів, складування матеріалів.

Одноповерхова, неопалювальна будівля, без електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

296,3
4.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Павільйон  протирадіаційного укриття

Складування матеріалів.

Підвальне приміщення, без електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

191,6
5.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61
(03655)    2-22-40
Матеріальний склад
Складування матеріалів.

Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує капітального ремонту.

282,4
6.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32
(03655)    2-30-97
Будівля ферми (корівник з телятником)

Організація цехів переробки,складські приміщення та інш.

1965 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.
2500
7.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Плодоовочесховище
Для зберігання овочів, фруктів.
1970 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.
650
8.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Кімнати в 4-х поверховій будівлі наукового корпусу

Під офісні приміщення ( відсутність окремих входів, опалення).

1973 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.
300
9.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Кімната в будівлі їдальні
Під офісні приміщення, магазин, кафе.

1973 рік введення в експлуатацію. В задовільному стані.

86,5

Інформація про майно об’єктів державної форми власності станом на 02.07.2018 яке тимчасово не використовується та пропонується для надання в оренду

  

№ п/п
Назва
Юридична адреса
Контак-тний телефон
Назва об’єкта
Пропозиції щодо використання
Характеристика
Площа, кв.м
1.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Лабораторний корпус
Для розміщення соціально-побутових об`єктів.

Перший поверх двохповерхової будівлі, наявність опалення, електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

104,6
2.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Адміністративний будинок 2-х поверховий

Для розміщення соціально-побутових об`єктів, офісних приміщень.

Двохповерхова неопалювальна будівля, з електропостачанням Потребує капітального ремонту.

115
3.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61
(03655)    2-22-40
Приміщення котельні

Для розміщення соціально-побутових об`єктів, складування матеріалів.

Одноповерхова, неопалювальна будівля, без електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

296,3
4.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Павільйон протирадіаційного укриття
Складування матеріалів.

Підвальне приміщення, без електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

191,6
5.
Сарненське управління водного господарства
34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61
(03655)    2-22-40
Матеріальний склад
Складування матеріалів.

Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує капітального ремонту.

282,4
6.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32
(03655)    2-30-97
Будівля ферми (корівник з телятником)

Організація цехів переробки,складські приміщення та інш.

1965 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.
2500
7.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Плодоовочесховище
Для зберігання овочів, фруктів.
1970 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.
650
8.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Кімнати в 4-х поверховій будівлі наукового корпусу

Під офісні приміщення ( відсутність окремих входів, опалення).

1973 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.
300
9.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Кімната в будівлі їдальні
Під офісні приміщення, магазин, кафе.

1973 рік введення в експлуатацію. В задовільному стані.

86,5

Інформація про майно об’єктів державної форми власності станом на 03.04.2018 яке тимчасово не використовується та пропонується для надання в оренду

  

№ п/п
Назва
Юридична адреса
Контак-тний телефон
Назва об’єкта

Пропозиції щодо використання

Характеристика
Площа, кв.м
1.

Сарненське управління водного господарства

34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Лабораторний корпус

Для розміщення соціально-побутових об`єктів.

Перший поверх двохповерхової будівлі, наявність опалення, електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

104,6
2.

Сарненське управління водного господарства

34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Адміністративний будинок 2-х поверховий

Для розміщення соціально-побутових об`єктів, офісних приміщень.

Двохповерхова неопалювальна будівля, з електропостачанням Потребує капітального ремонту.

115
3.

Сарненське управління водного господарства

34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Приміщення котельні

Для розміщення соціально-побутових об`єктів, складування матеріалів.

Одноповерхова, неопалювальна будівля, без електропостачання, водовідведення. Потребує капітального ремонту.

296,3
4.

Сарненське управління водного господарства

34500 Рівненська область, м.Сарни, вул.Вишнева, 61

(03655)    2-22-40

Матеріальний склад
Складування матеріалів.

Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує капітального ремонту.

282,4
5.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Будівля ферми (корівник з телятником)

Організація цехів переробки,складські приміщення та інш.

1965 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.

2500
6.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Плодоовочесховище

Для зберігання овочів, фруктів.

1970 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.

650
7.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Кімнати в 4-х поверховій будівлі наукового корпусу

Під офісні приміщення ( відсутність окремих входів, опалення).

1973 рік введення в експлуатацію. Потребує ремонту.

300
8.

Сарненська дослідна станція інституту водних проблем і меліорації

34501 Рівненська область м.Сарни Дослідна станція,32

(03655)    2-30-97

Кімната в будівлі їдальні

Під офісні приміщення, магазин, кафе.

1973 рік введення в експлуатацію. В задовільному стані.

86,5

Інформація про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад Сарненського району станом на 03.04.2018, що не використовуються і можуть бути передані в оренду або відчужені

  

№ з/п

Орендодавець (балансоутримувач)

Найменування нерухомого майна, площа, м2

Адреса

Контактний телефон

1.       

Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

Майновий комплекс «Дубки»

(6299,6 м²)

урочище Розвилка, вул.Лісова, 5, с.Чудель

3-35-41
2-22-26
3-23-97

2.       

Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

Будівлі гаражів
 (чотири бокси)
(155 м²).

урочище Розвилка, вул.Лісова, 5, с.Чудель

3-35-41
2-22-26
3-23-97

3.       

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Автогаражі
(132 м²)
вул.Г.Сковороди, 5-а, м.Сарни
3-40-52
2-11-73

4.       

Комунальний заклад «Степанська районна лікарня»

Частина вільного житлового будинку

(35,5 м²)

смт.Степань, вул.Дорошенка, 100

4-12-08
4-12-10

5.       

Сарненська районна державна адміністрація

Автогаражі №3

(22,78 м²)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

6.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(22,37 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

7.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(22,01 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

8.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(29,2 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

Інформація про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад району станом на 01.10.2018, що не використовуються і можуть бути передані в оренду або відчужені

  

№ з/п

Орендодавець (балансоутримувач)

Найменування нерухомого майна, площа, м2

Адреса
Контактний телефон
1.       

Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

Майновий комплекс «Дубки»

(6299,6 м²)

урочище Розвилка, вул.Лісова, 5, с.Чудель

3-35-41
2-22-26
2.       

Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

Будівлі гаражів
 (чотири бокси)
(155 м²).

урочище Розвилка, вул.Лісова, 5, с.Чудель

3-35-41
2-22-26
3.       

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Автогаражі        (132 м²)

вул.Г.Сковороди, 5-а, м.Сарни

3-40-52
2-11-73
4.       

Комунальний заклад «Степанська районна лікарня»

Частина вільного житлового будинку                (35,5 м²)

смт.Степань, вул.Дорошенка, 100

4-12-08
4-12-10
5.       

Сарненська районна державна адміністрація

Автогаражі №3
(22,78 м²)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41
6.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі
(22,37 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41
7.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі
(22,01 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41
8.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі
(29,2 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

Інформація про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад району станом на 03.01.2018, що не використовуються і можуть бути передані в оренду або відчужені

  

№ з/п
Орендодавець (балансоутримувач)
Найменування нерухомого майна, площа, м2
Адреса
Контактний телефон

1.       

Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

Майновий комплекс «Дубки»

(6299,6 м²)

урочище Розвилка, вул.Лісова, 5, с.Чудель

3-35-41
2-22-26

2.       

Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

Будівлі гаражів
 (чотири бокси)
(155 м²).

урочище Розвилка, вул.Лісова, 5, с.Чудель

3-35-41
2-22-26

3.       

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Автогаражі        (132 м²)
вул.Г.Сковороди, 5-а, м.Сарни
3-40-52
2-11-73

4.       

Комунальний заклад «Степанська районна лікарня»

Частина вільного житлового будинку                (35,5 м²)

смт.Степань, вул.Дорошенка, 100

4-12-08
4-12-10

5.       

Сарненська районна державна адміністрація

Автогаражі №1

(21,66 м²)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

6.       

Сарненська районна державна адміністрація

Автогаражі №3

(22,78 м²)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

7.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(22,37 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

8.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(22,01 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

9.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(29,2 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

Інформація про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад району станом на 03.07.2018, що не використовуються і можуть бути передані в оренду або відчужені

  

№ з/п

Орендодавець (балансоутримувач)

Найменування нерухомого майна, площа, м2

Адреса

Контактний телефон

1.       

Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

Майновий комплекс «Дубки»

(6299,6 м²)

урочище Розвилка, вул.Лісова, 5, с.Чудель

3-35-41
2-22-26

2.       

Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

Будівлі гаражів
 (чотири бокси)
(155 м²).

урочище Розвилка, вул.Лісова, 5, с.Чудель

3-35-41
2-22-26

3.       

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Автогаражі        (132 м²)
вул.Г.Сковороди, 5-а, м.Сарни
3-40-52
2-11-73

4.       

Комунальний заклад «Степанська районна лікарня»

Частина вільного житлового будинку                (35,5 м²)

смт.Степань, вул.Дорошенка, 100

4-12-08
4-12-10

5.       

Сарненська районна державна адміністрація

Автогаражі №3

(22,78 м²)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

6.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(22,37 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

7.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(22,01 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

8.       

Сарненська районна державна адміністрація

Авто гаражі

(29,2 м2)

вул.Я.Мудрого, 5, м.Сарни

3-51-41

До уваги суб’єктів малого і середнього підприємництва - 15.03.2018

    Відділом економічного розвитку і торгівлі Сарненської райдержадміністрації розроблено проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Сарненському районі на 2018-2020 роки.

        З текстом проекту Програми можна ознайомитись за посиланням : Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Сарненському районі на 2018-2020 роки.
           Пропозиції до Програми можна надсилати на електронну адресу відділу економічного розвитку і торгівлі Сарненської райдержадміністрації: [email protected][email protected]/net.
           Пропозиції до проекту Програми приймаються до 15 квітня 2018 року.
           Додаткова інформація за телефоном: 3-46-48, 3-35-60.

Торгівля і побут

Iнформація за І півріччя 2018 року

  Торгівля

 

Всього на споживчому ринку Сарненського району станом на                02 липня 2018 року функціонує 694 підприємств роздрібної торгівлі та             101 заклад ресторанного господарства з них:

-         114 закладів торгівлі продовольчої групи товарів (торгова площа -    6392,24 м2) в тому числі 13 закладів змінили свою спеціалізацію на заклади ресторанного господарства та непродовольчі заклади;

-         165 закладів непродовольчої групи товарів (торгова площа – 16301,00м2) в тому числі 15 закладів змінили свою спеціалізацію на спеціалізовані магазини та продовольчі заклади торгівлі;

-         112 спеціалізованих магазинів непродовольчої групи товарів (торгова площа – 15471,63м2);

-         250 закладів змішаної торгівлі (торгова площа – 19140,29м2);

-         53 кіоски (торгова площа – 646,38м2);

-         101 заклад ресторанного господарства (торгова площа – 11884,20м2, кількість посадочних місць - 4996) в тому числі 8 закладів змінили свою спеціалізацію на заклади торгівлі продовольчої групи товарів.

Також на території Сарненського району діють 5 ринків на 1488 торгових місць з продажу продовольчих та непродовольчих груп товарів.

За січень-червень 2018 року інфраструктура споживчого ринку зросла на 23 підприємства торгівлі, з них:

-         13 підприємств торгівлі в м.Сарни («Євросекондхенд», «Подіум», «Сова», «База звуку», «Магазин домашнє м'ясо», «Цетринка», «Спорт товари», «Насіння», «Червоний маркет», «Бедрий», «Рута», «Buon Appetito», «Піано-Кофе»);

-         6 підприємств торгівлі у Вирівській сільській раді (по 3 магазини в с.Федорівка та с.Вири);

-         3 підприємства торгівлі в Чудельській сільській раді;

-         1 заклад торгівлі змішаної групи товарів у Тутовицькій сільській раді.

За звітний період на території району відкрито 3 підприємства ресторанного господарства (з них спеціалізована закусочна (пекарня) «Дві печі» в м.Сарни; Кав`ярня «LE MAR» в с.Вири та буфет «Мрія» в с.Чудель).

 

За січень-березень 2018 року (останні статистичні дані) загальний обсяг роздрібного товарообороту склав 142,5 млн.грн.

 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-квітень 2018 року (останні статистичні дані) склав 10,5 млн. дол. США, при цьому експорт товарів становить – 8,8 млн. дол. США, імпорт – 1,7 млн. дол. Порівняно з січнем-квітнем 2017 року експорт та імпорт збільшилися відповідно в 2,1 раза та 2,6 раза. Позитивне сальдо становило 7,1 млн. дол. США.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Білорусі, Російської Федерації, Румунії.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Велику Британію та Білорусь.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них.

 

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 01 квітня 2018 року становив   15,0 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав                142,8 дол. США.

 
ПОБУТ
 

На сьогоднішній день на території району функціонує 152 об’єкти побутового обслуговування населення (в це число не входять заклади медичного спрямування), з них 37 об’єктів функціонує у сільській місцевості. Кількість зайнятих у сфері побутового обслуговування становить 477 осіб.

Протягом січня-червня 2018 року на території району відкрито п`ять закладів побутового обслуговування населення, з них: 4 заклади в м.Сарни - готельний комплекс «Парк-готель Варшавський», автостоянка, перукарня «Краса», перукарня «Венера»; та 1 заклад в с. Немовичі – розважально-оздоровчий комплекс «НЕМО».

Найбільш розгалуженою сфера побутового обслуговування населення є в м.Сарни – це 115 об`єктів, що становить 75,7% від загальної кількості побуту, що діє на території району. На території Степанської селищної ради функціонує 10 об`єктів побуту (6,6%), Немовицької об`єднаної громади – 7 обєктів (4,6%), Клесівської ОТГ – 6 об`єктів (4,0%), на території В.Вербчанської та Тутовицької сільської ради по три заклади побуту (по 1,9%), Ремчицької та Вирівської сілких радах по два об`єкта (по 1,3%), та по одному закладу побуту налічується на території Стрільської, Любиковицької, Селищенської та Костянтинівської сільських рад. Наразі відсутні заклади побуту в шести місцевих радах – Кам`яне-Случанська, Коростська, Кузьмівська, Люхчанська, Кричильська та Чудельська сільські ради.

Впродовж всього часу відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводиться робота з головами місцевих рад по формуванню банку даних об`єктів господарювання сфери побутового обслуговування населення першої необхідності, в тих населених пунктах де відсутні заклади побутового обслуговування населення, розглядаються можливості їх запровадження, зокрема через сприяння районного центру зайнятості шляхом навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації.

 

Інформація за І кв. 2018 року

  На сьогоднішній день на території району функціонує 148 об’єктів побутового обслуговування населення (в це число не входять заклади медичного спрямування), з них 36 об’єктів функціонує у сільській місцевості. Кількість зайнятих у сфері побутового обслуговування становить 467 осіб.

Протягом січня-березня 2018 року на території району відкрито один заклад побутового обслуговування населення готельний комплекс «Парк-готель Варшавський» в м.Сарни.

Найбільш розгалуженою сфера побутового обслуговування населення є в м.Сарни – це 112 об`єктів, що становить 75,7% від загальної кількості побуту, що діє на території району. На території Степанської селищної ради функціонує 10 об`єктів побуту (6,8%), Клесівської та Немовицької об`єднаної громади – по 6 об`єктів (по 4,8%), на території В.Вербчанської та Тутовицької сільської ради по три заклади побуту (по 2,0%), Ремчицької та Вирівської сілких радах по два об`єкта (по 1,4%), та по одному закладу побуту налічується на території Стрільської, Любиковицької, Селищенської та Костянтинівської сільських рад. Наразі відсутні заклади побуту в шести місцевих радах – Кам`яне-Случанська, Коростська, Кузьмівська, Люхчанська, Кричильська та Чудельська сільські ради.

Впродовж всього часу відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводиться робота з головами місцевих рад по формуванню банку даних об`єктів господарювання сфери побутового обслуговування населення першої необхідності, в тих населених пунктах де відсутні заклади побутового обслуговування населення, розглядаються можливості їх запровадження, зокрема через сприяння районного центру зайнятості шляхом навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації.

 
ТОРГІВЛЯ
 

Всього на споживчому ринку Сарненського району станом на                01 квітня 2018 року функціонує 677 підприємств роздрібної торгівлі та 98 закладів ресторанного господарства з них:

-         114 закладів торгівлі продовольчої групи товарів (торгова площа – 6289,54 м2);

-         170 заклади непродовольчої групи товарів (торгова площа –       17286,86 м2);

-         242 заклади змішаної торгівлі (торгова площа – 18194,17 м2);

-         98 спеціалізованих магазинів (торгова площа – 14193,37 м2);

-         98 закладів ресторанного господарства (торгова площа – 11542,24 м2, кількість посадочних місць – 5246);

-         53 кіоски (торгова площа – 608,38 м2).

Також на території Сарненського району діють 5 ринків на 1488 торгових місць з продажу продовольчих та непродовольчих груп товарів.

За січень-березень 2018 року інфраструктура споживчого ринку зросла на 6 підприємств торгівлі – торгівельною площею 509,55 м.кв. в м.Сарни (з них 4 – закладів непродовольчої групи товарів: магазин «Євросекондхенд», магазин «Подіум», магазин «Сова», торговий павільйон «База звуку»; в тому числі 2 – заклади продовольчої групи товарів: торговий павільйон «Магазин домашнє м'ясо», торговий павільйон «Цетринка»).

 
 

За січень-грудень 2017 року (останні статистичні дані) загальний обсяг роздрібного товарообороту склав 506,4 млн.грн.

 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-грудень 2017 року (останні статистичні дані) склав 22,9 млн. дол. США, при цьому експорт товарів становить – 19,5 млн. дол. США, імпорт – 3,4 млн. дол. Порівняно з січнем-груднем 2016 року експорт та імпорт збільшилися відповідно на          17,9 відс. і в 1,6 раза. Позитивне сальдо становило 16,1 млн. дол. США.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Білорусі, Російської Федерації, Румунії, Німеччини, Польщі.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Білорусь, Німеччину,Швецію, Китай.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

 

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017р. становив   14,5 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 137,8 дол.

 

Інформація за 2017 рік

ПОБУТ

На сьогоднішній день на території району функціонує 147 об’єктів побутового обслуговування населення (в це число не входять заклади медичного спрямування), з них 36 об’єктів функціонує у сільській місцевості. Кількість зайнятих у сфері побутового обслуговування становить 467 осіб.

Протягом січня-грудень 2017 року на території району відкрито чотирнадцять закладів побутового обслуговування населення (з них майстерня по ремонту техніки «В ремонті», авто мийка, оздоровчо-відпочинковий центр «S-Club», торгово-спортивний оздоровчий комплекс «Дельфін», станція технічного обслуговування «Сарни Трак Сервіс», манікюрний кабінет «Естель», кабінет надання косметичних послуг «For you» та пункт шино-монтажу в м.Сарни, по одній станції технічного обслуговування «СТО» в с.Селище та с.Немовичі, перукарня в с.Зносичі та швейна майстерня «Елегант» в с.Тутовичі, а також по одному офісу з перевезення вантажів «Нова пошта» в с.Вири і смт.Клесів).

Найбільш розгалуженою сфера побутового обслуговування населення є в м.Сарни – це 111 об`єктів, що становить 75,5% від загальної кількості побуту, що діє на території району. На території Степанської селищної ради функціонує 10 об`єктів побуту (6,8%), Клесівської та Немовицької об`єднаної громади – по 6 об`єктів (по 4,8%), на території В.Вербчанської та Тутовицької сільської ради по три заклади побуту (по 2,0%), Ремчицької та Вирівської сілких радах по два об`єкта (по 1,4%), та по одному закладу побуту налічується на території Стрільської, Любиковицької, Селищенської та Костянтинівської сільських рад. Наразі відсутні заклади побуту в шести місцевих радах – Кам`яне-Случанська, Коростська, Кузьмівська, Люхчанська, Кричильська та Чудельська сільські ради.

Впродовж всього часу відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводиться робота з головами місцевих рад по формуванню банку даних об`єктів господарювання сфери побутового обслуговування населення першої необхідності, в тих населених пунктах де відсутні заклади побутового обслуговування населення, розглядаються можливості їх запровадження, зокрема через сприяння районного центру зайнятості шляхом навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації.

 
 
ТОРГІВЛЯ

Всього на споживчому ринку Сарненського району станом на 01 січня 2018 року функціонує 769 підприємств роздрібної торгівлі з них:

-         112 закладів торгівлі продовольчої групи товарів (торгова площа – 6224,06 м2);

-         166 заклади непродовольчої групи товарів (торгова площа – 16842,79 м2);

-         242 заклади змішаної торгівлі (торгова площа – 18194,17 м2);

-         98 спеціалізованих магазинів (торгова площа – 14193,37 м2);

-         98 закладів ресторанного господарства (торгова площа – 11542,24 м2, кількість посадочних місць – 5246);

-         53 кіоски (торгова площа – 608,38 м2).

Також на території Сарненського району діють 5 ринків на 1488 торгових місць з продажу продовольчих та непродовольчих груп товарів.

За січень-грудень 2017 року інфраструктура споживчого ринку зросла на 48 підприємств торгівлі – торгівельною площею 7193,7 м.кв., з них:

-         м.Сарни – 24 заклади торгівлі (в тому числі 8 – закладів продовольчої групи товарів, 12 – закладів непродовольчої групи товарів, 2 – заклади спеціалізованої групи товарів та 2 – ларьки);

-         в сільській місцевості – 24 заклади торгівлі (в тому числі по 3 – заклади торгівлі спеціалізованої та непродовольчої групи товарів, 17 – закладів змішаної торгівлі та 1 – заклад продовольчої групи товарі).

За звітний період на території району відкрито 8 підприємств ресторанного господарства на 316 посадкових місць ( з них Піцерія «IL Passo», кафе «Дульсінея» та ПАБ «Шахта» в м.Сарни; кафе «Портавто» та кафе «СТО» в с.Немовичі; кафетерій в с.Ясногірка; кафе «Каландайка» в с.Вири та ПАБ «Гранната» в с.Люхча).

 

За січень-вересень 2017 року (останні статистичні дані) загальний обсяг роздрібного товарообороту склав 357,1 млн.грн.

 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-жовтень 2017 року (останні статистичні дані) склав 17,2 млн. дол. США, при цьому експорт товарів становить – 14,9 млн. дол. США, імпорт – 2,3 млн. дол. Порівняно з січнем-жовтнем 2016 року експорт та імпорт збільшилися відповідно на 8,8 відс. і 44,6 відс.. Позитивне сальдо становило 12,6 млн. дол. США.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Білорусі, Російської Федерації, Румунії, Німеччини.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Білорусь, Німеччину, Китай, Словенію.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

 
 

Інформація за І кв.2017

   

ПОБУТ
 

Побутова мережа району поступово розширюється, збільшується асортимент послуг.

Даний ринок користується великим попитом серед населення. Широкого розповсюдження в районі набувають перукарські та косметичні послуги, дизайнерські, послуги масажу, ломбардів, приватних лазень, прокату, хімічного чищення одягу, послуги няні і догляду за дітьми та людьми похилого віку, ритуальні, тощо.

Протягом першого кварталу на території району відкрито три заклади побутового обслуговування. Зокрема, на території міської ради відрито заклад по наданню послуг з миття автотранспортних засобів , В.Вербчанської сільської ради послуги по технічному обслуговуванню та ремонту автотранспортних засобів, лісопильному та стругальному виробництву, Тутовицької - швейна майстерня «Елегант» по пошиттю та ремонту одягу. В даних закладах створено дев’ять робочих місць.

  Станом на 01.04.2017 на території району функціонує 137 об’єктів побутового обслуговування населення, з них 31 заклад діє в сільській місцевості. Кількість зайнятих у сфері побутового обслуговування становить 434 особи.

Із загального переліку побутових послуг по району найбільшу частку займають перукарські та косметичні послуги 43 одиниці (31,4 відс.), технічне обслуговування автомобілів - 20 од.(14,6 відс.), ремонт побутової техніки - 9 од.(6,6 відс.), ремонт і пошиття взуття – 8 од.(5,8 відс.) та інші.

Сфера побутового обслуговування населення найбільш розгалуженою є в м.Сарни, де кількість закладів сфери послуг налічує 101 об’єкт, що становить 74,7 відс, від загальної кількості підприємств побуту, що діють на території району. На території Степанської селищної ради функціонує 10 об’єктів побуту (13,6 відс.), Клесівської об’єднаної громади – 4 (2,9 відс.). На території Тутовицької сільської ради – три заклади, В.Вербчанської і Тинненської сільських радах по два об’єкта, по одному об’єкту побуту- на території Вирівської, Стрільської, Костянтинівської, Зносицької, Немовицької, Любиковицької та Ремчицької місцевих рад. Відсутні заклади побутового обслуговування на території семи сільських рад-  Коростської, К-Случанської, Кричильської, Кузьмівської, Люхчанської, Селищанської, Чудельської місцевих радах. 

На сьогоднішній день можливостей відкриття закладів побутового обслуговування населення більш чим достатньо, зокрема, через сприяння районного центру зайнятості шляхом навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації.      

ТОРГІВЛЯ
 

            В районі створена потужна торгова мережа, яка станом на 01.04.2017 року нараховує 788 підприємств різних форм власності, з яких – 589 -  магазинів з торгівельною площею 50,2 тис.кв.м,  53 об’єкти гуртової торгівлі, 105 - закладів ресторанного господарства  на 4498 посадочних місця та 41 кіоск площею 382 м.кв.

         Крім того,  на території району функціонує 5 ринків з продажу продовольчих та непродовольчих груп товарів .

З початку поточного року споживчий ринок району поповнився 11- ма закладами роздрібної торгівлі, в тому числі в м.Сарни відкрито п’ять закладів, із них два торгівельних павільйони по реалізації продовольчих і непродовольчих груп товарів, магазин – кафетерій «Люкс» і два магазини з реалізації непродовольчих груп товарів.

В сільській місцевості відкрито по два заклади роздрібної торгівлі на території Зносицької і Тутовицької сільських радах та  по одному  закладу на території  Степанської і Немовицької місцевих радах. Загальна площа відкритих закладів складає 869,1 м.кв.

           Протягом першого кварталу  в районі відкрито два заклади ресторанного господарства  - в м.Сарни піцерію по вул.Вишневій,58 А на 74 посадочних місця і на території Немовицької сільської ради - кафе «Портавто» на 24 посадочних місця.

           Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в районі по останніх статистичних даних за   січень-вересень 2016 року становив 413,6 млн. грн. і у порівняльних цінах склав 82,8 обсягу січня-вересня 2015 року.                       У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на суму  331,3 грн.

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за 2016 рік (останні статистичні дані) склав 18,1 млн. дол. СШАпри цьому, обсяг експорту – 16,4млн. дол. США, імпорту –  1,37 млн. дол. США.

Зовнішньоторговельні операції товарами район здійснював з партнерами 31 країни світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Білорусії, Німеччини, Польщі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, мінеральні продукти.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, Китай, Білорусь, Польщу.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне і становить 14,7 млн.дол.США.

 

Інформація за 2016 рік

Стратегія розвитку сфери торгівлі у 2016 році полягала,  в першу чергу,  в розширенні  мережі споживчого ринку.

 З початку року інфраструктура споживчого ринку зросла на 36 об’єктів, з них: 27 магазинів по реалізації промислової та продовольчої груп товарів, п’ять  торгівельних  павільйони по реалізації непродовольчих груп товарів, два  торгівельни  павільйони по реалізації продовольчих груп товарів та 2 об’єкти  гуртово-роздрібної торгівлі.

Всього на споживчому ринку району функціонує 767 підприємств роздрібної торгівлі, 53 об’єкти гуртової торгівлі, 5 ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

           В районі функціонує  104 заклади ресторанного господарства на 4400 посадочних місць.  Протягом 2016 року відкрилось  2 заклади ресторанного господарства – кафе-бістро «Обжора» в м.Сарни по вул. Лисенка, 2 та кафе «Рев’єра» в смт.Клесів.

 За останніми статистичними даними, оборот роздрібноїторгівлі за січень - вересень 2016 року склав 413,6 млн.грн.

Станом на 01.01. 2017 року на території району функціонує 136 об’єкта побутового обслуговування населення (в число не входять заклади медичного спрямування), з них 29 об’єктів функціонує у сільській місцевості. В рамках реалізації заходів щодо поліпшення стану забезпеченості населення району закладами сфери побутового обслуговування на 2013-2017 роки, затвердженою розпорядженням голови Сарненської райдержадміністрації від 28.01.2013 року № 27 протягом   2016  року на території Сарненської міської ради відкрито 6 закладів побутового обслуговування, це мотель по вул. Варшавська, 4Д, майстерня перукарських послуг «Крихітка» по вул. Варшавська, 2 Є, пункт техобслуговування «Дельта Авто» по вул. Белгородська 31/1, фото-копіцентр «Акула» по вул. Широка 16, салон-перукарня «Едем» по вул. Я. Мудрого, 5., станція технічного обслуговування автомобілів «VTV» по вул. Ковельській 116.

        Крім того, два заклади побутового обслуговування відкрито в сільській місцевості. Зокрема,  на території Тинненської сільської ради відкрито салон краси «Лелека» по наданню перукарських послуг та на території В.Вербчанської сільської ради відкрито майстерню по технічному обслуговуванню та ремонту автотранспортних засобів. 

Інформація за I півріччя 2017

  ПОБУТ

Станом на 01.07.2017 на території району функціонує 137 об’єктів побутового обслуговування населення (в це число не входять заклади медичного спрямування), з них 31 об’єкт функціонує у сільській місцевості. Кількість зайнятих у сфері побутового обслуговування становить 445 осіб.

      Протягом звітного періоду на території району відкрито два заклади побутового обслуговування населення - автомийка в м.Сарни та швейна майстерня «Елегант» на території Тутовицької сільської ради.

Найбільш розгалуженою сфера побутового обслуговування населення є в м.Сарни – це 106 об`єктів, що становить 77,4% від загальної кількості побуту, що діє на території району. На території Степанської селищної ради функціонує 10 об`єктів побуту (8%), Клесівської об`єднаної громади – 5 об`єктів (3,6%), на території В.Вербчанської та Тутовицької сільської ради по три заклади побуту (по 2,2%), Ремчицької і Тинненської сільських радах по два об`єкта, та по одному закладу побуту налічується на території Стрільської, Вирівської, Немовицької, Зносицької, Любиковицької та Костянтинівської сільських рад. Наразі відсутні заклади побуту в семи місцевих радах – Кам`яне-Случанська, Коростська, Кузьмівська, Люхчанська, Кричильська, Селищенська та Чудельська сільські ради.

Впродовж першого півріччя 2017 року відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводилася  робота з головами місцевих рад по формуванню банку даних об`єктів господарювання сфери побутового обслуговування населення першої необхідності, в тих населених пунктах де відсутні заклади побутового обслуговування населення, розглядалися можливості їх запровадження, зокрема через сприяння районного центру зайнятості шляхом навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації.

 
ТОРГІВЛЯ

Всього на споживчому ринку Сарненського району станом на липень 2017 року функціонує 752 об`єкти торгової мережі з них 547 магазинів різної форми власності, 52 кіоски, 53 об’єкти гуртової торгівлі, 5 ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, та 95 закладів ресторанного господарства загальною площею 11435,6 м.кв. на 4782 посадочних місць.

          За січень-червень поточного року споживчий ринок району поповнився 27- ма закладами роздрібної торгівлі, в тому числі в м.Сарни відкрито вісім закладів, із них три торгівельних павільйони по реалізації продовольчих і непродовольчих груп товарів, один магазин «Свіже м'ясо» по реалізації продовольчої групи товарів, магазин – кафетерій «Люкс» і три магазини з реалізації непродовольчих груп товарів.

 В сільській місцевості відкрито 19 закладів роздрібної торгівлі, а саме :на території Стрільської сільської ради - сім торгових павільйони по реалізації змішаної груп товарів, Вирівської сільської ради - 3, по два заклади на території Тутовицької, Зносицької сільських рад, по одному закладу на території Степанської селищної ради, Чудельської, Немовицької, Ремчицької та Селещанської сільських радах.

 Протягом першого півріччя  в районі відкрито три заклади ресторанного господарства  - в м.Сарни піцерію по вул.Вишневій, 58 А на 74 посадочних місця, на території Немовицької сільської ради - кафе «Портавто» на 24 посадочних місця і кафе «Каландайка» на території Вирівської сільської ради - на 20 посадочних місця.

 Загальна площа відкритих закладів роздрібної торгівлі і ресторанного господарства за перше півріччя 2017 року складає 2154,4 м.кв, створено 50 робочих місць.

           Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в районі по останніх статистичних даних за   січень-березень 2017 року становив 110,5 млн. грн. і склав 89,7 відс. до обсягу січня-березня 2016 року. У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на суму  1060,5 грн.

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-квітень 2017 року (останні статистичні дані) склав 4,9 млн. дол. США, при цьому, обсяг експорту – 4,2 млн. дол. США, імпорту –  0,7 млн. дол. США. Порівняно з січнем –квітнем 2016 року експорт та імпорт збільшилися відповідно на 9,0 відс і               46,8 відс. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 3,5 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 25-ти країн світу. Збільшився експорт товарів до Білорусіі - в 3,0 рази, Італії – на 24,9 відс., Угорщини - на 11,1 відс.  Продовжувалися  здійснюватись  експортні поставки до Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Румунії.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

Імпортні поставки збільшилися з  Франції – в 3,9 рази, США – в 3,1 рази, Білорусії – в 2,1 рази, Індії –в 6,1 рази, Польщі – на 10,7 відс.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них.

 
.

Інформація за ІII кв. 2018 року

  Торгівля
 

Всього на споживчому ринку Сарненського району станом на                01 жовтня 2018 року функціонує 699 підприємств роздрібної торгівлі та             102 заклади ресторанного господарства з них:

-         114 закладів торгівлі продовольчої групи товарів (торгова площа -    6392,24 м2) в тому числі 13 закладів змінили свою спеціалізацію на заклади ресторанного господарства та непродовольчі заклади;

-         167 закладів непродовольчої групи товарів (торгова площа –     163395,4 м2) в тому числі 15 закладів змінили свою спеціалізацію на спеціалізовані магазини та продовольчі заклади торгівлі;

-         113 спеціалізованих магазинів непродовольчої групи товарів (торгова площа – 15501,63м2);

-         252 закладів змішаної торгівлі (торгова площа – 19204,89м2);

-         53 кіоски (торгова площа – 646,38м2);

-         102 заклад ресторанного господарства (торгова площа – 11938,20м2, кількість посадочних місць - 4996) в тому числі 8 закладів змінили свою спеціалізацію на заклади торгівлі продовольчої групи товарів.

Також на території Сарненського району діють 5 ринків на 1488 торгових місць з продажу продовольчих та непродовольчих груп товарів.

За січень-вересень 2018 року інфраструктура споживчого ринку зросла на 28 підприємств торгівлі, з них:

-         15 закладів торгівлі в м.Сарни («Євросекондхенд», «Подіум», «Сова», «База звуку», «Магазин домашнє м'ясо», «Цетринка», «Спорт товари», «Насіння», «Червоний маркет», «Бедрий», «Рута», «Buon Appetito», «Піано-Кофе», «Колорит», «Кошик»);

-         6 закладів торгівлі у Вирівській сільській раді (по 3 магазини в с.Федорівка та с.Вири);

-         3 заклади торгівлі в Чудельській сільській раді;

-         1 заклад торгівлі змішаної групи товарів у Тутовицькій сільській раді;

-         2 заклади торгівлі у Ремчицькій сільській раді (магазин «Автозапчастин» та торговий павільйон «Школярик»);

-         1 заклад торгівлі промислової групи товарів в Костянтинівській сільській раді.

За звітний період на території району відкрито 4 підприємства ресторанного господарства (з них спеціалізована закусочна (пекарня) «Дві печі» та суши-бар «FUGU»в м.Сарни; Кав`ярня «LE MAR» в с.Вири та буфет «Мрія» в с.Чудель).

 

За січень-червень 2018 року (останні статистичні дані) загальний обсяг роздрібного товарообороту склав 284,6 млн.грн., та у порівняльних цінах склав 106,8 відс. обсягу аналогічного періоду минулого року. У розрахунку на одну особу в середньому на місяць реалізовано товарів на суму 2726,7 грн. Частка району в обласному обсязі роздрібного товарообороту становить          5,8 відс. – перший результат серед районів області.

 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-липень 2018 року (останні статистичні дані) склав 17,3 млн. дол. США, при цьому           експорт товарів становить – 14,4 млн. дол. США, імпорт товарів –                 2,9 млн. дол. США. Порівняно з січнем-липнем 2017 року експорт та імпорт збільшилися відповідно в 1,6 раза та 2,3 раза. Позитивне сальдо становило     11,5 млн. дол. США. коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 5,0.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Російської Федерації, Румунії, Білорусі, Німеччини.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Білорусь, Велику Британію, Естонію, Казахстан, Китай, Німеччину, Польщу.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

 

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 01 липня 2018 року становив   11,4 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав                107,9 дол. США.

 
ПОБУТ
 

На сьогоднішній день на території району функціонує 150 об’єкти побутового обслуговування населення (в це число не входять заклади медичного спрямування), з них 35 об’єктів функціонує у сільській місцевості. Кількість зайнятих у сфері побутового обслуговування становить 475 осіб.

Протягом січня-вересня 2018 року на території району відкрито п`ять закладів побутового обслуговування населення, з них: 4 заклади в м.Сарни - готельний комплекс «Парк-готель Варшавський», автостоянка, перукарня «Краса», перукарня «Венера»; та 1 заклад в с. Немовичі – розважально-оздоровчий комплекс «НЕМО».

Також протягом звітного періоду 2 заклади побуту припинили свою діяльність, а саме перукарня в с.Тріскині Ремчицької сільської ради та майстерня з ремонту побутової техніки в с.Орлівка Костянтинівської сільської ради.

Найбільш розгалуженою сфера побутового обслуговування населення є в м.Сарни – це 115 об`єктів, що становить 76,7% від загальної кількості побуту, що діє на території району. На території Степанської селищної ради функціонує 10 об`єктів побуту (6,7%), Немовицької об`єднаної громади – 7 обєктів (4,7%), Клесівської ОТГ – 6 об`єктів (4,0%), на території В.Вербчанської та Тутовицької сільської ради по три заклади побуту (по 2,0%), на території Вирівської сільської ради два об`єкти (1,3%), та по одному закладу побуту налічується на території Стрільської, Любиковицької, Селищенської та Ремчицької сільських рад. Наразі відсутні заклади побуту в семи місцевих радах – Кам`яне-Случанська, Коростська, Кузьмівська, Люхчанська, Кричильська, Костянтинівська та Чудельська сільські ради.

Впродовж всього часу відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводиться робота з головами місцевих рад по формуванню банку даних об`єктів господарювання сфери побутового обслуговування населення першої необхідності, в тих населених пунктах де відсутні заклади побутового обслуговування населення, розглядаються можливості їх запровадження, зокрема через сприяння районного центру зайнятості шляхом навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації.

 
 

Інформація за ІII кв.2017

  Торгівля

 

Всього на споживчому ринку Сарненського району станом на жовтень 2017 року функціонує 761 підприємство роздрібної торгової, 52 об’єкти гуртової торгівлі та 5 ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

За січень-вересень 2017 року інфраструктура споживчого ринку зросла на 41 підприємство торгівлі – торгівельною площею 2760,2 м.кв. (з них в м.Сарни – 17 закладів торгівлі, Стрільська сільрада – 7 закладів торгівлі, по 3 заклади торгівлі у Вирівській та Селищенській сільських радах, по 2 заклади торгівлі в Тутовицькій, Зносицькій та Тинненській сільській раді,та по одному закладу торгівлі у Немовицькій, Степанській, Ремчицькій, Чудельській та Кам`яне-Случанській сільських радах), та на 7 підприємств ресторанного господарства на 276 посадкових місць, створено додатково 89 робочих місць.

Впродовж липня-вересня 2017 року у м.Сарни відкрито 9 закладів, з яких чотири об’єкти торгівлі продовольчої групи та п`ять магазинів непродовольчої групи товарів.

В сільській місцевості відкрито по два заклади роздрібної торгівлі на території Селищенської та Тинненської сільсик рад, а також один заклад роздрібної торгівлі на території Кам`яне-Случанської сільської ради.

Також в районі функціонує 98 закладів ресторанного господарства загальною площею 11709,71 м.кв. на 4940 посадочних місць. Протягом липня-вересня 2017 року відкрилось ПАБ «Шахта» та кафе «Дульсінея» в м.Сарни по вул. Широкій, на території Немовицької сільської ради кафе «СТО» по вул. Яблунева, та кафетерій на території Селищенської сільради по вул.40-річчя Перемоги.

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в районі по останніх статистичних даних за січень-червень 2017 року становив                       235,8 млн. грн. і у порівняльних цінах склав 93,6 відс. обсягу січня-червня  2016 року. У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на суму 2261,4 грн.

 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень–липень 2017року (останні статистичні дані) склав 10,3 млн. дол. США, при цьому експорт товарів становить – 9 млн. дол. США, імпорт – 1,3 млн. дол. Порівняно з січнем–липнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 4,2 відс. і 41,9 відс.. Позитивне сальдо становило 7,7 млн. дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Білорусі, Російської Федерації, Німеччини.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Білорусь, Польщу, Німеччину, Російську Федерацію, Китай.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

 
ПОБУТ

На сьогоднішній день на території району функціонує 144 об’єкти побутового обслуговування населення (в це число не входять заклади медичного спрямування), з них 34 об’єкта функціонує у сільській місцевості. Кількість зайнятих у сфері побутового обслуговування становить 463 осіб.

Протягом січня-вересня 2017 року на території району відкрито десять закладів побутового обслуговування населення (з них авто мийка, майстерня по ремонту техніки «В ремонті», оздоровчо-відпочинковий центр «S-Club», торгово-спортивний оздоровчий комплекс «Дельфін» та станція технічного обслуговування «Сарни Трак Сервіс» в м.Сарни, по одній станції технічного обслуговування «СТО» на території Селищенської і Немовицької сільських рад, а також по одному офісу з перевезення вантажів «Нова пошта» на території Вирівської і Клесівської місцевих рад та швейна майстерня «Елегант» на території Тутовицької сільської ради).

 


Основні показники побутових послуг, що діють на території Сарненського району станом на 01 жовтня 2017 року

№ п/п

Сфера побутового обслуговування

Кількість одиниць по району

У відсотках, %

Кількість працівників по району

У відсотках, %

Кількість одиниць в м.Сарни

У відсотках, %

Кількість одиниць в інших місцевих радах

У відсотках, %

1.                   

Заклади з надання перукарських та косметичних послуг

43
29,86
139
30,02
30
20,83
13
9,03

2.                   

Заклади з технічного обслуговування автомобілів

23
15,97
59
12,74
19
13,19
4
2,78

3.                   

Заклади з ремонту та пошиття одягу
10
6,94
53
11,45
5
3,47
5
3,47

4.                   

Заклади по ремонту побутової техніки
9
6,25
11
2,38
3
2,08
6
4,17

5.                   

Заклади по ремонту та виготовленню взуття

7
4,86
19
4,10
5
3,47
2
1,39

6.                   

Заклади з ремонту мобільних та радіопристроїв

5
3,47
14
3,02
5
3,47
_
_

7.                   

Виготовлення меблів, прирізка скла
5
3,47
12
2,59
5
3,47
_
_

8.                   

Ремонт годинників, виготовлення ключів
4
2,78
4
0,86
4
2,78
_
_

9.                   

Послуги фотографії
3
2,08
4
0,86
3
2,08
_
_

10.               

Інші види послуг
35
24,31
148
31,97
31
21,53
4
2,78
 


Найбільш розгалуженою сфера побутового обслуговування населення є в м.Сарни – це 110 об`єктів, що становить 76,4% від загальної кількості побуту, що діє на території району. На території Степанської селищної ради функціонує 10 об`єктів побуту (6,95%), Клесівської об`єднаної громади – 5 об`єктів (3,47%), на території В.Вербчанської та Тутовицької сільської ради по три заклади побуту (по 2,08%), Ремчицької, Тинненської, Вирівської та Немовицької сілких радах по два об`єкта (по 1,4%), та по одному закладу побуту налічується на території Стрільської, Зносицької, Любиковицької, Селищенської та Костянтинівської сільських рад. Наразі відсутні заклади побуту в шести місцевих радах – Кам`яне-Случанська, Коростська, Кузьмівська, Люхчанська, Кричильська та Чудельська сільські ради.

Впродовж всього часу відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводиться робота з головами місцевих рад по формуванню банку даних об`єктів господарювання сфери побутового обслуговування населення першої необхідності, в тих населених пунктах де відсутні заклади побутового обслуговування населення, розглядаються можливості їх запровадження, зокрема через сприяння районного центру зайнятості шляхом навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації.

 

Заклади торгівлі та ресторанного господарства Сарненського району

  З А К Л А Д И

торгівлі та ресторанного господарства Сарненського району

Діюча мережа підприємств торгівлі міста Сарни

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Магазин "Наталі -2"
08.00 – 23.00 год.
продовольчі
вул.Толстого,18

2.                   

Магазин "Наш"
08.00-21.00 год
продовольчі

вул.(Гайдара) Івана Огієнка,39

3.                   

Магазин "Привокзальний"
07.00-24.00 год
продовольчі
вул.Привокзальна, 21А

4.                   

Магазин "Наталі"
08.00 – 23.00 год
продовольчі
вул.Толстого,20

5.                   

Магазин "Сонет"
7.30 -22.00 год
продовольчі
вул.Пушкіна, 54

6.                   

Магазин
08.00 -22.00 год
продовольчі
Дослідна станція

7.                   

Магазин "Терен"
07.30 -23.00 год
продовольчі
вул.Бєлгородська,50

8.                   

Магазин "Бузок"
08.00-21.00год
продовольчі
вул.Бєлгородська, 2-а

9.                   

Магазин "Дует"
07.00-24.00 год
продовольчі
вул.Бєлгородська,21

10.               

Магазин "Дружба"
07.20 – 20.30 год
продовольчі
вул.Суворова , 2

11.               

Магазин “Люкс"
продовольчі
вул.Залоги,1

12.               

Магазин "Хліб"
08.00 -20.00 год
продовольчі
вул.Бєлгородська, 6

13.               

Магазин "Гарячій хліб"

08.00 -19.00 год
продовольчі
вул.Бєлгородська, 31

14.               

Магазин "Меркурій"
Цілодобово
продовольчі
вул.Бєлгородська, 40а

15.               

Магазин "Ахтамар"
08.00-22.00год
продовольчі
вул.Г.Берестечка, 2

16.               

Магазин "Вілія"
09.00-18.00год
продовольчі
вул.Короленка,44А

17.               

Магазин "Верес"
07.00-22.00год
продовольчі
вул. (Бегми) Вишнева, 2-а

18.               

Магазин "Асорті"
продовольчі
Пров. Шкільний, 1А

19.               

Торговий павільйон
Цілодобово
продовольчі
Залізничний вокзал

20.               

Магазин "Колос"
08.00-22.00 год
продовольчі
вул.Ковельська, 28.

21.               

Торговий павільйон
06.00-24.00
продовольчі
Залізничний вокзал

22.               

Магазин “Кулінарія”
07.30- 21.30 год
продовольчі
вул. Широка,1

23.               

Магазин ” Беркут”

10.00-18.00 год
продовольчі
вул. Ковельська,54А

24.               

Магазин “ Динаміт”

07.00-22.00год
продовольчі
вул. Белгородська,39

25.               

Магазин “ Зелені шата”

08.00-22.00 год
продовольчі
вул. (Бегми) Вишнева, 65

26.               

Магазин “Оберіг”
08.00-22.00 год
продовольчі
вул. Набережна,6

27.               

Магазин-склад
08.00-19.00 год
продовольчі
вул. (17 вересня) Соборна,109

28.               

Магазин «Борислав»
08.00-20.00 год
продовольчі
вул. Миру, 21

29.               

Супермаркет “Серп”
08.00-23.00 год
продовольчі
вул. Широка,10

30.               

Магазин "Каріна"
09.00-20.00 год
продовольчі
вул. Белгородська,4

31.               

Магазин "Прод.крамничка" 09.00-21.00год
продовольчі
вул. Я.Губені,5

32.               

Магазин «Чайка»
08.00-21.00 год
продовольчі
вул. Грушевського,1

33.               

Магазин
Цілодобово
продовольчі
вул. Варшавська,4Б

34.               

Торговий павільйон
07.00-20.00 год
продовольчі
вул. Белгородська,39

35.               

Магазин "Варіант"
07.30-22.00год
(21.00 год)
продовольчі
вул. Технічна, 19

36.               

Магазин

«Ковбасна хата»

продовольчі
вул. Пушкіна 4/34

37.               

Магазин "Курчак"
продовольчі
вул. Широка, 60

38.               

Магазин «Динаміт -3 «Київська випічка»
продовольчі
вул. Широка,60

39.               

Магазин «Зоря»
продовольчі
вул. Пушкіна ,18

40.               

Магазин “Ферум”
08.00-22.00год
продовольчі
вул. Технічна,6

41.               

Торговий павільйон "Сластьона"
продовольчі
вул. Суворова

42.               

Торговий павільйон "Океан"
08.00-19.00
продовольчі
вул. Белгородська

43.               

Торговий павільйон "Велес"
07.00-22.00
продовольчі
вул. Белгородська
(зупанка «Автовокзал»)

44.               

Торговий павільйон "Велес"
07.00-22.00
продовольчі
вул. Белгородська
(зупанка «РМЗ»)

45.               

Торговий центр
07.00-16.00
продовольчі
вул. Некрасова,23 А

46.               

Торговий павільйон "Середній"
08.00-24.00
продовольчі
вул. (Бегми) Вишнева
(зупинка «УВГ»)

47.               

Магазин « Сирок»
08.00-18.00
продовольчі
вул. (Щорса) Військова,20

48.               

Торгівельний павільйон «М’ясна лавка »
08.00-20.00
продовольчі
вул. (Бегми) Вишнева,37 А.

49.               

Магазин «М’ясна Хатка»
09.00- 19.00
продовольчі
вул. Пушкіна,8

50.               

Магазин продовольчих товарів
продовольчі
вул. Полтавська ,2 А

51.               

Магазин "Затишок"
продовольчі
вул. Ткача,3

52.               

Магазин по торівлі тютюновими виробами
09.00-17.00
продовольчі
вул.Привокзальна,3

53.               

Магазин «М’ясопродукти »

09.00-19.00
продовольчі
вул. Суворова,7

54.               

Магазин «Ковбаси»
09.00-17.00 год
продовольчі
вул.Бєлгородська,13

55.               

Магазин «Алко-Маркет»
09.00-18.00
продовольчі
вул Бєлгородська,31

56.               

Магазин «Рибна Хатка»
08.00-22.00
продовольчі
вул.Бєлгородська,19

57.               

Торгівельний павільйон «Смачного»
06.00-20.00
продовольчі
вул.Бєлгородська ,39

58.               

Магазин "Алкоголь-тютюн»

продовольчі
вул.Широка,4

59.               

Торговий павільйон
(автобусна зупинка «Шарпака»)
«Тут-тук»
08.00-20.00
продовольчі
вул. Гагаріна

60.               

Магазин «М’яско»
цілодобово
продовольчі
вул. Широка, 43

61.               

Торговий павільйон
(автобусна зупинка «Берізка») «Дитяче харчування»
09.00-19.00
продовольчі
вул. Гагаріна

62.               

Магазин по торгівлі
Підакцизними
Товарами
09.00-17.00
продовольчі
вул. Бєлгородська,4

63.               

Магазин «Брусилівські
ковбаси»
09.00-19.00
продовольчі
вул. Широка, 36

64.               

Магазин «Асорті»
09.00-19.00
продовольчі
вул.Суворова,7

65.               

Торгівельний павільйон «Burger Hause»
09.00-22.00
продовольчі

вул.Широка, №37-№39

66.               

Магазин "Асорті"
08.00-21.00-22.00
продовольчі
Пров. Шкільний, 1А

67.               

Торгівельний павільйон

 «Golden cup»

07.00-20.00
07.00-22.00
продовольчі
вул.Бєлгородська-Широка

68.               

Магазин «Вацак»
08.00-20.00 год
продовольчі
вул.Широка,32/67

69.               

Торгівельний павільйон «Брусилівські ковбаси»
08.00-22.00 год.
продовольчі
вул. Суворова (автозупмнка)

70.               

Магазин – кафетерій «Люкс-2000»
10.00-23.00 год.
продовольчі
вул. Мічуріна, 11

71.               

Магазин «Свіже м`ясо»

продовольчі

вул. Ткача, 3

72.               

Торгівельний павільйон «Продукти»

08.00-20.00
продовольчі

вул.Дослідна станці

73.               

Магазин «Файна лавка» 08.00-20.00

продовольчі

вул.Широка, 14

74.               

Магазин «Візитік»
продовольчі
вул.Суворова,8

75.               

Магазин «Чай кава»
продовольчі

вул.Широка, 60

76.               

Магазин «Спіріт фуд»
продовольчі

вул.Бєлгородська, 2а

77.               

Торговий павільйон «Цетринка»
продовольчі

вул.Товстого, 57

78.               

Торговий павільйон «Магазин домашнє м`ясо»
продовольчі

вул.Пушкіна, 7

79.               

Магазин “Buon Appetito”
11.00-21.00 год
продовольчі
Вул.Широка,60

80.               

Магазин «Наш Край»
08.00-23.00
змішані
вул.Демократична,30

81.               

Торговий павільйон "Міра"
10.00-23.00
змішані
вул. Гагаріна, 225

82.               

Торговий павільйон ‘‘17 Вересня Залізнична аптека’’
07.00-22.00
змішані

вул. (17 вересня) Соборна (зупинка «17 Вересня»)

83.               

Магазин
"Динаміт-6"
08.00 -20.00
змішані
вул. Стефаника,27

84.               

Магазин «Сосновий бір»
08.00-20.00 год
змішані
вул. Гоголя,31

85.               

Магазин «Сам Маркет»
7.30.-.23.00
змішані
вул. Пушкіна,1

86.               

Магазин на АЗС «Укр - Петроль»
08.00-20.00
змішані
вул. Варшавська,2Г

87.               

Маг. гуртово-роздрібної торгівлі
08.00-21.00
змішані
вул. Ковельська, 10

88.               

Магазин "Оксамит"
07.00 -23.00 год
змішані
вул.Бєлгородська.,9

89.               

Магазин "Барвінок"
07.30 -22.00 год.
змішані
вул.8 Березня,2

90.               

Міні-маркет
"Полісся"
08.00-22.00год
змішані
вул.Привокзальна,29

91.               

Магазин "Візит"
Цілодобово
змішані
вул.Бєлгородська.,7

92.               

Магазин "Десятий"
08.00-22.00 год
змішані
вул. (Бегми) Вишнева ,40

93.               

Магазин "Люкс"
07.30 – 22.00 год
змішані
вул. Мічуріна, 11

94.               

Орендар - «Наш край»

07.30- 22.00 год
змішані
вул. Суворова ,7

95.               

Магазин “Арго”
08.00 -20.00 год
змішані
вул.Пушкіна,18        (на території продовольчого ринку)

96.               

Магазин №5 "Продукти"
08.00-20.00 год
змішані
вул. (Бегми) Вишнева, 35а

97.               

Магазин №7 "Продукти"
08.00-20.00 год
змішані
вул. Гагаріна, 52а

98.               

Магазин "Золоте руно"

07.00 -22.00 год
Змішані
вул.(17 вересня) Соборна,19

99.               

Магазин
"Журавлина"
цілодобово
змішані
вул.Варшавська,6

100.           

Магазин "Соломія"
07.30-22.00 год
змішані
вул.(17 вересня) Соборна, 40

101.           

Магазин "Пролісок"
07.30-22.00 год
змішані
вул. Гагаріна,93

102.           

Супермаркет
"Сам Маркет"
07.30-23.00год
змішані
вул.Белгородська, 31

103.           

Магазин "Сарго"
08.00 – 21.00 год
змішані
вул. Гоголя, 15

104.           

Магазин “Престиж”
07.30-22.00год
змішані
вул.Котляревського,51а

105.           

Магазин “Асторія”
07.00 -22.00 год
змішані
вул. 8 Березня, 1

106.           

Магазин “ Піраміда”
07.00-24.00 год
змішані
вул. Суворова,33

107.           

Магазин – кафетерій «Здоров’я »
змішані
вул. Я.Мудрого ,2

108.           

Магазин «Марія»
07.00-23.00
змішані
вул. (Дундича) Незалежності,6

109.           

Магазин «Ромашка»
08.00-22.00
змішані
вул. Дослідна станція, 32

110.           

Магазин «Школярик»
08.00 – 18.00
змішані
вул. Чорновола,14 А

111.           

Магазин – кафетерій «Юлія»
09.00- 22.00
змішані
вул. (17 вересня) Соборна,16

112.           

Торгівельний павільйон « Кузя»
08.00-21.00
змішані
вул. Шарпака

113.           

Торгівельний павільйон «Продукти»
09.00-19.00
змішані
вул. Варшавська,2 Є

114.           

Торгівельний павільйон «Гімназія»

змішані
вул.Бєлгородська

115.           

Магазин

"Золоте руно"

07.00 -22.00 год
змішані
вул.Соборна,19

116.           

Магазин — бістро Піано-Кофе”
08.00-22.00 год
змішані
Ковельська,105

117.           

Торгівельний павільйон «Сяйво»
08.00-23.00
непродовольчі
вул.Грушевського, 2

118.           

Орендар - «Спорт лото»

08.00 -24.00 год
непродовольчі
Вул. 17 вересня, 1

119.           

Магазин «Гостинний двір»
08.00-16.30 год
непродовольчі
вул.Котляревського,8

120.           

Магазин «Свіжість»
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул.(17 вересня) Соборна,18

121.           

Магазин «Електрик»
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул.(17 вересня) Соборна,17

122.           

Магазин «Ідеал»
непродовольчі
вул.Широка,34/17

123.           

Магазин «МІКСО»
непродовольчі
вул. Пушкіна,8/4

124.           

Магазин «МІКСО»
непродовольчі
вул. Пушкіна,8/4

125.           

Магазин «Sport Stile»
10.00-18.00
непродовольчі
вул.Широка,39

126.           

Магазин «Avenue»
09.00-18.00
непродовольчі
вул.Широка,34/37

127.           

Магазин «Двері Білорусії»

09.00-18.00
непродовольчі
вул.Ткача,12/1

128.           

Магазин "Світ рибалки"
08.00-21.00-22.00
непродовольчі

вул.Бєлгородська, 13

129.           

Магазин «Connect»

09.00-18.00
непродовольчі
вул.Соборна,18

130.           

Торгівельний павільйон «АЖУР»

непродовольчі
вул.Технічна,5

131.           

Магазин
«Pro 4*4 shop»
10.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Белгородська,9/2

132.           

Торгівельний павільйон «Радіоточка»
09.00-18.00
непродовольчі

вул.Бєлгородська, 22

133.           

Торгівельний павільйон «Smile»
09.00-18.00
непродовольчі

вул.Бєлгородська, 19

134.           

Магазин «Мастер-Beauty»
09.00-17.00 год.
непродовольчі
вул. Соборна, 1

135.           

Магазин «Ярмарок»
09.00-20.00 год.
непродовольчі
вул. Привокзальна, 27

136.           

Магазин «Лотос»

непродовольчі

вул. Бєлгородська, 31Б/2

137.           

Магазин «Антикризові ціни» 09.00-18.00

непродовольчі

вул.Широка, 34/17

138.           

Магазин «Норма»
непродовольчі

вул.Військова, 20

139.           

Торговий павільйон «Світлячок»
непродовольчі

вул.Бєлгородська, 19

140.           

Магазин «DeWalt»
09.00-18.00
непродовольчі
вул.Широка,34

141.           

Магазин «Мото-Вело-Бум»
08.00-22.00
непродовольчі
вул.Бєлгородська, 48-б

142.           

Магазин «Тканини»
09.00-18.00
непродовольчі
вул. Белгородська,19

143.           

Магазин «Леді»
10.00-19.00
непродовольчі
вул. Суворова,8.

144.           

Торгівельний павільйон № 11 «Вікна»

09.00-17.00
непродовольчі
вул. Пушкіна ,10Г

145.           

Магазин "ОК"
09.00-19.00
непродовольчі
вул.Бєлгородська,19

146.           

Магазин «Чистюня»
09.00-17.00
09.00-19.00
непродовольчі
вул. Бєлгородська,4

147.           

Магазин«Полоскун»
09.00-18.00
непродовольчі
вул. Ткача, 4Г

148.           

Магазин "Дана"
09.00 -18.30 год
непродовольчі
вул.Широка,13

149.           

Магазин "Едельвейс"
8.30-19.00 год
непродовольчі
вул.Фідарова,4

150.           

Магазин "Гарант"
08.00-22.00год
непродовольчі
вул.Технічна,11

151.           

АТЗТ ‘‘Універмаг "Льонок"

09.00 -18 .00год
непродовольчі
вул.Широка,10

152.           

Магазин “ІРМА
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул.Бєлгородська, 6

153.           

Магазин "Елен"
09.00 – 18.00 год.
непродовольчі
вул. Широка,39

154.           

Магазин "Госптовари"
09.00-18.00год.
непродовольчі
вул.Бєлгородська, 48

155.           

Магазин "Презенталь"
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул.Широка, 34

156.           

Магазин
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Я.Мудрого,6

157.           

Торговий Комплекс
непродовольчі
вул.Варшавська,2Є

158.           

Магазин "Смарт"
10.00-19.00 год
непродовольчі
Вул.(17 вересня) Соборна,1

159.           

Магазин
09.00-20.00 год
непродовольчі

вул.(З.Космодем’янської) Весела, 10

160.           

Магазин "Неон"
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Широка,15

161.           

Магазин “Київ-Стар”
09.00 -19.00 год
непродовольчі
вул. Широка, 37

162.           

Магазин ”Анна”
09.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Толстого, 35А

163.           

Магазин “ Модуль”

09.00-18.00 год
непродовольчі
вул.Бєлгородська, 27

164.           

Інтернет-центр
09.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Широка, 36

165.           

Магазин "Мисливець"

09.00-17.00 год
непродовольчі
вул.Бєлгородська, 27

166.           

Магазин
10.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Широка,13

167.           

Магазин ” Білизна”

10.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Пушкіна,1

168.           

Магазин ” Медея”

непродовольчі
вул. Гагаріна,36

169.           

Магазин “ Ліс і дім”

09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Демократична,2

170.           

Магазин "Принцеса"
09.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Белгородська, 2

171.           

Склад – магазин
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Белгородська,13

172.           

Магазин ”Шарм”
10.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Широка,39

173.           

Госптовари
09.00-17.00 год
непродовольчі
вул. Привокзальна,3

174.           

Магазин “Етуаль”
09.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Широка,41

175.           

Магазин “Гама”
09.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Широка,26

176.           

Магазин ”Надія”
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Широка,36

177.           

Магазин «Фаворит-інвест"
10.00-22.00 год
непродовольчі
вул. Белгородська,4

178.           

Павільйон
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Белгородська,4

179.           

Магазин
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Суворова,18

180.           

Магазин «Шпалери»
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул.Привокзальна, 21А

181.           

Магазин ”Мода і час”

09.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Широка,43

182.           

Магазин “ Дельта”

8.30- 17.30 год
непродовольчі
вул. Широка,26

183.           

Магазин “ Цезар”

09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Пушкіна,4

184.           

Магазин “ Матриця”

09.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Широка, 37

185.           

Магазин
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Варшавська,2Е

186.           

Павільйон «Джинс»
09.00-17.00 год
непродовольчі
вул. Широка,35

187.           

Магазин "Твій стиль"

09.00-18.00год
непродовольчі
вул. Широка,32

188.           

Магазин «Сапсан»
10.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Широка,25

189.           

Магазин «Обнова»
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Лисенка,4

190.           

Магазин « Любава»

09.00-18.30 год
непродовольчі
вул. Широка,41

191.           

Магазин" Ліс і сад"

08.00-17.00 год
непродовольчі
вул. Гоголя,34

192.           

Магазин "Соціальний"
09.00 -18.00 год
непродовольчі
вул. Широка,14

193.           

Магазин серв.центр 09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Белгородська,27

194.           

Магазин
09.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Широка,10

195.           

Магазин "Нагода"
09.00-19.00 год
непродовольчі
вул. Лисенка,4

196.           

Магазин (оренда)
"Мобілочка"
09.00-21.00 год
непродовольчі
вул. Широка,34

197.           

Магазин "Сіті"
непродовольчі
вул. Широка,32

198.           

Магазин "Центр"
09.00- 20.00 год
непродовольчі
вул.Белгородська, 7

199.           

Магазин
08.00 -20.00 год
непродовольчі
вул. Г.Берестечка,35

200.           

Магазин "Вічність"
08.00 -17.00 год
непродовольчі
вул. Пушкіна,10Е

201.           

Магазин "Динаміт-1"
09.00 -19.00
непродовольчі
вул. Пушкіна,10Б

202.           

Павільйон
09.00 -15.00 год
непродовольчі
вул. Пушкіна,10Б

203.           

Павільйон
09.00 -15.00 год
непродовольчі
вул. Пушкіна,10В

204.           

Павільйон
09.00 -15.00 год
непродовольчі
вул. Пушкіна,10Б

205.           

Магазин "Юлія"
09.00-18.00год
непродовольчі
вул.Белгородська, 40/2

206.           

Магазин "Сотка"
09.30-17.30 год
непродовольчі
вул.Белгородська, 40\3

207.           

Магазин «Фаворит – Інвест"

непродовольчі
вул. Широка,15

208.           

Торговий павільйон
непродовольчі
вул. Пушкіна,10Г

209.           

Магазин "Жадор"
непродовольчі
вул. Широка, 1

210.           

Магазин "АЛЛО"
непродовольчі
вул. Фідарова,4

211.           

Торговий павільйон
непродовольчі
вул. Пушкіна ,10

212.           

Магазин "КТС"

Пнд.-Пт. - 09.00-19.00 Сб.-Нд. – 09.00-16.00

непродовольчі
вул. Бєлгородська,4

213.           

Торговий павільйон
непродовольчі
вул. Пушкіна ,10

214.           

Магазин "ОК"
непродовольчі
вул. Бєлгородська,19

215.           

Магазин «Пошана»
07.00-23.00
непродовольчі
вул. Бєлгородська,60

216.           

Магазин «Комп’ютерний всесвіт»
непродовольчі
вул. Широка,12

217.           

Торговий павільйон "Арніка"
непродовольчі
вул. Ковельська (навпроти кладовища)

218.           

Магазин «Галерея штор»
09.00-19.00
непродовольчі
вул. Белгородська,7

219.           

Магазин «Бренд»
09.00-18.00
непродовольчі
вул.(17 вересня) Соборна,16

220.           

Магазин «Нагода плюс»
09.00-19.00
непродовольчі
вул.Широка,32

221.           

Магазин – салон
"Лямур"
непродовольчі
вул. Широка,25/1

222.           

Магазин «Краса»
10.00-19.00
непродовольчі
вул. Широка,32

223.           

Торгівельний павільйон «Мойдодир»
08.00-20.00
непродовольчі
вул. (Бегми) Вишнева,54 А.

224.           

Магазин « Пролісок»
09.00 - 19.00
непродовольчі
вул. Гагаріна,42 А

225.           

Магазин «Юлія»
09.00- 20.00
непродовольчі
вул. Миру,6.

226.           

Магазин «Рибалка»
08.00-18.00
непродовольчі
вул. Ткача, 4 г

227.           

Магазин «Все по 40»
08.30-18.30
непродовольчі
вул.Бєлгородська, 31/3

228.           

Магазин «Все по 40»
09.00-18.30
непродовольчі
вул.Широка,32/67

229.           

Магазин «Домашній текстиль»
09.00-18.00
непродовольчі
вул.Бєлгородська,6

230.           

Магазин « Дефіле»
10.00-19.00
непродовольчі
вул. Короленка,44 А.

231.           

Магазин «Сіті»
10.00-19.00
непродовольчі
вул. Широка,43/2

232.           

Склад-магазин
(ковані вироби)
09.00-17.00
непродовольчі
вул.Бєлгородська,27

233.           

Магазин «Перукар»
09.00-17.00
непродовольчі
вул. (17 вересня) Соборна,1/312

234.           

Магазин тканин та форнітури
непродовольчі

вул. Широка,15

235.           

Магазин «Палітра»
10.00-18.00
непродовольчі
вул.Бєлгородська, 33/4

236.           

Магазин «Ольвія»
09.00-18.00
непродовольчі
вул.Бєлгородська, 33/2

237.           

Магазин «Євро секонд хенд»
08.00-18.00
непродовольчі
вул.Пушкіна,18/1

238.           

Магазин «Вігос»
10.00-18.00 год
непродовольчі
вул. Широка,13

239.           

Магазин «Селена»
09.00-18.00
непродовольчі
вул Бєлгородська,13

240.           

Магазин «Іскротех»
09.00-18.00
непродовольчі
вул.Бєлгородська,19

241.           

Магазин «Модуль Мото-Центр»

09.00-18.00
непродовольчі

вул.Бєлгородська, 27

242.           

Торговий павільйон «База звуку»
непродовольчі

вул.Бєлгородська, 21

243.           

Магазин «Сова»
непродовольчі

вул.Лисенка, 37

244.           

Магазин Червониймаркет”
08.00-20.00 год
непродовольчі
Вул.Широка,1

245.           

Магазин Бедрий”
09.00-18.00 год
непродовольчі
Вул.Бєлгородська,33/3

246.           

Магазин Рута”
10.00-17.00 год
непродовольчі
Вул.Лисенка,2/38

247.           

Торговий комплекс «Спорт товари»

спорттовари
вул. Фідарова, 4

248.           

Магазин ” Беркут”

10.00-18.00 год
будматеріали
вул. Ковельська,54А

249.           

Магазин «Ната»
09.00 -18.00 год
будматеріали
вул.Широка, 12

250.           

Магазин "Вікна, двері"

09.00-19.00год
будматеріали
вул.Белгородська,4

251.           

Світ покрівлі «Класкомбуд»
09.00-18.00
(орендують)
будматеріали
вул. Ковельська10

252.           

Магазин “Ната-2”
09.00-18.00 год
будматеріали
вул. Широка, 12

253.           

Магазин “ Практик”

09.00-19.00 год
будматеріали
вул. Робітнича,2А

254.           

Магазин
«Будівельник»
10.00-18.00 год
будматеріали
вул. Белгородська,27

255.           

Гуртовня "НАТА"
09.00-18.00 год
будматеріали
вул. Фідарова,21

256.           

Магазин «Антей»
09.00-18.00 год
будматеріали
вул. Белгородська,13

257.           

Магазин “Взуття”
09.00 -18.00 год
взуття
вул.Белгородська .4

258.           

Магазин “Взуття”
09.00-19.00 год
взуття
вул.Широка,43

259.           

Магазин « Взуття»

09.00-18.00 год
взуття
вул. (17 вересня) Соборна,18

260.           

Магазин "Сити"
10.00-19.00 год
взуття
вул. Широка, 13

261.           

Магазин

"Фабрика взуття"

взуття
вул.Бєлгородська, 9

262.           

Магазин «ANDI»
09.00-18.00
взуття
вул.Струтинської,7/6

263.           

Магазин «Меблі - Незабудка»
меблі
вул.Белгородська,27

264.           

Салон - магазин
"Мебеліні"
09.00-18.00 год
меблі
вул.(17 вересня) Соборна,1

265.           

Магазин "Меблі"
09.00-18.00 год
меблі
вул.Привокзальна,25

266.           

Магазин "Меблі"
меблі
вул.(17 вересня) Соборна 16

267.           

Магазин "Меблі"
09.00 -18.00 год
меблі
Вул.Широка15

268.           

Магазин "Факел"
09.00 -18.00 год
меблі
вул. Широка 36

269.           

Магазин "Меблі"
09.00 -17.00 год .
меблі
вул.Белгородська.19

270.           

Магазин ” Меблі”

Пушкіна,18
меблі
вул. Пушкіна,18

271.           

Магазин «Меблі»
10.00-19.00 год
меблі
вул. (17 вересня) Соборна,40

272.           

Магазин «Меблі»
09.00-18.00 год
меблі
вул. Белгородська,27

273.           

Магазин "Меблі"
08.00 – 14.00 год
меблі
вул.Пушкіна, 18/6

274.           

Магазин «Меблі»

10.00-18.00
меблі
вул.Бєлгородська, 31б/1

275.           

Магазин "Огородник"
09.00-17.00 год
насіння, інвентар
вул.Белгородська, 31

276.           

Магазин «Зелений світ»

8.30-18.00 год
насіння, інвентар
вул. Я. Мудрого,1

277.           

Магазин "Зелений світ"

08.30-19.00 год
насіння, інвентар
вул. (17 вересня) Соборна,14

278.           

Магазин "Дачник"
08.30 -16.30 год
насіння, інвентар
вул. Пушкіна,10Д

279.           

Магазин "Урожай"
насіння, інвентар
вул. Пушкіна,4

280.           

Магазин Насіння”
09.00-18.00 год

насіння, інвентар

Вул.Фідарова,4

281.           

Магазин "Валентина”
09.00-21.00 год
квіти
вул.Белгородська, 19Б

282.           

Магазин «Флора»
08.00-20.00 год
квіти
вул. Широка,25

283.           

Магазин “Лілея”
08.00-19.00 год
квіти
вул. Фідарова,3

284.           

Торговий павільйон (автобусна зупинка «Автовокзал»)

"Орхідея"
08.00-21.00
квіти
вул. Белгородська

285.           

Магазин «Квіткова лавка» 08.00-20.00

квіти

вул.Бєлгородська, 6

286.           

Торгівельний павільйон «Квіти»
08.00-20.30
квіти

вул.Широка(біля ж.будинку № 9)

287.           

Магазин "Запчастини"
08.00 -22.00 год
запчастини
вул.Варшавська, 2д

288.           

Магазин "Запчастини"
09.00 -18.00 год
запчастини
вул.(Кузнецова) Миколи Амосова 34а

289.           

Магазин "Автомир"
09.00-18.00 год.
запчастини
Вул. Кн. Ольги, 30

290.           

Магазин "Запчастини"
08.00-17.00 год
запчастини
вул.Варшавська,4В

291.           

Склад-магазин
"Трейд-авто"
08.00-17.00год
запчастини
вул.Привокзальна,3

292.           

Магазин “Люкс"
08.00-18.00 год
запчастини
вул.Бєлгородська, 34

293.           

Магазин "Веал Авто"
09.00-18.00 год
запчастини
вул.(Фрунзе) Старогранична, 34 а

294.           

Магазин
08.00-18.00 год
запчастини
вул.Г.Берестечка,17

295.           

Магазин "Люкс"
09.00-18.00 год.
запчастини
вул.Белгородська,17а

296.           

Магазин
09.00-19.00год
запчастини
вул. (Бегми) Вишнева, 58

297.           

Магазин "АвтоМото"
09.00-19.00 год
запчастини
вул. Белгородська, 40/1

298.           

Магазин
запчастини
вул. Технічна,11

299.           

Магазин «Автохаус»
запчастини
вул. Варшавська, 6

300.           

М-н "Фієста"
09.00-18.00 год
запчастини
вул.Белгородська 31

301.           

Магазин «Автозапчастини»
09.00-17.00
запчастини
вул. Залізнична,12 А

302.           

Магазин

"Авто - Майстер"

запчастини
вул.(17 вересня) Соборна,4

303.           

Магазин «Автобус»
08.00-18.00
запчастини
вул. Варшавська,6

304.           

Торгівельний павільйон «Автохата»
08.00-20.00
запчастини
вул. Бєлгородська
(автобусна зупинка «ДАІ»)

305.           

Магазин
"Автомагазин"
09.00 -19.00
запчастини
вул. Стефаника,27

306.           

Магазин «Стиль-Авто»
09.00-19.00
запчастини
вул.Подільська,18

307.           

Магазин «Трейд авто»
08.00-17.30 год
запчастини
вул.Варшавська,4 А

308.           

Магазин автозапчастин
08.00-21.00 год
запчастини
вул. Варшавська,4 Д

309.           

Магазин «Дельта Авто»

запчастини
вул.Бєлгородська, 31б/1

310.           

Торгівельний павільйон (магазин) «Форсаж»
09.00-18.00.
запчастини
вул. Бєлгородська, 19

311.           

Магазин «Екватор»
09.00-18.00год
опалення продаж, встановлення
вул.Белгородська, 11

312.           

Магазин «Барко»
08.30-18.00 год

опалення продаж, встановлення

вул. Белгородська,6

313.           

Магазин «Vaillant»
09.00-18.00 год.
опалення продаж
вул.Широка,36

314.           

Магазин ‘‘Атлант’’
08.00 -21.00 год
Побутова техніка
вул. Широка,14

315.           

М-н –серв.центр
"Домотехніка"
09.00-19.00 год
Побутова техніка
вул. Червона,2

316.           

Магазин «Техно маркет»
09.00-18.00год
Побутова техніка
вул.Белгородська,31

317.           

Магазин “ Вікотек”

09.00-19.00 год
Побутова техніка
вул. Широка,35

318.           

Магазин "Полюс"
09.00-19.00 год
Побутова техніка
вул. Київська,33А

319.           

Магазин «Альпарі»
09.00-19.00 год
Побутова техніка
вул. Широка,36

320.           

Магазин «Вайланд»
09.00-19.00 год
Побутова техніка
вул. Широка,9

321.           

Магазин- сервісний центр «Домотехніка-сервіс»
09.00-18.00
Побутова техніка
вул. Широка,36

322.           

Відділ непродовольчих товарів (побутова хімія, побутова техніка)

Побутова техніка
вул.Фідарова,4

323.           

Магазин “ Книги”
09.00-18.00 год
Книги
вул. Широка, 60

324.           

Торговий павільйон «Книгосвіт»
Книги

вул.Я.Мудрого,

325.           

Магазин “Янтар”
10.00-18.00 год

Янтарна, ювелірна продукція

вул. Белгородська,4

326.           

Магазин ”Рубін”
Ювелірна продукція
вул. Широка,26

327.           

Магазин «Золото та срібло»

09.00-18.00
Ювелірні вироби.
вул.Широка,43

328.           

Магазин «Бурштин»
09.00-19.00
Бурштин, ювелірні вироби.

вул.Бєлгородська, 6/17

329.           

Магазин "Дитячий світ"

09.00 -19.00 год
Дитячий
вул.Белгородська, 11Б

330.           

Магазин «Супердітки 5.10.15.»
08.00-19.00
Дитячий
вул.Бєлгородська,2Б

331.           

Торговий павільйон "ЗООМАГАЗИН"
Зоомага-зин
вул. Пушкіна ,10

332.           

Магазин «Зооветсвіт»
9.00-17.00
Зоомага-зин
вул. Белгородська, 13

333.           

Магазин « Хороші речі – секонд хенд»
09.00-18.00
одяг
вул. Белгородська,19

334.           

Торговий павільйон «Одяг» 09.00-20.00

одяг

вул.Дослідна станція

335.           

Магазин «Секонд-хенд»
09.00-18.00 год.
одяг
вул.Ткача,12

336.           

Торгівельний павільйон з магазином «Гардеробчик»
09.00-15.00
одяг
вул.Пушкіна, 10В

337.           

Магазин
«Jeans Style»
10.00-18.00 год
одяг
вул.Широка,32/21

338.           

Магазин «Конфіскат»
09.00-18.00 год
одяг
вул.Широка,35

339.           

Магазин «Наречена»
09.00-18.00
одяг
вул.Широка,37/3

340.           

Магазин «Мандарин» 09.00-18.00

одяг

вул.Куликова, 6

341.           

Магазин «Мандарин»
09.00-19.00
одяг
вул.Пушкіна,1

342.           

Магазин «Євросекондхннд»
одяг

вул.Широка, 15

343.           

Магазин «Подіум»
одяг

вул.Пушкіна, 2

Діюча мережа ларків, кіосків по місту Сарни

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Форма власності
Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Ларок
приватна
вул. Технічна

2.                   

Лоток
приватна
вул.Белгородська,21

3.                   

Кіоски по продажу друкованої продукції

державна
 
вул.Широка
(2 кіоски)

4.                   

Ларок
-“-
вул. Я.Мудрого

5.                   

Ларок
-“-
вул. Автовокзал

6.                   

Ларок (хліб)
-“-

Спорткомплекс “Мрія”

7.                   

Ларок
приватна
вул. Київська

8.                   

Ларок
приватна

Залізничний вокзал

9.                   

Ларок
коопер
вул. Мічуріна

10.               

Лоток
приватна
вул. Широка,10

11.               

Кіоск
приватна
вул. Широка, 35

12.               

Лоток
приватна

вул.Ковельська, 7 (поліклініка)

13.               

Лоток
приватна
Автостанція

14.               

Лоток
приватна
М-н “Смак”

15.               

Лоток
приватна
Зал. Вокзал

16.               

Лоток
приватна

Дитяча поліклініка

17.               

Лоток
коопер
Поліклініка

18.               

Лоток
приватна
Автостанція

19.               

Лоток
приватна
Зал. вокзал

20.               

Лоток
приватна
Автовокзал

21.               

Кіоск (ветпрепарати)

приватна
вул.Белгородська,39

22.               

Лотки ВТФ “ Здоба”

коопер

Колегіум, ЗНЗ №2

23.               

Лоток КГХ РСС
коопер
ЗНЗ № 2

24.               

Кіоск
приватна
вул.Белгородська,13

25.               

Кіоск
приватна
вул.Белгородська,13

26.               

Кіоск
приватна
вул.Белгородська,13

27.               

Кіоск
приватна
вул.Привокзальна,29

28.               

Кіоск
приватна
вул.Привокзальна,29

29.               

Павільйон(кіоск)
приватна
вул. Пушкіна,18

30.               

Кіоск
приватна
Автостанція

31.               

Кіоск
приватна
вул.Белгородська,13

32.               

Торговий причіп "Кури-гриль"

приватна

вул. Варшавська,2Є

33.               

Ларок
приватна
ЦРЛ

34.               

Лоток "Кури-гриль"

приватна

вул. (17 вересня) Соборна,40

35.               

Кіоск (кава)
приватна

вул.Белгородська,31 (Сам Маркет)

36.               

МАФ
(2 павільйони)
приватна
вул.Белгородська,19

37.               

Торговий Павільйон (хліб)

08.00-19.00
приватна
вул. Київська

38.               

Торгівельний павільйон (пиво,квас)

приватна
вул. Сувоова, 7

39.               

Торговий кіоск (іграшки)

приватна
вул.Бєлгородська,39

40.               

Торговий кіоск (прод.)

приватна

вул. Костомарова,10

41.               

Кіоск-майстерня (ремонт)

приватна
вул.Пушкіна,7

42.               

Торговий павільйон «Мистецька крамничка»
приватна
вул.Белгородська, 22

43.               

Пересувна споруда торгівельного призначення по торгівлі кавою «Вело кав`ярня» 08.00-21.00

приватна
вул.Широка (навпроти магазину Serp)

44.               

Пересувна споруда торгівельного призначення по торгівлі кавою «Piano Coffe» 08.00-21.00

приватна
вул.Широка (старий фонтан)

Діюча мережа закладів ресторанного господарства по місту Сарни

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Форма власності
Адреса здійснення торгівлі
1.      
Кафе “Адреналін”
приватна

вул. Привокзальна, 27

2.      
Буфет “Верес”
приватна

вул. (Бегми) Вишнева, 2а

3.      
Бутербродна “Случ”
приватна

вул. Белгородська, 40

4.      
Бутербродна "Олімп"
приватна
Залізничний вокзал
5.      
Кафе “Полюс-Еліт”
приватна

вул. Варшавська, 8а

6.      
Кафе “Саша”
приватна

вул. (Бегми) Вишнева, 58

7.      
Кафе “Валерія”
колект.

вул. Белгородська, 4

8.      
Кафе-їдальня
державна
вул. Гоголя, 33
9.      
Кафе “Візит”
приватна

вул. Белгородська, 7

10. 
Кафе “Міраж”
приватна

вул. Белгородська, 13

11. 
Ресторан “Сарни”
Кооперативна
вул. Широка, 1
12. 
Гриль-бар “Шхуна”
Кооперативна
вул. Широка, 1
13. 
Кафе “Експрес”
приватна
вул. Варшавська
14. 
Кафе “Лісова пісня”
колект.

вул. Пушкіна, 18/3

15. 
Кафе-бар"Кварта"
приватна

вул. Белгородська, 31

16. 
Кафе “Лагуна”
приватна

вул. Бєлгородська, 39

17. 
Бар “Нептун”
державна

вул. Технічна, 4

18. 
Кафе “Олеся”
приватна

вул. Привокзальна, 31А

19. 
Кафе “ Зелені шата”
приватна

вул. (Бегми) Вишнева, 65

20. 

Гот.ресторанний комплекс”ДАЛОС”

приватна

вул. Варшавська, 2Ж

21. 
Бар “ ДАЛОС”
приватна

вул. Варшавська, 2Ж

22. 
Кафе "Пані Журавлина"
приватна

вул. Варшавська, 9В

23. 
Кафе "Хуторок"
приватна

вул. Белгородська, 19А

24. 

Шашлична та кондитерська

приватна

вул. Варшавська, 9В

25. 
Піцерія «Мафіозі»
приватна

вул. Я.Мудрого, 1Б

26. 
Бістро «Жираф»
приватна
вул. Ткача, 4Б
27. 
Кафе - бар «Харлей Девідсон»
приватна

вул. Варшавська, 4

28. 

Заклад громадського харчування

приватна

вул. Варшавська, 9 В

29. 
Ресторан «Pasta Mia»
приватна

вул. Варшавська, 4 Б

30. 

Заклад ресторанного господарства «Кав’ярня »

приватна
вул. Широка,60
31. 

Кав’ярня – магазин «Філіжанка»

приватна
вул.Пушкіна,10
32. 
Кафетерій "Кури - гриль"
10.00-23.00
Приват.
вул. (Бегми) Вишнева
33. 
Кафе «CHILI»
09.00-21.00
Приват
вул.Пушкіна,1
34. 
Кафетерій «Кофейня»
09.00-23.00
приват
вул.(17 вересня) Соборна, 1
35. 
Бістро «Обжора»
09.00-22.00
приват
вул. Лисенка, 2
36. 
Піцерія «IL Passo»
09.00-24.00 год.
приват
вул. Вишнева,58 А
37. 
Кафе «Дульсінея» 06.00-22.00
приватна
вул.Широка, 60
38. 
ПАБ «Шахта»
11.00-24.00
приватна
вул.Широка, 35
39. 
Спеціалізована закусочна (пекарня) “Дві печі”
 08.00-23.00
приватна
вул.Варшавська,9В

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території КЛЕСІВСЬКОЇ об’єднаної територіальної громади

№ п/п
Назва підприємства, режим роботи
Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)
Адреса здійснення торгівлі, телефон

1.                   

Кафе-бар ”Альбатрос”
14.00-24.00
Продовольчі товари
смт. Клесів
вул. Шкільна, 69а

2.                   

Кафе «Рів єра»
продовольчі

смт.Клесів, вул.Свободи,1А

3.                   

Кафе “Молодіжне”
10.00-24.00
Прод
смт.Клесів
вул. Центральна,36

4.                   

Кафе “Затишок”
9.00-22.00
продтовари
смт.Клесів
вул. Центральна

5.                   

Кафе-магазин «Салют»
10.00-24.00
продовольчі

Смт. Клесів, в. Центральна, 45в

6.                   

Їдальня ДП «Клесівський
лісгосп»
Продовольчі
смт.Клесів
вул. Залізнична

7.                   

Магазин „Сяйво”
8.00-22.00
Змішана група
смт. Клесів
вул. Чехова, 12

8.                   

Магазин “Хуторок”
8.00-21.00
Змішана група
смт.Клесів
вул. Леніна, 8а

9.                   

Магазин продуктовий
8.00-22.00
Змішана група
смт. Клесів
вул. Меліораторів, 1а

10.               

Магазин “Оксамит”
7.00-23.00
Змішана група
смт.Клесів
вул. Центральна, 1

11.               

Магазин „Полісся”
8.00-21.00
Змішана група
смт.Клесів
вул. Леніна, 19

12.               

Магазин “Грант”
8.00-22.00
Змішана група
смт.Клесів
вул.Шкільна, 51а

13.               

Магазин “Рута”
7.00-23.00
Змішана група
смт.Клесів
вул. Центральна, 2

14.               

Магазин “Імперіал”
9.00-22.00
змішана група
смт.Клесів
вул. Центральна, 75

15.               

Магазин “Жемчужина”
8.00-22.00
змішана група
смт.Клесів
вул. Радянська, 1а

16.               

Магазин “Злагода” (ринок)
8.00-19.00
змішана група
смт.Клесів
вул. Центральна, 2а

17.               

Продовольчий магазин
8.00-22.00
змішана група
смт. Клесів
вул. Меліораторів, 1

18.               

Магазин “Макс”
8.00-22.00
змішана група
смт. Клесів
вул. Гоголя, 4

19.               

Магазин
змішана група
смт. Клесів
вул. Промислова, 13

20.               

Торг. комплек “Сова”
непродовольчі
смт. Клесів
вул. Центральна, 10

21.               

Магазин «Юлія»

Вівторок-субота 10.00-21.00 Обідня перерва 14.00-15.00 Вихідний-пн.

торгівля квітами, рослинами
смт.Клесів,
вул.Дзержинського,33

22.               

Магазин «Ситий тато»
9.00-22.00
змішана група
смт.Клесів

23.               

Магазин (ринок)
непродовольчі
смт. Клесів
вул. Центральна

24.               

Магазин (ринок)
непродовольчі
смт. Клесів
вул. Центральна, 1

25.               

Магазин “Забудовник”

Госп.товари
смт.Клесів
вул.Центральна, 20

26.               

Лоток
9.00-20.00
продтовари
смт.Клесів
вул.Центральна, 5

27.               

Магазин
непродовольчі
смт. Клесів
вул. Центральна, 7

28.               

Магазин
непродовольчі
смт. Клесів
вул. Центральна, 7

29.               

Торговий павільйон
змішана група
смт. Клесів
вул. Жовтнева,26

30.               

Магазин «Оксар»
9.00-19.00 Неділя 10.00-16.00
непродовольчі
смт.Клесів, вул.центральна,25

31.               

Магазин
непродовольчі
смт. Клесів
вул. Центральна, 36

32.               

Магазин „Вікторія”
8.00-22.00
змішана група
смт. Клесів
вул.Центральна, 10

33.               

Магазин „Полісся”
8.00-22.00
змішана група
смт. Клесів
вул.Мічуріна,1

34.               

Магазин „Копійка”
8.00-22.00 перерва 13.00-14.00 Неділя 10.00-20.00
змішана група
смт. Клесів
вул.Ворошилова,22

35.               

Магазин “Люкс”
8.00-22.00
непродовольчі
смт. Клесів
вул.Радянська,23

36.               

Магазин „СВ”
8.00-22.00
змішана група
смт. Клесів
вул. Центральна,93

37.               

Магазин „Сяйво”
8.00-22.00
змішана група
смт. Клесів
вул.Червоноармійська, 109а

38.               

Будинок одягу
непродовольчі
смт. Клесів
вул. Центральна, 8

39.               

Магазин
Запчастини.
смт. Клесів
вул. Центральна,88а

40.               

Магазин
Будматеріали
смт. Клесів
вул. Леніна, 21

41.               

Магазин «Добробут»
Змішана група
смт. Клесів
 

42.               

Побутова техніка
9.00-18.00
Побутова техніка
смт. Клесів
вул.Центральна,6

43.               

Магазин «Янтар»
8.00-22.
змішана група
смт.Клесів
 вул. Залізнична,12

44.               

Магазин «Наша ряба»
продовольчі
смт.Клесів

45.               

Магазин «Ювант»
9.00-18.00 Неділя вихідний
непродовольчі

смт. Клесів, вул. Центральна, 85-В

46.               

Магазин «Малятко»
9.00-18.00
непродовольчі

смт. Клесів, в.Центральна, 6

47.               

ТзОВ «Серпторг»
8.00-23.00
змішана група

смт. Клесів, в. Центральна, 10

48.               

Трейд-Авто
8.00-19.00 Субота 9.00-18.00 Вих.-нед.
Запчастини.
смт. Клесів,
вул. Польна, 2

49.               

Магазин «Продукти» 9.00-20.00 обідня перерва 12.00-13.00
продовольчі
смт.Клесів,

вул.Дзержинського, 12 а

50.               

Магазин „Пролісок”
змішана група
с. Клесів
вул. Центральна, 120

51.               

Магазин ”Полісся”
8.00-21.00 Перерва 14.00-15.00
Прод
с.Клесів
вул. Центральна, 120

52.               

Магазин “Крамниця”
8.00-20.00 Перерва 14.00-15.00
змішана група
с.Клесів
вул. Миру, 11

53.               

Магазин “Діамант”
8.00-22.00
змішана група
с.Клесів
вул. Миру, 31а

54.               

Магазин
«Оберіг»
змішана група
с. Клесів вул. Червоноармійська, 54а

55.               

Кафе «Вечір»
продовольчі
с.Карпилівка

вул. Радянська, 47 а

56.               

Магазин «Крамниця»
змішана група

с.Карпилівка вул.Радянська, 47 а

57.               

Загот.-прийм пункт
змішана група

с.Карпилівка, вул.Радянська,75

58.               

Магазин «Промпродтовари»
змішана група
с. Рудня

вул. Кузнецова, 6а

59.               

Магазин «Рукавичка»
змішана група

с.Карпилівка вул.Радянська, 138а

60.               

Магазин «Все для дому»
змішана група

с.Карпилівка вул. Радянська,39а

61.               

Торговий павільйон
змішана група

с.Карпилівка вул.Гайова, 1а

62.               

Магазин «Світлана»
промислові

с.Карпилівка, вул.Радянська,46а

63.               

Магазин «Глобус»
промислові

с.Карпилівка вул.Радянська,41

64.               

Торговий павільйон
змішана група

с.Карпилівка вул.40-річчя Перемоги

65.               

Торговий павільйон
змішана група

с.Рудня Карпилівська вул.Кузнецова,30а

66.               

Торговий павільйон
продовольчі

с.Карасин вул.радянська,47

67.               

Торг.кіоск «У Паши»
змішана група

с.Карасин вул.центральна,28

68.               

Магазин «Вам»
8.00-21.00
змішана група
с.Пугач
вул.Заводська

69.               

Магазин ”Чумацький шлях”
9.00-22.00
змішана група
с. Пугач
вул. Заводська, 30а

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території НЕМОВИЦЬКОЇ об’єднаної територіальної громади

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Буфет
10.00-22.00

громадське харчування

с.Немовичі

вул.Радянська буд.64

2.                   

Бар «Серпанок»

10.00-23.00

громадське харчування

с.Немовичі

вул.Радянська буд.7

3.                   

Бар-магазин «Омега»

08.00-22.00
продовольча,
супутня
с.Немовичі
вул.Хміль

4.                   

Бар «У Андрія»

08.00-22.00
продовольча,

супутня харчування

с.Немовичі

вул.Островського, 64

5.                   

Бар «Лілея»

08.00-23.00
продовольча
с.Немовичі
вул.Радянська

6.                   

Кафе «Лілея»

продовольча
с.Немовичі

вул.Радянська 6б

7.                   

Кафе „У газди”
09.00-23.00

Ресторанне господарство

с.Немовичі
вул.Гагаріна

8.                   

Кафе «Портавто» 09.00-24.00
 
с.Немовичі
вул.Яблунева,101

9.                   

Продмаг №6

08.00-22.00

продовольча, супутня

с.Немовичі

вул.Радянська буд.64

10.               

Продмаг №3
08.00-22.00

продовольча, супутня

с.Немовичі

вул.Кузнецова буд.55

11.               

Продтовари №10

08.00-22.00

продовольча, супутня

с.Немовичі
вул.Ткача

12.               

Магазин «Мрія»

08.00-19.00

змішана група

с.Немовичі
вул.Радянська

13.               

Магазин «Верес»
08.00-22.00
змішана група
с.Немовичі,
вул.17 Вересня

14.               

Торговий павільйон

змішана група
с.Немовичі,
вул.Островського

15.               

Торговий павільйон

продовольча
с.Немовичі,

16.               

Торговий павільйон

продовольча
с.Немовичі,
вул.Ткача

17.               

Магазин «Запчастини»

Запчастини до с/г техніки

с.Немовичі

18.               

Магазин «Кошик»
змішана група
с.Немовичі,

вул.Гагаріна, 1а

19.               

Магазин «У Добровольських»

промислова
с.Немовичі

20.               

Торговий павільйон

продовольча
с.Немовичі

21.               

Торговий
павільйон
продовольча
с.Немовичі

22.               

Торговий павільйон

продовольча
с.Немовичі,

вул. 1-го Травня

23.               

Магазин «Господар»

промислова
с.Немовичі,
вул Хміль

24.               

Магазин
продовольча
с. Немовичі

25.               

Магазин
змішана група
с. Немовичі

26.               

Магазин «ВІАл»
Змішана група
с.Немовичі,

вул. 1-го Травня, 23а

27.               

Магазин-кафе
8.00-22.00

змішана група

с.Катеринівка вул.Рівненська

28.               

Магазин
промислова
с.Катеринівка,
вул. Рівненська

29.               

Магазин
8.00-22.00

продовольча змішана група

с.Катеринівка
вул.Ткача

30.               

Магазин «Діана»

8.00-22.00

продовольча мішана

с.Катеринівка
вул.Ткача

31.               

Кафе «СТО» 09.00-21.00

продовольчі

с.Немовичі, вул.Яблунева,101

32.               

Продмаг №5
8.00 – 21.00
Змішана група
с.Зносичі,
вул. Центральна

33.               

Кафе-бар ”Забава”
08.00 – 22.00, суб.-нед. 08.00-23.00
продовольчі
с.Зносичі,
вул Центральна

34.               

Магазин “Під горою”
8.00 – 21.00
змішана група
с.Зносичі,
вул. Центральна

35.               

Торговий павільйон
8.00 – 20.00
змішана група
с.Зносичі,
вул. Центральна

36.               

Магазин ”Полісся”
8.00 – 24.00
змішана група
с.Зносичі,
вул. Центральна

37.               

Магазин «Маячок»
8.00-21.00
Обід 13.00-14.00
змішана група
с.Зносичі,
вул. І.Франка

38.               

Торговий павільйон
8.00 – 20.00
змішана група
с.Зносичі,
вул.Дружби

39.               

Продмаг №11
8.00 – 21.00
Без вихідних
змішпні
с.Зносичі,
ул. Центральна

40.               

Торговий павільйон
змішана група
с. Зносичі,
вул. Поліська, 34а

41.               

Магазин «Рідний край»
змішана група
с.Зносичі
вул.Централь на,80

42.               

Магазин «Сад та город»
9.00 – 18.00
Насіння овочевих культур, засоби захисту рослин
с.Зносичі
вул.Централь на

43.               

Кафе «Каштан»
 08:00-23:00

Громадське харчування

с. Тинне
вул.Прислучанська

44.               

Кафе-бар”Случ”
 08:00-23:00

Громадське харчування

с. Тинне
Л.Українки

45.               

Кафе-буфет
08:00-23:00

Громадське харчування

с. Тинне
вул.Л.Українки

46.               

Магазин «Капріз»

08:00-22:00
змішана група
с. Тинне,
вул.Миру,2

47.               

Маркет
08:00-22:00
змішана група
с. Тинне,
 вул.Л.Українки,9

48.               

Магазин
 08:00-22:00

Промислові товари

с. Тинне
вул. Л.Українки

49.               

Магазин
08:00-20:00

господарчі товари

с. Тинне,
вул.Л.Українки

50.               

Магазин «НІКО»
08:00-22:00
Змішана група
с. Тинне,
вул.Украінська

51.               

Магазин
08:00-22:00
Продтовари
с. Тинне,
 вул.Садова

52.               

Магазин

08:00-22:00 в оренді

Змішана група
с. Тинне,
вул.Українська

53.               

Магазин
08:00-22:00
Змішана група

с .Тинне, вул.Прислучанська

54.               

Магазин «Крамниця»

08:00-22:00
Змішана група
с. Тинне,
вул.Українська,1

55.               

Магазин «Крамниця»

 08:00-22:00
Змішана група
с. Тинне
вул.Л.Українки,33

56.               

Магазин «Крамниця»

08:00-22:00
Змішана група
с. Тинне,
вул.Вереснева,2

57.               

Павільйон
09:00-20:00
змішана група
с. Тинне,
вул.Вереснева

58.               

Павільйон
09:00-20:00
Змішана група
с. Тинне,
вул.Зарічна, 1а

59.               

Павільйон
9.00-20.00
змішана група
с. Тинне,
вул.Молодіжна

60.               

Павільйон
 9.00-20.00
змішана група
с.Тинне,
вул.Ю.Гречана

61.               

Магазин
08:00-22:00
змішана група
с.Тинне,
вул.Лісна

62.               

Паіфльйон
09:600-20:00
змішана група
с.Тинне,
вул.1Травня

63.               

Павільйон
09:00-20:00

Промилові товари

с.Тинне,
вул.Українська

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території СТЕПАНСЬКОЇ селищної ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Кафе «Молодіжне»

10.00-23.00

громадське харчування

смт.Степань, вул.Незалежності, 3

2.                   

Кафе «Над Горинню»

10.00-23.00

громадське харчування

смт.Степань, вул.Київська,2а

3.                   

Кафе-бар «Віктар»

10.00-23.00

громадське харчуван ня

смт.Степань, вул.Чорновола,2

4.                   

Кафе «Околиця» ІІ поверх

10.00-23.00

громадське харчуван ня

смт.Степань, вул.Київська,2

5.                   

Продмаг № 6
08.00-20.00
продтовари

смт.Степань, вул.Київська,87

6.                   

Продмаг № 1
08.00-20.00
змішана група
смт.Степань,

площа Незалежності, 5

7.                   

Магазин «Залізний»

09.00-19.00
промтовари
смт.Степань,
вул.Свято-Миколаївська

8.                   

Магазин «Колосок»

08.00-20.00
продтовари
смт.Степань,
вул.Київська

9.                   

Магазин «Лариса»

08.00-21.00
змішана група

смт.Степань, вул.Новохатська,35

10.               

Магазин –кафе «Олеся»

08.00-23.00
продтовари

смт.Степань, вул.Дорошенка,98

11.               

Магазин «Крамниця»

08.00-22.00

змішана група товари

смт.Степань, вул.Дорошенка, 62

12.               

Магазин «Світанок»

08.00-17.00
продтовари
смт.Степань,
вул.Пушкіна, 32

13.               

Магазин «Жасмін»

08.00-17.00
продтовари

смт.Степань, вул.Київська,12а

14.               

Магазин «Червона горобина»

08.00-17.00
продтовари

смт.Степань, вул.Київська,12

15.               

Ларок
08.00-17.00
промтовари

смт.Степань, вул.Київська,12

16.               

Магазин «Універмаг»ІІ поверх

08.00-20.00
змішана група

смт.Степань, вул.Київська, 2

17.               

Магазин «Орхідея»

змішана група

смт.Степань, вул.Шевченка,52

18.               

Магазин
змішана група

смт.Степань, вул.М.Залізняка,16

19.               

Магазин «Продукти»

змішана група
смт.Степань
вул. І. Сердюка

20.               

Магазин «Гастрономчик»

змішана група
смт.Степань
вул. Дорошенка

21.               

Магазин-зупинка
продтовари
смт. Степань
вул. Чорновола

22.               

Магазин «Кошик»
змішана група
смт. Степань
вул. Київська

23.               

магазин
промтовари
смт. Степань
вул.Пушкіна

24.               

Магазин «Гуртовня»

змішана група
смт. Степань

Майдан Незалежності

25.               

Магазин «Агросвіт»

насіння, побутова хімія

смт. Степань
вул. Дорошенка

26.               

Магазин «Полісся»

змішана група
смт.Степань,
вул.Київська, 2

27.               

Магазин «Будівельник»

промтовари
смт.Степань,
вул.Громова

28.               

Продмаг № 5
08.00-20.00
продтовари
 
с.Калинівка

29.               

Магазин «Наталія»

08.00-17.00
промтовари
с.Калинівка

30.               

Магазин «Кишенька»

08.00-20.00
продтовари
с.Калинівка

31.               

Магазин № 7
08.00-20.00
продтовари
с.Труди

32.               

Ларок
змішана група

с.Труди, вул.Б.Хмельницького

33.               

Магазин № 2
08.00-20.00
продтовари
с.Грушівка

34.               

Магазин № 8
 08.00-20.00
продтовари
с.Мельниця

35.               

Магазин
08.00-20.00
продтовари
с.Двірець

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території ВЕЛИКОВЕРБЧАНСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Кафе – бар

09.00 –22.00

продовольчі

с.В.Вербче,

вул.Першотравнева, 108

2.                   

Кафе “Вербчанка”

08.00 –24.00
продовольчі

с.В.Вербче, вул.Першотравнева, 48А

3.                   

Магазин-кафетерій «Затишок»

08.00 –22.00

продовольчі

с.В.Вербче,

вул. Нова, 18

4.                   

Продмаг №5

08.00 –22.00

змішана група

с.В.Вербче

вул.Першотравнева, 134

5.                   

Крамниця

08.00 –22.00

змішана група

с.В.Вербче
вул.Першотравнева,48

6.                   

Господарчі товари

09.00 – 17.00

непродовольчі
с.В.Вербче

7.                   

Кафетерій «Леся»

08.00 –21.00

змішана група

с.В.Вербче, вул.Першотравнева, 170А

8.                   

Ларок “Пролісок”

08.00 –20.00

непродовольчі

с.В.Вербче, вул.Першотравнева,55А

9.                   

Крамниця

08.00 –21.00

змішана група

с.В.Вербче, вул.Першотравнева,46А

10.               

Крамниця

08.00 –20.00

непродовольчі

с.В.Вербче, вул.Першотравнева,46А

11.               

Крамниця

08.00 –20.00

змішана група

с.В.Вербче, вул.Першотравнева,108

12.               

Крамниця

08.00 –20.00

непродовольчі

с.В.Вербче, вул.Першотравнева,108

13.               

Крамниця

08.00 –20.00

змішана група

с.В.Вербче, вул.Першотравнева,53

14.               

Бар “Барвінок”
08.00 –24.00
продовольчі

с.Бутейки, вул.Центральна,14

15.               

Магазин

08.00 –22.00

змішана група

с.Бутейки, вул.Центральна,14

16.               

Магазин

09.00 –20.00

змішана група

с.Бутейки, вул.Центральна,7

17.               

Магазин

08.00 –22.00

змішана група

с.Вирка

18.               

Крамниця

08.00 –20.00

змішана група

с.Вирка

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території ВИРІВСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Кафетерій «Каландайка»
продовольчі
с.Вири,
вул.Ясногірська, 36

2.                   

Кафе «Калина»
14.00-23.00
продовольчі

с. Вири, вул. Центральна, 2в

3.                   

Кав`ярня «LE MAR»

09.00-22.00 суб.-нед. 14.00-24.00
продовольчі
с.Вири,

вул.Центральна, 7г

4.                   

Магазин «Будматеріали»
Будматеріали
с.Вири,
вул.Незалежності

5.                   

Магазин «Будматеріали»
Будматеріали
с.Вири,
вул.Незалежності, 26

6.                   

Магазин «Макс»
продовольчі
с.Вири,
вул.Шевченка, 23а

7.                   

Продмаг № 10

08.00-.22.00
змішані
с.Вири

вул. Центральна, 76

8.                   

Магазин „Мавіотос” 08.00-20.00

змішані

с.Вири вул.Центральна

9.                   

Магазин „Міраж”

08.00-23.00
змішані

с.Вири,

вул.Шкільна, 56-а

10.               

Магазин «Продукти»

08.00 – 22.00

змішані

с.Вири,

вул. Терешкової, 1а

11.               

Магазин «Продукти»

08.00 – 21.00

змішані

с.Вири,

вул.Терешкової, 44а

12.               

 Магазин „Софіт”
07.00-23.00
змішані

с.Вири,

вул.Ясногірська, 36

13.               

Магазин
Пон.-суб. 08.30-17.00
Перерва 13.00-14.00
Вихідний – неділя
Змішані
с.Вири,
вул.Центральна,5

14.               

Магазин «Кошик»
змішані
с.Вири,
вул.Центральна

15.               

Магазин
Продуктовий
с.Вири,
вул.Шкільна

16.               

Продмаг №7
08.00 – 21.00
змішані
с.Гранітне,

вул. Заводська, 6

17.               

Магазин «Юлія»
08.00 – 23.00
змішані
с.Гранітне,
вул.Заводська

18.               

Продмаг

08.00 – 22.00

змішані

с. Федорівка,

вул.Центральна, 19а

19.               

Магазин «Торба щастя»

08.00 – 21.00

змішані

с. Федорівка,

вул.Центральна, 19а

20.               

Магазин
Пон.-четв. 08.00-22.30
П`ят.-нед. 08.00-23.30
змішані
с.Федорівка,

вул.Центральна, 42

21.               

Магазин
Змішані
с.Федорівка,
вул.Шкільна

22.               

Магазин
змішані
с.Федорівка

23.               

Продмаг

8.00 – 21.00

змішані

с. Олексіївка,

вул.Центральна, 17а

24.               

Магазин «Берізка»
07.30 – 23.00
Нед. 11.00-24.00
змішані

с. Олексіївка,

вул.Центральна, 30а

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території КАМ’ЯНЕ-СЛУЧАНСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі
1.
Продмагазин
8.00-22.00
продовольчі та промислові товари
с.Кам’яне-Случанське

вул. 70-р Жовтня, 3

2.
Кафе-бар
8.00-23.00 суб.-нед. 10.00-24.00
продовольчі
с.Кам’яне-Случанське
вул.Леніна, 6
3.
Магазин
8.00-22.00
змішана група
с.Кам’яне-Случанське

вул.Литовська, 1 а

4.
Магазин

08.00-21.00 обідня перерва 13.00-14.00 на зимній період 08.00-20.00

змішана група

с.Кам`яне-Случанське, вул.Центральна,4

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території КОРОСТСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Кафе “Полісся”
продовольчі
с.Корост

вул.Центральна, 96

2.                   

Кафе “Молодіжне”

продовольчі
с.Корост

вул.Центральна 65

3.                   

Кафе “У Скрипки”

продовольчі
с.Корост

4.                   

Магазин
Змішана група
с.Корост

5.                   

Продуктово–промисловий магазин

змішана група

с.Корост вул.Центральна,76

6.                   

Торговий павільйон

змішана група
с.Корост

7.                   

Магазин «Світанок»

продовольчі
с.Корост

8.                   

Кафе «Затишок»
продовольчі

с.М.Вербче вул.Центральна

9.                   

Магазин «Світлана»

змішана група
с.М.Вербче

10.               

Продуктово–промисловий магазин

змішана група

с.М.Вербче вул.Центральна,44

11.               

Кафе «Росинка»
продовольчі
с.Одринки

12.               

Продуктово–промисловий магазин

змішана група
с.Одринки

13.               

Магазин
непродовольчі
с.Одринки

14.               

Торговий павільйон

продовольчі
с. Одринки,
вул. Центральна

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Кафе «Компакт»

цілодобо
продтовари

с.Костянтинівка, вул.Варшавська 1а

2.                   

Магазин «Крамниця»

8.00 – 20.00

змішана група
с.Костянтинівка

вул. Шкільна, 14

3.                   

Торговий павільйон

8.00 – 20.00

Змішана група
с.Костянтинівка

вул. Миру, 4в

4.                   

Магазин “Калина”

8.00 – 21.00

Змішана група
 
с.Костянтинівка

вул. Шевченка, 56а

5.                   

Магазин «У Тараса»

9.00-21.00
Змішана група
 
с.Костянтинівка

вул.Шевченка, 5А

6.                   

Магазин «Продукти»

8.00 – 20.00

Змішана група
с. Іванівка

вул. Садова, 1в

7.                   

Магазин “Юрліка”

8.00 – 21.00

Змішана група
с.Орлівка

вул. Миру, 48

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території КРИЧИЛЬСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)
Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Магазин-кафетерій «Бобрик»
09.00-21.00
змішана група
с. Кричильськ
вул. Шевченка, 482

2.                   

Кафе “Завітай”
10.00 – 24.00
продтовари
с. Кричильськ
вул.Шевченка, 269

3.                   

Магазин –кафетерій «Млинок»
09.00 – 21.00
змішана група
с. Кричильськ
вул.Шевченка, 103а

4.                   

Продмаг № 7
09.00 – 21.00
продтовари
с. Кричильськ
вул.Шевченка, 238

5.                   

Продмаг № 4
09.00 – 21.00
продтовари
с. Кричильськ
вул. Шевченка, 258а

6.                   

Магазин
09.00 – 21.00
змішана група
с.Поляна
вул.Центральна, 49а

7.                   

Магазин «Кричильськ»
09.00 – 22.00
змішана група
с. Кричильськ
вул. Шевченка, 192

8.                   

Магазин «Тропік»
09.00 – 22.00
змішана група
с. Кричильськ
вул. Шевченка, 493а

9.                   

Магазин «Рідний край»
09.00-21,00
змішана група
с. Кричильськ
вул. Шевченка, 37 А

10.               

Магазин «Продуктовий»
09.00-21.00
змішана група
с. Кричильськ
вул. Шевченка, 234А

11.               

Магазин «Садочок»
09.00-21.00
змішана група
с. Кричильськ
Вул.Сергієнко, 18

12.               

Магазин «Торговий двір»
09.00-24.00
змішана група
с. Кричильськ
вул. Шевченка, 271

13.               

Магазин-кафетерій
09.00-12.00
змішана група
с.Поляна
вул.Центральна, 23а

14.               

Магазин
09.00-21.00
змішана група
с.Угли
Вул.Центральна,11а

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території КУЗЬМІВСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                  1

Кафе “ Шанс”
09.00-24.00
Продовольчі товари
с. Кузьмівка
Кузнєцова 85 а

2.                  1

Продовольчий магазин № 3

08 год до 22 год

Продовольчі товари
с. Кузьмівка,
вул.Кузнеоцва,85

3.                  1

Торгова точка
08.00-22.00
Продовольчі товари

с.Кузьмівка, вул.Зацерковна,2

4.                  1

Магазин № 3
08 до 22 год
Продовольчі товари
с. Волоша

вул. Центральна, 43

5.                  1

Торгова точка
Продовольчі товари
с. Волоша
вул.Центральна

6.                  1

Продмаг № 4
08.00-22.00
змішана група

с. Яблунька, вул.Центральна,65

7.                  1

Торгова точка
08.00-19.00
змішана група

с.Яблунька, вул.Центральна

8.                  1

Магазин № 6
09.00-13.00
змішана група

с. Підгірник, вул.Підгірницька

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території ЛЮБИКОВИЦЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Магазин ТПП

08.00 – 20.00

змішана група

с. Любиковичі.

вул.Жовтнева, 91а

2.                   

Продмаг

08.00 – 20.00

змішана група

с. Любиковичі,

вул.Центральна 94 а

3.                   

Кафе “Конвалія”

16.00 – 22.00 Щосуботи з 12.00-24.00

продовольчі

с. Любиковичі,

вул.Центральна,94б

4.                   

Кафе “Зелений гай”

09.00 – 22.00 Щосуботи з 11.00-24.00

продовольчі

с. Любиковичі,

вул.Перецілля,97

5.                   

Магазин “Шинок”

08.00-20.00

змішана група

с. Любиковичі,

вул.Центральна, 91а

6.                   

Ларок «Жменя»

08.00-20.00

змішана група

с. Любиковичі,

вул.Центральна,32

7.                   

Ларок
08.00-20.00

змішана група

с. Любиковичі,

вул.Центральна,66

8.                   

Ларок «Копійка»

08.00-20.00

змішана група

с. Любиковичі, вул.Набережна,17

9.                   

Кафе «Корчма»

07.00-22.00 Щосуботи з 07.00-24.00

продовольчі

с. Любиковичі,

вул.Центральна,91а

10.               

Магазин «Мрія»

08.00-20.00
Змішана група

сЛюбиковичі,

вул.Центральна,97

11.               

Магазин ТПП

09.00-19.00

змішана група

с. Мар’янівка,

 вул. Гомонця 19а

12.               

Ларок
08.00-20.00

змішана група

с.Мар’янівка,

вул.Центральна, 8

13.               

Магазин «Анастасія»

08.00-20.00
Змішана група

с.Марянівка,

вул.Центральна, 47

14.               

Ларок «Незабудка»

08.00-20.00

змішана група

с.Білятичі,
 вул.Жовтнева, 83А

15.               

Ларок
08.00-20.00

змішана група

с. Білятичі,

 вул.Жовтнева, 54

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території ЛЮХЧАНСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Магазин
08.00-21.00

продовольчі та промислові товари

с.Люхча
вул.Центральна,95

2.                   

Кафе “Молодіжне”
13.00-24.00
продтовари
с.Люхча
вул.Центральна,96

3.                   

ПАБ «Гранната»
продовольчі
с. Люхча
вул.Центральна,2-А

4.                   

Магазин «Канцтовари»
непродовольчі
с.Люхча,
вул.Центральна, 77

5.                   

Магазин “Антар”
08.00-21.00 перерва з 13.00-14.00
продовольчі та промислові товари
с.Люхча
вул.Центральна,24-А

6.                   

Магазин „Граннат”
08.00-21.00 перерва з 13.00-14.00
змішана група
с. Люхча
вул.Центральна,2-А

7.                   

Магазин «Все для дому»
змішана група
с.Люхча,

вул. Центральна,42-а

8.                   

Магазин «Лілея»
08.00-21.00 перерва з 13.00-14.00
змішана група
с.Люхча
вул.Центральна,131-А

9.                   

Магазин „Антар”
08.00-21.00, Обід 13.00-14.00
змішана група
с. Глушиця
вул. Шевченка,66-а

10.               

Магазин змішаних товарів «Мрія»
08.00-21.00
змішана група
с.Глушиця
Вул.Шевченка,31-б

11.               

Кафе “Черемшина”
16.00-24.00
продтовари
с.Глушиця
вул.Шевченка,44

12.               

Магазин
08.00-21.00

продовольчі та промислові товари

с.Глушиця
вул.Шевченка,44

13.               

Магазин
08.00-21.00

змішана група товари

с.Дубки
вул.Шкільна2

14.               

Магазин “ВЕКО”
08.00-21.00 перерва з 13.00-14.00
змішана група
с.Дубки
вул.Шкільна23-а

15.               

Магазин
08.00-21.00 перерва з 13.00-14.00

продовольчі та промислові товари

с.Обірки
вул.Залісна,3

16.               

Магазин
08.00-21.00 перерва з 13.00-14.00
змішана група
с.Обірки
вул.Л.Українки,13

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території РЕМЧИЦЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Магазин промтоварів
10.00-17.00
Промислові товари
с.Ремчиці
вул.Перемоги, 24б

2.                   

Магазин Полісся
08.00-19.00
змішана група
с.Ремчиці
вул.Поліська

3.                   

Продовольчий магазин
08.00 – 20.00
змішана група
с.Ремчиці
вул.Перемоги, 21а

4.                   

Торговий павільйон
08.00 – 18.00
продтовари
с.Ремчиці
Хутір Невеселі

5.                   

Торговий павільйон
08.00 – 20.00
змішана група
с.Ремчиці
вул.Перемоги, 17а

6.                   

Магазин “Оазис”
08.00-20.00
змішана група
с.Яринівка
вул.Зелена

7.                   

Продовольчий магазин
08.00 -20.00
змішана група
с.Яринівка
вул. Шевченка, 23а

8.                   

Кафе
16.00 – 22.00
Продовольчі
с.Тріскині
вул.40-річчя Перемоги, 15

9.                   

Магазин-кафетерій “Любава”
09.00 – 22.00
змішана група
с.Тріскині
вул.40-річчя Перемоги, 26

10.               

Продовольчий магазин
08.00 – 21.00
змішана група
с.Тріскині
вул.40-річчя Перемоги, 15

11.               

Магазин-кафе
09.00-21.00

Продовольчі товари

с.Тріскіні

12.               

Міні маркет
08.00-21.00
змішана група
с.Тріскині
 вул.40-річчя Перемоги

13.               

Торговий павільйон
10.30-18.30
Продовольчі товари
с.Копище

14.               

Магазин «Домовичок»
змішана група
с.Копище

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території СЕЛИЩЕНСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Магазин №8

08.00-20.00
змішана група
с. Селище

вул. Шевченка, 5

2.                   

Магазин «Юлія»

08.00-20.00
змішана група
с.Селище

вул. Грушевського

3.                   

Магазин
08.00-20.00
змішана група
с. Селище

вул. 40-річчя Перемоги

4.                   

Магазин «Лана»

08.00-20.00
змішана група
с. Селище

вул. Л.Українки

5.                   

Кафе-магазин «Магнат»

11.00-23.00
змішана група
с.Селище
вул.Заводська,12

6.                   

Магазин
змішана група
с.Селище,

вул.40-річчя Перемоги

7.                   

Магазин «Колосок»

08.00-21.00
змішана група
с.Ясногірка,
вул.Зелена,11

8.                   

Торговий центр «Юлія»

08:00-22:00
змішана група
с.Ясногірка,

вул.40-річчя Перемоги

9.                   

Магазин «Будівельник»
 08:30-18:00
будматеріали
с.Ясногірка,

вул.40-річчя Перемоги

10.               

Кафетерій
08:00-22:00
продовольчі
с.Ясногірка,

вул.40-річчя Перемоги

11.               

Магазин №6
08.00-20.00
змішана група
с. Ясногірка
вул. Мазепи, 7

12.               

Кафе «Полуничка»
08.00-20.00
продовольчі
с. Ясногірка
вул. Мазепи,7

13.               

Магазин
08.00-20.00
змішана група
с. Ясногірка
Мазепи 5

14.               

Магазин
08.00-21.00
змішана група
с. Ясногірка
вул.Шевченка, 5

15.               

Магазин
08.00-20.00
змішана група
с.Ясногірка

вул. 40-р.Перемоги

16.               

Магазин «Мавіотіс»

08.00-20.00
змішана група
с.Ясногірка

вул. 40р.Перемоги

17.               

Магазин
08.00-20.00
змішана група
с. Чабель
вул.Грушевсьокого

18.               

Продмаг
08.00-20.00
змішана група
с. Чабель
вул.Грушевського,11

19.               

Магазин
08.00-20.00
змішана група
с.Чабель

вул. Шевченка

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території СТРІЛЬСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Кафе “Сова”
10.00-23.00
продтовари
с.Стрільськ

2.                   

Магазин “ТПП” №7
08.00-21.00
змішана група
с.Стрільськ

3.                   

Магазин “Продукти” №8
08.00-21.00
продтовари
с.Стрільськ

4.                   

Магазин “Люкс”
08.00-23.00
змішана група
с.Стрільськ

5.                   

Торговий павільйон «Незабудка»
змішана група
с.Стрільськ, вул.Богатирьова, 12В

6.                   

Торговий павільйон
змішана група
с.Стрільськ, вул.Чапленка, 3

7.                   

Торговий павільйон
змішана група
с.Стрільськ,
вул.Тиха, 25а

8.                   

Торговий павільйон
змішана група

с.Стрільськ, сул.Бондарьова 11

9.                   

Торговий павільйон
змішана група

с.Стрільськ, вул.Гребля,56

10.               

Магазин
Пн-Пт 08:00-18:00 Сб-Нд 08:00-15:00
змішана група
с.Стрільськ, вул. Богатирьова, 9А

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території ТУТОВИЦЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Кафе „Затишок”

17.00 – 22.00 суб.-нед. 15.00 – 23.00 вихідний - понеділок

продтовари
с.Тутовичі

вул. І.Наумця

2.                   

Кафе «Бриз»
11.00- 22.00 суб.-нед. 12.00-23.00
продукти
с.Тутовичі
Вул.Шевченка

3.                   

Магазин «Рута»
08:30-19:00
змішана група
с. Тутовичі,
вул. Миру, 13-Б

4.                   

Магазин
08:00-20:00
змішана група
с. Тутовичі,
вул. І.Наумця

5.                   

Офіс-магазин

Пн.12.00-18.00 Вт.-Пт 10.00-18.00

Сб.-Нд. – вихідні

змішана група
с.Тутовичі,
вул.Миру 14-А

6.                   

Магазин
09:00-18:00 перерва 13:00-14:00 вихідний-неділя
змішана група
с.Тутовичі, вул.І.Наумця,67

7.                   

Кафетерій «Лісовий»
09:00-22:00 перерва 14:00-15:00
змішана група
с.Цепцевичі
вул. Молодіжна, 11

8.                   

Кафе «Берізка»
17:00-22:00 суб.-нед.15:00-23:00 вихідний - понеділок
продукти
с.Цепцевичі вул.Центральна

9.                   

Магазин
08:00-21:00
змішана група
с.Цепцевичі
вул.Центральна

10.               

Магазин
09:00-18:00
промислові
с.Цепцевичі
вул.Центральна

11.               

Магазин
08:30-19:30 перерва 14:30-15:00
змішана група
с.Цепцевичі
вул.Тополева,1

12.               

Магазин «Оберіг»
08:30-21:30 перерва 14:00-15:30
змішана група
с.Цепцевичі
вул.Центральна, 56А

13.               

Магазин «Сонечко»
09:00-20:00
змішана група
с.Цепцевичі
вул.Молодіжна,2

14.               

Магазин
09:00-18:00
будматеріали
с.Цепцевичі
вул.Центральна,96

15.               

Магазин «Берізка»
 08:00-22:00
змішана група
с. Цепцевичі, вул. Центральна, 152А

16.               

Магазин «Лісовичок»

08:00-22:00 перерва 14:00-15:00

змішана група
с. Цепцевичі,
вул. Центральна, 182

17.               

Магазин-кафетерій «Затишок»

09.00-22.00 перерва 15:00-16:00

змішана група
с.Висове, вул. Центральна 2Б.

18.               

Магазин
9:00-19:00
змішана група
с.Висове
вул.Центральна

19.               

Магазин-кафетерій «У Наталки»

08:00-22:00
змішана група
с. Довге
вул.Центральна

20.               

Магазин
08:00-20:00
змішана група
с.Довге
вул.Центральна

21.               

Магазин «Візит»
09:00-19:00
змішана група
с.Довге
вул.Центральна

22.               

Маркет «Калина»
08:00-22:00
змішана група
с. Довге вул.Центральна,76-А

23.               

Магазин
09:00-18:00
будматеріали
с.Довге
вул.Підлісна,2

24.               

Магазин
будматеріали
с-ще Чемерне, вул.Залізнична

25.               

Магазин
08:00-20:00
змішана група
с.-ще Чемерне,
вул. Центральна

26.               

Магазин «Фортуна»

08:00-20:00
змішана група
с-ще Чемерне, вул.Центральна, 2Е

27.               

Торговий павільйон
09:00-22:00
змішана група

с.-ще Чемерне,

вул. Центральна, 9а

Діюча мережа закладів торгівлі, громадського харчування на території ЧУДЕЛЬСЬКОЇ сільської ради

п/п

Назва об`єкту торгівлі та господарського харчування (графік роботи)

Спеціалізація (якими групами товарів здійснюється торгівля)

Адреса здійснення торгівлі

1.                   

Кафе-магазин «Оберіг»
Літній період 09.00-24.00
продовольчі

с.Чудель, вул.Демократична, 2

2.                   

Бар “Вечір”
Літній період 09.00-24.00
продовольчі

с.Чудель, вул.Демократична, 4

3.                   

Буфет «Мрія»
Продукти
с.Чудель,
вул.Миру, 1

4.                   

Магазин “Мотєнька”

08.00-21.00
змішані

с.Чудель, вул.Демократична, 8

5.                   

Продовольчий магазин №1

09.00-21.00
Змішані

с.Чудель,

вул.Миру,21

6.                   

Торгівельний павільйон

09.00-20.00
змішані

с.Чудель,

вул. 17-Вересня,6а

7.                   

Торговий павільйон
08.00-19.00
змішані
с.Чудель, вул.Шевченка,17

8.                   

Крамниця
09.00-20.00
змішані
с.Чудель, вул.Шевченка,1а

9.                   

Магазин «Світанок»
змішані
с.Чудель, вул.Спортивна,1

10.               

Торговий павільйон
змішані
с.Чудель,
вул.Случанська

11.               

Магазин
будматеріали
с.Чудель,
вул.Миру,

12.               

Торговий павільйон
продукти
с.Чудель,
вул.Миру, 24
 

Об`єкти побутового обслуговування

  

№ з/п
Повна назва закладу сфери побутового обслуговування
Назва побутової послуги першої необхідності
Повна адреса місцезнаходження закладу
Заклади з ремонту та пошиття одягу
1.       

Ательє (КП “Золота голка”)

пошив одягу

м.Сарни, вул. Широка, 16

2.       

Ательє (КП фірма “Тетяна”)

ремонт одягу

м.Сарни, вул.Широка, 15

3.       

Ательє “Аннет”

Ательє з пошиття та ремонту одягу

м.Сарни, вул.17 Вересня,1/218

4.       

Ательє ТзОВ “Олеся”

пошив одягу, перукарські послуги

м.Сарни, вул.Широка, 15

5.       

Салон-ательє “Елегант”

Пошиття одягу

м. Сарни, вул.Пушкіна, 10В

6.       

Ательє КП “Глорія”

Ремонт та перероблення одягу

смт. Степань, вул. Київська,12

7.       

Ательє “Ольга”

Пошиття та ремонт одягу

смт. Степань

8.       

Ательє (Пошив та ремонт одягу)

Ремонт та перероблення одягу

с.В.Вербче
9.       

Ательє (Побуткомбінат “Тетяна”)

Ремонт та перероблення одягу

с.Стрільськ
10.  

Швейна майстерня «Елегант» Пн

Пошиття та ремонт одягу

с.Тутовичі, вул.Миру,14А

Заклади з надання перукарських та косметичних послуг
11.  
Перукарня

перукарські послуги

м.Сарни, вул. Миру,21

12.  
Перукарня

перукарські послуги

м.Сарни, вул. Технічна,4

13.  
Перукарня   «Жаклін»

перукарські послуги

м.Сарни, вул.17 Вересня ,1

14.  
Перукарня «Лонда»

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Варшавська,8

15.  

Перукарня " Імідж"

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Широка,37

16.  

Перукарня "Ахтамар"

перукарські послуги

м.Сарни, вул. Г.Берестечка,2

17.  

Перукарня "Естель"

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Бєлгородська,13

18.  

Перукарня (КП “Троянда”)

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Широка, 15

19.  

Перукарня “Єва”

перукарські послуги

м.Сарни, вул. 17 Вересня, 1

20.  

Перукарня “Локон”

перукарські послуги

м.Сарни, вул. Широка,26

21.  

Перукарня “Шик”

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Бєлгородська,39

22.  

Перукарня «Багіра»

перукарські послуги

м.Сарни, вул. Привокзальна,29

23.  

Перукарня «Ваніль»

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Фідарова,57

24.  

Перукарня «Колорит»

перукарські послуги

м.Сарни, вул.17 Вересня ,1

25.  

Перукарня «Панська цирульня»

перукарські послуги

м.Сарни, вул. Грушевського,4

26.  

Перукарня «Салон плюс»

перукарські послуги

м.Сарни, вул.17 Вересня ,1

27.  

Перукарня «Бігуді»

перукарські послуги

м. Сарни, вул. Бєлгородська,5
28.  

Перукарня «Аля»

перукарські послуги

м. Сарни, вул. 17 Вересня,3А
29.  

Перукарня (салон-ательє “Елегант”)

перукарські послуги

м.Сарни, вул. Пушкіна,10В

30.  

Перукарня ТзОВ “Олеся”

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Широка, 15

31.  
Салон – перукарня «Едем»

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Я.Мудрого,5
32.  

Майстерня перукарських послуг «Крихітка»

перукарські послуги

м.Сарни, вул.Варшавська,2 Є
33.  

Перукарня «Краса»

Перукарські послуги

м.Сарни, вул.Бєлгородська, 13

34.  

Перукарня «Венера»

Перукарські послуги

м.Сарни, вул.Пушкіна, 4/22

35.  

Манікюрний кабінет «Естель»

Послуги манікюру

м.Сарни, вул.Бєлгородсбька,27

36.  

Манікюрний кабінет

Послуги манікюру

м.Сарни, вул. Широка. 15

37.  

Перукарня (салон краси “Клеопатра”)

косметичні, перукарські, тренажерні послуги

м.Сарни, вул. Широка,41,

38.  

Перукарня “Бюті”

Кабінет-салон

косметичні, перукарські послуги

м.Сарни, вул. Бєлгородська,27

39.  

Перукарня - салон краси "Модерн"

косметичні, перукарські послуги

м.Сарни, вул.Залоги,4

40.  

Перукарня (салон краси «Фіолент»)

косметичні, перукарські послуги

м.Сарни, вул. Широка, 16

41.  

Перукарня - косметичний салон “Орхідея”

косметичні, перукарські послуги

м.Сарни, вул. Пушкіна, 2

42.  

Кабінет надання косметичних послуг «For you»

Косметичні послуги

м.Сарни, вул.Бєлгородська, 27

43.  
Солярій

Косметичні послуги

м.Сарни, вул. Бєлгородська,27

44.  
Студія візажу «New Look»
Косметичні послуги
м. Сарни, вул. 17 Вересня,1/216
45.  

Перукарня “Силует”

Перукарські послуги

смт. Клесів, вул. Леніна, 12

46.  
Перукарня

Перукарські послуги

смт. Клесів, вул. Центральна,2а

47.  

Перукарня “Віола”

Перукарські, манікюрні, косметичні послуги

смт. Клесів, вул. Леніна,10

48.  
Перукарня

Перукарські послуги

смт. Степань

49.  
Перукарня

Перукарські послуги

смт. Степань

50.  
Перукарня

Перукарські послуги

с.В.Вербче
51.  
Перукарня

Перукарські послуги

с.Вири, вул.Шкільна
52.  
Перукарня

Перукарські області

с.Зносичі,вул.Центральна, 93
53.  
Перукарня

Перукарські послуги

с. Зносичі
54.  
Перукарня

Перукарські послуги

с.Карпилівка, вул.Радянська,79

55.  

Перукарня «Ольга»

Перукарські послуги

с.Немовичі
56.  
Перукарня

Перукарські послуги

с.Тріскині, вул.40-чя Перемоги

57.  
Салон краси «Лелека»

Перукарські послуги

с.Тинне, вул.Українська, 1 А
58.  

Перукарня «Стиль»

Перукарські послуги

с.Тутовичі, вул.Миру, 14А
Заклади по ремонту побутової техніки
59.  

Майстерня з ремонту побутової техніки «В ремонті»

Ремонт аудіотехніки

м.Сарни, вул.Фідарова,4

60.  

Майстерня по ремонту побутової техніки

Ремонт та технічне обслуговування побутових виробів

м.Сарни, вул Бєлгородська 13

61.  

Майстерня з ремонту побутової техніки «В ремонті»

Ремонт аудіотехніки

м.Сарни, вул.Широка, 36

62.  

Майстерня з ремонту побутової техніки

Ремонт та технічне обслуговування побутових виробів

смт. Степань

63.  

Майстерня з ремонту побутової техніки

Ремонт та технічне обслуговування побутових виробів

смт. Степань

64.  

Майстерня з ремонту побутової техніки

Ремонт та технічне обслуговування побутових виробів

смт. Степань

65.  

Майстерня по ремонту побутової техніки

Ремонт та технічне обслуговування побутових виробів

смт. Степань

66.  

Майстерня з ремонту побутової техніки

Ремонт та технічне обслуговування побутових виробів

с.Любиковичі
67.  

Майстерня з ремонту побутової техніки

Ремонт та технічне обслуговування побутових виробів

с.Орлівка

Заклади по ремонту та виготовленню взуття

68.  
Майстерня по ремонту взуття

ремонт взуття

м.Сарни, вул. Бєлгородська,39

69.  

Майстерня по ремонту взуття

ремонт взуття

м.Сарни, вул. 17 вересня, 32

70.  

Майстерня по ремонту взуття

ремонт взуття

м.Сарни, вул. Широка,13

71.  

Майстерня по ремонту взуття "Чобіток"

ремонт взуття

м.Сарни, вул.Пушкіна,10Г

72.  

Майстерня по ремонту взуття (КП “Взуттєвик”)

ремонт взуття

м.Сарни, вул.Бєлгородська, 5

73.  

Майстерня по ремонту взуття

ремонт взуття

смт. Степань

74.  

Майстерня по ремонту взуття

ремонт взуття

с.В.Вербче

Заклади з технічного обслуговування автомобілів

75.  
Автотранспортний комплекс

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул. Варшавська,9А

76.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул. Варшавська,9Б

77.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул.Гагаріна,129

78.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул.Костомарова,10

79.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул. Бєлгородська,40

80.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул. Бєлгородська, 31

81.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни. вул Фрунзе,34

82.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул. Г.Берестечка,35

83.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул.Стефаника 27

84.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів «СТО»

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул.Ткача,4

85.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів «Форсаж» та склад-магазин автозапчастин

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул.Набережна,12

86.  

Пункт технічного обслуговування автотранспортних засобів, пункт шиномонтажу

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул.Суворова, 18В

87.  

Станція технічного обслуговування автомобілів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул. Варшавська,4 Д

88.  

Станція технічного обслуговування автомобілів та автомийка

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул. Варшавська,4 А

89.  

СТО, пуект шиномонтажу

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 18

90.  

ПТО «Дельта Авто»

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул.Бєлгородська,31/1
91.  

Станція технічного обслуговування автомобілів «VTV»

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул. Ковельська,116

92.  

Станція технічного обслуговування «Сарни трак сервіс»

Ремонт та технічне обслуговування т/з

м.Сарни, вул.Варшавська,6г

93.  

Пункт шиномонтажу

Ремонт та технічне обслуговування т/з

смт. Степань

94.  

Станція технічного обслуговування «СТО» 09.00-18.00

Ремонт та технічне обслуговування т/з

с.Немовичі, вул.Яблунева,101

95.  

Станція технічного обслуговування автомобілів

Ремонт та технічне обслуговування т/з

с. Ремчиці, вул. Перемоги

96.  

Станція технічного обслуговування «СТО»

Ремонт та технічне обслуговування т/з

с.Селище, вул.Першотравнева,17

97.  
Авто-сервіс

Ремонт та технічне обслуговування т/з

с. Тинне

Заклади з ремонту мобільних та радіопристроїв
98.  

Майстерня по ремонту мобільних телефонів

Ремонт мобільних телефонів

м.Сарни, вул. Широка, 15

99.  

Майстерня по ремонту мобільних телефонів

Ремонт мобільних телефонів

м.Сарни, вул.Бєлгородська,39 Б

100.           

Майстерня по ремонту мобільних телефонів, магазин "Магніт"

Ремонт та продаж мобільних телефонів

м.Сарни, вул.Котляревського, 17

101.           

Сервісний центр "СОВ-А"
Обслуговування мобільних систем, інтернет
м.Сарни, вул.Широка, 36

102.           

ТОВ “Сарнителерадіоремонт”

Ремонт телерадіоапаратури

м.Сарни, вул.Широка, 60

Ремонт годинників, виготовлення ключів

103.           

Майстерня по ремонту годинників

ремонт годинників

м.Сарни, вул. 17 Вересня

104.           

Майстерня по ремонту годинників

ремонт годинників

м.Сарни, вул. Широка, 13

105.           

Майстерня по ремонту годинників

ремонт годинників

м.Сарни, вул.Широка, 13

106.           

Майстерня по виготовленню ключів

виготовлення ключів

м.Сарни, вул.Широка, 43-А

Виготовлення меблів, прирізка скла

107.           

Майстерня з виготовлення меблів та прирізці скла

виготовлення меблів

м.Сарни, вул. Бєлгородська, 27 

108.           

Майстерня по прирізці скла

прирізка скла, виготовлення меблів

м.Сарни, вул. Бєлгородська, 27

109.           

Майстерня по прирізці скла

прирізка скла

м.Сарни, вул. 17 Вересня,40

110.           

Виробничий цех

виготовлення меблів

м. Сарни, вул.Бєлгородська, 27

111.           

Майстерня з виготовлення та ремонту меблів

ремонт меблів

с.Тутовичі, вул.Миру, 40Б

Послуги фотографії

112.           

Фотоательє

Послуги фотографій

м.Сарни, вул. Бєлгородська,39

113.           

Фотоательє КП “Фотон”

Послуги фотографій

м.Сарни, вул.Широка, 15

114.           

Фото-копіцентр «Акула»

Послуги фотографій

м.Сарни, вул.Широка,16

Інші види послуг

115.           

Готель «Полюс-еліт»

Готельні послуги

м. Сарни, вул. Варшавська, 8

116.           

Готель «Случ»

Готельні послуги

м. Сарни, вул. 17 Вересня,1

117.           

Готельний комплекс «Парк-Готель Варшавський»

Готельні послуги

м.Сарни, вул.Варшавська, 6а

118.           

Мотель

Готельні послуги

м.Сарни, вул.Варшавська,4Д

119.           

Послуги в режимі радіо таксі

Послуги таксі

м. Сарни, вул.Бєлгородська , 27

120.           

КП «Трудівник»

Ритуальні послуги, вивіз сміття

м.Сарни, вул. Матросова, 2

121.           

Виставочний зал з надання ритуальних послуг

Ритуальні послуги

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 13

122.           

Салон весільних суконь

Весільні сукні

м. Сарни, вул. Фідарова, 3

123.           

Декор студія «НІКС»

Студія декору

м.Сарни, вул. Бєлгородська. 13

124.           

Пункт по наданню консультативних послуг

Консультаційні послуги по реалізації косметичних товарів

м. Сарни, вул. 17 Вересня, 1

125.           

Млин

Послуги млину

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 56

126.           

Штемпельно-граверна майстерня

штемпельно-граверні послуги

м.Сарни, вул. Бєлгородська,39

127.           

Офіс

Монтаж систем пожеж. сигналізації

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 39

128.           

Офіс

Монтаж систем пожеж. сигналізації

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 39

129.           

Інтернет-Клуб «Глобус»

Послуги інтернету

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 5

130.           

Кінотеатр «Адреналін»

Кінотеатр

м. Сарни, вул. Привокзальна, 27

131.           

Парк розваг «Тарзан»

Парк розваг

м.Сарни, Сквер «Залізничник»

132.           

Пересувний атракціон «Стереолайт»

Атракціони

м.Сарни, вул. Широка, Бєлгородська, Я.Мудрого, Ковельська, Технічна, Чорновола.

133.           

Парк дитячих розваг «Тигрик»

Дитяча ігрова кімната

м. Сарни, вул. Фідарова, 4

134.           

Більярдний клуб

Послуги більярду

м. Сарни, вул. Варшавська, 8

135.           

Більярдний зал

Послуги більярду

м. Сарни, вул. Бєлгородська , 7

136.           

Торгово-спортивний оздоровчий комплекс «Дельфін»

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

м.Сарни, вул.Шарпака,15

137.           

Тренажерний зал «Sport Siti»

Тренажерний зал

м.Сарни, вул. Бєлгородська, 19

138.           

Оздоровчо-відпочинковий центр «S-Club»
Тренажерний зал

м.Сарни, вул.Ковельська, 10

139.           

Офіс «Нова пошта»

перевезення вантажу

м. Сарни, вул. Широка, 13

140.           

Офіс по перевезенню вантажів

перевезення вантажів

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 19

141.           

«Сарнискан»

Послуги транспорту (стоянка)

м. Сарни, вул. Варшавська, 9 а

142.           

Стоянка для паркування автотранспорту

Послуги автостоянки

м. Сарни, вул. Варшавська, 9

143.           

Стоянка для транзитних автомобілів

Послуги автостоянки

м. Сарни, вул. Варшавська, 9А

144.           

Автостоянка цілодобово

Послуги автостоянки

м. Сарни, вул. Варшавська,6Г

145.           

Авто мийка
послуги по миттю т/з
м.Сарни, вул.Вишнева, 58А

146.           

Автомийка
послуги по миттю т/з

м.Сарни, вул. Варшавська 9Б

147.           

Вбиральня

Послуги вбиральні

м. Сарни, вул. Бєлгородська,39

148.           

Комплекс по наданню побутових послуг

вбиральня, пральня, душова

м.Сарни, вул. Варшавська, 6

149.           

Готель «Рів`єра»

Готельні послуги

смт.Клесів, вул. Свободи, 17А

150.           

Офіс «Нова Пошта»

Послуги по перевезенню вантажів

смт.Клесів, вул.Чайковського,32

151.           

Офіс «Нова Пошта»

Послуги по перевезенню вантажів

с.Вири, вул.Центральна,5

152.           

Розважально-оздоровчий комплекс «Немо»

Банно-оздоровчий комплекс

с.Немовичі, провулок Молодіжний,2