Гранти

Діючі гранти

  Web:www.jcdowning.org

Мета та діяльність в Україні: Фонд Джей-Си Доунинг підтримує інноваційні зусилля та оригінальні проекти, які пропонують далекосяжні широкі результати. Фонд надає гранти кваліфікованим неприбутковим організаціям, які мають чітко виражені потреби у фінансуванні.

Програмнігалузі:
- освіта та розвиток людства;
- дослідження навколишнього середовища та заповідники;
- мистецтво;
- спорт та атлетика;
- технології та комунікація;

Останній термін подання аплікаційних форм: не існує часових обмежень для подання заявок.

Розмір фінансової підтримки: не існує обмежень на отримання коштів. Зазвичай фінансування в розмірі від $5000 до $50000.

Обмеження:не фінансуються проекти, які не відповідають програмним зацікавленостям Фонду.

Додатковаінформація:всі грантові пропозиції мають подаватися в двох екземплярах та супроводжуватися конвертом з маркою та зворотньою адресою. Аплікаційні форми, заповнені факсом, електороною поштою або без конверта з маркою та зворотньою адресою розглядатися не будуть. Через те,що галузі фінансування перебувають під постійним переглядом, перед тим, як податися на грант, Фонд рекомендує спочатку подати лист-заявку. В листі наддайте інформацію про цілі проекту та вкажіть, як наданий грант допоможе їх здійснити.

 
 
 
 
 
 
МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ"

INTERNATIONAL RENAISSANCE FOUNDATION

 
Контактна інформація:
Тел.:(044)461-9709,461-9500,216-3307
Факс:(044 )216-7629
E-Mail:[email protected]
Web:www.irf.kiev.ua

Мета та діяльність програм Фонду «Відродження» в Україні: міжнародний фонд "Відродження" (МФВ), який є однією з перших доброчинних організацій, створених для сприяння розвиткові відкритого й демократичного суспільства в Україні, фінансує проекти в галузі освіти, культури ,видавничій та інформаційній сферах, охорони здоров'я, соціальній сфері, сприяє досягненню прозорості й відкритості законодавства та управління державою, створенню реальних умов для забезпечення впливу громадськості на державну політику, розвитку та зміцненню незалежних засобів масової інформації, становленню громадянського суспільства, інтеграції громад національних меншин, та забезпеченню міжнаціонального миру та толерантності.

Програмні галузі:
•"Громадянське здоров’я"
•"Демократична практика"
•"Підтримка аналітичних центрів"
•"Екологічна ініціатива"
•"Права людини та правосуддя"

Для участі у конкурсі потрібно подати до відділу програмно-організаційного забезпечення МФВ заявку за встановленою формою і в терміни, що вказуються в оголошеннях.

Фонд не надає підтримки:

·                     проектам, що не відповідають пріоритетам Фонду;

·                     проектам, що мають комерційний характер;

·                     проектам з гуманітарної допомоги;

·                     проектам, поданим від фізичних осіб, політичних партій або релігійних громад;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АМЕРИКАНСЬКА РАДА З СПІВРОБІТНИЦТВА

 В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ТА ВИВЧЕННЯ МОВ
AMERICAN COUNCILS
FOR INTERNATIONAL EDUCATION
ACTR/ACCELS
 

Контактна інформація :

American Councils Київ
04050, м.Київ, вул.Мельникова,63
тел.:(044)213-7757,246-8221(22)
факс:(044)213-7757
E-mail: [email protected]

Мета та діяльність в Україні: Американська Рада адмініструє програми обміну учнями середніх шкіл, студентами вищих навчальних закладів, викладачами, кандидатами наук та науковцями. Два освітньо-інформаційні центри Американської Ради: в Києві-ІЕАС та Одесі-ЕІС надають інформацію та мають бібліотеки з літературою щодо вступу до вищих навчальних закладів СІЛА, включно з підготовчими матеріалами для складання тестів TOEFL, GRE, GMAT,SAT.

Додаткова інформація: заснована в США у 1974 pоці, організація American Councils for International Education ACTR/ACCELS почала свою роботу в Україні у1992 році. Програми American Councils фінансуються урядом США та проводяться на відкритій конкурсній основі. Знання англійської мови обов'язкове. За анкетами та інформацією звертайтесь до найближчого офісу American Councils у Вашому регіоні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЖЕНІФЕР АЛЬТМАН ФОНД
JENIFER ALTMAN FOUNDATION
 
Web: www.jaf.org

Мета та діяльність в Україні: Фонд Дженіфер Альтман є приватною фундацією, діяльність якої спрямована на забезпечення належного соціального та екологічного майбутнього через проведення спеціальних програм у таких галузях як охорона здоров'я через контроль стану навколишнього середовища, фізичне та психічне здоров'я та соціальне забезпечення дітей. Сьогодні робота фонду спрямована (на міжнародному та національному рівнях), головним чином, на підтримку руху поінформованих громадян за охорону здоров'я через контроль стану навколишнього середовища.

Програмні галузі:

Фонд сприяє розвитку міжнародної мережі неурядових організацій, яких непокоїть проблема здоров'я через стан навколишнього середовища. Крім того, фонд підтримує проекти в таких напрямках:

•Безпечна охорона здоров'я.

•Міжнародні переговори щодо невикористання високотоксичних хімічних препаратів.

•Міжнародна мережа захисту здоров'я через контроль навколишнього середовища.

•Біотехнології, хімічні препарати та екологічне здоров'я.
Останній термін подання аплікаційних форм:

Останнього терміну не існує. Заявки розглядаються по мірі їх надходження. Відповіді щодо надання чи ненадання фінансування або щодо іншого рішення фонд намагається надавати протягом трьох місяців після отримання заявок.

Розмір фінансової підтримки:

Розмір гранту варіює від 500 до 50000 доларів та більше. Найбільш реальним є надання грантів від 500 до 10000 доларів на спеціальні проекти, які відповідають інтересам фонду.

Обмеження:

Фонд не надає підтримки благодійним програмам та академічним дослідженням, які не відповідають інтересам фонду. Також фінансування не надається приватним особам для особистих проектів або потреб.

Додаткова інформація:
Процедура подання пропозиції:

Потрібно подати лист, у якому стисло подається опис Вашої організації, Вашого проекту та зазначається необхідна Вам сума. Після цього фонд повідомить, які наступні кроки треба вжити.

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до веб-сторінки

 
 
 
ПОЛЬСЬКО-АМЕРИКАНСЬКО-УКРАІНСЬКА
ІНІЦІАТИВАПРОСПІВПРАЦЮ(ПАУСІ)
POLAND-AMERICA-UKRAINE

COOPERATIONINITIATIVE(PAUCI )

 
Контактна інформація:
Україна, 02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська 4В, оф.112

Тел. (044) 465-64-45

[email protected]
Web: www.pauci.org
Мета та діяльність в Україні:

Польсько-Американсько-Українська Ініціатива про Співпрацю (ПАУСІ) є програмою грантів, що ставить на меті зміцнення українсько-польського співробітництва і поширення успішного польського досвіду реформ в Україні. Через розширення та поглиблення міждержавних зв'язків і зв'язків між громадськістю Польщі й України. ПАУСІ має на меті не лише прискорення перебігу економічних і демократичних перетворень в Україні, але й передбачає створення механізму, який дозволить поширювати та використовувати спільний досвід проведення реформ задля підвищення ефективності діяльності, що її проводять у наших країнах.

Напрямки діяльності:

•                    енергоефективність;

•                    публічне врядування;

•                    підтримка євроатлантичного курсу України;

•                     підприємництво;

•                    участь молоді

Прикладами діяльності, що може фінансуватися у чотирьох програмних напрямках є: семінари, навчальні курси, круглі столи, конференції,дослідження та консультації, тренінгові програми, стажування, програми обмінів, навчальні подорожі, закупівля і розвиток інформаційних продуктів, публікації, обмін інформацією, тощо.

Останній термін подання аплікаційних форм:

ПАУСІ приймає проекти аплікантів у будь-який час іневстан овлює ніяких остаточних термінів для подання пропозицій, окрім тих випадків ,коли оголошуються спеціальні конкурси.

Розмір фінансової підтримки:

Переважно фінансування здійснюється шляхом надання ґрантів .Немає обмежень щодо суми фінансування. Втім передбачається, що пропозиції на фінансування не перевищуватимуть $100,000 і переважно становитимуть суму $50,000 і менше.

Аплікантам рекомендується починати з відносно невеликих проектів, а потім, базуючись на результатах, розвивати подальшу діяльність.

Додаткова інформація:
Хто має право отримувати фінансування:

ПАУСІ переважно надає фінансування неприбутковим, недержавним організаціям та вищим навчальним закладам. Підтримка може надаватися й проектам приватних комерційних організацій (наприклад, центрам розвитку підприємництва, консалтинговим фірмам, організаціям з навчання менеджменту, організаціям ЗМІ) у разі, якщо запропонований ними проект відповідає благодійним цілям ПАУСІ та не служить комерційним інтересам фірми.

Процедура подання пропозиції:

Аплікантам рекомендується спочатку надсилати короткі (на2-3сторінки) листи-запити з описом цілей та концепції проекту, щоб працівники могли визначити, чи відповідає проект поточним пріоритетним напрямам діяльності ПАУСІ.

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до веб-сторінки програми.

Оголошені конкурси

  Конкурс ідей для партнерства у краудфандинговій ініціативі «Культура.Спільнота»

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс ідей для партнерства у краудфандинговій ініціативі «Культура. Спільнота». Завдяки підтримці, громадські організації, які реалізують проекти у сфері культури та залучають кошти спільноти отримають додаткові можливості для реалізації своїх ідей. Підтримка проектів відбуватиметься таким принципом. Якщо ви зібрали заявлену суму на краудфандингу, то Фонд додає таку ж, але не більше 150 тисяч гривень.

Дедлайн - 15 жовтня 2019 р.

У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України.

Конкурс триває постійно до 15 жовтня 2019 року.

Для участі потрібно заповнити коротку заявку з описом вашої ідеї та планів щодо краудфандінгової кампанії. Заповнену анкету слід відправити на електронну адресу: [email protected].

 
Гранти для малих та середніх підприємств

Програма USAID Україна «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції грантових проектів на впровадження заходів, спрямованих на подолання викликів для малих та середніх підприємств (МСП), що працюють в Україні в нових галузях та галузях, що розвиваються. Дедлайн - 29 лютого 2020 року.

Програма КЕУ націлена на співпрацю з грантоотримувачами, які працюють у нових галузях або в галузях, що розвиваються, які мають потенціал для швидкого зростання, досягнення  успіху на експортних ринках, створення інвестицій та збільшення зайнятості. КЕУ особливо зорієнтована на роботу в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів, однак, Програма відкрита для грантових заявок від інших галузей економіки.

Всі запитання щодо цього річного програмного запиту, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: [email protected]. Програма КЕУ допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного листування.

Контакти

Програма USAID Ukraine-USAID Україна «Конкурентоспроможна економіка України»

 

Перелік грантодавців

  

Назва фонду, організації
Поточні пріоритети фонду
Веб-сайт
1.
Фонд Східна Європа

Фонд Східна Європа (ФСЄ) – благодійна неприбуткова українська організація. Допомагає соціальному та економічному розвитку громад України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.

 
2.
Міжнародний фонд «Відродження»

Сприяє розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив.

 
3.
Ресурсний центр ГУРТ

Ресурсний центр ГУРТ – провідний національний центр суспільної інформації та експертизи.

 
4.

Міністерство закордонних справ Японії – грантова допомога проектам людської допомоги «КУСАНОНЕ»

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науководосліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.

5.
Посольство США

Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні.

6.
Програма розвитку ООН

Ключові напрями: розбудова миру та відновлення; демократичне врядування; сталий розвиток і довкілля; інновації

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects.html
7.
Рада Європи
Запропоновані пілотні проекти:

• повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни, які залучають молодь на місцевому рівні;

• діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або вплив на місцевому рівні;

• повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).

8.

Глобальний інноваційний фонд GIF

Глобальний інноваційний фонд є незалежною глобальної некомерційною організацією, яка інвестує в соціальні інновації, які спрямовані на поліпшення життя і можливості мільйонів людей в країнах, що розвиваються.

9.
Європейський фонд підтримки демократії

Європейський фонд підтримки демократії надає підтримку організаціям, неформальним платформам та окремим активістам, діяльність яких спрямована на розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства. Тривалість проектів та суми грантів визначаються індивідуально.

10.
Громадський простір

Громадський Простір пропонує широкий спектр інтерактивних сервісів для підвищення ефективності роботи неурядових організацій України та сприяє міжсекторній взаємодії НУО (медіа, органи влади, соціально відповідальний бізнес) – на регіональному та національному рівнях.

11.
Фінський Фонд Місцевого Співробітництва

Пріоритетними темами для LCF проектів, що фінансуються в Україні, є наступні:

- Права людини та гендерна рівність, особливо по відношенню до уразливих груп, жінок та дітей;

- Демократія та належне врядування, верховенство права на регіональному та місцевому рівнях.

13.
Європейська Комісія  

Європейська Комісія в межах програми «Горизонт 2020» надає гранти на впровадження соціальних інновацій.

 
14.

ІСАР Єднання Платформа «Маркетплейс» агентства США з міжнародного розвитку

Гранти з організаційного розвитку ОГС надаються на конкурсній основі у межах проекту «Платформа розвитку громадянського суспільства» (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного  розвитку (USAID).

 
15.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

 

ЄБРР   допомагає підприємствам залучати  висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротною фінансову допомогу) для часткової оплати послуг консультантів.

16.

Програма посольства Фінляндії «Гранти на проекти місцевого значення для українських неурядових організацій»

I) Права людини та гендерної рівності

Проекти які

· підвищують усвідомлення жіночих прав та гендерної рівності

· підвищують роль жінки в громадському житті

·  підтримують діяльність щодо покращення умов життя дітей, що перебувають   у складній життєвій ситуації

II) Питання охорони навколишнього середовища, особливо в галузі енергоефективності

III) Демократія та належного управління

Проекти які

·  підтримують дії, зосереджені на політичному усвідомленні та вирішенні протиріч

·  сприяють та зміцнюють процеси розвитку

·  зміцнення належного управління, особливо приділити увагу місцевим громадам 

Що привабить фонд?

  • Наявність іноваційного підходу до вирішення проблеми.

Більшості фондів подобається фінасувати нові ідеї, а не одні і ті ж, що подобаються різним людям. Фонди цікавляться запропонованими рішеннями, які грунтуються на сучасних знаннях.

• Претендент рішуче, за будь-яких обставин, збирається здійснювати проект.

Фондам подобаються люди, які присвячують себе цілком справі, яку вони роблять, а не ті, хто будуть робити те чи інше лише за умови, що хтось надасть їм кошти.

• Претендент володіє необхідним досвідом, щоб виконати проект.

Персонал, який виконуватиме проект, не обов'язково повинен бути експертом найвищого рівня у тій чи іншій галузі, але певний досвід та ентузіазм потрібен. Відомості про людей, які будуть залучені до реалізації проекту, мають свідчити, що вони мають достатню кваліфікацію, щоб виконати передбачену роботу.

• Проект започатковується для того, щоб допомогти вирішенню суспільних проблем, а не для того, щоб зробити організацію ще більшою та заможнішою.

• Претендент працює з людьми, яким він намагається надати допомогу, а не робить щось за них.

Якщо той, хто подає проект, намагається допомогти інвалідам, фонди звернуть увагу на те, чи залучались самі інваліди до складання проекту? Фонди вважають важливим надати людям, які отримують допомогу, право голосу.

• Претендент вкладає в проект власні кошти.

Цей факт підтверджує фонду, що долучаючи власні ресурси, організація намагатиметься виконати проект якнайкраще, а також продовжуватиме роботу й після того, як виділені фондом кошти буде вичерпано, вочевидь намагаючись знайти інші джерела фінансування.

• Претендент продовжуватиме проект після того, як фінансування буде вичерпано.

Фондам подобається розпочати щось настільки цінне для людей, що це продовжуватиметься навіть після того, як виділені кошти буде вичерпано. Немає рації започатковувати проект, який зупиниться через два-три роки після того, як буде закінчено фінансування з боку фонду.

 
 

• Претендент готовий до того, щоб незалежні експерти оцінили його роботу.

Це допоможе і тим, хто подав проект, і самим фондам навчитись робити справу краще.

• Як укласти заявку на грант?

Заявка на фінансування фондом проекту, як правило, складається із:

• супроводжувального листа;

• опису проекту;

• додаткових матеріалів.

• У супроводжувальному листі, підписаному керівником організації або установи, що звертається з проханням надати грант, слід викласти у стислій формі ідею проекту та обгрунтувати його важливість. Не зайвим було б згадати про те, що проект користується підтримкою інших організацій та установ.

• Додаткові матеріали можуть включати короткі біографічні довідки про учасників проекту, рекомендаційні листи від інших організацій, річний звіт, свідчення неприбуткового статусу організації (свідоцтво про її реєстрацію та статут), навчальні плани тощо.

• Опис проекту може займати декілька або кільканадцять сторінок, залежно від вимог фонду. Нижче наводимо деякі практичні поради щодо укладання такого опису. Правильно і грамотно викладені пропозиції допоможуть не тільки переконати фонд у необхідності реалізації запропонованого проекту, а й краще організувати свою роботу претенденту. Слід зауважити, що наведені рекомендації не є обов'язковими. Може статися так, що той чи інший фонд має свої встановлені вимогои до заявки та до форми викладення проекту. Опис проекту, з яким ви звертаєтесь до фонду для одержання гранту, складається з декількох розділів, а саме:

• узагальнена інформація про проект (резюме);

• вступ;

• опис проблеми;

• мета та завдання проекту;

• методи його здійснення;

• оцінка;

• можливості подальшого фінансування;

• бюджет;

• додатки.

Узагальнена інформація (резюме). Цей розділ, як правило, невеликий за обсягом - до однієї сторінки тексту, є надзвичайно важливою частиною опису проекту. Він містить стислу чітку інформацію про проект. Пам'ятайте, що співробітники фонду читатимуть спочатку цей розділ, а тому напишіть його так, щоб вже з нього стало зрозуміло, хто Ви, що хочете зробити, у якому обсязі, і скільки це коштуватиме.

Вступ. Розкажіть про свою оранізацію як про потенційного одержувача гранту. Здебільшогона рішення надати грант впливає репутація організації. Обгрунтуйте, що Ви є надійною організацією, роз'ясніть, чому Ваш проект заслуговує фінансової підтримки. Фонд, до якого Ви звертаєтесь, має бути зацікавленим у співробітництві з організаціями, подібними до Вашої (звичайно, якщо ви попередньо впевнилися, що його місія і Ваша мета співпадають).

Використайте вступ для того, щоб зайвий раз обгрунтувати зв'язок між Вашими інтересами та місією фонду, до якого Ви звертаєтесь.

Про себе можна навести приблизно таку інформацію:

• мета та завдання організації;

• як довго вона існує, історія виникнення і становлення;

• фінансові ресурси, якими вона оперує;

• найсуттєвіші досягнення організації або досягнення її членів;

• успіхи в реалізації подібних проектів, якщо вони були.

Взагалі, збирайте будь-яку друковану інформацію про Ваші успіхи, важливість вирішення проблеми або питань, які Ви порушуєте. Може статися, що довідка про Вашу надійність стане вирішальною для прийняття рішення про фінансування проекту. Запобігайте довгих пояснень, пишіть стисло, не вживаючи спеціальної термінології та професійного жаргону.

Постановка проблеми. У цьому розділі розкажіть про конкретну проблему, яку збираєтесь вирішити шляхом реалізації проекту. Складання плану роботи у подальшому цілком залежатиме від чіткої постановки проблеми. Що саме спонукало Вас до розробки проекту? Проблема, про яку йдеться, не повинна бути внутрішньою проблемою організації або установи. Зокрема, відсутність коштів для поточної діяльності організації не є проблемою. Всім зрозуміло, що Ви звертаєтесь саме за коштами. Але для вирішення якої проблеми вони запитуються? Куди Ви їх спрямуєте? Саме на ці запитанняі треба дати відповідь. Під час написання розділу намагайтесь:

• Логічно зв'язати завдання організації з проблемою, яку збираєтесь вирішити.

• Чітко визначити усі перешкоди, що можуть стати на шляху (переконайтесь самі і доведіть представникам фонду, що завдання, за яке беретесь, може бути виконано в реальні строки. Вашими силами, з витратою обмежених коштів).

• Підтвердити наявність і актуальність проблеми додатковими матеріалами (статистичні дані, листи, звернення тощо).

• Бути реалістичним, не вдаватися до спроб вирішити проблеми в найближчі півроку.

Не плутайте проблему зі шляхами її вирішення. Розповідь про методи вирішення проблеми не є постановкою проблеми.

Мета та завдання проекту. Під метою в цьому випадку мається на увазі твердження загального плану про кінцевий результат реалізації проекту, наприклад, "створення інформаційно-довідкової служби з маркетингу". Такі твердження не пов'язані з кількісними показниками, вони тільки виявляють загальний тип проблеми, про яку йдеться у проекті.

На відміну від мети, завдання — це конкретні результати, які піддаються вимірюванню і поліпшують ситуацію або вирішують проблему в результаті реалізації проекту. У разі "створення інформаційно-довідкової служби з маркетингу" такими результатами можуть бути кількість людей, які скористаються послугами, розмір мережі, актуальність інформації тощо. Якщо Вам складно навести всі завдання, намагайтесь уявити собі, які зміни Ви хотіли б побачити через рік-два. Яка різниця між теперешнім станом справ і тим, що буде в майбутньому? Досягнення змін істане завданням вашого проекту.

Методи реалізації проекту. У цьому розділі слід навести шляхи (методи), якими Ви збираєтесь досягти своєї мети. Читачеві повинно стати зрозуміло, яким чином виконуватиметься робота; якого вона потребує обладнання; що робитимуть виконавці; які додаткові ресурси залучатимуться тощо. У цьому розділі зосередьтеся на двох головних питаннях:

• Яка Ваша стратегія в досягненні бажаного результату?

• Чому Ви обрали саме цю стратегію серед інших можливих?

Відповідь на останнє питання потребує вашої обізнаності з аналогічними проектами. Розгляд альтернатив є важливішим аспектом опрацювання методів. За рахунок розгляду альтернативних шляхів Ви певно підвищите рівень довіри до себе з боку фонду, оскільки реалістичний та  обгрунтований проект завжди справляє позитивне враження.

Оцінка. Оцінювати проект необхідно з двох причин. По-перше, слід оцінити ступінь ефективності роботи в цілому, щоб з'ясувати, наскільки вдалось досягти поставленої мети. Це - оцінка результатів. По-друге, оцінювати роботу потрібно і під час виконання самого проекту. Це - оцінка ходу роботи. Завдання, які мають показники, що піддаються вимірюванню, полегшують оцінку. Якщо відчуваються труднощі з показниками, слід повернутися до поставлених завдань і переглянути їх, зробивши показники конкретнішими.

Подальше фінансування. Жоден фонд не збирається вас "усиновити". Він, як правило, хоче знати, звідки Ви візьмете кошти, коли буде вичерпано грант, що його фонд може надати. Запевнень в тому, що Ви шукатимете нового спонсора, не достатньо. Вам потрібно подати план, з якого фонд побачив би, що у Вас будуть кошти і після завершення гранту. І справді, якщо Вам вже зараз не вистачає коштів і Ви звертаєтесь до фонду, то, певно, не буде коштів і надалі.

Якими можуть бути джерела фінансування у подальшому? У випадку успішної реалізації проекту, можливо, державні органи згодні надати відповідне фінансування (добре, якщо можна заручитись їхніми письмовими запевненнями). Можливо, хтось виявить готовність сплачувати вартість послуг за ваших клієнтів. Найкращий план подальшого фінансування — той, що не потребує фінансування у майбутньому знову ж таки фондом.

Бюджет. Зважаючи на те, що різні фонди мають різні вимоги до складання бюджету проекту, краще скористатись консультаціями відповідних співробітників фонду. Здебільшого, типовий бюджет має кілька розділів — "Оплата праці", "Основні прямі витрати" та "Непрямі витрати".