Також дивіться новини на facebook.com

Оголошення

Starting Травень 29, 2017 - Ending Листопад 1, 2017 Expired

розпочало прийом заявок для участі у конкурсі «Лідер якості Рівненщини», який триватиме до 01 листопада 2017 року.

 

До уваги суб’єктів господарської діяльності

 
 

 Сарненська райдержадміністрація повідомляє, що відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року №801 «Про проведення обласного конкурсу «Лідер якості Рівненщини» державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за сприянням Рівненської обласної державної адміністрації з березня 2017 року розпочало прийом заявок для участі у конкурсі «Лідер якості Рівненщини», який триватиме до 01 листопада 2017 року.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарської діяльності незалежно від форм власності і які здійснюють свою діяльність на території Рівненської області. Конкурс проводиться за наступними номінаціями :

          -  «Продовольчі товари»;

-  «Промислові товари для населення»;

- «Товари виробничо-технічного призначення»;

-  «Роботи та послуги»;
-  «Вироби народних художніх промислів».

Умови та порядок проведення конкурсу «Лідер якості Рівненщини» визначено Положенням про проведення обласного конкурсу «Лідер якості Рівненщини», що додається.

Заявки на участь у конкурсі подаються для реєстрації до державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за адресою м.Рівне, вул.Замкова,31.

Контактна особа:Волошина Леся Миколаївна,тел.: (0362-63-59-83).

        У разі прийняття рішення про участь у даному конкурсі просимо повідомити відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації на електронну адресу ( e-mail:[email protected] або econ_rda @ ukr.net ).

             

 
 
 
Райдержадміністрація
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу «Лідер якості Рівненщини»

 
1. Загальні положення
 

1.1.  Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного конкурсу „Лідер якості Рівненщини” (далі - конкурс).

1.2.    Конкурс проводиться щорічно в період з 01 березня по 01 листопада державним підприємством „Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, за сприяння Рівненської обласної державної адміністрації.

1.3.    Конкурс проводиться з метою:

- сприяння насиченню ринків області та України високоякісними
і конкуренто­спромож­ними вітчизняними товарами (роботами, послугами);

-  підтримки ініціатив і зусиль підприємств, спрямованих на підвищення якості вітчизняних товарів (робіт, послуг);

- стимулювання підприємств, що виготовляють конкурентоспроможні товари (виконують роботи, надають послуги) та досягли успіхів в освоєнні національного і міжнародних ринків;

-  популяризації продукції місцевих товаровиробників.
 
2. Умови та порядок проведення конкурсу
 

2.1.  У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарської діяльності  незалежно від форм власності, і які провадять свою діяльність на території Рівненської області.

Учасників конкурсу поділяють у кожній номінації за категоріями підприємств: на малі, середні та великі (в залежності від кількості працівників). Мале підприємство – до 50 осіб; середнє підприємство – від 51 до 250 осіб; велике підприємство – більше 250 осіб.

2.2.    Для проведення конкурсу та визначення переможців утворюється конкурсна комісія (надалі - комісія).

          Склад комісії формується з представників Рівненської обласної державної адміністрації, державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, Рівненської торгово-промислової палати, Сектору Державної регуляторної служби  у Рівненській області. У її роботі можуть брати участь представники засобів масової інформації, громадських організацій у справах захисту прав споживачів.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

-     визначає та затверджує щорічну програму проведення конкурсу;

-  інформує відповідно до щорічної програми проведення конкурсу підприємства, установи, засоби масової інформації, громадськість щодо заходів, які проводяться в межах конкурсу, термінів їх проведення;

- видає свідоцтва учасника конкурсу підприємствам, організаціям, установам, які подали заявку та сплатили реєстраційний внесок;

-  проводить аналіз поданих на конкурс матеріалів, оцінку та огляд продукції підприємств - учасників конкурсу та фіксує їх результати у підсумковому протоколі;

         -    визначає переможців конкурсу;

-  забезпечує проведення урочистої церемонії нагородження переможців конкурсу.

Формою роботи комісії є засідання, що скликаються головою комісії. Рішення з питань, які розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше  двох третин членів комісії. За умови рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем даної комісії. 

2.3.    Фінансування проведення конкурсу та преміювання переможців здійснюється за рахунок фонду, сформованого з реєстраційних внесків учасників конкурсу. Розмір реєстраційних внесків визначає конкурсна комісія у щорічній програмі проведення конкурсу за поданням фінансово-економічного відділу державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», враховуючи вартість інформаційних матеріалів, організації урочистої церемонії нагородження та проведення виставки продукції переможців конкурсу.

 
3. Основні критерії визначення переможців
 
3.1.  Конкурс проводиться за наступним номінаціями:

- «Продовольчі товари»;

-  «Промислові товари для населення»;

- «Товари виробничо-технічного призначення»;

-  «Роботи та послуги»;
-  «Вироби народних художніх промислів».

3.2.  Товари (роботи, послуги), заявлені учасниками конкурсу, повинні відповідати наступним вимогам і критеріям:

          Для номінації «Продовольчі товари»:

- установлення вимог до показників якості та безпечності заявленої продукції;

-  використання підвищених показників якості та безпечності порівняно з чинними вимогами;

- органолептичні властивості;

-  установлення показників поживної (харчової) цінності;

- підтвердження безпечності заявленої продукції протоколами випробувань;

-  використання вітчизняної сировини та матеріалів;

- наявність атестованої випробувальної лабораторії або укладеного договору-субпідряду з відповідними організаціями на виконання випробувань;

- наявність сертифікату відповідності або інших підтверджуючих документів на відповідність заявленої продукції;

- естетичні властивості: дизайн, використання національної або/та регіональної символіки в образі товару;

- відсутність претензій (скарг) від споживачів, контролюючих органів та закупівельних організацій;

- порівняння ціни та якості з кращими аналогами, а також їх купівельна спроможність на вітчизняному  споживчому ринку;

- рівень інформування споживачів щодо якісних  характеристик заявленої продукції;

- соціальна значимість продукції;

-  вплив заявленої продукції на навколишнє середовище під час виробництва, реалізації та утилізації.

Для номінації  «Промислові товари для населення»:

- установлення вимог до показників якості та безпечності заявленої продукції;

-  використання підвищених показників якості та безпечності порівняно з чинними вимогами;

-  ергономічні властивості в порівнянні з кращими аналогами;
-  показники призначення та надійності заявленої продукції;

- підтвердження безпечності заявленої продукції, протоколами випробувань;

-  використання вітчизняної сировини та матеріалів;

- наявність атестованої випробувальної лабораторії або укладеного договору-субпідряду з відповідними організаціями на виконання випробувань;

- забезпеченість та стан засобів вимірювальної техніки під час виробництва заявленої продукції;

- наявність декларації про відповідність вимогам технічних регламентів, сертифіката відповідності або інших документів, що підтверджують відповідність заявленої продукції;

- естетичні властивості: дизайн, використання національної або/та регіональної символіки в образі товару;

-  відсутність претензій (скарг) від споживачів, контролюючих органів та закупівельних організацій;

-  порівняння ціни та якості з кращими аналогами, а також їх купівельна спроможність на вітчизняному  споживчому ринку;

- рівень інформування споживачів щодо якісних  характеристик заявленої продукції;

-  соціальна значимість продукції;

- вплив заявленої продукції на навколишнє середовище під час виробництва, реалізації та утилізації.

 
Для номінації «Товари виробничо-технічного призначення»:

- установлення вимог до показників якості та безпечності заявленої продукції;

- використання підвищених показників якості та безпечності порівняно з чинними вимогами;

- ергономічні властивості в порівнянні з кращими аналогами;

- показники призначення та надійності заявленої продукції;

- підтвердження безпечності заявленої продукції, протоколами випробувань;

- використання вітчизняної сировини та матеріалів;

- наявність атестованої випробувальної лабораторії або укладеного договору-субпідряду з відповідними організаціями на виконання випробувань;

- забезпеченість та стан засобів вимірювальної техніки під час виробництва заявленої продукції;

-  наявність декларації про відповідність вимогам технічних регламентів, сертифіката відповідності або інших документів, що підтверджують відповідність заявленої продукції;

- естетичні властивості: дизайн, використання національної або/та регіональної символіки в образі товару;

-  відсутність претензій (скарг) від споживачів, контролюючих органів та закупівельних організацій;

-  порівняння ціни та якості з кращими аналогами, а також їх купівельна спроможність на вітчизняному  споживчому ринку;

- рівень інформування споживачів щодо якісних  характеристик заявленої продукції;

-  соціальна значимість продукції;

- вплив заявленої продукції на навколишнє середовище під час виробництва, реалізації та утилізації.

Для номінації «Роботи та послуги»:

- установлення вимог до показників якості та безпечності заявленої послуги (роботи);

- використання підвищених показників якості та безпечності порівняно з чинними вимогами;

- задоволеність споживача наданою послугою;

- наявність сертифіката відповідності, ліцензії або свідоцтва про відповідність вимогам певної категорії на заявлену послугу (роботу);

-  своєчасність та повнота надання послуги (виконання роботи);

- гарантія збереження майна споживача під час надання послуги (виконання роботи);

-  безпечність життя та здоров’я споживача  під час надання послуги (виконання роботи);

-  етична та культурна поведінка персоналу під час надання послуги (виконання роботи);

- рівень професійної компетентності персоналу;
-  збереження конфіденційної інформації про клієнта;

-  відсутність претензій (скарг) від споживачів, контролюючих органів та закупівельних організацій;

- порівняння ціни та якості з кращими аналогами, а також їх купівельна спроможність на вітчизняному  споживчому ринку;

- рівень інформування споживачів щодо якісних  характеристик заявленої послуги (роботи);

-  соціальна значимість послуги (роботи);
- дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Для номінації «Вироби народних художніх промислів»:

- наявність авторських (суміжних) прав на заявлену продукцію;

- естетичні властивості (раціональність форм, цілісність композиції, гармонійність);

- загальні враження;
- унікальність;

- безпечність використаних матеріалів для здоров’я споживачів та довкілля;

-   використання вітчизняної сировини та матеріалів;
-  рівень інформування споживачів;
-  соціальна значимість;

-  використання національних традицій під час виготовлення виробів;

-  експонування у художніх виставках, салонах, вернісажах тощо;

- доступність на вітчизняному ринку;
-  задоволеність споживачів на підставі їхніх відгуків;

-  відсутність претензій (скарг) від споживачів, контролюючих органів та закупівельних організацій;

-  передавання досвіду та майстерності наступникам;
-  частка використання ручної праці.

Кожен критерій оцінюється за восьмибальною шкалою:

0 балів – дані відсутні;

1-3 бали – дані, які частково підтверджені документами учасника конкурсу;

4-6 бали – дані, які не повністю підтверджені документами учасника конкурсу;

7-8 бали – дані, які повністю підтверджені документами учасника конкурсу;

Процес експертизи документів та оцінювання якості продукції (товарів, робіт чи послуг) учасника конкурсу, повинен бути неупередженим, справедливим  та послідовним. Під час оцінювання експерту, слід посилатися на інформацію, що містить конкретні докази підтвердження якості продукції (товару, роботи чи послуги) учасника конкурсу, або на підставі отриманих результатів випробувань продукції (товарів, робіт чи послуг).

3.3.   Заявки на участь у конкурсі, подаються для реєстрації до державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

До заявки додаються:
-  копії документів про державну реєстрацію;

- копії сертифікатів відповідності, протоколів випробувань та гігієнічних висновків (за наявності);

- копії сертифікатів на системи управління якістю (за наявності);

-  копії атестатів виробництва (за наявності);

-  копії документів, що засвідчують якість товарів (робіт, послуг);

- копії атестатів акредитації/атестації власних випробувальних лабораторій або договорів на проведення випробувань;

- опис основних споживчих властивостей товарів (робіт, послуг) із зазначенням чисельних значень основних параметрів і показників у порівнянні з кращими аналогами на споживчому ринку;

- відгуки споживачів, організацій, партнерів;

3.4.   Учасники, які виробляють товари легкої промисловості, харчову продукцію та малогабаритні товари, представляють (за необхідності) їх зразки на розгляд комісії у визначений нею термін.

Учасники, які виробляють великогабаритні товари, повинні надати членам комісії можливість їх обстеження (за необхідності).

 
4. Підбиття підсумків і нагородження переможців
 

4.1. Підбиття підсумків конкурсу здійснюється комісією до 31 грудня щороку.

4.2. Для нагородження переможців конкурсу організовується урочиста церемонія.

4.3. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами „Лідер якості Рівненщини”.

4.4.  Переможцям конкурсу надається право на використання у рекламно-інформаційних цілях та в маркуванні, логотип конкурсу „Лідер якості Рівненщини” (протягом року з моменту нагородження), право власності на який,  засвідчується свідоцтвом відповідно до норм чинного законодавства.

4.5.Підготовка, проведення та результати конкурсу висвітлюються у засобах масової інформації.